Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.03 MB
2007-07-05 10:20:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
272
2289
Rövid leírás | Teljes leírás (449.06 KB)

Az újságot digitalizálási gyakorlat alkalmával beszkennelte: Ferencz-Füge Róbert

Kanizsa 1990. 027-030 szám - július

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


.Menedzsertípusú polgármesterre van szükség\'

(4. oldal)

„...sok diákunkról rövid időn belül kiderül, hogy alapműveleti,
írás- és olvasási gondokkal küszködik." (7. oldal)
„... az a fontos a vallástanításban, hogy minden vallást bemutasson a tanár, s neveljen becsületre, etikára." (14, oldal)
II. évfolyam, 27-28. szám 1990. július 13. Ára: 19.20 Ft
KANIZSA
VÁROSI HETILAP
Jól van ez így, polgárok? - vasárnap reggel a Lenin úton.
(Fotó: Szakony Attila)
Kánikula galambéknál
Fotó: Szakony Attila
Megjelenik minden pénteken

„A pártokat ön
felkészültnek érzi arra, hogy a város ügyeit a választások után tovább vigyék? - A jelen pillanatban nem. Részkérdéseknél állnak meg... Hiányolom, hogy ha valamiben nem elég tájékozottak, nem keresnek bennünket... az MDF és a Fidesz nem él a lehetőséggel."
(2. oldal) „A Zeneiskola vezetősége és a zenekar úgy döntött, hogy nem kívánja Torják Vilmos karmester szerződését meghosszabítani... Meglepő volt ez a hír, hiszen a zenekar talán még sohasem játszott olyan rossz formában, mint az évad-záró esten."
(11. oldal)
■ _ j
i JS5-


Mi. alulírottak tiltakozunk az egészségügy elleni elvtelen hadjárat miatt.
Nem az a demokrácia, amikor az egyes sajtótermékek ellenőrizhetetlen, névtelen levelekkel befolyásolják az emberek tudatát. Ebben a légkörben munkánkat megfelelően ellátni nem lehet. Úgy gondoljuk, hogy ez a bizalmatlanságot keltő hangulat árt az orvos-beteg kapcsolatnak, nehezíti gyógyító munkánkat.
Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy munkánkat mindenkor az orvosi eskünk szellemében végeztük és a jövőben is aszerint tesszük. Ehhez azonban elengedhetetlen az a nyugodt légkör, amely a gyógyító munka előfeltétele.
Egyes újságok írásai
azonban nem ennek
megteremtését segítik
elő, hanem a már meg
teremtett, kivívott bi
zalmat igyekeznek
szétrombolni.
Nagykanizsa,
1990. június 28.
Dr. Horváth Ágnes
és még 51 kórnázi,
rendelőintézeti és
körzeti orvos aláírása
A tiltakozással egyetértünk, a sajtót érintő általánosításokkal nem. Helyes lett volna ugyanis, ha Horváth doktornő és munkatársai megnevezték volna a „bűnőst": a ZALATÁJ-RÓL van szó.
(A szerk.)

( KANIZSA )

1990. július 13.

Beszélgetés Zsoldos Ferenccel
# A pártok részkéi\'déseknél állnak meg
# A bizalmatlanság nem használ sem a
mának, sem a jövőnek
nök. - Visszatérve még a kiinduló időszakra. Amikor még nem tudtuk megoldani az MDF működésének feltóteleit, én magam ajánlottam fel a tanács
A rendszerváltás folyik. A politológusok azonban kettős hatalomról beszélnek, hiszen a helyi szinteken még nem törtónt meg az önkormányzatok demokratikus megválasztása. Mint lapunk egyik korábbi számában az MDF ügyvezető alelnöke vélte, „helyi szinten még ellenzékben" vannak. A tanács és a városban működő pártok kapcsolatáról beszélgettem ezért Zsoldos Ferenc tanácselnökkel.
- A pártok megalakulásától
kezdve ösztönöztem a munka
társaimat is, hogy segítsük a
pártok működését. Enélkül a
pluralista alapokra épülő de
mokra...