Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
A védett dokumentumok csak könyvtárunk épületén belül, az erre kijelölt pontokon tekinthetők meg!
1.03 MB
2020-05-18 10:13:56
 

application/pdf
Védett Védett
0
243
Cím: A kiskanizsai ragadványnevek
Szerző: Fülöp György (1923)
Szerz. közl: Fülöp György
Kiadás: Kiskanizsa : Együtt Kiskanizsáért Egyes., 2012
Kiadásjelzés: 2. kiad.
Sorozat: Nagykanizsai honismereti füzetek/1.
Eto: 809.451.1-3(439Kiskanizsa) ; 392.91(439Kiskanizsa)
Tárgyszó: Kiskanizsa ; ragadványnevek
Szakjel: 800
Cutter: F 97
Nyelv: magyar
Oldal: 41, [2] p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSAI
HONISMERETI
FÜZETEK
1
1979
2012
DR. FÜLÖP GYÖRGY
A KISKANIZSAI RAGADVÁNYNEVEK
Slö<ö
t\'H"
DR. FÜLÖP GYÖRGY
A KISKANIZSAI RAGADVÁNYNEVEK
Készült Nagykanizsa Város Önkormányzata és az Együtt Kiskanizsáért Egyesület támogatásával
Az eredeti borítót Tüchert Miklós tervezte
Kiadja:
Együtt Kiskanizsáért Egyesület
Felelős kiadó:
Horváth Jánosné
Minden jog fenntartva!
Készült a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
Nyomdájában,
Nagykanizsa, 2012 -—Uewezető:
Második kiadás
ISBN:
978 963 08 5558 7
Bevezető gondolatok
Építeni, jövőt tervezni a múlt ismerete nélkül nem lehet. E régről ismert igazságot nemcsak felismerték, de alkalmazzák is városunkban a honismerettel, helytörténettel foglalkozó, lelkesen gyűjtő és dolgozó lokálpatrióták.
A Hazafias Népfront Honismereti Bizottságának szervező tevékenysége eredményeként úttörőinktől a nyugdíjas városlakókig egyre többen és szervezettebben dolgoznak Nagykanizsa és környékének múlt-kutatásában. Munkájuk, tevékenységük hasznaként gazdagodunk újabb ismeretekkel, forrásokkal, adatokkal.
A felkutatott és feltárt ismeretek hasznossága és értéke igazzá, valóssá akkor válik, ha közkinccsé lesz. Ennek a törekvésnek a keretében terveztük megjelentetni azokat a munkákat, gyűjtéseket, dolgozatokat, amelyeknek első példányaként Nagykanizsa sajátos, különlegességekben gazdag városrészén élőknek, a kiskanizsai emberek ragadványneveit tartalmazza.
Dr. Fülöp György városszeretetét, sokoldalúságát, lelkes kutató és gyűjtő munkáját dicséri a dolgozat. Valóban, talán az utolsó órákban gyűjtötte össze és adta az avatott kutatók és érdeklődők kezébe munkáját.
Meggyőződésünk, hogy az első füzetet - terveink szerint -újabbak követik, és tovább szélesedik azoknak a köre, akik inspirációt, kedvet kapnak az önzetlen munka e szép példájából.
Itt és most kívánok köszönetét mondani Dénes Gyulának fáradhatatlan szervező és irányító munkájáért.
Az idősebb generáció aktivitásának megkapó, lelkesítő példája tiszta forrásként így táplálhatja a jövőt teremtő fiatal nemzedéket.
Zsoldos Ferenc tanácselnök-helyettes
3
A kiskanizsai ragadványnevek keletkezéséről
Ragadványneveken azokat a neveket értjük, amelyeket a hivatalosan anyakönyvezett nevek helyett, illetőleg ezekkel együtt a szóbeliségben használnak. A nép egymás közti érintkezése során keletkeztek, nem szolgálnak hivatalos megkülönböztetésre. A ragadványnevek keletkezésének körülményeire, okaira azonban csak akkor kapunk választ, ha Kiskanizsa történelmében visszalapozunk néhány évszázadnyira.
Kiskanizsa nem a kanizsai vár falain belül terült el, hanem a vártól nyugatra, a Kanizsa patakon túl épült fel. A török korban két utcája volt, amelyben telkes jobbágyok, házas zsellérek és egyszerű zsellérek, kisebb kézműves iparosok laktak agyagból vert, sárfalú zsúpos házaikban. Ezeket a házakat azért építették így, mert ellenséges támadás esetén felgyújtották azokat, és bemenekültek a várba. A veszély elmúltával visszatértek otthonukba, ahol a tömésfalak még álltak. Az ellenség csak fáradságos munkával tudta volna lerombolni azokat, ezzel nem vesződött. így aztán csak a tetőszerkezetet kellett újra felépíteni, a zsúptetőt rárakni,