Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
43.09 MB
2022-06-22 11:18:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
170
245
Rövid leírás | Teljes leírás (252.21 KB)

Cím: Inkey breviarium
Alcím: A pallini nemes és báró Inkey család leszármazása, életrajzi adatokkal
Szerző: Károlyi Attila (1951)
Szerz. közl: Károlyi Attila
Kiad. jel: 2. átdolg. kiad.
Kiadás: Nagykanizsa : Károlyi Attila, 2013
Melléklet: 1. mell.
Eto: 929.52Inkey ; 908.439.121Nagykanizsa
Tárgyszó: Pallini Inkey család
Helyism. tárgyszó: Pallini Inkey család
Szakjel: 929
Cutter: K 21
ISBN: 978-963-08-5991-2
Nyelv: magyar
Oldal: 191. p.
Megj.: 130 számozott példány

A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

INKEY
BREVIÁRIUM
KárolyiAttila
„Az megelégedésnekjó erkölcsét
az Isten szaporítani,
és az Irigynekjavaitpedig
meg rövidíteni szokta."
Pallini Inkey Boldizsár
TESTAMENTUMA
6
^jnsignia. nobilisfamifiít-
^n&ydetTaíGn
> •« ‘
KárolyiAttila
2013
Apallini nemes és báró Inkey család
leszármazása, életrajzi adatokkal.
INKEY
BREVIÁRIUM
ISBN 978 963 08 59912
Színes címertfestette:
Deák Varga József
Nagybajom
Műszaki szerkesztő:
Vigh Dávid
Kiadja:
Dr. Károlyi Attila
Borítóterv:
Károlyi Henriett
Második, átdolgozott kiadás
Megjelent Nagykanizsa Város támogatásával,
Cseresnyés Péter polgármestersége idején
Nyomás és kötés készült a
Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Nyomdájában
(8800 Nagykanizsa, Sabján Gyula u. 3.)
Ügyvezető: Lérántné Mátés Valéria
Tel.: (93) 509 747
nyomda@nkszoci.hu www.nkszoci.hu
ELŐSZÓ
7
Apallini nemes és báró Inkey család történetének, leszármazásának megírása azt a genealógiai—heraldikai hiányt
szándékozik pótolni, amelyet akkortapasztaltam, amikor
— az Inkey család iránt érdeklődvén— rájöttem arra,
hogy az imitt-amottfellelhető, és csekélyszámú írásos anyagon kívül a család történetét taglaló, összefoglaló munka
mai napig nemjelent meg.
Ez nemjelenti azt, hogy az ebben a könyvben megírtak
ezt az űrt teljességgel kitöltik. Megpróbáltam egy
összefoglaló családtörténetimunkát szerkeszteni, egyrészt
azért, hogy emléket állítsak az utókorszámára az Inkey
családnak, másrészt pedig megkönnyítsem azoknak az
érdeklődőknek a dolgát, akik az Inkey család történetébe
kívánnak betekinteni.
Acsaládtörténettel és a címertannal bármilyen szinten
foglalkozóknak elvárása az — és ez az elvárás teljesen
jogos igény—, hogy a családfát alkotó személyekről készültrajzok hitelesek és pontosak legyenek, a heraldikai
ábrázolás magyarázata pedig kielégítse a tudományos igényeket is.
Az Inkey család történetével kapcsolatban megjelentrövidebb munkák, vázlatok a hazafiúi lelkesedésből fakadtak,
ez különösen Bátorfi Lajos3 munkáira illik, vagy éppen a
szélesebb közérdeklődés felkeltését óhajtó népszerű
8
stílusban megírt publicisztikai kiadványok, amelyek Halis
Istvánra2 jellemzők.
A18. század elején kezdődik az Inkeyek története és a
20. század közepén ér véget, és—bár a családtörténetek
íróit minden esetben nyugodtan lehet ilyen-olyan mértékű
elfogultsággal illetni—bátran elmondhatjuk azt, hogy olyat
alkottak nagyjaik életük során, amely a mi délnyugati régiónkat nevezett korszakbanjelentős mértékben befolyásolták, reánk hagyottszellemi és tárgyi emlékeikre pedig—
rövidebb-hosszabb politikai írások, testamentumok, ma
már műemléknek számító köztéri alkotások, kápolnák és
templomok, amelyeket igényesen és magas művészi színvonalon hoztak létre, díszítették őket és festményekkel gazdagították—, az utókor büszkén tekinthet, az az utókor, amely
egyébként igyekeze...