Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
53.91 MB
2023-09-26 09:20:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
445
332
Cím: Jubileumi évkönyv a Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola Székhelyintézmény fennállásának 150. évfordulóján
Közrem.: Szántóné Izsa Melinda (szerk.) ; Benke Dániel (szerk.) ; Vida Ágnes (szerk.)
Szerz. közl: [szerk. Szántóné Izsa Melinda, Benke Dániel, Vida Ágnes]
Kiadás: Nagykanizsa : Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola, 2023
Eto: 373.3(439Nagykanizsa)"1872/1997"(058) ; 908.439Nagykanizsa
Tárgyszó: Zrínyi Miklós Általános Iskola --> Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola ; Nagykanizsa ; iskolatörténet ; általános iskola ; évkönyv ; sport ; alapfokú oktatás ; iskolakönyvtár
Szakjel: 373
Cutter: J 86
ISBN: 978-615-01-7885-1
Nyelv: magyar
Oldal: 151 p.
Analitika:
A Zrínyi iskola 2008-tól 2022-ig
Benke Dániel: "Senki sem különálló sziget."
Szántóné Izsa Melinda: Tárgyi emlékeink, helyi értékeinek
A Zrínyi iskoláról szóló sajtómegjelenések


A könyv szövege:

Jubileumi évkönyv a
Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola
Székhelyintézmény
fennállásának 150. évfordulóján

Jubileumi évkönyv a
Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola
Székhelyintézmény
fennállásának 150. évfordulóján
4
Jubileumi évkönyv a
Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Székhelyintézmény
fennállásának 150. évfordulóján
ISBN 978-615-01-7885-1
© Nagykanizsa, 2023
Szerkesztette: Szántóné Izsa Melinda, Benke Dániel, Vida Ágnes
Műszaki szerkesztő: Vigh Dávid
Borító: Szemenyey-Nagy Tibor munkájának felhasználásval készült
Kiadó: Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola
Nyomdai munkák:
Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. - Nyomda
5
„Szeszélyes egy dolog az idő. Úgy tűnik, mintha egyenletes tempóban haladna, pedig valójában kanyarog, ugrál a víz alatti kövek között, megpihen a csendes mélyedésekben és a hegyekből vad vízesésekbe veti le magát. Néha pedig mintha nem engedelmeskedne a természet törvényeinek, és hátrafelé haladna, a kezdetet keresve.”
(Sigrídur Hagalín Björnsdóttir)
Kedves Zrínyisek, tisztelt Olvasó!
A különböző idő-felfogások sűrűjében sokan hiszik, hogy az idő pillanatok egymást követő végtelen folyama, idő-pontok egyirányú láncolata. És vannak hívei a múltból a jövőbe tartó változtathatatlan időfolyó gondolatának is, ahol mintegy arccal szemben egy csónakban ülve tartunk a múlt ködbe vesző kikötői felől a horizonton vízió-szerűen feltűnő jövő irányába.
Mindkét felfogás szép allegóriája a megragadhatatlan időnek. Ám mindkét szemlélet hordozza annak veszélyét, hogy nem tudunk számot vetni önmagunk folyamatosan változó azonosságával. Ha végtelen pontok láncolata az idő, akkor mindig csak azok vagyunk, amit épp e pillanatban érzünk és gondolunk, pontról pontra állandóan változva, eltévedve a határtalanban; ha pedig a múlt pusztán a hátunk mögött hagyott felejtés volna, akkor mi magunk is csupán a jövőre várakozó árny lennénk egy hullámokon hánykolódó csónakon.
Pedig mi egyszerre vagyunk emlékezés és várakozás, hátra- és előrepillantás, vagyunk pontszerű pillanat és egybefűzött láncolat. Azáltal tudjuk identitásunkat, önazonosságunkat egyben tartani, hogy történetünk van. Úgy tudunk csak a jövőbe tekinteni, hogy a múlt kikötőinek zsivaja, tapasztalatai és vágyai szabják meg a jövő álmait, miközben az ezekhez elvezető jelen küzdelmei hívják elő belőlünk a múltban tanultakat. A múlt és jövő egymásba fonódó kötelék, egymás forrásai és alakítói, melyben mi magunk formáljuk meg a cselekvő szerepeket.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola 150 éve is változó helyszínek, változó iskolanevek, változó igazgatók és tanárok, változó diákok és osztályok nagy komplexuma. 1872-ben még Polgári Fiúiskola néven indul el az élete Teesz János igazgatóval a Csengery úton, majd fiú- és leányis6
kolaként Zrínyi és Ady neve alatt híresül el, megtalálva mai helyszínét, később egyesülve az Adyval, Vécseyvel, majd a Bolyaival. Változások végtelen sora: kiváló igazgatók, becses és nagy tudású tanárok, büszke diákok; mégis ez EGY iskola. Mert van saját története, mely egybefűzi e változások sokaságát, van szellemisége, küldetése, pedagógiai programja és mély múltja. Vannak nagy közismereti tárgyi sikerei, sportdíjai, művészeti teljesítményei, ének-zene szeretete, melyek mind-mind második otthonukban itt tevékenykedő felnőttek és gyerekek évtizedes-évszázados együttműködéséből születtek meg, egyedivé téve ezt az iskolát a sok személyes kapcsolat révén. Mert egy történet, melyet magunk is megélünk, nemcsak bronzba öntött hősök csarnoka, hanem egymásba fonódó események és cselekvések láncolata, valójában sok-sok apró pillanat, sok-sok mindennapi ember egymásba kapaszkodó napjainak fűzére is, amely a kulisszák mögötti árnyékban születik és szövődik eggyé.
A Zrínyi-történet 150 év szövedéke, melyre emlékezni kell, mert minden emlék a jelen fiataljainak az álmát szővi tovább: az ő mozdulataikban a régi diákok keze mozdul, gondolataikban a hajdani tanárok tudása éled újjá. A történet egymásra rakódás, halmozódás, utazás valahonnan valahová, de mindig emlékezés a jelenben önmagunkra, hogy honnan jövünk és hová tartunk.
E kiadvány, e születésnap az emlékezés, a „honnan jövünk” nagy kérdésének fontos mérföldköve, mely megállásra késztet, hogy tudjuk mit kell tennünk, hova visz az utunk. Hiszen Albert Einstein szavaival: „A múlt, a jelen és a jövő közötti különbség csak illúzió, még ha oly makacs is.”
Boldog születésnapot Zrínyi Miklós Általános Iskola!
Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere
7
Fényes fáklyánál futni…
„Nem másra használ eleink tündöklése nekünk, hanem hogy égő szövétneknél, fényes fáklyánál futjuk a mi életünk pályáját, nem lehetünk sötétben, sem mi, sem az mi cselekedeteink; ha jól viseljük magunkat, azoknak fényességénél mindjárt minden ember meglát: ha rosszul, úgy sem kerülhetjük ujjal való ránk mutatást.”
Kedves Olvasó!
Az 1600-as évek magyar históriájának iskolanévadó alakja, a jeles író, hadvezér és politikus, kora egyik legkiválóbb hazafija, Zrínyi Miklós négyévszázados sorai üzennek a mának: a múlt fáklyája világítja meg a mi utunkat is. A nevét viselő iskola 150 éves története rang, büszkeség – és kötelezettség.
„A Zrínyi” név 1928 óta Nagykanizsán nemcsak a múlt sejtelmes ködébe vesző, mindössze 44 évet élt hős dicső emlékét hozza elő, hanem felnövekvő generációk sokaságának szellemi bölcsőjét jelenti, amely – akárcsak anno – ma is a város oktatási intézményeinek meghatározó szereplője, amelynek munkáját mindig a minőségre törekvés, a kiváló pedagógusegyéniségek és a karizmatikus vezetők jellemezték.
„A Zrínyi” több mint egy iskola: igazi közösség – amelynek falai között nem csupán az oktatás, hanem a kultúra és a sport is domináns, és ezek emberformáló összhangja teszi a város és a térség iskolaéletének egyik zászlóshajójává, ahol a testre s a lélekre ugyanúgy hangsúlyt fektetnek, mint a szellemre. Bizonyság erre például az akadémiai rendszer, a környezetvédelem terén tett számos erőfeszítés és az esélyegyenlőséget illetően látható, példamutató gyakorlat is.
„A gyémántot csak gyémánt által lehet pallérozni”, írta Kemény Zsigmond, az eltelt 150 év iskolatörténete pedig ékes bizonyítéka a honi romantikus regényirodalom egyik legnagyobb alakjától származó 19. századi – de tán: örökérvényű – megállapításnak. „A Zrínyi” – ebben az értelemben – különleges „ötvösműhely”, ahol minden időben, múltban s jelenben is kitűnő tanári kar formálta s alakítja nemzedékek sikeres jövőjét, hogy – a névadó szavaival: – fényes fáklyával kezükben futhassák életük pályáját.
8
Erre bizonyosság az újabb mérföldkő is: reméljük, a kedvező döntés után hamarosan elindulhat a magyar-angol két tanítási nyelvű képzés, így Nagykanizsa történetében ez lehet az első iskola, amely ezt bevezeti.
A jövőt szolgálva.
Zrínyi Miklós jelmondata négyszáz éve így szólt: Sors bona, nihil aliud, vagyis Jó szerencse, semmi más. A mai Zrínyi nem bízza a véletlenre a jövőt, megalapozva a következő 150 évet – az irodalmár hadvezérrel szólva:
„Harcolnunk peniglen nem akármi okért
Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért,
Urunkért, feleségünkért, gyermekinkért,
Magunk tisztességéért és életünkért.”
Magyar Ferenc
tankerületi igazgató
Nagykanizsai Tankerületi Központ
9
Bevezető
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jubileumi évkönyv minden kedves olvasóját a Zrínyi iskola vezetése és dolgozói közössége nevében.
Az ünnep az idő átmeneti felfüggesztése, együttlét őseinkkel, elődeinkkel, számvetés és lényünk újra történő felfedezése. Erre az idő felfüggesztésére invitálom az évkönyv olvasóit.
Az iskolánk alapításának a 150 éves évfordulóját ünnepeljük ebben a tanévben. De ünnepeljük azt az elkötelezettséget és szenvedélyt is, amellyel az iskola közössége mindig is az oktatásra, nevelésre és a fejlődésre koncentrált.
Életünkben fontos, hogy elődeink emlékét időtlen-időkig a legnagyobb kegyelettel ápoljuk és őrizzük. Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar fogalmazott így: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” Azt gondolom, időtálló ez a gondolat, ezért nekünk is tisztelettel kell fordulnunk iskolánk történetéhez, nemzeti kultúránkhoz, nemzeti értékeinkhez.
Lemaradást is pótolnunk kell, hiszen a 2007 óta eltelt 15 év történéseit, állomásait foglaljuk össze ebben a kiadványban. Köszönetet is kell mondanunk a fenntartó tankerületnek, önkormányzatnak, hogy mindig lehetőséget és támogatást biztosított az intézménynek. Ezt elődünk, a Nagykanizsai Nyilvános Polgári Fiúiskola 1873-as első tudósítványából vett idézettel szeretném megtenni: „Nagy-Kanizsa városa tek. képviselő-testületét s tanácsát, mely együttes hatóság a tanügy emelése érdekében tetemes áldozatokat hoz és ezen uj intézet fentartására is megszavazta a szükségeseket: mindezekért és évenként megujuló áldoztaiért — legmélyebb hálánk illeti.”
10
Amikor valaki megkérdezi tőlem, hogy milyen a Zrínyi iskola, erre a rövid válasz: emberséges. A nevelésben hagyományos értékeket képvisel, az oktatásban innovatív és modern. Ezt tanultam, tapasztaltam én is az itt töltött 10 éves tanári és a 24 éves igazgatói tevékenységem alatt. Az itt tanító pedagógusoknak leginkább emberileg kell megfelelni, hogy ne használják ki a tanulók védtelenséget, ne éljenek vissza a tanári szerepükkel és ne legyenek manipulatívak. Ezt próbáljuk megőrizni munkatársaimmal a jövőben is. És talán mondhatom, hogy az iskola mindenkori sikerességének is a záloga. Ennek a munkának az elmúlt 15 évét foglalja össze ez a könyv.
Mit mond erről a korunk egyik legújabb vívmánya a mesterséges intelligencia, a Chat GPT?
„Ez egy nagyon különleges alkalom, amely arra emlékeztet bennünket, hogy az iskolánk nagy múlttal, hagyománnyal rendelkezik. Az iskola alapítása óta több ezer diák tanult itt, és sokuk sikeres karriert épített az iskolánkban megszerzett ismeretek, tapasztalatok és értékek alapján.
Iskolánk minden diák számára biztosítja a megfelelő környezetet arra, hogy továbbra is új kihívásokat és lehetőségeket találjanak, felfedezzék a világot, és folyamatosan fejlesszék az ismereteiket.
Ez az évfordulós ünnepség arra emlékeztet minket, hogy azok az értékek és hagyományok, amelyeket az iskola képvisel, nemcsak itt élnek, hanem követnünk kell az életünk során is.”
A mesterséges intelligencia képes olyan általánosságokat megfogalmazni, amely bármelyik nagy múltú, sok éves évfordulót ünneplő iskolára érvényes lehet. Mégsem képes arra, hogy visszaadja „a Zrínyi” egyediségét, valódi érzéseinket, mindazt, ami összeköt bennünket, az iskola falai közt tanítókat és tanulókat egymással és a múlttal is.
