Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.77 MB
2020-08-25 12:51:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
47
172
Rövid leírás | Teljes leírás (975.27 KB)

Zalavármegye 1926. 001-025. szám január

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


l r,
V. évfolyam.
Zalaegemeg. 1926. január 1. Péntek.
Ara 1500 Korona.
* L szán.
■•StéleBib ttlDden hétköznap délután. - Előfizetés: egy hónapra 25.000 K, negyedév\'re 75.000 I. - 8xerkeBztfisé( és kiadóhivatal: Ialae*ersz.eg, Sséchenyl-tér 5. Telelőn ISI
Jobb jövőt.
Boldog új évet kívánunk minden hívünknek és ellenségünknek. Tisztelt ellenségeink meg lehelnek győződve kívánságunk őszinteségéről, mert ^a a boldog új esztendő kívánása híveinken beteljesedik, akkor Isten nevében jusson másnak is belőle.
Talán másként lenne, ha tisztelt ellenségeinknek azt kivánnók, amit ők kívánnak nékünk. Akkor bizonyára azt mondanák, hogy boszan-tani akarunk.
Ez prdig távol áll tőlünk Tisztelt ellenségeink mégis kételkedni fognak bennünk és kívánságaink őszinteségében, niert valószínűleg összetévesztenek bennünket önmagukkal. Ezért inkább fölsoroljuk egynéhány jámbor kívánságunkat, melyeknek beteljesülését őszintén óhajtjuk .még tisztelt ellenségeinkén is.
Kívánjuk, hogy az új esztendőben hiveink szemtanúi lehessenek a város fejlődésének és \'ezt a fepődést.ellenségeink is kénytelenek legyenek végigélvezni.
Kívánjuk, hogy az elmúlt esztendőben hiába elsirt könnyeink okai megszűnjenek, még akkor is. ha panaszaink okai tisztelt ellenségcink voltak
Kívánjuk, hogy Zalaegerszeg megyeszékhely egész területén a csatornázás megtörténjék még akkor is, ha tisztelt ellenségeink a csatornák bennszülötteivel szövetkeznének ellenünk.
Kívánjuk, hogy a zalaegerszegi kutakat a városi vi/vezeték tegye fölöslegessé, még akkor is, ha tisztelt ellenségeink a csapról eteszleü egy kai ái vúben is el rudnánax bennünket emészteni.
Kívánjuk, hogy a város utcáinak tengernyi s?ira eltűnjék, ha ezzel meg is szűnik tisztelt ellenségeink harci talaja: a sár, melyen állottak és harci eszköze: a sár, melyet folytonosan felénk fröccsentettek.
Kívánjuk, hogy a város eladott ingatlanai helyett tisztelt ellenségeink szerezzenek ujakat a város kö/önsége számára, vagy ha nem is tudnának ujakat szerezni, legalább a további rombolás és elkótyavetyélés üdvtelen .hiunkáját szüntessek be, mert ha ezzel csak maguknak vélnek is jót cselekedni, mi már nem tekintjük őket továbbra ellenségeinknek, mert aki a közjót csak akarja is, ellenségünk nem lehet.
Kiváfiiuk. hogy tisztelt ellenségeinknek halomszámra jusson az uj pengőből és ezl a sok pengőt Inlomszamra foigassák a gazdasági élet és a jótékonyság kasszáiban és ezekkel a pengőkkel fizessék vissza azt a rengeteg kárt, melyet a társadalomnak és az embereknek okoztak.
Kívánjuk, hogy a jövő esztendőben felépüljön a váios modern közkóríiá/a, még akl<or is, ha kizáiól hí tisztelt ellenségeink kerülnének oda huzamosabb gyógykezelésre, mert ott egészségesekké lennének, az egészséges (estben pedig egészséges lélek lakozik, az egészséges lelkű emberek viszont nem lehetnek ellenségeink, akik általános jólétet, társadalmi megnyugvást és tis/.ia közéletet akarunk
Kívánjuk, hogy Zalaegerszeg város gyermekei végre rendes, világos és tiszta iskolákba járhassanak és e célra iskolák emelkedjenek, mert a jó iskolákban lelki intelligenciát és műveltséget sajátítanak el és és az ilyen emberek soha ellenségeinké nem válnak még akkor sem, ha barátainkká nem lesznek, mert a liszta tett, a tiszta lelkiismeret év* tiszta munka tiszteletet és megbecsülést parancsol.
Kívánjuk, ho...