Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.42 MB
2020-05-22 09:47:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
176
606
Rövid leírás | Teljes leírás (431.99 KB)

Zalavármegye 1924. 001-013. szám január

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

EEBIELMII "ETMEÉFT HÍBOIRSO*~^v, bftM I hónapra 3000 Ur., B«r»4tm 1000 ksr.
„HUifií egy Itítnhta. bhztk tfr baxáb*n vIj^\'Í!
llwek tfy Illeni írftk i*azjá*ban, VJjM/
rtlmk Hjyfyiroriiijj feltámadásába« ámen."
B oldog új évat kívánóit,
Kinek ? Magamnak és másoknak, még ellenségeimnek is. Ezt tanítja a keresztény vallás.
Boldog újévet kivánok ellenségeimnek is, ha í a kívánság nekem nem árt, ha ellenségeim ai fik boldogságukat nem használják f&J az én lusztulásomra. Különben nem kivánok jót nekik, ít tanítja a józan gyakorlati életfilozófia. S . iljes is ellentétben az előbbivel.
Boldog újévet kívánhatok a rablóknak is; ^egbocsáthatok ellenségeimnek, még ha gyilkol-ak is engem, mert talán nem tudják, mit ¿élefcefznek Erié van jogom s Jézus példája izétint vallási kötelességem Is. De valamely közös eszményképünk ellenségeinek nincs jogom megbocsátani, sót nem szabad megbocsátanom. Ezt tanítja Petófi. S ez sincs ellentmondásban a két előbbivel. . • 1923 Petófi Sándornak a századik születési éve. Ezt az emlékesztendót meg is ünnepelték a világon mindenütt, Párizstól Patagonáig. Természetesen mi legtöbbet emlegettük az ó nevét és költeményei). Többet emlegettük, mint •mennyire ismerjük és követjük. Bár jobban ismernők és követnők, mint ahányról szájunkba vesszük a nevét. Ó mondotta volt a többek között Szilveszter éjjelén, hogy magába száll, s megbocsát az ellene vétetteknek és a bűnösöknek — csupán egy pár ellenségnek nem bocsát meg: a zsarnokrak s a rabszolgának. Eieknek sohasem. — Ez sem ellenkezik Jézus tanításával.
A zsarnok és a rabszolga egy közös eszményképnek : a szabadságnak az ellensége. Éppen ilyen közös eszménykép a hazának és a nemzetnek a képe
Jézus a keresztfán is megbocsátott s Istentől is bocsánatot kért Halálos ellenségeinek a számára. Azok neki voltak ellenségei S ó akkor még nem volt közös eszménykép. De a közös eszményképek ellenségeinek a számára ő sem kért soha bocsánatot s ezeknek az Úristen se irgalmaz meg soha.
Ha a magyar nemzet történelmének s fóleg mostani történetének szomorú arcára tekintünk, amely ugy szenved, mint a keresztre feszített Megváltó: sóiban láthatjuk a- farizeus ellenségeket is.
Ezeknek a számukra boldog új évet kivánjak ? Igen, ha nem tudnák, mit cselekesznek. De Uram Isten I Te látod jobban, hogy ók tudják, mit cselekesznek. Tégy ugy, mint ahogy egy igazságos Istenhez illik.
Boldog új évet kívánjak ezeknek ? Igen, ha csak engemet gyikolnának. De milliókat pusztítanak, a közös eszmén) képet: a nemzetet és országot rombolják.. s már elóre megölik a jövendőt is. Uram Isten! ha van irgalom benned: irgalmat ne ismerj ezekkel szemben.
Boldog új évet kivánjak ezeknek, hogy annál könyebben sárpa tiporhassák az én eszményképemet s annál könnyebben pusztíthassák az én millió felebarátomét ? Nem Ifct nem keresz-
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI^AP,
Siertmti: BTIHI 8YULV
Surkouttséf és klaiéktvatal •• lalatftrtsti. SíécksayMtr 5. ts*a. Telefii 131. uk
tényi vallás. Ezt Jézus sam tanjtfa. Nem parancs, hanem tilalom. Lelki Jörvéiiy ellenben az az imádság, hogy a Világok hatalmas Istene mennykövekkel torlaszolja el immár az Ördögnek e cimboráit őrjöngő utjókban; toppintsoo immár egyet vad lábuk elé és koppintson immár tisztátalan körmükre\'
De ha az év elmélkedésemnek ellenére emberi és isteni törvények követelnék mégis, hogy j...