Örömömre szolgál, ha az olvasó megtalálja kiadványunkban a neki való képet vagy tartalmat Wass Albert gondolatainak a tükrében:
11
„Jó emlékezni arra, amin keresztülmentünk. Az ilyen emlékezésben erő van mindig, és bizonyságtevés csüggedések ellen. S van benne bölcs tudása annak, ami emberi megpróbáltatások fölött magasan lebeg és méltóságos tisztán. Isteni igazságnak. Mely abban áll, hogy élünk. Mégis élünk. És süt reánk a nap.”
Kedves Iskolám, Gyerekek, Szülők, Kollégák! A 150. évfordulón szeretettel gratulálok az együtt elvégzett munkához, eredményekhez és sok sikert kívánok a következő évekre!
Tisztelettel:
Faller Zoltán
igazgató
12
A Zrínyi iskola 2008-tól 2022-ig
2008-2010
A Zrínyi Miklós Általános Iskola előző jubileumi évkönyve 2007-ben jelent meg. Az azóta eltelt időszak eseményeit, történéseit, az iskolát érintő változásokat foglaljuk össze az alábbiakban, időrendben haladva.
Változás történt a felső tagozaton a differenciálás érdekében alkalmazott szervezeti formánkban. A korábbi években a 6. osztály végén diagnosztikus vizsgán legjobban teljesítő tanulók 7. osztályos koruktól ún. válogatott osztályban folytathatták tanulmányaikat. Az utolsó diagnosztikus vizsga 2008-ban volt, ami alapján a 2008/2009-es tanévben szerveződött utoljára válogatott osztály, ők 2010-ben végeztek. Ezután (és jelenleg is) 5-től 8. évfolyamig a differenciálás a nívócsoportok alapján valósul meg.
A nívócsoportok szervezése idegen nyelv, matematika, magyar tantárgyakból a tehetséggondozást, fejlesztést szolgálja, a tehetséges, jó képességű tanulók egy csoportba sorolása sok plusz ismeret elsajátítására ad lehetőséget. Az ebben a csoportban tanuló diákok szívesen oldanak meg olyan feladatokat is, amelyek a versenyekre való felkészülést segítik. Ugyanakkor iskolánkban a felzárkóztatás mindig ugyanolyan fontos szerepet kapott, mint a jó képességű tanulókkal való foglalkozás. A nem nívó csoport tanulói számára mód van a lassúbb tananyag feldolgozásra, a differenciáltabb munkára. Több tanári segítség, nagyobb empátia szükséges ezekben a csoportokban.
A tanítási órákon és a délutáni differenciált órákon külön foglalkozunk a gyengébb képességűekkel, a lemaradókkal, akiknek a rendszeres gyakorlás mellett nagyon fontos a megfelelő motiválás és a sikerélmény is.
Intézményünkben az SNI tanulók gondozását utazó gyógypedagógus, logopédus, pedagógiai asszisztensek segítik. A BTMN-es tanulók fej13
lesztését fejlesztőpedagógus szakvégzettséggel rendelkező pedagógusaink végzik.
Intézményünk életében mindig fontos szerepet kapott a testmozgás. Ebben az időszakban is széles palettája volt a sportolási lehetőségeknek. A felkészítő tanárok 2008-ban Faller Zoltán, Kálmán Pálné, Marczinka Csaba, Marczinkáné Lakatos Lívia, Somogyi Józsefné voltak. Minden tanulónk átélhette a mozgás örömét a hagyománynak számító sport- és egészségnapon, megtalálva a neki megfelelő mozgásformát, és ezt a tradíciót megőriztük és folytatjuk továbbra is. Emellett külső kapcsolatok bevonása révén is igyekeztünk megerősíteni egy-egy sportágat, s ezzel bővíteni a hozzánk járó tanulók továbbfejlődési lehetőségeit. Kiemelkedő versenyeredmények, sikerek bizonyítják iskolánk sportoktatásának minőségét és hatékonyságát.
A külső kapcsolatok bevonásának egyik példája, hogy 2008 januárjában iskolánk együttműködési szerződést kötött az MTK utánpótlásért felelős agárdi Sándor Károly Labdarúgó Akadémiával. Célja a labdarúgó tehetségek felkutatása és fejlesztése volt. Ugyanebben az évben a vízilabda sportág támogatására is született egy hármas együttműködési szerződés a Zrínyi iskola, a Kanizsai Vízilabda Sportegyesület és a Ferencváros Vízilabda Szakosztálya között.
14
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Művelődési és Sport Osztálya által megrendezett Városi Iskolai Sportnapok versenysorozat végén a 2007/2008-as tanévben is a Zrínyi iskola érte el a nagy iskolák összetett versenyében az 1. helyezést, s ezzel harmadszor nyertük el a legsportosabb iskola címért járó kupát. A megmérettetés résztvevői több sportágban mérték össze erejüket: terematlétika, úszás, teremfoci, zsinórlabda, és játékos sportverseny.
A város tanulói 2008-ban iskolánkban mérhették össze tudásukat a szellemi sportban, a sakkban: megrendeztük az I. Zrínyi Sakk Kupát, szervezője Csertiné Szabó Erzsébet volt.
Nemzetközi kapcsolataink is virágoztak és továbbfejlődtek ebben az időszakban. 2008 áprilisában 11 tanulónk diákcsere program keretében Leibnitzbe látogatott, ahol partnerintézményünk, a Leibnitz II. sz. iskola tanulóival találkoztak.
2008. október 3-tól–5-ig tizenegy norvég pedagógus és Holmestrand város polgármestere látogatott a Zrínyi iskolába, akik a magyar művészeti oktatással, kiemelten a Kodály-módszerrel ismerkedtek.
2009-ben az új pedagógiai módszerek megismerésére tantestületünk nagy része részt vett A kooperatív tanulás módszertani lehetőségei című 30 órás továbbképzésen. Az itt szerzett ismereteket, tapasztalatokat a további munkájukba beépítették.
15
2009. május 5-én hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg az I. Zrínyi Művészeti Estet a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A műsorban felléptek az iskola modertánc tanszakos növendékei, énekkara, mese- és versmondói, szakkörös tánc- és kangoo csoportja, színjátszói, valamint a Táncművészeti Főiskola Színház és Filmművészeti Egyetem tanárának, Sebestyén Csaba táncművésznek, koreográfusnak és táncpedagógusnak a tanítványai.
2009-ben is folytatódott a norvég-magyar kapcsolatunk, szeptemberben Nagykanizsáról tízfős delegáció utazott Holmestrandba, köztük öten a Zrínyi iskolából. Meglátogatták partneriskolánkat, a Botne Skole-t is.
16
2010-ben valósult meg „A jövő - álmok - remények” című közös projektünk a norvég partneriskolával, amelynek mottója az volt, hogy „azok az emberek, akik együtt táncoltak vagy énekeltek, soha nem fognak harcolni egymással”. Ekkor norvég diákok és tanárok látogattak iskolánkba, a projekt a tanulók ötleteiből és közös munkájával (dalokkal, zenével, tánccal, díszlettel) létrehozott bemutatóval zárult 2010. április 26-án.
2010-ben az alsós iskolai versmondó versenyen vendégünk volt szlovén partneriskolánk, a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola (Dvojezična
Osnovna Šola) igazgatónője, egy tanárnője és két tanulója, a II. Zrínyi Művészeti Esten pedig citera- és néptánccsoportjuk mutatkozott be. Ezzel az iskolával testvériskolaként azóta is együttműködünk, az évek során több közös programot szerveztünk.
Szintén ettől az évtől nemzetközi sportkapcsolat jött létre iskolánk, osztrák partnerintézményünk (a leibnizi Neue Mittelschule 2) és egy szlovén iskola (Osnovna Šola Puconci) között. A három iskola labdarúgó csapatainak részvételével minden évben másik országban kerül megrendezésre a nemzetközi focikupa.
17
2011-2019
A következő időszakban az oktatásügyben, a közoktatás intézményrendszerében, a tartalmi szabályozásban több változás történt, amelyek iskolánk életére is hatottak.
2011-ben a magyar közoktatási, köznevelési feladatok ellátásának megújításáról új törvény jelent meg, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.
Fenntartói döntés alapján 2011. augusztus 1-től iskolánk összevonásra került a Bolyai János Általános Iskolával, az intézmény új neve Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola lett, melynek a Zrínyi iskola lett a székhelyintézménye.
2011-től az általános iskolai felnőttképzés szervezését a KANIZSA Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) vette át iskolánktól, de az oktatás továbbra is a Zrínyiben folyt.
Ebben az időszakban alakult ki udvarunk jelenlegi képe. Az önkormányzat képviselői közösségi célokra egymillió forintot ajánlhattak fel. 2011-ben Szőllősi Márta képviselőnő felajánlásából sikerült a balesetveszélyessé váló udvar térkövezését befejezni.
2012-ben a KEOP 6.2.0/A/11-2011-0018 kódszámú „A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása” című projektjének keretében a Zrínyi iskola udvarán egy 32 férőhelyes, 32 m² alapterületű kerékpártároló megépítésére került sor, ezen kívül 21, a biztonsági előírásoknak megfelelően felszerelt kerékpárt is vásároltunk. A kerékpárral az iskolába érkezők részére öltözőket és zuhanyzókat is kialakítottak. Az elkészült létesítményt 2012. április 27-én adtuk át.
18
2012-ben új Nemzeti Alaptanterv (röviden: NAT) került bevezetésre, s ennek tartalma a kerettanterveket és a tankönyveket is meghatározta. Új pedagógiai program, új tanmenetek készültek az új tanterv és tankönyvek alapján.
2012. szeptember 1-jével létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, (KLIK). A KLIK helyi szervei az újonnan létrehozott tankerületek lettek, melyekből összesen közel kétszázat hoztak létre. Iskolánk fenntartója a KLIK nagykanizsai szervezete lett.
2012-ben digitális táblákat helyeztünk el az alsó tagozatos osztálytermekben, a felsős biológia szakteremben és a természettudományi előadóban, valamint a könyvtárban. A tábla szoftverének (Smart Notebook) használatát rövid képzésen ismertették meg a tantestülettel. A digitális táblák, az általuk használható interaktív anyagok a tanulók számára hatékonyabbá, érdekesebbé tették egyes tananyagrészek feldolgozását és gyakorlását. Emellett a délutáni szabadidőben is lehetőség adódott egy-egy rajzfilm vagy mesefilm megtekintésére.
Ennek az eszköznek a csaknem mindennapos használata inspirálta a tanítókat, tanárokat a 90 órás Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig továbbképzés elvégzésére. A pedagógusok ettől az időszaktól kezdve rendszeresen használják az oktatás során a digitális anyagokat, amelyek a tanulók körében is népszerűek.
2013. január 1-jétől az addig önkormányzati fenntartás alatt álló iskolák jelentős része, így a Zrínyi-Bolyai iskola is állami fenntartásba került. A 2013/2014-es tanév kezdetekor hatályba léptek a köznevelési törvény egyes rendelkezései, köztük
19
- az egész napos iskola;
- a pedagógus életpálya-modell, amely rögzítette előmeneteli rendszert: a pedagógus életpálya kétéves gyakornoki időszakból és négy (Pedagógus I., a Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Kutatótanár) fokozatból áll, és minősítéssel lehet átlépni a következő fokozatba;
- a pedagógusok új típusú munkaidő-számítása, amely szerint a heti teljes munkaidőből (40 óra) a kötött munkaidő (heti 32 óra), ebből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő a teljes munkaidő 55-65 százaléka (22-26 óra) lett;
- bevezetésre került felmenő rendszerben a mindennapos testnevelés és a kötelező erkölcstan vagy hittan;
- a szintén felmenő rendszerben vezették be az államilag támogatott térítésmentes könyvek rendszerét. A tankönyvpiac egyre szűkült, 2014-től az állami iskolák csak a nekik javasolt listáról rendelhettek tankönyveket. A 2017/2018-as tanévben az ingyenességet egy ütemben kiterjesztették az általános iskolák mind a nyolc évfolyamára. Az állam által ingyenesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1. és 2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével – az iskola könyvtári nyilvántartásába kell venni jelenleg is.
A törvényi előírások egyik következménye lett a tanulócsoportok számának megnövekedése (egy osztályon belül erkölcstan és hittan, azon belül felekezeti csoportbontások, külön fejlesztő órák), amihez több helyiségre lenne szükség napjainkban is.
2013-tól (kezdetektől) bekapcsolódtunk a Kézilabda az iskolában programba, amely segédanyagokkal, továbbképzésekkel, sportszerekkel és versenyek szervezésével segíti elő a minőségi kézilabda oktatást. Kézilabda csapataink Marczinka Csaba vezetésével kiváló eredményeket értek el megyei és országos versenyeken is.
20
A mindennapos testnevelés keretében a 2013/2014-es tanévtől a Bolyai Tagintézmény tanulóival bővült a moderntánc oktatásban résztvevők száma, amely akkor több mint száz főre volt tehető.
A 2013/2014-es tanévben a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0462 A „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázatban a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házzal együttműködő nevelési-oktatási intézményként vettünk részt. Több alkalommal rendeztünk versmondó versenyt, mesemondó versenyt, mesevetélkedőt, és táncversenyt. Foglalkozássorozataink a következő témák köré csoportosultak: „Velünk élő történelem”, „Kézműves manuális tevékenység fejlesztése”, „Táncpedagógia”, „Népek kultúrája”. A pályázat rendezvényei közül a meseíró pályázat és a táncverseny hagyományát azóta is folytatjuk.
