Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.17 MB
2020-04-16 15:32:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
151
703
Rövid leírás | Teljes leírás (44.1 KB)

Cím: Kanizsa mecsetből kialakított plébániatemploma 1690-1700 között
Szerző: Rózsa Miklós (1924-2003)
Szerz. közl: Rózsa Miklós
Kiadás: Nagykanizsa : Nagyk. Városvédő Egy. Honismereti Munkabiz. , 1993
Sorozat: Nagykanizsai honismereti füzetek/6.
Eto: 726.54(439Nagykanizsa)"1690/1700" ; 908.439Nagykanizsa
Tárgyszó: templomok ; Nagykanizsa
Szakjel: 726
Cutter: R 91
Nyelv: magyar
Oldal: 16, [4] p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAQYKANIZSAI
HONISMERETI
FŐZETEK
6
1993
Dr. Rózsa Miklós
Kanizsa mecsetbői kialakított plébániatemploma 1690-1700 között

Dr. Rózsa Miklós
Kanizsa mecsetből kialakított plébániatemploma 1690-1700 között
Nagykanizsa
1993
Szerző az itt közölt tan öl mányát előadta1 a* Pécsi Akadémiai Bizottság nagykanizsai csoportja által szervezett 1993. évi szeptember hó 10-i helytörténeti ikoinferendiáin, éis p Nagykanizsai Városvédő Egyesület Hönismereti Mu.nikabizottsága 1993. évii szeptember hó 29-t ülésén.
KIADJA:
Nagykanizsa1 Megyei Jogú Város önkormányzata és a
Kanizsa Napok Alapítvány támogatásával a
NAGYKANIZSAI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET HONISMERETEI MUNKABIZOTTSÁGA
•<o?i KONY^>
:mo w
^GVKANIZ-Sh
Felelős kiadó: Dr. CSEKE FERENC
2
DR, RÓZSA MIKLÓS
KANIZSA MECSETBŐL KIALAKÍTOTT PLÉBÁNIATEMPLOMA 1690-1700 KOZOTT
1. \'Kanizsáinak a török alól 1690-ben történt felszabaduláBÓlt követő évtized alatti történetéről nagyon hézagosak az .ismeretek. Történetírásunk nem tanúsított kellő\' érdeklődést városunk múltjának ,ez irálnt az időszaka iránt: Holott, miiridüz, pm\'i Kanizsán 1690. április 13-a utóin töirftéini, alninlak a sarkalatos változásnak különböző eseményei, amelyek a vár és város feletti unalmat addig gyakorlók itteni hatalma megszűnésének voltak következményei, és a\'mélyék a városinak a keresztény Európába való újbóli belli!eszke-défee kezdeti lépései.
A várois m\'úilitjjáróil tudósító történeti forrósok közüli a legtöbbet nyújtók együtteséinek, a vóiros levéltárának a második világlhá\'banú végén sajjíná-lato\'san bekövetkezett pusztulása!a ikutatólsnlak a -másutt keletkezett, és ennek megfelelően .másutt őrzött levéltári források felé forduilálsáit tette szükségessé. Ez a. kutatás annak megá-Ilapítósáipa vezetett, hogy fcre eddigi lehetőségek folytán bár asak részleges, de ugyanakkor módszeres kutatás eredményeképpen mégis mérhetők lettek oilyain toipo gráfiai, olyan városképi, építészeti adottságok, valamint olyan társadalmi,\' gazdasági, jógii viszonyok,, nemzetiségi, vallási adottságok, városigazgatási és egyháZszeirvezeltli változások, amelyek az eddiginél is mdökoíltoibbá teszik az egykorú forrásokban vailó kutatást. Ez szükséges városunk török alálii felsza.bpdulláisa utálni múltjának módszeres, s nem csak a források egy részére kiterjedő kutatásához, és ennek folytán: nem csak egy-egy sávra szűkített bemutatásához.
Városunk múltjának az 1690^es évekre eső időszaka elsősorban topográfiai, városképi és építészeti vonatkozásokban azzal a saijátaságigol bír, hogy az \'ebből a.z időszakból valló írásos emlékek olyasmiről tudósítóinak, aminek nem volt folyamatos továbbélése, hanem tudatos emberi rombolás folytéin, mégpedig nem háborús rombolás folytán, porig megsemmisült, megszűnt, semmivé vált. Kanizsa iia\'kói 1690 és 1700 ‘között olyan városban, és ez által nyújtott mindennapi környezetben élték életűiket, amely már nem létezik.
3
E környezet építészeti és emberi odottságsainök megismeréséhez kíván e tanulmány egy eddig még soha. nem vizsgáit témám kiterjedően, — az\' adott terjedek™ kotlátok között — mérni adalékud szolgalmi. Egyben rá kíván mutatni, hogy az alapul szolgáié források eddlig iniem ismert vá\'rastönténeti tényekre terelik...