Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.99 MB
2020-05-29 11:16:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
203
579
Rövid leírás | Teljes leírás (525.67 KB)

Zalavármegye 1924 076-088. szám július

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ar. 1000
ni. éflolyui
Zalaegerszeg, 1924 július 1. Kedd.
. siáai.
bnikuhx sitikéit liiaiirn. liéöMiéi i lén»» n.eee ktr., ihtHítii 30.000 k*.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Smkeixtí: IUI 6TUU.
ImkniMlél ét klsáéklvtUJ: Zilatieruti, Sié«keiyl-t*r 5. stáa. T«l«I«i 1SL iiáa
Egy pécsi hadifogoly leveli Oroix-országból.
Pécsről írják: TObb ízben megemlékeztünk már azokról * szerencsétlen magyar hadifoglyokról, akiket az embertelen szovjetkormány már közel két éve tuszokul visszatart Moszvában. Sokáig szabadon járhattak Moszkvában, de 3 Hónappal ezelőtt egy ottani börtönbe zárták őket. A hadifoglyok valamennyien tisztek és mcri a hadifogság évei alatt megnősültek és családjuk van. a legkínzóbb napokat élik át, mert családjuk kenyérkereső nélkül maradván, az elpusztulás fenyegeti őket. Ezek a szerencsétlen magyar fiuk minden követ megmozgattak már, hogy hazakerüljenek, de jól lehet, hogy a •agyar kormány is megtette a szükséges lépéseket, a kicserélés még mindig nem történt meg.
A luszul visszatartott magyar hadifoglyok sorsában most szomorú változás állott be. Erről ad hirt egy Moszkvából Pécsre, Hamerli Aladárhoz érkezett levél, amelyet a hadifogságban sínylődő Hamerli Lászlónak orosz származású felesége ht. A megindító hangú levél igy szól:
- Kedveseimi ValtainOleg több levelünkből már tudomásuk lehet róla, hogy Laci és a többi kezesek is már 3 hónap óta be vannak börtönözve Moszkvában. Ma pedig a legrosszabb-ról, amitől valamennyien féllünk, arról értesítem Önöket, hogy f. évi június 6-án Lacit és a fObbl tereseket.telizállHoltak.. Jaroszlávb*. a politikai börtönbe. Teljesen váratlanul vitték el ókét és minket erről nem is értesítettek, úgy hogy semmit tenni nem tudtunk. Mikor kimentem a táborhoz, tényleg megtudtam, hogy a mieinket viszik el Jaroszlávba, az ajtóhoz már nem tudtam menni és kisvártatva láttam, hogy Lacit és 23 kezes társát poggyászukkal együtt autóba ültetik, azután kivitték őket a vasúthoz. Természetesen mi asszonyok odaszaladtunk, Után láttuk, midőn a rácsos ablakú vagónba bevigonirozták őket. Ime, mi vár itt az Önök gyermekeire, börtön, vágón /áccsal, igy vitték el őket, mint a legnagyobb gonosztevőket, ahonnan talán nem is fogjuk többé viszontlátni őket, mert a sok szenvedésbe belepusztulnak.
A kétségbeesett apa, Hamerli Aladár, értesíti a túszul visszatartott magyar hadifoglyok hozzátartozók, akik talán nem értesülhettek fiaik szomorú sorsáról. Az érdeklődő levelek is hozzá iatézendők Pécsre.
Mussolini és Avereicu neritfdéiv kfltöttak.
Bukarest, jun. 30. A .Lupfa" szenzációs cikket közöl, mely szerint Averescu tábornok legutóbbi római tartózkodása alatt szerződést kötött Mussolini miniszterelnökkel. A szerződét értelmében Mussolini kötelezte magát, hogy Averescu miniszterelnöksége esetén a besszarábiai kérdést Oroszországgal elintézi. Averescu viszont arra vállalt kötelezettséget, hogy külpolitikáját u olasz politika szerint irányítja és hozzájárul * kisántánt feloszlatásához.
Korlátlan mennyiségben lahet valutát kivinni.
Budapest, jun. 30 A külföldre utazók korban mennyiségben, akadály nélkül, vihetnek ki valutát külföldre
Takarékossági Bizottságot alakítanak.
Budapest, jun. 30. A kormány 3-5 tagból Takarékossági Bizottságot szándékozik fel-a Utam. A bizottság tagjait a kormány jelölése «\'apján a parlament választaná.
[OZQAZDASAQI ...