2014 júliusától az önkormányzat létrehozta a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezetet (NAGESZ), amelynek egyik feladata az általános iskolákban (így nálunk is) az oktatással nem összefüggő beszerzések és a karbantartás végezése volt.
A mindennapos testnevelés tárgyi feltételeinek megteremtése körültekintést, jó szervezést és szakmai előrelépést igényelt. A Ságvári kert egyik fő értéke iskolánknak, jó idő esetén a szabadidős tevékenységek és a testnevelés órák nélkülözhetetlen színtere. Az itt található épület két helyiségében korábban az iskolaotthonos osztályok tantermei voltak, ezeket a szülői munkaközösség, önkormányzati és szponzori támogatás segítségével felújítottuk és tornaszobákat alakítottunk ki belőlük. A 2015. február 17-én átadott tornaszobák segítséget nyújtottak a mindennapos testnevelés és a délutáni sport szakkörök helyiségproblémáinak
21
megoldásában. Rossz idő esetén azonban ennek ellenére a folyosón is kell testnevelés órát tartani.
A 2015/2016-os tanévben a mindennapos testnevelés keretében a délelőtti sport órákon csoportbontással, a szülők-gyerekek érdeklődéséhez igazodva atlétika, szivacskézi-, kosárlabda és futballórákat szerveztünk. Ez a kezdeményezés lett a Zrínyi Sport- és AirTrack Akadémia alapja.
Iskolánk a 2015/2016-os tanévtől a TISZK-től visszakapta az általános iskolai felnőttképzést esti tagozaton, amely a hajdani Ady, majd Zrínyi iskolában zajlott. Itt 16 év feletti, általános iskolai bizonyítvánnyal nem rendelkező tanulók végezhetik el az általános iskola felső tagozatát esti tagozaton egy-egy tanév alatt. Mivel a Dunántúlon egyedülálló intézményként látjuk el a feladatot, Vas, Győr-Moson Sopron megyéből, illetve Zala északi területeiről is vannak diákjaink.
2016 az iskola tárgyi feltételeinek javulásában különleges tanév volt. Tavasszal a KLIK informatikai fejlesztésének megvalósítása során korszerű tantermi eszközök kerültek beszerzésre: többek között 27 új számítógép, 1 szerver és 14 monitor egészítette ki meglévő informatikai eszközparkunkat. Új számítástechnikai termet alakítottunk ki, ami nem csak informatika órán, hanem más órákon is lehetőséget biztosított az IKT eszközökkel támogatott órák megtartására. A tanári szobában elhelyezett két számítógép és a multifunkcionális nyomtató pedig a pedagógiai háttérmunkát és a gyorsabb információáramlást segítette.
2016. március 17-én iskolánk tanulói segítségével mutattuk be - Magyarországon először - az AirTrack felfújható talajszőnyegeket. Ezeket az innovatív sporteszközöket a mindennapos testnevelés oktatásában sokoldalúan lehet felhasználni. A Zrínyi iskola a tudásmegosztó tevékenységet szem előtt tartva a tornaszerrel végzett munka tapasztalatait, a követhető jó gyakorlatokat szakmai bemutatókon igyekszik szélesebb körben ismertetni.
22
Szintén 2016-ban a Nagykanizsai Önkormányzatnak köszönhetően a Ságvári kertben egy 22x44 méteres műfüves pálya került kialakításra. Hivatalos átadó ünnepségét szeptember 23-án tartottuk. A megújulás mellett a múlt emlékének őrzése is fontos szerepet kapott ebben az évben. A Thúry Vitézlő Oskola egy olyan XVII-XVIII. századból származó tölgyfacölöpöt ajándékozott iskolánknak, amely a kanizsai vár kapuját alkotta. Az egyik földszinti lépcső aljában névadónk előtt tisztelegve Zrínyi emlékhelyet alakítottunk ki, ide került ez a történelmi ereklye, amelyet 2016. október 26-án avattunk fel.
Külső kapcsolataink erősítésével igyekszünk az iskolai közösséget szolgálni, erre példa együttműködésünk a Halis István Városi Könyvtárral, ami 2016 novemberében vette kezdetét. Az együttműködés keretében a városi könyvtár állományából olyan gyermek- és ifjúsági könyveket hoznak iskolánkba, amit szívesen olvasnak a gyerekek. A városi könyvtárba beiratkozott tanulók ezeket a könyveket kikölcsönözhetik az iskolai könyvtárban. Ez a kezdeti együttműködési forma a későbbiek során változatos tevékenységekkel egészült ki (ezt külön fejezetben mutatja be Benke Dániel, a városi könyvtár munkatársa).
A Zrínyi iskola épületének részleges felújítása is kezdetét vette: elkészült a tetőfelújítási munka fontos része, amellyel együtt kémény átalakítási munkálatok is folytak. 2016 végén az utcafronti nyílászárók cseréjére került sor.
2016-ban a KLIK átalakult, 2017. január 1. után a hivatalos neve Klebelsberg Központ lett, amely középirányító szervként az átalakított tankerületi központokat felügyelte. Az eddigi mintegy kétszáz tankerületből az átalakítások folyamán hatvannál is kevesebb (58) tankerületi
23
központ lett, amik önálló költségvetéssel és jogi személlyel rendelkeztek. Iskolánk fenntartója a Nagykanizsai Tankerületi Központ lett és maradt napjainkig is.
2017 szeptemberére megtörtént az épület külső homlokzatának felújítása.
A 2017/2018-as tanévben programsorozattal ünnepeltük a Zrínyi iskola fennállásának 145. évfordulóját. Címertervező rajzpályázat, a Thúry György Múzeum iskolatörténetet felidéző emléktárgyainak megtekintése, rendhagyó irodalomóra, katonai emléktárgyak bemutatója, valamint régi tankönyveket, füzeteket, értesítőket felsorakoztató kiállítás segítségével idéztük fel a múltat.
Ekkortól intézményi céljaink között szerepelt, hogy egészségfejlesztő iskola legyünk, melynek koncepcióját Faller Zoltán intézményvezető dolgozta ki. (Ezt az összetett, az iskola egész életét átható elképzelést külön fejezetben mutatjuk be részletesen.) Az egészséges életmódra nevelésen és a mozgáson kívül fontos szerep jut a lelki egészségnek is. A lelki egészség megőrzését segíti a Boldogságóra program, amelyben Illésné Kun Hajnalka tanítónő kezdeményezésére 2017/2018-as tanévtől vesz részt iskolánk egy-egy osztálya.
Hivatalosan a 2018/2019-es tanévben kaptuk meg először a Boldog Iskola címet, azóta is több osztályunk kapcsolódott be ebbe a programba.
24
Ugyancsak a 2017/2018-as tanévben Dékány Beatrix tanárnő tevékenységének köszönhetően lendületet kapott az informatikaoktatás (bővebben az Informatika, mint kiemelt terület fejezetben). Tanulóink a robotika, a programozás alapjaival ismerkedtek különböző pályázatok sikeres elbírálásának köszönhetően. A 6. évfolyamosok 2018-ban robotika szakkörön vehettek részt. Az itt szerzett ismereteiket a tanév végi gyermeknapon mutatták be az iskola közösségének.
Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” kiemelt projekt keretében 2018 márciusában a pedagógusok ingyenes, személyi használatú laptopot kaptak oktatási módszereik fejlesztése és kiegészítése, valamint napi szintű feladatainak minőségi ellátása érdekében. Ehhez kapcsolódóan részt vettek az eszköz oktatási célú használatára irányuló akkreditált pedagógus-továbbképzéseken.
A Zrínyi iskolában 2018-ban vezettük be a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszert, a KRÉTÁ-t (elektronikus napló), amellyel a bevezetést megelőzően 30 órás továbbképzésen ismerkedtek meg a pedagógusok.
2018-ban két nagy pályázatba is bekapcsolódott iskolánk: májustól a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház EFOP-3.3.2-16-2016-00017 jelű pályázatának együttműködő partnereként, 2018 őszétől pedig a Bécsi Iskolai Hatóság vezető partnerségével megvalósuló CODES AT-HU074 projekt egyik kompetenciaközpontjaként vettünk részt.
A VOKE EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért elnevezésű pályázat a legkülönbözőbb nem formális tanulási alkalmakkal támogatta a résztvevő tanulók ismeret- és tudásgyarapítását. Másfél év alatt olyan színes programkínálat részesei lehettünk, mint
25
például egy különleges sportfoglalkozás, egy 6 alkalomból álló érzékenyítő drámajátékos foglalkozássorozat, pályaorientációs és mentálhigiénés foglalkozás, koncertek, amelyeket meghívott előadók tartottak. Ezen kívül meseíró pályázatot hirdettünk, szavalóversenyeket, táncversenyt és tánc témanapot rendeztünk. A pályázat koordinátora intézményünkben Somogyi Józsefné volt.
2018 júniusában 30 db tanulói tablettel gazdagodott informatikai eszközkészletünk. A tableteket pedagógusaink azóta is folyamatosan beépítik egy-egy tanítási órába a digitális tartalmak elérésére, illetve a játékosítás eszközeként.
2018. június 1-jén Fitt- és Egészségnapunkon a korábbi hagyományainkat újakkal ötvöztük. A Ságvári kertben felállított színpadon a moderntáncosok évzáró bemutatót tartottak. A fitt állomásokon többféle sport26
tevékenység közül választhattak a gyerekek. Egészségügyi szakemberek egészségmegőrző vizsgálatokat végeztek és elsősegélynyújtási ismeretekkel látták el az érdeklődőket. Egészséges helyi termékeket is kóstolhattunk. A résztvevők együtt aerobikozhattak a világ- és Európa-bajnok Katus Attilával, aki életmódtanácsokat is adott.
Ugyancsak 2018-tól vett részt iskolánk a már említett, a 6-10 éves életkorú tanulók kompetenciafejlesztését szolgáló CODES AT-HU074 című projektben, amely az Interreg Ausztria-Magyarország program keretén belül valósult meg. (A CODES rövidítés feloldása: „Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling in cross-border Regions”, magyarul „Kompetenciaorientált tanítás az általános iskolában a határon átnyúló régiókban”) A projekt keretében a nyugat-dunántúli régióban három kompetenciaközpontot állítottak fel, amelyek információs pontként szolgáltak iskolák, pedagógusok és szülők számára, s az egyik ilyen központ Zala megyében a Zrínyi iskola lett. A Nagykanizsai Információs és Tanácsadó Központ megnyitóját 2019. november 12-én tartottuk. Az ITK vezetője Faller Zoltán intézményvezető lett. A projekt megvalósítása során több alkalommal sor került támogató programokra, továbbképzésekre, érzékenyítésekre, hospitálásokra. A CODES projekt 2021. augusztus 31-ig tartott. A kidolgozott kompetenciafejlesztő eszközök a Zrínyi iskolában is elérhetőek.
A Határtalanul programban 2018-tól vesz részt intézményünk. 2018-ban, majd a következő év őszén is Erdélybe tettek 5 napos emlékezetes
27
kirándulást 7. osztályos tanulóink. A harmadik Határtalanul program keretében 2022. május 30-tól június 3-ig Szlovákiában jártak hetedikeseink.
2018 szeptemberében Héderné Kalamár Katalin korábbi intézményvezető-helyettest Dékány Beatrix váltotta.
A 2008-tól 2018-ig terjedő időszakban számos környezetvédelmi, klímavédelmi, fenntarthatósági pályázaton vett részt iskolánk a 2022-ben elhunyt Benedek Miklós (a Zrínyi iskola nyugalmazott biológia- és földrajztanára) révén. Ezeket külön fejezetben soroljuk fel.
A 2018/2019-es tanévben iskolánk névadója, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós előtt tisztelegve az udvari bejárat fölé Nagykanizsa város és a Zrínyi család címere került elhelyezésre. A címeravató ünnepséget a Thúry Vitézlő Oskola szervezésében, a Nagykanizsai Tankerületi Központ együttműködésével 2018. november 9-én tartottuk.
A 2018/19-es tanévtől 8. osztályos tanulóinknak lehetősége van saját tanárunk vezetésével – egy nyelviskolával együttműködve – kis csoportban a középfokú (B2) angol nyelvvizsgára felkészülni és a vizsgát teljesíteni.
2019-ben iskolánk, valamint a Nagykanizsai Tankerületi Központ és a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ (POK) közös szervezésével 28. alkalommal rendeztük meg az alsó tagozatos területi tanulmányi versenyét, melynek ünnepélyes díjkiosztóját április 25-én tartottuk. Ekkor még nem tudhattuk, hogy egy előre nem látható körülmény miatt ez a hagyományunk megtörni látszik.
28
2020-tól napjainkig
2020 tavaszán a koronavírus (COVID) világjárvány jelentősen megváltoztatta az emberek mindennapjait és az iskolák életét is. Rendkívüli kormányzati intézkedések alapján – a koronavírus terjedésének lassítása érdekében –2020. március 16-tól kezdve bezárták az iskolákat és tantermen kívüli digitális munkarendet vezettek be, ami a 2019/2020-as tanév végéig tartott.
A 2020-as Nemzeti alaptantervnek megfelelően felülvizsgáltuk és módosítottuk Pedagógiai Programunkat, és a kerettantervek alapján elkészítettük helyi tanterveinket, amelyeket 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1. és 5. évfolyamon) vezettünk be.
