Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.62 MB
2007-07-05 10:19:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
316
4100
Rövid leírás | Teljes leírás (585.82 KB)

Az újságot digitalizálási gyakorlat alkalmával beszkennelte: Ferencz-Füge Róbert

Kanizsa 1990. 022-026 szám - június

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


omba
Ketyeg a su
A félelem természetrajza -Agonizál egy falu -Miért akar megsza-badulni ingatlanától a* ú$ tttf^dttaÓi? ~ Vélemény vart, rtevefc nincsenek.
(Cikkünk a &
II. évfolyam, 22. szám 1990. június 1. Ara: 9.60 Ft
E&NIZSA
V i R 0 S I HETILAP
Megjelenik minden pé ntek e n
Levél Magdi néninek

Telefon-
vegén
* Kovács Zoltán, a városi tanács termelés-ellátásfelügyeleti osztályának vezetője.
- Mi lesz a hatósági húsbolt
sorsa?
- Örömmel közölhetem,
hogy a piacon lévő hatósá
gi húsboltot nem szüntetjük
meg. A tanácsi vezetők
munkaértekezletén olyan
döntés született, hogy a
hatósági húsbolthoz szoro
san kapcsolódó zalaszent
balázsi vágóhídunkat -
várhatóan 3-400 ezerforin
tos költséggel - felújítjuk. A
kivitelezésre jelentkezők
közül a legkedvezőbb ár
ajánlatot kínálóra bízzuk a
munkák elvégzését. A bolt
egyébként az elmúlt hetek
ben zárva volt, a dolgozók
tartós fizetett szabadsága
miatt. Nemrégiben egy-két
alkalommal már ki is nyitott
az üzlet, ugyanis lehetőség
nyílt hatósági húsáru érté
kesítésére. A gyakrabb
árusítást áruhiány gátolja.
Javulás ezen a téren csak
a zalaszentbalázsi vágóhíd
felújítása után várható!
(tih-i)
Emlékszel? Ezzel a verssel köszöntünk el
tőled alig egy éve, amikor nyugdíjba mentél. Nehéz volt a válás.
„Nemcsakolvasni-oly szűkös a szó nem írni csak - az írás elmosódik -tanítani a lét megmaradó örömeit.. ...megőriznia gyermeki szabadság önfeledtségét.."
Tudod, Magdi néni, tőled nemcsak a gyerekek tanultak, mi is. Emberséget, hitet, tartást, türelmet, tiszteletadást, szakmai alázatot. Az önfegyelem, a higgadtság, a segítőkészség nálad természetes volt. Mindig csodáltam azt a végtelen szeretétet, ahogyan magadhoz engedted a gyerekeket. Még a legrakoncátlanabbnak is kijárta simogatás. Nem ismertél reménytelen esetet, a végsőkig harcoltál minden gyerekért. Aki elmaradt, azt kézenfogva segítetted, hogy utolérje társait. Sohasem feledkeztél meg arról, hogy példa vagy. Hányszor láttam, amint könnyes mosollyal, meghatottan álltái a Kis nebulók között! Olyankor, tudom, minden gondodat, fájdalmadat elfelejtetted, csak a gyerekek léteztek, akiknek szükségük volt rád. Mindnek volt helye a te nagy tanítói szívedben.
ladtságának pótolhatatlan-\'ntos dolog ez, pedagógus
Farkas Zsuzsa
En - bevallom - türelmetlenebb vagyok. Gyakran panaszkodom, nehéz az élet. Időnként még pedagógus hitem is megrendül, ha a sok nehézségbe ütközöm. Te és korosztályod azonban most is szilárdan álltok. Pedig az elet egypárszor megtépázott, megalázott benneteke\' Manapság, az idősek bölcs tapasztalatának, hi< ságát kiszorítja a gazdaságosság elve. Tudom,\' lelkiismeretem mégis viaskodik vele. Ilyenkor, Pedagógus Nap táján gyakrabban gondolok rád sok kollégámmar, még több tanítványoddal. Köszönünk mindent, amit tőled kaptunk, amit a főiskola nem tudott megtanítani, azt hogy segítettél emberré lenni. Horváth Mária

I KANIZSA )

1990. június 1.
Ketyeg a bomba
LNem zörög a haraszt...
Rágalmazzák-e a kiskirályokat?
Régi igazság: annak van igaza, aki erősebb. De mit ér az igazság hatalom nélkül? Erre keresem a választ Liszóban, Surdon, Pátrón. Sajnos az elmúlt évtizedek népellen...