Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.84 MB
2020-11-12 13:16:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1
12
Rövid leírás | Teljes leírás (1002.63 KB)

Zalavármegye 1926. 274-299. szám december

Hiányzik: 286. szám 2-4?. oldal

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1\ évfolyam.
/
Balaegerssgfl, 1926, december 1. jfeerfla. •
Ara 1500 korona. 274. siátt.
fd»I*tk afadftn héttflmp dél,ti,, ... íwfoetéi: ety biiapra 26.000 K, nedvre 75.000 K. - 8wkesst6s6t és kladóhlnttl: fal .eremet. 8«éeH«n^ér B. TeMoilSl
ígéretek földje.
Vigyázzunk, nem a bibliai Igéretföldről, hanem arról a Kánaánról lesz itt szó, ahol a mult idők képviselőválasztásaikor az volt a kérdéB: mit igér ? Természetesen, aki Ígéretekben bővelkedett, az volt a vivát. ,
A Trianonban megcsonkított Magyarország Választópolgárainak el kell felejteniök ezeket a kortesíogásokat, mert ma horribilis veszedelmet jelentene, ha közvéleményünket megfertőzni tudná azoknak az Ígéreteknek özöne, amikben ma sem szűkölködnek azok a képviselőjelöltek, akiknek tarsolyában egyéb sincs. Bethlen István gróf kormánya okos reálpolitikával rávezette hazánkat — józanságot hirdetve -- az egyedül helyes útra s pártjának homlokterében sem lehet kimagaslóbb programmpont, mint ami eddig vezette. *
Oazdasági kérdések mozgatják ma az egységespárt idegszálait s ezen a ponton valóban eredményeket is tudott elérni. A választópolgártág nem mondhat ma sem mást, mint azt: tovább, a megkezdett uton! Ma nem lehet színes kortestollakkal és zászlókkal, etetéssel, itatással a követküldésböl előkelő szórakozást csinálni s egyenesen bűnös könnyelműség volna és súlyos játék a felelősségérzettel, ha a választó^ polgárság felülne azoknak a rózsás Ígéreteknek, amelyektől visszhangoznak a megüresedett ellenzéki kerületek.
Ma a választópolgár ceruzát vesz a kezébe mielőtt leadná vQksát és reálisan számit. Először az ország érdeke kér meghallgatást s azután jön a többi. Ahogy azt mi Kray István bárótól is mindig halljuk, aki megérteti a polgárokkal, miért kellett a súlyos a súlyos adókat fizetniök ? Mert mindenünktől megfosztotta* és mindénünkből kifosztottak bennünket. Lábraállani pedig semmiből, pénz nélkül nem lehet.
És amikor Kray báró teljes nyíltsággal kijelenti, hogy a kormánytól többet várhatnak azok a kerületek, melyeknek kormánypárti képviselőik vannak, csak ''ga^at mond, amit azonban nem lehet ígéretnek nevezni, de viszont az ellenpártnak kortesfogásul sem lehet fölhasználnia, mert hiszen az magától értetődik, hogy ellenzéki képviselőnek küldése szembehelyezkedés a kormánnyal, elitélése a kormány politikájának, gáncsvelés a kormánynak, akadáiyállitás munkája elé. Aki tehát akadályozza munkájában a kormányi, aki elitéli működését, .miképen várhatja, vagy követelheti kérésének meghallgatását? Sorra kerül minden; de amennyiben a sorra kerülés a kormány jóindulatától függ, mindig megelőzi a másikat az, aki barátja és nem ellensége''a kormánynak.
S amikor azt mondják, hogy a kormánypárt jelöltje is — ígér, akkor igen nagy tévedésben vannak a kritizálók. Mert a kormánypárti jelölt nem igér, hanem rámutat a kormány munka-programmjára és azt mondja: toyább akarunk haladni a megkezdett uton. Ez pedig nem amolyan üres, kortesfogásnak szánt konvencionális Ígéret. Mert a kormány munkaprogrammja mindenki előtt ismeretes s aki a kormányt támo-
?;atja, az segédkezik a munka elvégzésében, ól jegyezzék meg ezt a választópolgárok akkor, amikor szavaani mennek. Egyik oldalon a munka-programm ismertetése és a megkezdett munka folytatásának bejelentése, a másik oldalon üres, nem teljesiihető ígéret.
A Bethlen ...