2020 augusztusában elkezdődött a járvány második hulláma, amely során (a világ nagy részéhez hasonlóan) nem hoztak olyan szigorú intézkedéseket, mint az első hullámban. A 2020/21-es tanév elején iskolánk a megszokott módon működött, de ha egy-egy osztályban fertőzött tanuló volt, akkor az osztály egy időre digitális munkarendben folytatta munkáját. Reggelente a tanulók kötelező lázmérés után mehettek a tanterembe. Néhány alkalommal a pedagógusoknak lehetőségük volt helyben a Zala Megyei Kormányhivatal és a Nagykanizsai Tankerületi Központ által szervezett önkéntes és ingyenes COVID szűrésen részt venni.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának előírásai alapján a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről helyi intézkedési tervet dolgoztunk ki. Tanulóinknak a közösségi terekben maszkot kellett viselniük, saját osztályközösségükön belül ez nem volt kötelező. Ugyancsak EMMI határozat alapján külső látogatóink az iskolánkba csak védettségi igazolvány felmutatásával léphettek be, akkor is arra kértük őket, hogy viseljenek maszkot.
29
2021 februárjában elkezdődött a járvány harmadik hulláma. Március 8-tól az általános iskolák bezártak, újra átálltunk a digitális munkarendre. 2021. április 1-jétől kezdve soron kívül kaphattak védőoltást a regisztrált pedagógusok. Április 19-én újranyitottak az általános iskolák alsó tagozatai, május 10-én a felső tagozaton is újraindult a jelenléti oktatás.
A 2020/21-es tanév végén Somogyi Józsefné korábbi intézményvezető-helyettes nyugdíjba vonult, Szépligeti Szilvia vette át tőle ezt a feladatot.
A 2021/22-es tanév elején a Zrínyi iskola több 12 éven felüli diákja felvette az oltást. Ebben a tanévben már lassanként visszatértünk a régi kerékvágásba, hasznosítva mindazt a tudást, amivel az elmúlt nehéz időszak felvértezett bennünket.
A digitális munkarend egyik hozadéka volt, hogy előreléptünk az új tanulásszervezési módok további intézményi elterjedése és a legújabb lehetőségek megismerése terén, amelyeket azóta is alkalmazunk. A digitális tanulási környezet megjelenése és elvárása magával hozta a digitális osztályterem, az online videokonferencia használatát, a mindennapok része lett az interaktivitás, a digitális oktatási platformok használata. A vírushelyzet elmúltával is magabiztosabban mozgunk az online térben, gyakrabban alkalmazzuk a projekmódszert, a kooperatív csoportszervezést, a játékosítást és az élményalapú tanulást.
A 2021/22-es tanévben iskolánk és a budapesti Madách Tánc-és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója együttműködési megállapodást kötöttek. Az együttműködés célja a kettős vagy többszörös különlegességű tehetségígéretek kiválasztása, fejlesztése volt. A kiválasztott tanulók többféle táncstílust megismerve, legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programban vettek részt. A budapesti táncpedagógus Fallerné Márkus Lívia tanárnővel együttműködve tartotta ezeket a tehetséggondozó táncórákat.
30
Személyi feltételek a 2021/22-es tanévben: a foglalkoztatott pedagógusok száma teljes munkaidőben 42 fő volt, közülük mesterpedagógus: 2 fő, pedagógus II. fokozat: 15 fő, pedagógus I. fokozat: 24 fő volt. A pedagógusminősítés 2 főt érintett a 2021/2022-es tanévben.
A 2022/23-as tanévben német nyelvből is elindult 7. évfolyamon a vizsgafelkészítő csoportunk Kissné Modor Constance anyanyelvű némettanár vezetésével, s ezzel idegennyelv-oktatásunkban újabb minőségi előrelépés történt. Mind angol mind német nyelvből kiemelkedően eredményes nyelvoktatás folyik a Zrínyi iskolában. Intézményi célunk, hogy a 2024/2025 tanévtől angol-magyar kéttannyelvű iskolává váljunk.
31
Hagyományok és intézményi arculat
Intézményünk egyéni arculatát hagyományai, specialitásai, kiemelt területei adják.
Ahogy változik az élet, időközben a hagyományaink is átalakulnak. Egyes szokásokat változatlan formában őrzünk és viszünk tovább évről évre, mások megújulnak, de vannak olyanok is, amelyek lassan kikopnak, elfelejtődnek. Egy-egy újabb rendezvény indulhat hagyományteremtő szándékkal, vagy folytatódhat akkor is, ha előre nem tervezzük – ám olyan is akad, ami különleges színfolttal gazdagítja az iskola életét, de nem lesz folytatása.
A teljesség igénye nélkül megemlítjük néhány olyan hagyományunkat, amelyet sok éve változatlan formában őrzünk:
- Bemutató tanítások óvónőknek;
- nemzeti ünnepeink tiszteletére rendezett műsorok;
- iskolarádiós műsor a Magyar Kultúra Napján és a Költészet Napján;
- szülők-nevelők bálja;
- alsós szavaló és mesemondó verseny;
- irodalmi vetélkedők az iskolai könyvtárban 2. és 3. évfolyamon;
- ballagás és tanévzáró ünnepély.
Néhány példa átalakuló hagyományainkra:
- Suliváró programjaink az elmúlt években megújultak: a korábbi januári játékos sportversenyt más jellegű foglalkozás váltotta fel. 2022-ben és 2023-ban is nagyszabású sportbemutatóval vártuk a leendő iskolásokat. Az óvodásoknak tartott Mikulásváró rendezvényünk is jelentősen átalakult és évről évre formálódik.
32
- Az állatok világnapjáról állandóan változó tartalommal emlékezünk meg.
- Az adventi gyertyagyújtások alkalmával korábban az alsó tagozatosok adtak elő egy-egy kis műsort, 2022 decemberében a felsősök elevenítették fel ezt a hagyományt.
- A korábbi alsó tagozatos farsangi bál és jelmezes felvonulás helyett két éve farsangi témahetet szervezünk, amikor az egész hét a farsangról szól. A nagy, intézményi farsang helyett az ünneplés osztályszinten valósul meg.
- A moderntáncosok minden tanévben kétszer mutatják be iskolánk közössége előtt koreográfiáikat: ezek változatos elnevezéssel (Zrínyi
33
Művészeti Est, Táncgála, Adventi Rendezvény, Művészeti Fesztivál, Sport- és Egészségnap), változatlan sikerrel kerülnek évek óta megrendezésre.
- A hagyományos, ottalvós balatonmáriai táborozási lehetőség mellé napközis táborokkal bővült a nyári szünidei programkínálatunk: júniusban tanulóink változatos témájú táborokon vehetnek részt 2018 óta a Csodaszarvas program keretében.
Néhány újkeletű hagyományunk:
- Nemzetközi focikupa (2010-től);
- meseíró verseny: 3. és 4. osztályosoknak (2013-tól);
- házi táncverseny (2014-től);
- témahetek a fenntarthatóság, március 15., víz világnapja, húsvét témakörökben (2019-től);
- húsvétváró rendezvény óvodásoknak a Ságvári kertben (2022 óta).
Hét kiemelt területünket a Pedagógiai Programunkban is rögzítettük. Ezek is meghatározzák az intézményünkre jellemző egyedi sajátosságokat:
34
1. művészeti oktatás: tánc, rajz, kézműves
2. sport
3. matematika
4. magyar nyelv és irodalom
5. idegen nyelv
6. informatika
7. környezetvédelem
Így alakult ki mostanra a gazdag múltú Zrínyi iskola jellegzetes, egyéni arculata. A külső körülmények, a világ változásai és a belső tényezők, a pedagógusok és a diákok személyisége, értékrendje, gondolkodásmódja, törekvései formálták és formálják ma is napról napra.
35
Áttekintő táblázat
évfolyamonként a párhuzamos osztályokról, és a differenciálás érdekében alkalmazott (kifutó) válogatott osztályokról:
A táblázatban szereplő számok azt mutatják, hogy az adott tanévben az adott évfolyamon hány párhuzamos osztály működött.
Szürke háttérrel azokat a cellákat jelöltük, melyik tanévben és évfolyamokon volt egy-egy válogatott osztály.
A 2006/2007-es tanévben 5. évfolyamon már működött a nívócsoportos oktatás matematika és idegen nyelv tantárgyakból, később magyar nyelv és irodalomból is.
36
37
38
39
40
Emlékképek emlékképpen
„Tapogatózol régi képeken.
Megtalálsz
egy kaput, egy bejáratot -,
egy megérkezésben
előhívod a tegnapot.”
/Szoliva János: Előhívod/
Ezt a kaput, bejáratot 1981. augusztus 16-án találtam meg a Zrínyi utcában. A főiskoláról egyenesen ide érkeztem, és jártam itt az utamat, éreztem magaménak az iskolát, második családomnak a kollégáimat. Egy kis emlékezésre előhívom a tegnapot, amely a 150 éves, nagy múltú intézményben 40 évet ölelt fel.
1981-ben az iskola felújításakor, az Ady iskolával történő összevonáskor a város 5 telephelyén tanítottunk. A Cserháti iskolától a hajdani Úttörő házon át, a Kisegítő iskola omladozó falai között, valamint Kiskanizsa két épületében tartottuk az órákat. Én több telephelyen dolgoztam, mivel fél állásban könyvtárosi teendőket láttam el, illetve tanítottam negyedik osztálytól a testnevelést és a földrajz tantárgyamat is.
Igyekeztem az elvárásoknak megfelelni, az idősebb, tapasztalt kollégáktól szakmai tanácsokat kérni, ellesni. Nem volt nehéz feladat, mert iskolánkban a kezdetektől a segítő szándékot, a fiatalok felkarolását tapasztaltam meg. A pedagógusok, tanulók, szülők közötti tisztelet, megbecsülés, jó hangulat – úgy gondolom – a mai napig jellemzi intézményünket. Az említett összevonás után az öreg intézmény falai között a Zrínyi név, a Zrínyis szellem folytatódott tovább egészen napjainkig.
Akkori igazgatónőnk Dr. Kelemen Ottóné, Marika néni (nekem mindig Marika néni marad) elvárásai, figyelme, szeretetteljes szavai végig kísérték a pályámat. Sokat tanultam a régi iskolavezetéstől, a sok kedves, tapasztalt kollégától.
1981 és 1999 között három osztálynak voltam osztályfőnöke. Nagyon szerettem ezt a kihívást. Nagy öröm volt számomra, amikor egy-egy
41
osztálytalálkozó alkalmával felidézték a tanulók a régi történéseket, diákcsínyeket. Boldogsággal tölt el, ha rámkérdeznek az utcán: Tanárnő megismer, emlékszik...?
Külön öröm volt számomra azokkal a tanulókkal foglalkozni, akikkel versenyeken indulhattam. Kiemelkedő szorgalmuknak, kitartásuknak köszönhettem az országos megmérettetéseken való kimagasló szereplést, helyezéseket. Több tanítványom választotta a pedagógus pályát hivatásának, akik közül néhánnyal iskolánk falai között együtt is dolgoztunk, mint kollégák.
1999-től 2021-ig, nyugdíjba vonulásomig Faller Zoltán, a jelenlegi intézményvezető felkérésére dolgoztam intézményvezető-helyettesként iskolánkban. A kollégák szeretete, bíztatása, vezető társaim bizalma, és családom támogatása adta az erőt az intézményvezető-helyettesi munka ellátására. A mindennapi megfelelés, nehézségek mellett sok-sok öröm, vidám, mosolygó tanulók emléke, zrínyisként gondolkodó kollégák kemény munkája elevenedik fel bennem, ha napjainkban elsétálok az öreg iskolafalak előtt.
Ahhoz, hogy iskolánk megőrizze azt a múltból örökölt elismerést, amit neves elődeinknek köszönhetünk, folyamatosan figyelnünk kellett az új pedagógiai módszerek, ismeretek bevezetésére, fejlesztő-újító tevékenységek alkalmazására úgy, hogy a régi, használható tapasztalat is alkalmazható legyen. Az intézményi minőségbiztosítás, a pedagógus értékelés, a diagnosztikus vizsga a hatodik évfolyamon, a második idegen nyelv bevezetése, valamint idegen nyelv, magyar és matematika tantárgyakból a nívócsoportos oktatás a hetedik-nyolcadikos tanulóknak, a felső tagozatosok tantárgyi versenyei, az iskolánk által életre hívott, és több, mint két évtizeden át megrendezett Alsó tagozatos területi tanulmányi verseny, a Legsportosabb iskola cím többszöri elnyerése, a pedagógiai misszióként vállalt felnőttképzés, mind-mind kihívások elé állították iskolánk pedagógusait, szülőit és persze a tanulókat. A nyári balatoni táborok, a téli ausztriai és szlovák síutak, az angliai nyelvi kurzusok, az osztrák cserediák program, a norvég-osztrák projekthetek tapasztalata további önállóságra, folyamatos ismeretszerzésre, rendszeres önértékelésre, összefogásra ösztönözte a kollégákat és az iskolavezetést.
42
Hiszem, és bízom abban, hogy a ZRÍNYI elmúlt 150 éve újra és újra emlékezésre, összegzésre és persze folyamatos megújulásra sarkallja vezetőit, pedagógusait, szülőket és tanítványokat. Ehhez kívánok a jelenlegi kollektívának, szülőknek sok-sok erőt, kitartást, a tanulóknak vidám, boldog diákéveket!
