Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.58 MB
2020-08-03 10:27:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
165
386
Rövid leírás | Teljes leírás (532.34 KB)

Zalavármegye 1925 052-065. szám május

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IV. éYftlyaa.
laUegersief, 1925. Május 1. Péntek.
J 000 Korona.
52. stáfil
> \\
UeJttlIIK SITIIKÉIT1 li&tlllOI.
naiitéttliUTnllNI kar., DiffHtm MIM M.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
SxerkeuU: BEBBOLT FEIIIC
Siirkiutéiéi éi klaáékintali
Xaliegtruei, Síéehenyl-tér 5. iili. Telelői 131. uáa
„Hluek egy tatenben, kinek egy baiába», Hittek tfj Irtenl örök líwirbaa, Hluek M«cjr«roriU2 feltámadásában"
Állami ügykezelés.
t
Nem rég olvastam egy humoreszket, — az írójának a nevére már nem emlékszem, — melyben arról van szó, hogy valaki végigjárja közigazgatási apparátusunk rejtélyes birodalmát abból a célból, hogy fogadott fia az ó nevét vehesse fel. Hosszú viszontagság után mikor már talicskán Jolja az iratokat egyik ügyosztályból a másikba, végre célho^ér és megkapja a szükséges okmányt, mily szerint engedélyt kap, — hogy ó viselhessed fogadott fia nevét.
A humoreszk mulatságos volt, de ugy vélekedtem, hogy több benoe a túlzás, mint a valóság. Most azonban, líogy Ízelítőt nyertem eféle viszontagságokból, kénytelen vagyok az • irót a túlzás vádja alól felmenteni.
Az Ugy még abból a jó világból datálódik, mikor az állam fogkezelési segélyt engedélyezett a tisztviselőinek. Ugy gondolkoztam, ha inár rossz a harapni való, legalább az legyen jó, amivel harapunk s megplombáltatom a család odvas fogait. — A gondolatot persze nem követhette rögtön a tett, előbb egynémely hivatalos iratváltásnak kellett lefolyni. így kérni kellett előbb az illetékes fórumok beleegyező nyilatkozatát, azután következelt a plombálás és végfll a kifizetett orvosi költségek felterjesítése. Mindez szabályszerűen megtörténvén, másodízben élvezhettem a sikert. Először t. i. a megoperált fogakban, másodszor abban a 136 ezer koronában, melyet a népjóléti minisztérium költségeim részbeni fedezésére kiutalt — papiroson. A harmadik örömet, hogy magát a pénzt is felvehessem, nem sikerült megérnem.
Az történt u. i., hogy hosszabb időre el kellett utaznom s amikor visszajöttem, derék levélhordónk, a Németh bácsi, azzal üdvözölt, hogy jött pénz a népjóléti minisztériumtól, de mivel nem voltam itthon, visszaküldték. — Ez ba). — mondta^n én. **- Nem baj, —• vigasztalt a Németh bácsi — majd elküldik újra.
Türelmesen vártam két hónapot, akkpr azonban lelkúsmeretfurdalások kezdtek gyötörtii. Talán azt a hitet keltem ott a népjólétiben, hogy annyira jól megy a közalkalmazottaknak, Hogy eféle kisebb összegecskére már nem is reflektálnak. Ilyen balhit felébresztését nem engedheti meg tisztviselői szolidaritásérzetem. A szükségen 20 ezer koronás bélyeggel felszerelve irtam tehát egy kérvényt, melyben feltárván a helyzetet, az összeg újból való elküldését kérelmeztem. Portó 2000 korona, marad tehát 114 ezer korona, — ha megkapom.
Kél hónap múlva meg is kaptam — nem-a pénzt — csupán a választ beadványomra, melyben arról értesítenek, hogy a pénzt csak akkor lesz módúkban újból kiutalni, ha a központi állampénztár erre vonatkozó jelentése beérkezik.
Vártam újabb öt hónapot s talán még ma is várnék, ha közben egy ügyből kifolyólag nem kellett volna Pestre utaznom. Ekkor eszembe jutott, hogy utánanézek ennek a pénznek is.
Kosztolányi Dezső, a kiváló írónk, egy ízben kifejtette, hogy miért jó, ha Magyarországon minél inkább szaporítják a méltóságos urak számát. Azért, — mondja Kosztolányi - mert mí...