Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.05 MB
2020-06-19 11:42:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
178
545
Rövid leírás | Teljes leírás (545.41 KB)

Zalavármegye 1925. 026-039. szám március

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1?. óvltlyaia

Zalaegeriiefl, 1825. Március 1. Vasárnap.
v-t ^ v ^figs
r » • *
Ara 1000 koron*.
27. sséb.
»SÍIIKVIK KITIVKÉIT lállltílL itla I kiu?n II.OM ktr„ itniMm M IM lm.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
lurkinti: B1110LY PU1II
iMrkMstteéi ét taáAtirtUli ltl»l«rmi. SUcktifi«(ér S. uáa. TiMm 131.
„fl\'mk «CT l*tMbea, hltuk ®o kuüu, lllurk tff l«te«l 6rók ir«r«»rbm, MttT\'k ÍUeTt\'onUe fdtáeidieáWii

Krónika.
N Azt egészen természetesnek találjuk, hogy a kormány javaslatai nem tetszenek az ellenzéknek ¿s igy föl sem tűnik az, hogy az aktiv és passzív ellenzék közös erővel támad a választójogi javaslat ellen. A kormány és ellenzék viszonyát ismerve, föltételezzük azt is, hogy sok ellenzéki képviselő Jobb meggyőződése ellenére ¿11 a harcos tábor bajnokai közé. A javaslatnak legélesebb pontja a nyilt szavazás, amit sok jobb belátásu ellenzéki képviselő is szeretne főntartani, de hát jelenleg a titkosság mellett nuszáj állást foglalnia. Ugy mellesleg megjegyezzük, hogy több európai kulturáltam szerelné már a titkosságot visszacsinálni, mert ai állam és társadalom szempontjából nem látják hasznát a titkosságnak. Nem a saját ■é pök tői féltik a hazát, kanem a demagógok uralomrajutásától az állami és társadalmi rendet Sajnos, a nép még mindig nem emelkedett az intelligenciának ama fokára, hogy meg tudna szabadulni a demagógia blvös szirénhangjainak csábjaitól és a komoly oktató szavakra hallgatna. Ezt látta be már tok kultúrállam r azért próbálkozik a titkosság csalhatatlannak látszó dogmáját megingatni.
»
stiklinek a nörablást tartották? Napjainkban is egymásután tünedeznek el leányok, akiknek nyomára nem juthatnak a hatóságok, ügylátszik, a középkori rablólovagok szerepét ma a leánykereskedők vették át, akik agyafúrt módon keritik hálóba az áldozatokul kiszemelt leányokat. Bár a leánykereskedelem meggátlása céljából nemzetközi szervezet alakult, még sem sikerül azt megszűntetni, mert a leánykereskedelem szervezete erősebb és nagy pénzekkel dolgozik Alkotnának az államok aZ\\ erkölcsi gyilkosok ellen is olyan szigorú törvényeket, mint a testi gyilkosok ellen, büntetnék azokat ii a legsúlyosabban, akik meggyilkolják az •rkölcsöt: akkor talán megszűnnék a leánykereskedelem és nem tűnnének el nyomtalanul fiatal leányok. Amig azonban a nő a mai modern korban is közönséges árucikk s hatósági védelem alatt történik áruba bocsátása, addig nem várhatjuk, hogy az erkölcs gyilkosai is akasztófára kerüljenek.
«
A .véglege« sztrájk" fegyveréi csillogtatják az ellenzéki honfoglaló vezérek. Azzal fenyegetőznek, hogy, ha a kormány nem csinál olyan választójogot, amely az ó legmagasabb tetszésüket is megnyerendi, véglegesen és visszavonhatatlanul elnémulnak Hát a magyar nemzetet a tatárjárás, a mohácsi vész óta Trianonon keresztül annyi rettenetes csapás érte, hogyha azokat kibirta, nem fog belepusztulni abba sem, hogy a parlamenti botrányokat nélkülözni lesz kénytelen. Kérdés azonban, hogy az a fegyver, amit annyira villogtatnak, nem sUl-e cl visszafelé? Mert abban mégis csak kételkedünk, ha a derék képviselő urak kimondják^: solu a lábunkat a parlamentbe be nem tesszük, hogy akkor még eltűrje a nép. hogy a milliós fizetéseket továbbra is fölvegyék ?
Gróf Csáky Károly honvédelmi miniszter bejelentette, hogy Csonkamagyarország a békekötés töivénybeiklaiása után a harma...