Nyugalmazott pedagógusként Szigeti György: Régi iskolám... című versének záró soraival köszönöm a megemlékezés lehetőségét:
„Régi iskolám, köszönöm, hogy hívtál,
jöttem örömmel, máskor is jövök,
öreg szemembe egy könnycseppet csaltál,
és megnyugtattál falaid között!”
Somogyi Józsefné
nyugalmazott intézményvezető-helyettes
Somogyi Józsefné
Faller Zoltán igazgatóval a
2021/2022-es tanév
évzáró ünnepségén
43
Az egészségfejlesztő iskola koncepciója
Az egészségfejlesztő iskola intézményvezetői elképzelése a 2017/18-as tanévtől valósul meg a Zrínyi iskolában. Mára a mindennapok részévé vált, a tanítási órákon kívül a szabadidős programoknak is szerves része. Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat.
Pedagógiai Programunkban legfontosabb céljaink között szerepel az egészségfejlesztési lehetőségek kiaknázása, a sport iránti elkötelezettség kialakítása. Az iskolai egészségnevelést szolgálja a mindennapos test-
edzés is, ám az egészségfejlesztő iskola nem egyenlő több sportolással, mozgással. A célja, hogy az egészségfejlesztés komplex módján hasson az egész intézményi működésre.
Tevékenységi területei az alábbiak:
1. Egészségfejlesztő sport, testnevelés, helyes napirend. Szeretnénk, ha az iskolai hétköznapokban a mozgás örömteli lenne és a sport szeretete egy életre szólna.
2. Lelki egészség, beleértve a jó munkahelyi légkört, a megfelelő kommunikációt, pedagógusok belső konfliktusainak oldását is. A tanulók
44
lelki egészségének fejlesztését és megőrzését segíti a Boldogságóra program, amelybe a 2017/18-as tanévben kapcsolódott be iskolánk.
3. Egészségismeretek elsajátítása, egészséges táplálkozás. Az „Iskolagyümölcs program” jó kezdeményezés, a gyerekek szívesen fogyasztják napi szinten a körtét vagy almát. Rendszeresen lehetőséget biztosítunk zöldségek kóstolására is.
4. Fenntartható fejlődés, fogyasztóvédelem, környezetvédelem. Tanórákon és tanórákon kívül is sokat foglalkozunk ezzel a témával. Bekapcsolódunk olyan pályázatokba, amelyek a gyerekek szemléletformálását célozzák ebben a témakörben.
5. A családnak óriási szerepe van az érzelmi, mentális egészségben, ennek érdekében minél több programunkba igyekszünk bevonni a családokat is. Az iskola által képviselt értékrend akkor tud megerősödni, belsővé válni, ha szűkebb környezetük is támogatja a tanulókat ebben.
45
Az alsó tagozat munkája
150 év… A múlt és a jelen, ami három évszázadot ölel át. A múltban nagyszerű vezetők és pedagógusok alapozták meg iskolánk kialakult jó hírnevét, létrehozva a zrínyis hagyományokat, a zrínyis szellemiséget, amelynek gyermekként én is részese lehettem, hiszen általános iskolai éveimet is e falak között töltöttem. A gyermekkor mesés világából kirepülve már végzett tanítóként visszavárt alma materem, és itt kezdhettem el tanítói pályámat.
A múltbéli rövid visszatekintés után lépjünk át a jelenbe.
Az elmúlt tizenöt év rengeteg változást hozott az oktatási rendszerben. A fenntartói változások, a NAT módosításai, átdolgozása meghatározták az oktatási-nevelési folyamat alapjait.
Az alsó tagozatos munkaközösségünk egy nagyon jól működő egysége intézményünknek. Jelenleg 9 tanulócsoport működik 18 nevelő támogató irányításával.
Az alsó tagozaton folyó munka nagyon sokrétű. A biztos alapok megteremtése mellett fontos szerepet kap a nevelés, az iskolai szabályok elsajátíttatása, a differenciált képességfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, a tanórán kívüli szabadidős tevékenységek. Az iskolába lépő gyermekek más és más jártasságokkal, készségekkel, képességekkel rendelkeznek. E fejlettségbeli különbségek következménye, hogy a tanítandó tananyagot sem képesek azonos ütemben és módon elsajátítani, ezért nagyon fontos az egyéni bánásmód, az egyénekhez igazodó és egyéni szintű készségfejlesztés. Ezt a munkát fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok is segítik, akikkel közösen eredményesebbek, hatékonyabbak lehetünk. Tehetséges tanulóink iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön bontakoztathatják ki tehetségüket, örömet szerezve önmaguknak, egyben öregbítve iskolánk hírnevét.
Az idegen nyelv oktatása már az első évfolyamon megkezdődik angol-német csoportbontásban. Célja a nyelvek megszerettetése játékos formában, hogy a kisgyermek felfedezze, saját anyanyelvén kívül más nyelven is kifejezheti magát.
46
Az új NAT szerint 3. évfolyamon bevezetett digitális kultúra tantárgy segít a gyermekeknek a multimédián keresztül érkező szerteágazó ismerethalmazból kiválasztani a számukra legmegfelelőbbet, s ezáltal fejlődnek tanulási módszereik, önművelési szokásaik. Nagy segítséget nyújt az önálló tájékozódás, az ismeretszerzés képességének kialakításában.
Kisiskolás korban sok-sok motorikus és játékos mozgástevékenységgel gazdagítjuk és fejlesztjük a tanulók mozgáskultúráját, kielégítve mozgásigényüket és elősegítve testi fejlődésüket. A sportos tevékenységformák nemcsak a versenyzés örömét nyújtják a gyermekeknek, hanem nagy szerepe van a közösségi nevelésben, a fegyelemre nevelés személyiségfejlesztő folyamatában. A Zrínyi Sport-és AirTrack Akadémia a sportegyesületekkel együttműködve a mindennapos testnevelés keretein belül, nemek szerinti csoportbontásban sokoldalú lehetőséget nyújt a sportágakkal /labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, torna/ való megismerkedésre, elősegíti azok megszerettetését, segíti a gyermeket a számára megfelelő sportág kiválasztásában.
Az idei tanévben negyedik alkalommal kapta meg iskolánk a Boldog Iskola címet. Több tanító él a lehetőséggel, hogy a pozitív pszichológia módszereinek alkalmazásával segítsék a gyermekeket abban, hogy megtanulják, hogyan legyenek boldogabbak, magabiztosabbak, hogyan érjék el céljaikat, hogyan oldják meg társas kapcsolati problémáikat, hogyan őrizzék meg testi-lelki egészségüket, hogyan birkózzanak meg rossz érzéseikkel. A programmal célunk a saját valamint gyermekeink érzelmi intelligenciájának, pozitív gondolkodásának fejlesztése.
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. Alsó tagozatban énekkari foglalkozáson, rajz, kézműves, környezetvédelmi, sakkpalota, boldogságóra valamint nyelvi szakkörökön vehetnek részt tanulóink egyéni érdeklődésüknek megfelelően.
Projekthetek keretein belül a különböző tantárgyi órákon a gyerekeknek lehetőségük nyílik más és más tevékenységformákon keresztül a nagyobb ünnepeink megismerésére, méltó megünneplésére.
Alsós közösségünk szakmailag, pedagógiailag jól felkészült, fogékony az újra, a mai kor kihívásaira, a modern oktatáshoz szükséges tanítási-oktatási módszerek megismerésére, elsajátítására.
47
Az ódon falak között folyó személyiségközpontú, alapozó munka több évtizedre visszatekintve a mai napig is méltó eredményességgel tesz eleget alapozó funkciójának, amit a beiskolázási mutatóink, mérési és tanulmányi eredményeink fémjeleznek.
„Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne adj nekik feladatokat! Inkább tanítsd meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger mérhetetlen végtelensége iránt!”
/Antoine de Saint Exupery/
Gilitschné Horváth Gabriella
alsós munkaközösség vezető
tanító
volt zrínyis diák
2021. - Bolyai Anyanyelvi csapatverseny Vas és Zala megyei forduló,
IV. helyezés
48
Minőségi oktatás – gyermekközpontú nevelés
Iskolánk 150 éves. Hosszú ideje formálja a jövő nemzedékét, oktatja – neveli azokat a kis embereket, akik majd mindannyiunk sorsát, jövőt alakítják.
A város központjában álló patinás, műemlék jellegű épületben a „zrínyis szellemiséget” megőrizve, a hagyományokat folytatva kívánunk megfelelni korunk elvárásainak; eleget tenni a folyton változó, alakuló igényeknek.
Mi is az a „zrínyis szellemiség”?
Először is 150 év pedagógusi munkája, ami a múltban gyökerezik, és a jelenben fejlődve a jövőbe mutat. E hivatás során mindig szem előtt tartjuk, hogy a gyermeket nevelve oktatjuk és az oktatással neveljük.
Ezen oktatási – nevelési folyamatban válik aztán kézzel foghatóvá, hogy mi - pedagógusok és gyermekek - csak együtt lehetünk sikeresek, együtt haladva, egymást támogatva érhetünk el igazi eredményeket.
E kapcsolat pedig – a pedagógusé és a gyermeké – a mi iskolánkban a bizalmon, megértésen és tiszteleten alapul, így építve a személyiséget, formálva a szemléletet, a világlátást.
Mit jelent ezen túl a „zrínyis szellemiség”?
- A kirándulásokat, túrákat, sportversenyeket,
- a színház- és mozilátogatásokat, a karácsonyi és farsangi bulikat,
- a nemzeti ünnepek megemlékezéseit;
- a barátságokat, beszélgetéseket, az együtt töltött időt, a nevetést, a nyugodt és biztonságos környezetet;
- a jó hangulatú tanórákat, a tanulást, a közös gondolkodást;
- a tanulmányi versenyeket és nyelvvizsgákat;
- a fejlődést, kibontakozást; a kihívásokat, a beteljesült terveket - az előrelépést.
49
Mit jelent a „zrínyis szellemiség” jegyében zrínyis tanárnak lenni?
- Etikai normáink közvetítését, érzelmi nevelést; toleranciára, mások tiszteletére nevelést; az empátia fejlesztését;
- a tanulás megszerettetését, az önfejlesztés igényének kialakítását;
- a gondolkodásra nevelést, a helyes tanulási szokások kialakításának erősítését, kontextusfüggetlen tudásháló építésének támogatását;
- a tanulók motivációs rendszerének építését, az élethosszig tartó tanulásra nevelést;
- a kulcskompetenciák fejlesztését;
- tehetséggondozást és felzárkóztatást – inkluzív nevelést.
Mi, zrínyisek, e szellemiséget követjük.
A Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola felső tagozatos
munkaközösségének képviseletében
Dobri Katalin
munkaközösség-vezető
Zászlóátadás a 2021/2022-es tanév végén
50
A magyar nyelv és irodalom műveltségterület a
nívócsoportos oktatás tükrében
mottó: Hatékonyan, de őrizve
„az Ember szépbe szőtt hitét…”
Napjaink technikai és informatikai fejlődése, az információ-robbanás hatására életünk minden területét átszövi a számítástechnikai eszközök, okos eszközök, különböző alkalmazások, az internet használata.
Ezzel összefüggésben pedig makacsul tartja magát a fejekben néhány téveszme és egyfajta „csodavárás”: Az okos eszközeink, a számítógép nyújtotta programok és alkalmazások megoldják helyettünk a helyesírási-, nyelvhasználatbeli-, fogalmazási problémákat (pl. helyesírás ellenőrzés stb.), valamint a műveltséget, olvasottságot, tájékozottságot is helyettesíthetik a tanulásban, munkában, a személyes és közösségi kommunikáció terén.
Bár valóban hatalmas segítséget jelenthetnek ezek az eszközök, mégsem helyettesíthetik az ember egyéniségét, egyéni ízlését, igényes nyelvhasználatát vagy akár az olvasottságot, műveltséget, az esztétikai érzéket. Gondoljuk csak meg, miképpen jelenthet más és más, egyéni élményt egy regény, egy költemény olvasása vagy egy dal szövegének hatása.
Ma is különösen fontos a magyar nyelv és irodalom oktatása: Nyelvünk és irodalmunk nemcsak nemzeti identitásunk és műveltségünk alapja, de az ismeretszerzés alapeszköze, művészi értékeink megismerésének biztosítéka. Emellett legfontosabb kommunikációs eszközünk, önkifejezésünk, értékeink közvetítője az anyanyelv.
Mindezek miatt mindig kiemelt helyet töltött be iskolánk oktató-nevelő munkájában a magyartanítás a felső tagozatban, nagyon biztos, jó alapokra építve: az alsó tagozatból hozott ismeretekre.
Célunk a két műveltségterület (nyelv és irodalom) tantárgyi ismereteinek elsajátíttatása, emellett az olvasás, az irodalom megszerettetése, azesztétikai értékek átadása, a hatékony írásbeli és szóbeli kommunikáció lehetőségeinek megismertetése, az igényes nyelvhasználatra nevelés, a helyesírás megszilárdítása.
