Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.4 MB
2020-11-12 11:51:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
3
14
Rövid leírás | Teljes leírás (1.02 MB)

Zalavármegye 1926 223-249. szám október

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Y. évfolyam.
• " '' V ]
Xalaeqsmeg, 1926. október 1. Péntek.
Ara 1500 Korona.
223 siáBL,
:J
POi-aiVEKLAZ Jsrj\*Mi.,yv£j
(•fjeleolk minden hétköxnapíélnUn. - ElüUetés: egy hónapra 25.000 K, negy.dérre 75.000 E. - Szerkó., tósée é> kiadóhivatal: filmmnc. SíécbenyMór 5. Tőiden iá
Álmodni sem tudtunk
olyan szépet mi, szegény ország szegény polgárai, mint amilyenek voltak az amerikai Florida állam fényűző fürdőhelyei. Nálunk talán kisebb méretű a gazdagság, kisebb méretű a nyomom is, mint Amerikában a korlátlan lehetőségek hazájában. Különösen vidéken, Zalaegerszegen, vagy más hasonló vidéki városban, ahol ritka még az emeletes ház is, -ha nem is valami pompás a lakása, de nagy, általánosságban mindenkinek van hajléka, ahol a napi munkában átfáradva, álomra hajthatja az ember a fejét. Ha nem is telik senkinek, — még a leggazdagabbnak sem — napi három tál ételnél több, talán mindenkinek megvan a maga barna kenyere, ha szűkösen is, egy kis levessel, néha egy kis hússal, főzelékkel. * , \
Amerikában nagy a gazdagság, de nagy ]a szegénység is. A húszemeletes felhőkarcolók mellett nagyon sokan laknak a nyomortanyáin, talán éveken keresztül hajléktalanul, hidak aljában, romok közölt meghúzódva és ha a milliárdosok tizfogásos ebédeket esznek mindennap, Newyorkban például naponként több ember hal meg éhen, mint amennyi egy esztendőben pusztul el a mi városainkban.
A tengeralatti táviró és a drótnélküli telefon az utóbbi Időkben nem a szegény, emberek nyomor-okozta katasztrófájáról adlak borzalmas hírt. Ezúttal az amerikai milliárdosok fényűző fürdőhelyeinek pusztulásáról közöllek rémes részleteket. Néhány évvel ezelőtt mocsaras, egészségtelen vidéket varázsoltak át Amerikában tündéryilággá. Amerikai méretekben és pénzben milliárdokat építettek be a pusztaságba, épültek fö) általunk el nem képzelhető fényűzéssel a fürdőhelyek szállodái, villái, kastélyai. Olyan x helyek, ahol az .egynapi ellátás egy-egy ember-N nek magyar pénzben nyolc-tiz millióba került, tehát annyiba, amennyiből nálunk egy szegény ember talán egy esztendeig eltengődik. A ciklon, zalaegerszegi ember előtt elképzelhetetlen szélvihar söpörte el p föld szinéről a milliárdosok kéjlakóit és tette sivárrá, ismét pusztasággá,, a. dusgazdagság pompás hajlékait. Közel kétezer ember pusztult el s tízszer annyi sebesült meg, talán háromszorosa viszont a száma azoknak, akik hajléktalanokká és keresetképtelenekké váltak a vihar folytán.
Gondolkodásra készteti az embereket ez a a katasztrófa Egyformán részvétet vált ki az érző emberek között az olyan szerencsétlenség, ahol emberélet pusztul el, legyen az bányakatasztrófa, ahol munkáskezek vesznek oda, vagy ahol gondnélküliek tömege mulatozik, ahol az élet éfvezői töltik gondtalanul heteiket, ha a nyári forróság,, vagy a, tél zordonsága elől menekülnek. Ami gondolkodásra ösztönzi az embereket, az hogy milyen egyforma is az. ember. Ha elérkezik a végzet Órája,, ugy a természet ;iem különböztet, hanem egyformán lesújt gazdagra és szegényre. De az élők közölt levő nagy ellentétek is kiütköznek a halál árnyékár ban. Miért kell egy-egy embernek elképzelhetetlen jómódban élnie, mig a másik időnek előtte elpusztul, mert nem telik kenyérre, nem telik hajlékra; vagy orvosságra, ha beteg.
Ami a romok, a balál pusztítása fölött is a legtanulságosabb, az az, hogy fiz amerikaiak Csupán néhány pillanatra kábu...