Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.53 MB
2020-05-26 14:20:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
197
549
Rövid leírás | Teljes leírás (493.83 KB)

Zalavármegye 1924. 039-050. szám április

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

111.
Ealaegemef, 1824 áptlllg 1 Kedd.
Ara 500 Koron«.
39. szám.
JffflJElPIflI PBTEIRÉIfT RAQOVSXOR. IltflMtes l houap/« 5000 kor., negjfflíTre 15000 kor.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Szerkeszti: HUHU OYOU.

¡SwjácízIósc-s én kiadóhivatal: Iftlaegerueg, Síéctteayi-tér 5. jzam. Telefon 131. i«^
„Hlnek c|fy UUoben, hlmk egy baziban
ilUick eRjr Itteni őrök l#auá*b.m,
Htaek lUnyarornijj feltámadásában ÁaiM."
Reflexiek.
(P, L.) Ili a nagyböjt: léijünk magunkba és elmélkedjünk.
Hány s\'a\'ió is a fehérképi kocsmától a lovar-oáifj, Saharáig ? Birja-c még hét \'slatión keresetül ex u váios súlyos keresztfáját? Meit l?sz mty hét «utiója. Igy akarták egykor a bibliai zsidóság vénjei; igy akarták most legutóbb a kép-viselfiieslíilet zsidő es keresztény véntoi szemben
— fiatal hilsorsosaikkal, odébb IfcktcÍK az áldozatot egy ujabb stalióval, az Midikhez. Mi ez? Az idők jele, vagy a „kot\'\' jele qj ? Azt hiszem a „koi^-é. Az éltesebb korúak nem akarnak kiszállani abból a régi kényelmes székből, ahová némelyikei évtizedekkel ezelóft ültette belp az akkori tanács; nem akarják azt az ellenmondás kissé keményebb ülést) székjévcl felesei élni. Tudják azt, hogy igy a mindenkori tanácsnak dédelgetett vén gyerekei maradnak, hogy hyper-lojalls eT>gcdelmességükért nem virgács - de az elismeiés émelygős cukorkája jár ki rekik onnan Ezt szopogatják, ezen éldegélnek örökös optimista mosollyal képükön Hiszen nem kiván a tanács egyebet tőlük, minthogy néha-néha nyakuk biccenti izmait otthon is meg-meg mozgassak ••• nehogy az is berozsdásodjék s a közgyűlésen a legkritikusabb időben felmondja a szolgálatot. fkvrYezcUlkból csak eret
— egyedül csak erre van raüksége a tanács* nak A többit felőrölte már az idö ; küzdelemre nem alkalmasak azok. De nem is óhajtanak már küzdeni; légi babérjaikon pihennek — görcsösen ragaszkodva az itt felejtett városatyák (zokásos békés kiérdemüluégéhez. Ezek az ásatag képviselői a város 10—20 év előtti közönségének nem akarnak helyet ^dni a teltre-kés/, az ósdiságot, maradiságot (elrúgó fürge fiatal generációnak. Itt maradiak kerékkötőnek De miéit is mennének? Hiszen egyes törvényhatóságok már arról gondolkodnak, hogy örökös városatyákat kreáljanak. Egerszeglöl nem erjedik elvenni a babért, a haladás babé/át! Hiszen mi Budapestet megelőztük e tekintetben élő
/* példák erre ezek a telcserélhetetlen oszlopai a képviselőtestületnek . . .
Pulgárlársaim! Szerezzétek meg magatoknak a választott varosatyák névsorát — mielőtt eljön a „megméretések* ideje. Kiáériéfek figyelemmel, hogy ezek közül hányan helyezték már magukat önként ren^eljipzési\' állományba; hányan nem jelennek meg már évek óta a közgyűléseken ; hányan nem adják le egyszerűen a szavazatukat, hogy erre is meg arra is jó gyermekeknek tüntessék fel magukat, szóval vannak, vagy nincsenek ; bányán vannak olyanok, akiket a ti hanyagsagtok, nemtörődömség-tekből kifolyólag a mindenkori tanács mint ócska inventárdarabokat adogat át egyik a - másikának, kikről azt sem tudnák, tiogy léteznek, csak mikor „még egy szék kellene* — jut eszünkbe, hogy hiszen kell valahol még néhány molette zsöüének fenni ? elővelük, most jók lesznek azok is . . .
Ezeknek köszönjük azt, hogy ma már Öt statiőn keresztül kell emelnünk a város súlyos kereszttáját nekünk, hogy össze ne roskadjon az alatta. Hányszor kell mé...