51
Ezen kihívásoknak nem könnyű megfelelni ma, nemcsak a fent említett informatikai robbanás miatt, de a tantervekben egyre csökkenő tantárgyi óraszámaink is nehezítik a feladatot. Hogy még hatékonyabb legyen ez a munka iskolánkban, előbb – a 90-es évektől - ún. diagnosztikus vizsgát tettek tanulóink a 6. évfolyam végén: matematikából, történelemből, és szóbeli tételekkel magyar irodalomból. Így válogatott osztályok jöttek létre a sikeresen vizsgázó tanulóinkból a 7-8. évfolyamra.
Ám a 2000-es években kicsit változtattunk a válogatás alapján: a felső tagozat megkezdésekor, ötödik osztálytól: csoportbontással hoztuk létre a nívócsoportos oktatást magyarból, matematikából és idegennyelvből. A csoportbontás alapját az alsó tagozatból hozott eredmények és a tanító nénik ajánlása, valamint az ötödik osztály elején megírt felmérések eredményei képezik. Ez magyarból a helyesírás, a nyelvtani ismeretek, a szövegértés és a hangos olvasás mérését jelenti.
A nívócsoportos oktatás lehetővé teszi, hogy az osztályközösségek együtt maradjanak a többi tantárgyi órán, nem változik a közösség és az osztályfőnök- ez biztonságot ad a tanulóknak, tovább erősödhetnek a barátságok, a közösség összetartó ereje.
A kiemelt tantárgyak esetében válnak külön az azonos képességű tanulók, azonos szintű csoportokban sajátítják el a tantárgyi ismereteket, így érhetnek el egyre jobb eredményeket, készülhetnek fel újabb kihívásokra (felvételi, versenyek, pályázatok) vagy biztosabban zárkózhatnak fel a lemaradók.
52
A nívócsoportban a kiemelkedő és jó képességű gyerekek nagyobb tempóban haladhatnak a tananyagban hasonló képességű társaikkal, ezáltal több plusz ismeretet, kiegészítő anyagot, érdekességet sajátíthatnak el, nagyobb önállósággal vállalhatnak egyéni feladatot, készíthetnek gyűjtőmunkát. Több idő marad az egyes kiemelkedő képességek felismerésére és fejlesztésére a versenyek, pályázatok tekintetében is – szavalat, prózamondás, nyelvi és helyesírási ismeretek, fogalmazás, szóbeli és írásbeli kommunikáció, alkotói tevékenység terén, és még sorolhatnám. Javarészt ezekből a tanulócsoportokból kerülnek ki a műsorok, megemlékezések, rendezvények szereplői is, akik tehetséggondozó foglalkozáson, szakkörökön is bővítik ismereteiket, fejleszthetik tehetségüket.
De természetesen nem mellőzöttek a lassabb tempóban haladó, kevesebb tantárgyi terhelést bíró tanulóink sem. Számukra a nem nívós csoportok lassabb haladást biztosítanak a tananyagban, több alkalmat adnak a gyakorlásra, a minimum követelmények elsajátítására, az ismeretek megszilárdítására. A felzárkóztatás fontos eszköze ez a csoportfajta, lehetőséget adva lassúbb munkatempóban, ismeretszerzésben haladó tanulóink későbbi felzárkózására, illetve későbbi kiteljesedésére is. Ezekben a csoportokban a hasonló képességű társaik között kevesebb kudarcélmény éri a gyerekeket, a törekvő tanulók sikereket érhetnek el.
Jó eredmények esetén akár a következő tanévben átkerülhetnek a nívócsoportba is, tehát lehetséges az „átjárás”, a váltás a csoportok között.
Ily módon igyekszünk kollégáimmal a magyartanítás nívóját megőrizve méltó örökösei lenni nagy elődeinknek is, akiknek hálával tartozunk – akik részben valaha még tanáraim, majd később kollégáim, mestereim lettek: Dr. Kelemen Ottóné Marika néninek, Bertalan Péterné Ági néninek, Püspöki Sándorné Ildi néninek, Molnár Árpádné Ági néninek, valamint két drága, szépemlékű kollégának, Dr. Hámori Zsoltné Áginak és Dombainé Knausz Évának.
Nívócsoportos oktatás-szervezésünket remek eredmények igazolják: kiválóan működik például a középiskolára, a középiskolai felvételire való felkészítés esetében is, hatékonyan készülünk mindkét csoportfajtában, sikeresek a felvételizőink. Erre jó példa, hogy bár kuriózum, de volt
53
jónéhány tanítványom az évek során, aki a maximum 50 pontot érte el a magyar írásbeli feladatlap megoldásakor.
Versenyeredményeink is önmagukért beszélnek mind a nyelvi-nyelvtani-kommunikációs versenyeken, mind a szóbeli prózamondó-, szépkiejtési- és szavalóversenyeken is. Sorolhatnánk az elmúlt évekből számos dobogós megyei helyezést. De álljon itt példaként egy szívemhez különösen közel álló terület: többször is eljutottunk a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny általános iskolai csúcspontjára: a balatonboglári döntőre. Kiemelkedő eredmény, hogy Vékony Kata különdíjas lett, majd Csabai Anna szintén, majd 2017-ben Szekeres Zsófia tanítványommal arany minősítést értünk el, arany plakettet kaptunk. Az ilyen siker a legnagyobb öröm, szép emlék és igazi büszkeség a tanári pályán.
Benkőné Bánáti Bernadette
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
a magyar munkacsoport vezetője
Benkőné Bánáti Bernadette és
Szekeres Zsófia (2016)
A Kazinczy-verseny döntőjének arany plakettje
(Balatonboglár, 2017)
54
Kiemelt területünk: a matematika
Intézményünkben a mai napig kiemelt területnek számít a matematika.
Iskolánkban a 90-es évek elejétől egy diagnosztikus vizsgarendszert alakítottak ki. Hatodik évfolyam végén több tantárgyból, többek között matematikából is vizsgát tettek a tanulók. A sikeres vizsgát tett diákok egy külön, kiemelt osztályban folytathatták tanulmányaikat a következő két évben.
Ezt a rendszert 2010-től felváltotta a nívócsoportos oktatás, amely során minden évfolyamon két csoportban tanulnak a gyerekek.
A nívócsoport szerveződése matematika tantárgyból is a tehetséggondozást, a fejlődést szolgálja. A tehetséges, jó képességű tanulók egy csoportba sorolása sok plusz ismeret elsajátítására ad lehetőséget.
A nem nívós csoportban pedig a többszöri ismétlés, gyakorlás, a lassabb munkatempó elősegíti a diákok felzárkózását.
A kompetenciamérésre való felkészüléshez nagy segítséget nyújt hatodik és nyolcadik évfolyamon a heti plusz egy tanóra lehetősége.
A matematika tanítása során fontos célunk az alsó tagozatban megalapozott alapkészségek továbbfejlesztése ötödik osztályban, megtalálva az utat a lemaradó gyermekek segítéséhez és tehetségesebb társaik kibontakoztatásához. Fontos feladatunk a logikus gondolkodás, a problémamegoldó képesség minél magasabb szintű elsajátítása, a kulcskompetenciák fejlesztése.
Tanulóink szívesen ismerkednek kooperatív munkaformákkal, interaktív feladatokkal, lelkesen dolgoznak csoportmunkában.
Mindezek eredményeképpen beiskolázási mutatóink kiemelkedőek. Nyolcadikos tanulóink több, mint 50 százaléka minden tanévben gimnáziumba nyer felvételt, ezen belül is sokan folytatják tanulmányaikat reál tagozatos gimnáziumi osztályokban.
Tanulóink rendszeresen vesznek részt különböző megmérettetéseken,
55
versenyeken: Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny, Varga Tamás Matematikaverseny, Alapműveleti Matematikaverseny. Az évek során nagyon sok megyei és országos helyezéssel öregbítették iskolánk hírnevét.
Dr. Zsirayné Szigeti Rita
matematika-kémia szakos tanár
56
Az idegennyelv-oktatás, mint kiemelt terület
Iskolánkban az idegen nyelv tanulása kiemelkedően fontos szerepet játszik. A tanulók már az első osztálytól kezdve heti egy tanórában elkezdik tanulni a nyelvet, amit plusz egy órában szakköri jelleggel folytathatnak. A 4. osztályban képességük szerint csoportbontás keretében nívó vagy nem nívó szinteken folytatják a tanulók az idegen nyelv tanulását heti három, illetve nívó csoportban heti 4 tanórában. Felsőben egységesen heti 4 tanórában tanulnak a diákok idegen nyelvet.
Célunk az, hogy a tanulók megszeressék az idegen nyelvet, és olyan magas színtű tudásra tegyenek szert, hogy lehetőségük legyen egy középfokú komplex B2 nyelvvizsgát tenni a 8. évfolyam végén. Ezt a célt szolgálják a nyelvi szakkörök különböző évfolyamokon.
Angol nyelv
Iskolánk tanulóinak a kötelező tanórákon túl is van lehetőségük angol nyelvtudásuk bővítésére. 8. évfolyamon heti egy alkalommal 3 órában, külső helyszínen, nyelviskolai környezetben zajlik a szakkör, a nyelvvizsgákon előforduló feladattípusok gyakorlásával.
A tehetséggondozó órák egyik célja, hogy a diákok olyan szintre jussanak el a nyelvtudásban, amivel sikeres TELC nemzetközi és államilag is elismert angol nyelvvizsgát tehetnek. A tanulók a 7. osztály végén jelentkezhetnek a vizsgafelkészítésre.
Az első nyelvvizsgázóink (2019)
57
A szakkör lehetővé teszi egy magas szintű angol nyelvtudás megszerzését, a jó kommunikációs készség fejlesztését, de ugyanilyen fontos az angol nyelv megszerettetése is. A középiskolai tanulmányaik során, és később is alapozhatnak a tanulók az itt megszerzett tudásra.
A szakkör vezetője Vlasics Anikó vizsgáztatói jogosultsággal rendelkező nyelvszakos tanárnő. A 2022/2023-as tanévtől Dianiska Zsuzsanna tanárnő is indított szakkört, hogy minél több tanulónak lehetősége legyen a nyelvvizsga megszerzésére. Felső tagozatban Vida Ágnes tanárnő munkájával kiegészülve minden nívó angol csoportban már 5. osztálytól tudatosan folyik a nyelvvizsgára történő felkészülés megalapozása. A sikeres munkához nagyban hozzájárul, hogy diákjaink már alsó tagozatban elkezdik a nyelvtanulást. A korai időszakban kiemelkedő jelentősége van az idegen nyelv megszerettetésének, a motiváció kialakításának. Ezt a munkát segítik még Somogyiné Hederics Szilvia és Vörös Eszter tanítónők.
Német nyelv
Iskolánkban a német, mint idegen nyelv gyakorlására a kötelező órákon kívül több lehetőség is van:
Német kommunikációs szakkör
5. évfolyamtól heti 1 órában német nyelvi kommunikációs szakkör működik. Célja, hogy a tanulók merjenek megszólalni idegen nyelven, ennek érdekében előtérbe kerül a nyelvi és kommunikációs készség fejlesztése, a szókészlet bővítése.
Német nyelvvizsga-felkészítő szakkör
A német nyelvvizsga-felkészítő szakkör felső tagozaton, heti egy alkalommal 2 órában működik. Azok a 7. évfolyamos tanulók jelentkezhetnek, akik első osztályos koruktól tanulják a német nyelvet.
A szakkör célja, hogy a tanulók ismereteiket bővítve a nyelvtudásnak olyan szintjére jussanak el, hogy lehetőségük legyen a Goethe (államilag és nemzetközileg is elismert) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére.
58
E cél érdekében a fokozatosságot betartva a négy nyelvi készség (beszéd-, hallásértés, írás- és olvasásértés), valamint a nyelvtani ismeretek fejlesztése mellett folyamatosan gyakorolják a nyelvvizsgán előforduló feladatok megoldását is.
Azok a tanulók tudnak sikert elérni, akik kitartóak, és az iskola nyújtotta lehetőségeken túl otthon is rendszeresen foglalkoznak az idegen nyelvvel.
Mindkét szakkör vezetője Kissné Modor Constance, vizsgáztatói jogosultsággal rendelkező nyelvszakos tanárnő.
Iskolánk 2024/2025 tanévtől angol-magyar kéttannyelvű iskolává kíván válni, melynek engedélyeztetése folyamatban van.
Vlasics Anikó
az idegen nyelvi munkaközösség vezetője
59
A kanizsai nyelvoktatás sikere
Gyakran halljuk, hogy „nem jó a magyar nyelvoktatás”: a magyarok többsége nem beszél idegen nyelven, nincs nyelvvizsgája és egyáltalán, a magyar mentalitásból eredően nem szívesen szólal meg más nyelven. Nyugat-európai országok adataival összehasonlítva talán van hova fejlődnünk, viszont ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a mostani oktatási rendszerben ne lehetne megvalósítani a sikeres nyelvoktatást.
Kitűnő példa erre a nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola, ahol a vezetőség hangsúlyt fektet a hatékony nyelvoktatásra és ezzel kiemelkedő eredményeket érnek el. A diákok első osztályos koruktól tanulnak idegen nyelvet heti egy órában, negyedik osztálytól heti négy órában. Az iskola célja, hogy támogató környezetet biztosítson mind a tanulók, mint a tanárok számára a hatékony fejlődéshez. Idén 13 tanulóból 11 sikeres komplex (írásbeli és szóbeli), 2 sikeres szóbeli angol nyelvvizsgát tett. Az eredmény az iskolában tanító pedagógusok közös munkája.
