Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
A védett dokumentumok csak könyvtárunk épületén belül, az erre kijelölt pontokon tekinthetők meg!
4.29 MB
2020-05-26 10:38:05
 

application/pdf
Védett Védett
0
249
Cím: A tűz elleni védekezés Nagykanizsán 1690-től napjainkig
Alcím: helytörténeti dolgozat
Szerző: Tolnai Sándor (1954)
Szerz. közl: készítette Tolnai Sándor
Kiadás: Zalaegerszeg : Zalai Ny., 1989
Sorozat: Nagykanizsai honismereti füzetek/2.
Eto: 351.78:614(439)Nagykanizsa"1690/1988" ; 908.439Nagykanizsa
Tárgyszó: Nagykanizsa ; tűzoltóság
Szakjel: 350
Cutter: T 60
Nyelv: magyar
Oldal: 50 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSAI
HONISMERETI
FÜZETEK
A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS NAGYKANIZSÁN 1690-TÖL NAPJAINKIG
Helytörténeti dolgozat
Készítette; Dr. Tolnai Sándor
Izont Fli\'riín szobra n iwjjyfcanizsai Alsrt-t«;„]nrt,an
ELŐSZÓ
Fiatal tűzoltóként 1931-ben kerültem Nagykanizsára. Tevékenységem során egyre több emberrel,intézménnyel ismerkedtem meg,eseményeket éltem át és régiekről szereztem tudomást.
Fokról-íokra érdeklődőbbé váltam a város jelene,majd a múltja iránt. Nagykanizsát szeretem,boldog vagyok,hogy polgárává fogadott. Törlesztendő ezért a településnek és egyúttal munkaterületemnek is, kezdtem tájékozódni,anyagot gyűjteni a helyi tűzoltó múltról.
A múzeumi,könyviári anyagok,hirlapok,régi könyvek,okiratok,szabályzatok kutatása során és a ma élő idős emberekkel való elbeszélgetés alatt szinte megéltem a város régi életének napjait.Szép ajándékként pótolt ez engem az aprólékos munkáért.
Természetesen nem alkotás a téma feldolgozása,hiszen csak tényszerű adatok gyűjtéséről és csoportosításáról van benne sző. Megtiszteltetésnek tartottam,hogy Barbarits Lajos helyi hírlapszerkesztő, várostörténet író és Lendvai Anna kutató nyomain a város tűz elleni védekezésének történetét napjainkig összefoglaltam.
Bizonyára a település lakóinak a török idők alatt és előtt is gondot okozhatott a pusztító tűz,de abból az időből pontos ismereteket szerezni meghaladta volna lehetőségeimet.
Nem férhetett a dolgozatba azoknak a tüzeseteknek a részletes értékelése sem,amelyekről elég sok hír maradt fenn.
Ezek előrebocsátása után az olvasóra bízom az anyagot.
Nagykanizsa, 1988 július 13.
Dr. Tolnai Sándor
A TÚZ ELLENI VÉDEKEZÉS NAGYKANIZSÁN 1690-TÖL NAPJAINKIG
Kanizsa várának a töröktől való visszavétele körüli időben a város mai szemmel teljesen falusias képet mutathatott. Elenyésző épület készült téglából. Sajnos a további építkezésekhez a gyakran várfalak bontásából szerezték az anyagot. A házakat^tehát zömmel vályogból, fából, anyaggal tapasztott gallyakból készítették,majd szalmával,un. zsúppal, esetleg náddal fedték be. Az utcák ekkor aránytalanul hosz-szan elnyúltak, összekötő utak nem voltak, tűz esetén emiatt a kerítéseken, szűk átjárókon át igyekeztek a kárhelyet megközelíteni.
A házsorok zsúfoltak voltak,lehetővé tették az éghető tetöhéjazato-kon a gyors tűzterjedést. Az utcák feneketlenül sárosak,nyáron porosak .
Az akkori életmód mellett, a házakban lévő tűzhelyek, vagy a füsttel kirepülő szikra gyakran okozott tűzet. Kedvezőtlen, szeles idő esetén szinte évente égtek le utcasorok, utcarészek vagy akár városrészek.
A városi társadalom a szerveződés alacsony fokát élte.
A helyi igazgatás és spontán tevékenység korszaka 1690-ie71
A város módosabb polgárai közül képviselőket jelöltek ki, akik a városi tanács tagjai lettek.
A városi önkormányzatba választott képviselők feltehető javaslatára időnként városi szabályrendeletekben intézkedtek a tűzoltás szervezésére és a megelőzési feltételek biztosítására. A közösség érdekében igyekeztek egységessé tenni a tűzvédelmi tevékenységet is sok más közérdekű feladat mellett, vagy azzal összefüggésben.
Az iparosok szakmák szerinti céhekbe tömörültek. Ezek adták a szer -vezhetőség első feltételét. Az első tűzvédelmi szakemberek a kéményseprők volta