Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.18 MB
2020-06-08 15:51:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
97
431
Rövid leírás | Teljes leírás (35.62 KB)

A Nagykanizsai Szabó Kisipari Termelőszövetkezet fejlődésének két évtizedes története 1950-1970
Az alakulás időpontja: 1950. október 1.
Fk. Vass János
Készült: ÉDTEX Nyomda Győr
500 pl. - 1970.


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Pk. Vass János
Készült: ÉDTEX .Nyomda Qyör 5oo pl.-197o.
VASS JÁNOS
a
szövetkezet elnöke alapító tag
A. NAGYKANIZSAI SZABÓ KISIPARI TERMELŐSZÖVETKEZET ÜZEMHÁZA
- 3 -
Nagykanizsán, a Zrínyi Miklós utca 62. szám alatti épületben, a mai Nagykanizsai Szabó Kisipari Termelőszövetkezet üzemházának területén harminchét nagykanizsai szabó kisiparos - miután a néhány nappal korábban megtartott alakuló közgyűlésen kimondották, hogy a jövőben szövetkezetben kívánnak dolgozni -, munkához látott.
A. szövetkezetben a harminchét kisiparos meglehetősen szerény keretek között kezdte meg működését. A szövetkezet jobbára bedolgozó, bérmunkát vállaló kisiparosokból alakult, akik a nagykanizsai üzletek számára dolgoztak, elsősorban férfi és gyermek felsőruházati cikkeket gyártottak.
Mit hoztak a szövetkezetbe az alapitó tagok ?
Ha az anyagiakat nézzük, nem sokat. A többség jobbára a napi megélhetésért küzdő, szerény jövedelmű kisiparosok közül verbuválódott, vagyonnal, korszerű, értékes munkaeszközökkel nemigen rendelkezett. A tagok által behozott termelőeszközök értéke mindössze llo ezer forintot tett ki, a további vagyont pedig, személyenként jegyzett 800 forintos részjegy képezte, amit a tagok két részletben fizettek be.
Látható tehát, hogy a szövetkezet valóban rendkívül szerény eszközökkel kezdte meg működését. Volt azonban még valami, amit az alakulásról készült jegyzőkönyvek nem rögzítettek, s amit az első mérlegbeszámoló sem tartalmazott: ez a hit, a szövetkezés erejébe vetett bizakodás, reménykedés volt. Elsősorban ez adott erőt a kezdeti gondok leküzdéséhez.
A szövetkezet profilját a megalakulásakor férfi felsőruházati konfekció árukban határozták meg.
Persze dolgozni, termelni csak ugy lehetséges, ha van munka, van megrendelés. Jól jött a szövetkezet megalakulását. nem sokkal megelőzően létrejött, nagykanizsai Textilnagykereskedelmi Vállalat megrendelése, amely az első megbízója volt a szövetkezetnek. . Végső soron ez a megrendelés bérmunka jellegű volt. A Textilnagykereskedelmi Vállalat adta az alapanyagot, arnib ől a szövetkezet dolgozói öltönyöket készítettek.
Ezelőtt 2o esztendővel így kezdődött tehát az élet a Nagykanizsai Szabó Kisipari Termelőszövetkezetben, de még mielőtt sorra vennénk az elkövetkezendő évek eseményeit, a terveket, az eredményeket, sikereket és a néha előforduló kudarcokat is, illő, hogy megemlékezzünk azokról, akik a szövetkezés utján az első, a legnehezebb lépéseket
megtették, vagyis az alapitó t&gokról. Husz év élteltével néhányan még mindig a szövetkezetben dolgoznak, mások már nyugdíjba mentek, élvezve a pihenést, a csendes nyugodt öregkort, a jól megérdemelt nyugdijat.
Az alapitó tagok kö2ül ma már cs$k kilencen dolgoznak a szövetkezetben, névszeriht Bognár József, Jugovits László, Kator Zol-tánné, Kékes Lajos, Lenkefi Géza, Radanovics György, Ruszák György, Simon József és Vass János.
S a többiek?
Sokan az alapitó tagok közül, mint Balogh Jánosné, Czvetkó Lajos, Farkas Perenc, Garzó Mátyás, Hajér Perencné, Ivánkovics István, Korona Perenc, Papp Géza, Szamek György, Tóth István a szövetkezet nyugdíjasai, Godina János és Godina Jánosné alapitó tagok időközben elhunytak, s néhányari -ki is léptek a szövetkezetből, másutt keresték boldogulásukat.
De e kis kitérő után pillantsunk vissza a megalakulást követő évekre, a kezdetre.,
A jól megalapozott működéshez mindenekelőtt pénzre, vagyonra, vagyis anyagra és megmunkáló eszközökre volt szükség. A pénzügyi fedezet biztosítása terén nagy segítséget kapott a szövetkezet az akkori helyb...