Vlasics Anikó tanárnő negyedik osztályos koruk óta tanította az idei vizsgázókat. A húszéves angoltanítási tapasztalattal rendelkező tanárnő elmondta, az iskola biztosította a szükséges feltételeket, heti plusz óraszámot engedélyezett, valamint a Dialóg nyelviskolával együttműködve az utolsó évben külső helyszínen is zajlott a felkészülés.
– Miért tartotta fontosnak, hogy nyelviskolai környezetben is tudjanak készülni a diákok?
– A gyerekek ezáltal szokták, hogy nem a megszokott helyen tanulnak, hanem kimozdulnak, ilyenkor teljesen másként viselkednek. Amikor a nyelvvizsga elérkezik, ez nagyon fontos, mert ők még azért kicsi gyerekek, és mindent szép lassan kell nekik beadagolni. Ha egy nyolcadikos a felkészülés első hetében látna egyben egy nyelvvizsgás feladatsort, elfutna és nem akarná megcsinálni, ezért szükséges egy kidolgozott tematika is.
– Mit takar ez a tematika?
– Előre látom, hogy mire van szükség a nyelvvizsgán és később az érett60
ségin. Eleinte nem konkrét vizsgafeladatokkal kezdünk, hanem hasonló
jellegű gyakorlatokkal. Sok hallás utáni szövegértés feladatot csinálunk, szinonimákat keresünk, baráti leveleket írunk és átnézzük a szóbelin lehetségesen előforduló témaköröket. Ezután egy középfokra (B2 szint) felkészítő könyvből fénymásolok nekik szövegértés feladatokat, megtanulunk hivatalos levelet írni, és megtanulható formában prezentálom nekik a nyelvvizsgát. A felkészülés utolsó tanévében decemberre jutnak el oda, hogy komplett vizsgafeladatsort megcsinálnak, amiből aztán kapnak visszajelzést arról, hogy azon a ponton hogyan sikerülne nekik. Ezután már óráról órára vizsgafeladatokkal foglalkozunk.
– Sikerült elérnie, hogy a diákok ne csak a vizsgafeladatok megoldását végezzék eredményesen, hanem stabil nyelvtudással is rendelkezzenek?
– Ebben az évben, akármilyen versenyen vettek részt ezek a diákok, mindig bent voltak az első háromban, pedig nem készültünk kifejezetten a versenyekre. Ha a nyelvoktatás tudatosan felépített, lehet érettségizni, nyelvvizsgázni, versenyezni, de még állásinterjún is részt lehet venni. Akárkit tanítok, nagy hangsúlyt fektetek a szóbeli kommunikációs készségek fejlesztésére, hiszen ez azoknak is fontos, akik nem akarnak nyelvvizsgázni.
– Milyen módszereket használ a tanítás során?
– A motivációban hiszek, hogy folyamatosan pozitív visszajelzést kapjanak a gyerekek, és jó élménnyel menjenek ki az óráról. Egyébként az a módszerem, hogy mindenből megpróbálok kihozni egy adott témakört. Tehát akármit tanítok, legyen az egy olvasmány, akkor tudom, hogy mit akarok vele csinálni, azaz nemcsak egy halott szöveg, amit elolvasunk, lefordítunk, hanem például abból lesz egy téma, amiről majd beszélünk, azaz mindig van célja a feladatnak.
– Mivel motiválja még a diákokat?
– Órai keretek között szeretik a piros pontokat, a vizsgafelkészítőn viszont cukorkát adtam nekik. Vannak olyan holtpontok, amikor látom, hogy a csoport megfárad, lustább, nyafogósabb, akkor mindig megmagyarázom nekik, hogy egyes feladatokat miért csinálunk. Amikor pedig
61
azt látom, hogy egyéni igények lépnek fel, akkor hajlandó vagyok plusz feladatokat keresni azoknak, akiknek erre van szüksége, tehát alkalmazkodok a csoporthoz.
– Mit gondol, mivel lehetne még több iskolában elérni, hogy több diáknak legyen nyelvvizsgája?
– Szükséges egy olyan tanár, akinek van ismerete, tapasztalata valamelyik nyelvvizsgában, valamint a vezetőség hozzáállása is sokat számít, hiszen az ő hatáskörük például, hogy van-e lehetőség plusz órára, szakkörre. Ha ezek a feltételek adottak, már csak a szorgalmon múlik.
A diákok önként jelentkezhettek 7. osztály végén a vizsgafelkészítésre, ezzel vállalva a rengeteg plusz munkát, ami az eredményhez szükséges, például alapórák után szakkör, valamint a sok házi feladat. A tanulók elmondása alapján már az előző évfolyamokon látott jó példa is motiváló volt számukra abban, hogy jelentkezzenek. Változó, hogy a felkészülést mennyire találták megterhelőnek. Ez nagyban összefüggött azzal, hogy másnapra mennyi tanulnivalójuk volt az egyéb iskolai órákra. A második félévben a középiskolai felvételi időszakában, amikor jobban koncentrálódtak a terhek, nehezebb volt megőrizni a motivációt, de úgy érzik, minden szükséges tippet és tanácsot megkaptak a felkészítés során, és megérte a rengeteg befektetett munka.
A zrínyis diákok jó része 80-90, adott esetben 100 százalékos pontszámot szerzett egy-egy részfeladatnál. Ilyen eredményeknél egy-másfél
62
éven belül el tudnak jutni a felsőfokú (C1 szint) vizsga megszerzésééig. A Zrínyi-iskola kész együttműködni a középiskolákkal, hogy ezeknek a diákoknak lehetősége legyen a szintjüknek megfelelően folytatni a nyelvtanulást. Továbbá német nyelvből is tervezi az iskola a vizsgafelkészítést, hiszen az idei évtől Kissné Modor Constance anyanyelvű némettanár is az intézményben dolgozik.
Tehát bármit mutatnak a statisztikák a magyar nyelvoktatásról, igenis lehetséges sikert elérni, ha panaszkodás helyett tenni akarás van bennünk és kihozzuk a legtöbbet a lehetőségeinkből. Legyen ez motiváció mindannyiunk számára az élet akármely területén!
Vida Ágnes
angol-történelem szakos tanár
Fotó: Gergely Szilárd
Megjelent a Zalakocka hírportálon 2022. május 23-án.
https://zalakocka.hu/kanizsa/2022/05/23/a-kanizsai-nyelvoktatas-sikere/ [utolsó letöltés 2023.04.19.]
Angol nyelvtanáraink amerikai vendégekkel (2023. április 17-19.)
Fotó: Szakony Attila
63
„Múlt nélkül nincs jövő…”
A Zrínyi mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben, hiszen a legmeghatározóbb éveim egy részét töltöttem a falai között, és még a mai napig mindig mosolyogva megyek el az iskola mellett, amikor Kanizsán járok.
A Zrínyis éveket számomra többek között az tette olyan különlegessé, hogy nagy hangsúlyt fektetett a nyelvtanulásra: nem csak nyelvtant és szavakat tanultam Lívi nénitől1, hanem az angol nyelv és kultúra szeretetét is. A mai napig emlékszem azokra az angolórákra, amikor közösen zenét hallgattunk és a dalszövegeket értelmeztük. Én persze akkor már tudtam, hogy a dalszöveg angolul az lyrics, de persze hibásan
„lájriksz”-nak ejtettem. Morogtam és makacs módon nem voltam hajlandó elfogadni, hogy Lívi néni kijavított, hogy az márpedig „liriksz”. A makacsságot talán valamennyire kinőttem; az angol nyelv iránti szeretetet soha sem fogom.
Már a gimnáziumi évek alatt tudtam, hogy mindenképp a nyelvvel szeretnék foglalkozni. Először lett belőle anglisztika szak Pécsen, majd angol- és történelem tanári mesterszak az ELTÉ-n, de az utam itt sem állt meg és azt hiszem valóra váltottam az álmom: ledoktoráltam, nyelvpedagógia kutatásával foglalkozhatok, angol nyelvű tankönyveket írhatok, és eközben egy két tanítási nyelvű iskolában taníthatok angolt és történelmet. Úgy érzem, hogy ennek a magvait ott hintették el bennem a Zrínyi és az Ady utca sarkán, amiért örökké hálás leszek.
Kéttannyelvű iskolában tanító tanárként őszintén hiszek a nyelvtanulás és a kéttannyelvű oktatás szükségszerűségében és hatékonyságában, hiszen az egyre inkább globalizálódó világunkban egyre elengedhetetlenebbé válik az angol nyelv ismerete és használata. Bízom benne, hogy ha a Zrínyi a kéttannyelvű oktatás útjára lép, ugyanazt a gyermekközpontú és az angol nyelv és kultúra szeretetére épülő szemléletet alkalmazza, amit én is megtapasztaltam. A kéttannyelvű oktatás nemcsak lehetőséget biztosít a jövő Zrínyis tanulóinak arra, hogy magas szintre fejles�szék nyelvtudásukat, hanem arra is, hogy az angol nyelvű és nemzetközi
1 Marczinkáné Lakatos Lívia
64
kultúrát megértsék, és különböző hátterű emberekkel kommunikálni tudjanak. Egy teljesen új világ fog megnyílni előttük, és lehetőségük lesz a későbbiekben külföldi egyetemek és cégek irányába mozdulni.
Összességében csak örülni tudok a Zrínyi ezen vállalásának, amellyel rendkívül sokat fognak hozzátenni a nagykanizsai és környéki fiatalok jövőjéhez. Sok sikert kívánok a kéttannyelvűség sikeres bevezetéséhez.
Lajtai Ádám
a Zrínyi iskola volt diákja
a budapesti Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tanára
65
Kiemelt területünk: a művészeti nevelés
A művészeti nevelés mindig kiemelt szerepet kapott iskolánk életében. Az énekkar, a moderntánc-oktatás, a vizuális nevelés és a kézműves szakkörök más-más művészeti területet képviselnek, de közös céljuk a komplex személyiségfejlesztés.
Az énekkar vezetését Russay Olivérnétől 2005-ben Dávidovits Lászlóné, később Simonné Kapinya Györgyi vette át, aki a 2020/2021-es tanév végéig irányította a Zrínyi és a Bolyai iskola közös kórusát. A közös kórus rendszeresen szerepelt a nagykanizsai Kodály Zoltán kórustalálkozókon, amelyeken rengeteg pozitív visszajelzést kapott.
Napjainkban a felsős énekkart Áder Zsófia, az alsós énekkart pedig Árok Antalné vezeti, a hagyományok folytatásaként iskolai rendezvényeken mutatják be produkciójukat. Régi szép szokásunk, hogy a karácsonyváró műsoron a tanári kórus is énekel.
A gyerekek kreatív, örömteli alkotótevékenysége a kézműves szakkörökben bontakozhat ki. Az Ügyeskedők szakkört Saliné Tánczos Mária indította el és vezette 2018–ig, napjainkban Kern Melinda tanítónő vezetésével készítik a gyerekek ötletes alkotásaikat.
66
A következőkben részletesen bemutatjuk az iskolánkban megvalósuló művészeti nevelés két területét: a moderntánc-oktatást és a vizuális nevelést.
Moderntánc-oktatás a Zrínyi iskolában
Iskolánk intézményi specialitása, hogy kiemelt területként kezeli a művészeti nevelést, amelynek egyik ága a moderntánc-oktatás. Kezdete a 2005/2006-os tanévig nyúlik vissza. Oktatója Fallerné Márkus Lívia, aki a táncon kívül más, különleges mozgásformákat is meghonosított a Zrínyi iskolában (mint például a kangoo és a zumba).
A táncoktatás feladata, hogy megismertesse a tanulókkal a modern- és kortársművészet főbb irányzatait, az irányzatok technikai alapelemeit, a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, a kivitelezés módját. Legfőbb céljai között szerepel a személyiségfejlesztés, az esztétikus testképzés, a mozgásműveltség fejlesztése, az önálló, kapcsolatteremtő improvizáció, a kreativitás kialakítása, s emellett jelentős a kultúraközvetítő közösségi tevékenységben játszott szerepe.
Moderntánc csoportjaink állandó szereplői az iskolai kulturális rendezvényeknek. A táncosok munkájába betekinthetnek óvodások és szüleik az iskolai szervezésű játékos sportdélutánon és a karácsonyváró műsoron. Kiváló hangulatot teremtenek a farsangi rendezvények alkalmával bemutatott koreográfiáikkal. A moderntáncosok évente két alkalommal tartanak teljes körű bemutatót: a decemberi adventi rendezvényre és a tanév végén a Táncgálára mindegyik csoport nagy lelkesedéssel készül. Ezeken az eseményeken egy-egy csoport általában két, de akár több vadonatúj koreográfiát is bemutat.
67
A moderntánc-csoportok nemcsak iskolai fellépéseken vesznek részt, hanem városi rendezvényeken: Nagykanizsa Város Napján és a Tánc Világnapján megrendezésre kerülő Utca Tánc Fesztiválon is. Látványos, évről évre megújuló műsoraikat több alkalommal is bemutatták a város érdeklődő közönségének.
Külföldön is szerepeltek: 2014-ben több csoport is képviselte a Zrínyi-Bolyai iskolát és Nagykanizsát júniusban Horvátországban (Zaton) a Nemzetközi Tánc Fesztiválon. 2017. július 23-tól 27-ig a horvátországi Crikvenicán nyári táborozáson vettek részt a táncosok és a kangoosok. Sokat gyakoroltak, és műsorukat közönség előtt is bemutatták a Nemzetközi Tánc Fesztiválon.
