Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.39 MB
2020-12-22 13:55:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
22
77
Rövid leírás | Teljes leírás (379.78 KB)

Kanizsa 1989. 002-005. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Városi Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

I. évfolyam, 2. szám 1989. november 3.
Ára: 9,60 Ft
KANIZSA
VÁROSI HETILAP
Megjelenik minden pénteken.
• •
Önkormányzat!
A tömegkommunikációs eszközökben, a szociológiai és politológiai irodalomban már több éve folyik a vita arról, hogy milyen szervezeti változások szükségesek ahhoz, hogy az országban kialakuljon egy pluralista, demokratikus rendszer, melynek egyik alappillérét az önkormányzatok képeznék.
Ma már közhelyként említhetjük, hogy az MSZMP, és az általa''létrehozott pártállam a 80-as évekre mély gazdasági politikai és erkölcsi válságba került. A párt által kialakított szocializmuskép nem bírta ki a valóság próbáját. Ahhoz, hogy túl tudjunk lépni a bürokratikus, központosított és parancson alapuló társada-
lomszerveződési gyakorlaton, létre kell hozni az önkormányzatok rendszerét.
Ez azt jelenti, hogy elismerjük a társadalom működéséhez szükséges szférák öntörvényűségét, az egyén és közösségeik autonómiáját, szabad szerveződését, saját ügyeik intézésében. Napjainkban érzékeljük az események felgyorsulását, a vidéki Magyarország ébre-
dését, s azt is, hogy a különböző politikai pártok, mozgalmak a lomtárból újra elővették az önkormányzat sutba vetett eszméit, a választók kegyeinek, voksainak megnyerése érdekében.
A politikai földcsuszamlás valóban bekövetkezett, de ezen belül a közigazgatás rendszere lényegében változatlan, s nagyon leegyszerűsítve állíthatjuk, hogy a reform megállt a megyehatárokon, s néhány kivételtől eltekintve nem nyert bebocsátást, pedig a kopogtatást már régen felváltotta a dörömbölés.
Szent István királyunk által létrehívott vármegyerendszer - mely a mai napig köz-igazgatási rendszerünk alapegysége - történelmi szerepét eljátszotta. A valamikori megye legendás ellenállása, progresszivitása, társadalmi húzóereje elveszett a távoli múltban. A helyzetet súlyosbítja, hogy 1949 után felszámolták az önkormányzatok hagyományos formáit, melynek következtében a társadalom széthullott, mert szervezték, és nem szerveződött, s ezért
Szokásos péntek délutáni pillanatot örökített meg Sza-kony Attila kollégánk: a két órakor kezdődött szerkesztőbizottsági megbeszélésen a következő szám írásairól vitázunk. Kevesen vagyunk- balról Mihovics József, Takáts Sándor, Kápolnás Zoltán, Horváth Tamás, Z. Tamás István, Pék Pál, Molnár László látható a képen - így várjuk minden kanizsai ötletét, javaslatát, írását és fotóit. A Kanizsa valóban legyen a kanizsaiaké!
Egészségvédelmi pályázat
Október végén értékelte a Városi Egészségvédelmi Tanács az Egészségvédelmi Alapra benyújtott pályázatokat. A döntés értelmében a Hevesi úti óvoda 15, a Családsegítő Központ (közösen a HSMK-val) 20, a Hevesi Művelődési Központ 10, a Nagyrác úti Általános Is-
kola 10, a Landler Jenő Gimnázium 25, a Városi Televízió 10 ezer forintot kap az Alapból. Az elfogadott pályázatok a városi egészségmegőrzési programhoz kapcsolódnak, közvetlen-, vagy közvetett módon a megelőzést szolgálják.
Mi lesz a Munkásőrség épületével?
Mint ismeretes, a Pénzügy-minisztérihm pályázat útján kívánja hasznosítani a Munkásőrség zárolt vagyonát. A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága legutóbbi ülésén megbízta Zsoldos Ferenc tanácselnököt,
jelentse be a város igényét a Munkásőrség helyi épületére. A házat a város súlyos közoktatási gondjainak enyhítése érdekében oktatás céljára akarják felhasználni.
( kanizsa t
1989. november 3.
Kanizsai képek
különböző rétegei nem ismerik egymás problémáit, szemben állnak egymással. Napjainkra a megyerendszer ebben a formában a megcsontosodott konzervativizmus utolsó bástyája, s meglévő felépítésében műkö...