Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.38 MB
2022-08-10 12:01:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
32
169
Rövid leírás | Teljes leírás (200.02 KB)

Cím és szerzőségi közlés: Rajta fiúk, vígadjunk! : dalos könyv : a dalkedvelők számára / [Wajdits József]
Szerző: Wajdits József (1832-1895)record: Wajdits József (1832-1895)
Megjelenés: Nagy-Kanizsa : Wajdits Ny., 1865
Terjedelem, fizikai jellemzõk: 288, XIII p. 13 cm


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


HONFIDALOK.
i*
Szózat.
Hazádnak rendületlenül Légy liive oh magyar;
Bölcsőd ez s majdan sírod is. Mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül Nincsen számodra hely ;
Áldjon vagy verjen sors keze, Itt élned, halnod kell.
Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt.
Itt kiizdtenek honért a hős Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai.
Szabadság! itten hordozák Véres zászlóidat,
S olhulltanak legjobbjaink A hosszú harez alart.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után, Megfogyva bár, (le törve nem, Él nemzet e hazán.
S népek hazája, nagy világ !
Hozzád bátran kiált: „Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált."
Az nem lehet, hogy annyi sziv
Hiában onta vért, S keservben annyi hü kebel Szakadt meg a honért.
Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak, Egy átoksuly alatt.
Még jőni kell, még jö''''ni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán.
Vagy jöni fog, ha jőni kell
A nagyszerű halál, Hol a temetkezés felett Egy ország vérben áll.
7
S a sirt, hol nemzet sülyed el, Népek veszik körül,
S az ember millióinak Szemében gyászköny ül.
Légy hive rendületlenül Hazádnak oh magyar!
Ez éltetöd s ha elbukál Hantjával ez takar.
A nagy világon e kivül Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze, Itt élned halnod kell.
VÖRÖSMARTY.
Hymnus
a magyar nép zivataros századaiból.
Isten áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel; Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Balsors a kit régen tép,
Hozz rá vig esztendőt! Megbűnhődte már e nép A multat s jövendőt.
8
Őseinket felhozád
Kárpát szent bérczére, Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére ; S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai F el virágo z ának.
Ertünk Kunság mezein Ért kalászt lengettél, Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sánczára, S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára.
Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben; Elsujtád villámidat
Dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk, Majd töröktől rabigát Vállainkra vettünk.
Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének Vort hadunk csonthalmain Győzedelmi ének 1
Hányszor támadt teniiad Szép hazám, kebledre, S lettél magzatod miatt Magzatod hamvvedre !
Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában, Szerte nézett, s nem leié
Honját a hazában , Bérezre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette ; Vérözön lábainál
S lángtenger fölötte.
Vár állott : most kőhalom ;
Kedv s öröm röpkedtek r Halálhörgés, siralom
Zajlik most helyettek. Csak szabadság nem virul
A holtak véréből, Kinzó rabság könyje hull Árvánk hő szeméből.
Szánd meg Isten a magyart.
Kit vészek hányának, Nyújts feléje védő kart
Tengerén kinjának. Iialsors a kit régen tép, Hozz rá vig esztendőt, Megbűnhődte már e né]) A multat s jövendőt!
KÖLCSKY.
Sz. István hymnusa.
Egy ezredéve lesz majdan, Hogy Ilonunk e szép haza! Egy ezredes bú s öröme Legyen jövőnk záloga. Sok viszály és sok csapás ért Nemzetet és koronát, De im azért most is élünk, Isten áld meg e hazát.
Mint az Ocean szigetje Elhagya...