Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.44 MB
2020-06-09 14:08:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
162
531
Rövid leírás | Teljes leírás (535.02 KB)

Zalavármegye 1924. 128-139. szám november

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

m
.\' •• / ■
Dl. évfolyam

\'" > ■ / • • / \' /
\\ . Ara 1000 korona.
\' \\ % t
Zalaegerszeg, 1924. ihnrember 4. Kedd 128. száa.
IB0IBLEI1K HETEIKÉIT DABOIIIOB. IMftiiléa 1 léiapri 10.000 kor:, oerrrim« 30.000 kor.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Sierkeaitl: HEBBOLY PEHEIO

Sierkeutöitc kladóhbatil: Salaeraratei, SíéchenyMér 5. síim. Telefon 131. aiáa
„Hlplli tgj litenben, hiszek e*y tutiban Htaeb tgj Itfénl Örök Igazságban, Htock Ma)r?aror«tá(! feltámndásáhan Ámen.
estmegyének
nem term* a parlamenti zür-zavar, nem tetszik az a társalgási mód, amely az utóbbi időkben olt lábrakapott r azért föl is itt a nemzetgyűléshez, hogy viselkedjék úgy, amin! azt a Nemzet méltósága megköveteli. Sajnálatos dolog biz ez, amikor a medvék oktatást adnak a honatyáknak az illemtanból.\' De fgy van ez minden téren. A mai állapotokat nem is jellemezhetjük máskép, mint úgy, hogy az erkölcsök általános romlása, mert manapság alig tapasztalhatunk valakivel, vagy valamivel szemben tiszteletet. A gyermek szüleivel, a tanítvány a tanítójával, az alkalmazott kenyéradójával huzakodik, engedetlenkedik, a parlament pedig saját* tagjaival szemben nem képes a megtiszteltetés magaslatára emelkedni Külföld, belföld, hivatott és nem hivatott pálcát tör a magyar nemzetgyűlés feleit, aminek a levét megint csak az ország dolgozó népe issza meg.
Régi politikusok azt mondották, hogy minden országnak olyan parlamentje van, amilyent megérdemel Mi nem kivántink e fölött a mondás tniött elmélkedni, csak sajnáljuk, hogy a parlamenti állapotok egy megyéből és utánna talán löbból is ilyen határozatot váltanak ki. Mintha cfak szándékosan mennénk visszafelé » a par-lamentárizmus utján is. Sokakban már erős gyökeret veit az az óhaj, hogy ilyen bizonytalan időben nem lenne-e jobb visszacsinálni a.dolgot ügy. hogy például adják meg a kerületeknek a követvisszahivás jogát «> amelyik képviselő nem tud beleilleszkedni a parlamenti milliőbc, azt fosszák meg mandátumától. És nein is a haladás ellenségei beszélnek ilyeneket, hanem hamisítatlan liberálisok, akik szivvcl-lélekkel hívei a parlament,1 (izmusnak De nem csudálkozhatunk ezen, ha meggondoljuk, hogy a parlament sok esetben bizony nem adja vissza a nemzet igazi képei, nem tükrözi vissza azt a komolyságot, mely a magyar népet jellemzi.
házszabálvrevizió talán segit majd valamit. Persze csak akkor, ha ű^y nem járunk, hogy a fílrd&vizzel együtt kiöntjük a gyereket is. Igaz. minden okunk megvan annak a föltételezésére, hogy a reformok liberálisan oldják meg a nehéz kérdést, de mégis félünk attól, hogy azt megelőzően olyan zavarok \\merülnek fel, hogy épen azoknak hatása -alatt elsiklás történik, amit azután visszacsinálni nem lehet Józan belátás mellett nem kellene ettől tartani. De hol vaM a szenvedélye; csoportok józan belátása, haNwir megyék emelnek panaszt a parlamenti rendetlenség miatti
Kívánatos, högy megtalálják azt a középutal, mely baj nélkül is elvezeti a parlamentet a komoly örfegyelmezésig és nem veszélyezteti a véleménynyilvánítás szabadságát. Nyugalom, megértés szükséges a reformhoz, hogy az ne ntheziise, hanem könnyítse a \'törvényhozás munkáját, de el i> hárítson a parlament rendes működésének útjából minden akadályt.
Nagyatádi Szabó István meghalt.
Földrengés Japánban.
London, nov. 3. Tokioi jelentések szeri...