Kiemelkedő versenyeredményeik:
2014-ben II. Lenti Táncverseny színpadi Show tánc / Mini / Csoport kategóriában iskolánk Ritmika Tánccsoportja a Ladys koreográfiával I. helyezést ért el.
2015-ben a III. Lenti Táncversenyen 2015-ben Színpadi show tánc (Mini) Csoport kategóriában a Ritmika tánccsoport „Bennszülöttek” koreográfiája I. helyezést, és Színpadi show tánc (Gyerek) Csoport kategóriában/ Formáció kategóriában a „Siker” koreográfia II. helyezést ért el.
68
2016. április 16-án az V. Berhida Pearl Dance Országos Minősítő Táncversenyen moderntánc csoportjaink három koreográfiát mutattak be. A Mocsármanók koreográfia arany minősítést, a Hírnév bronz minősítést, az Albatrosz ezüst minősítést ért el.
A közelmúltban továbbfejlődési és megújulási lehetőséget nyújtott számukra egy budapesti művészeti iskolával való közös munka. A 2021/2022-es tanévben „A színpadra vezető úton 3.” című pályázat keretében iskolánk együttműködési megállapodást kötött a Madách Tánc-és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójával, melynek célja a kettős vagy többszörös különlegességű tehetségígéretek kiválasztása, fejlesztése volt. A kiválasztott tanulók a komplex tehetséggondozó programban többféle táncstílust ismertek meg. A budapesti táncpedagógus vagy személyes jelenléttel, Fallerné Márkus Lívia
tanárnővel együttműködve tartotta ezeket a tehetséggondozó táncórákat, vagy online közvetítéssel tartotta a kapcsolatot a csoporttal, ilyenkor iskolánk táncpedagógusa irányította helyben a foglalkozást. A gyerekeknek ez nagyszerű lehetőséget nyújtott tánctudásuk további fejlesztésére és a színpad világával való megismerkedésre.
A tánccsoportok legutóbbi emlékezetes fellépése 2022. május 8-án volt, amikor a Giro d’Italia kerékpárverseny magyarországi szakaszának egyik érintett településén, Zalakaroson, a Karos Korzó színpadán 11 műsorszámból álló hangulatos bemutatót tartottak.
Minden évben házi táncversenyt rendeznek, amelyen korcsoportonként három (solo, duo, kis csoport) kategóriában saját koreográfiájukat mutatják be az iskolánkban moderntáncot tanuló gyerekek.
69
A növendékek mindig nagy izgalommal készülnek erre a rendezvényre, ahol megmutathatják, mennyi mindent tanultak, ez a tudás hogyan épült be személyiségükbe és hogyan tudják a tánc nyelvén kifejezni önmagukat, gondolataikat, érzelmeiket. Ilyenkor a közönség is átérzi, hogy a táncolás önfeledt öröme milyen sokat ad a gyerekeknek.
70
Az iskolai művészeti nevelésről…
„Megláttam az angyalt a márványtömbben, és addig véstem,
míg ki nem szabadítottam.”
/Michelangelo/
Amikor célokat fogalmazunk meg az iskolai nevelés – oktatás során az intézmény Pedagógiai programjában, akkor sokkal több mindenre kell odafigyelnünk, mintsem hogy eszközöket fogalmazunk meg a fejlesztéshez. Ki kell bontakoztatni a kis tehetségeket a művészeteken keresztüli tanulással, vonzóbbá tenni a tanulás élményét mindkét félteke mozgósításával. Olyan területek felfedezését szorgalmazzuk, mint az együttműködés, a kritikus gondolkodás, a képzelőerő, az adaptív problémamegoldás és az önértékelés. A vizuális nevelés alapvető feladatának tekinti a népművészet és képzőművészet alkotásainak, szimbólumrendszerének megismerését, az esztétikai érzék alakítását, a különböző technikák megismerésével a kreativitás fejlesztését.A gyermekeket arra ösztönözzük a Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskolában, hogy képzeletük kötöttségektől függetlenül, konvencióktól mentesen, szabadon szárnyaljon. Az alsó tagozaton induló kibontakoztatás felmenő rendszerben a felső tagozaton szakköri formában folytatódik. A foglalkozások és tanórák során a gyerekek nyitottabbá kell, hogy váljanak környezetük szépségeinek felfedezésére, befogadására, és tudatosulnia kell bennük a környezetvédelem felelősségének. A rajzolás – festés – mintázás során felszabadulnak az érzelmek, élményfeldolgozás történik. Felső tagozaton a NAT – hoz igazodva évek óta alternatív tanmenet szerint tanítom a gyermekeket, figyelembe véve egyéni érdeklődésüket és az életkori sajátosságokat is. A végzős diákok továbbtanulásakor az egyéni felkészítés, differenciált oktatás beépül a tanórák rendszerébe.
„Dürer nyula után szabadon” megyei festészet- és rajzverseny 2019. XI. 14. Szokol Szonja nívódíj 2. helyezés,
felkészítő Kiss Kármen
71
Az iskolai munkában minden tanulónak lehetősége van a bemutatkozásra az osztályszintű belső kiállítások, felső tagozaton a félévi és év végi művészeti kiállítások alkalmával. A kiemelkedő tehetségek számára alkalomszerűen egyéni tárlatot rendezünk be mini kiállítás formájában. Szívesen mutatják be a különleges érdeklődési területeket, mint például a fotózás. Rendszeresen és sikerrel veszünk részt határon belüli és kívüli pályázatokon, művészeti fesztiválokon.
Kiss Kármen
művésztanár
A félévi felsős művészeti kiállítás képei (2019)
72
Pedagógiai programunk egyik kiemelt területe a sport
Kisiskolás korban játékos mozgástevékenységgel gazdagítjuk és fejlesztjük a tanulók mozgásműveltségét. Célunk sok-sok motorikus tevékenységgel, játékkal kielégíteni mozgásigényüket, elősegíteni testi fejlődésüket. További célunk felső tagozatban eljuttatni a tanulókat arra a szintre, hogy tudatosan vegyenek részt önmaguk testi fejlesztésében.
A sportos tevékenységformák nemcsak a versengés örömét nyújtják a tanulóknak, hanem nagy szerepük van a közösségi nevelésben, a fegyelemre nevelés személyiségfejlesztő folyamatában és az egészségnevelésben is. A „Ságvári kert” a Szent Imre utcában kiváló lehetőséget biztosít a napközis, szabadidős, sport tevékenységek valamint a mindennapos testnevelés megvalósítására.
A mindennapos testnevelés bevezetése után a testmozgás intézményünkben a következő módon valósult meg: A 3 órás kiegészítő testnevelés tantervet alkalmazzuk. Ezen felül a heti 2 óra testnevelés óra keretében és a kötelező tömegsport keretében, illetve a művészetoktatás moderntánc tanszak kerettanterve alapján moderntánc oktatást, vízilabdát, úszást, tornát, sportjátékokat, atlétikát, a szabadidős játékok illetve az 5 órás testnevelés kerettanterv alapján a tananyag bővítését választottuk. A tanulók igényeit figyelembe vesszük a sportcsoportok kialakításánál, a lehetőségek és a tantárgyfelosztás függvényében. A tanulók részvétele a heti 3 + 2 sport órán kötelező. Tanulóink 1-6. évfolyamon kötelező úszásoktatáson vesznek részt.
73
A sportegyesületek szakmai segítséget nyújtanak, támogatják a foglalkozások eredményes, színvonalas megtartását. A következő sportegyesületekkel működünk együtt.
• labdarúgás: Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület, Football Club Nagykanizsa; Nagykanizsai Futsal Club
• kézilabda: Nagykanizsai Izzó SE
• kosárlabda: Nagykanizsai Vadmacskák SE, Kanizsa Diákkosárlabda Klub
A labdarúgás már első osztálytól kezdve nagyon népszerű iskolánkban, focicsapataink remek eredményeket érnek el a bajnokságokon. Kezdetektől részt veszünk a Kézilabda az iskolában programban. A felsősök ebben a sportágban is nagyszerű eredményeket érnek el. Az utóbbi években a leány kosárlabda is látványos fejlődésnek indult az egyesületi együttműködésnek köszönhetően. Az alsó tagozatos lányok nagy lelkesedéssel vesznek részt a játékos edzéseken. A tehetséges felsős lányok a Kanizsa Diákkosárlabda Klub munkájába is bekapcsolódnak.
Az országban elsőként alkalmazzuk a mindennapos oktatásban a legmodernebb AirTrack felfújható talajszőnyegeket és sporteszközöket. A testnevelés oktatásban az új tornaszer sokoldalú felhasználására nyílik lehetőség. A különleges sporteszköz alkalmazása során szerzett tapasztalataink átadására tudásmegosztó tevékenységet is végeztünk: iskolánk tornatermében és külső helyszíneken több alkalommal sor került
AirTrack szakmai bemutatókra. Ezek közül kiemelkedett 2019-ben
Fallerné Márkus Lívia vezetésével a MOVE CONGRESS rendezvény keretében történő bemutató a Testnevelési Egyetem aulájában.
74
2016-tól indult el iskolánkban a mindennapos testnevelés hatékony szervezési formája, a Zrínyi Sport- és AirTrack Akadémia. Ez úgy valósul meg, hogy az 1-4. osztályos tanulók válogatás alapján differenciált foglakozásokon vesznek részt. Négy sportágban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, torna) a sportegyesületekkel szorosan együtt dolgozva, külön csoportokban foglalkoztatjuk a tanulókat.
A sportórákon lehetősége nyílik a gyerekeknek a kreatív eszközök használatára is. A koordinációs létra, szivacsgátak, szlalombóják megfelelően biztosítják a mozgásfejlesztő- illetve koordinációs gyakorlatok elvégzését.
Immár két egymást követő esztendőben a Kanizsa Arénában látványos sportbemutatót tartottunk a szülőknek, érdeklődőknek és a leendő első osztályosoknak. A sportpálya egy-egy részén, egyidőben mutatkoztak be a labdarúgás, a kézilabda és a kosárlabda sportágak, valamint a különleges mozgásformákat lehetővé tévő AirTrack sporteszközök és a kangoo. Mindeközben a zenés moderntánc-bemutatók igazi fesztiválhangulatot varázsoltak az Arénába.
A 2022/23-as tanév kiemelkedő sporteredményeket hozott, ami a Zrínyiben folyó sportoktatás sikerességét igazolja: az akadémiai képzés három sportágát képviselve négy csapatunk is első helyezést ért el a megyei diákolimpián, s ezzel bejutottak az országos fordulóba:
Futsal diákolimpia: IV. korcsoportos csapatunk I. helyezést ért el a futsal diákolimpia megyei fordulóján. A felkészítő tanár Faller Zoltán, testnevelők Darabos Gábor és Borsi Bence voltak.
75
Kézilabda diákolimpia: A kézilabda megyei diákolimpián IV. korcsoportos csapatunk I. helyezés ért el, ezzel továbbjutottak az országos elődöntőbe. Felkészítőik Szerdahelyi Lászlóné és Darabos Gábor voltak.
Kosárlabda diákolimpia: III. korcsoportos leány kosárlabda csapatunk I. helyezést ért el a kosárlabda diákolimpia megyei döntőjén. Az iskola testnevelői, és kiemelten Kovács Magdolna, a Kanizsai Diákkosárlabda Klub technikai vezetője készítette fel a csapatot a mérkőzésre.
76
Labdarúgás diákolimpia: IV. korcsoportos csapatunk I. helyezést ért el a labdarúgás diákolimpia megyei fordulóján, ezzel továbbjutottak az országos döntőre. Felkészítők: Darabos Gábor, Faller Zoltán és Borsi Bence.
A Sakkpalota Komplex Képességfejlesztő Program is elindult ebben a tanévben intézményünkben, melynek a szükségességét igazolja ez a szép egyéni siker: Nagy Dorka (7.a) 8. helyezést ért el a Sakk országos diákolimpia IV. korcsoportjában amatőr kategóriában.
77
Kiemelt területünk: a környezeti nevelés
Benedek Miklós szerepe iskolánk környezeti nevelésében
2022. szeptember 25-én, életének 68. évében elhunyt Benedek Miklós, iskolánk volt tanára, címzetes igazgató, mesterpedagógus, földrajz-biológia és természetismeret megyei szaktanácsadó, közoktatási és erdei iskolai szakértő, a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnöke, Nagykanizsa Megyei Jogú Város környezet- és klímavédelmi megbízottja.
Egy interjúban azt mondta: „az ember azért tanár, hogy adni, támogatni, megérteni és segíteni tudjon”. Ennek szellemében végezte munkáját.
2000-ben alapító tagja volt a Magyar Földrajzi Társaság Zalai Osztályának, melynek kezdetektől fogva titkára is volt. Nyugdíjba vonulását követően is rendkívül aktív életet élt. Folyamatosan segítette és tanította a felnövekvő generációt, elhivatottan kiállt a fenntarthatóság és a környezetvédelem mellett.
Munkásságát számos elismeréssel díjazták, többek között 2008-ban megkapta a Nagykanizsa Környezetkultúrájáért kitüntetést. Kiemelkedő munkáját 2018-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerte el.
Benedek Miklós tevékenysége meghatározó volt a Zrínyi iskola környezeti nevelésében. Természetismeret, biológia és földrajz tantárgyakat tanított felső tagozaton, emellett jelentős versenyszervező munkát végzett, és számos környezetvédelmi pályázatba kapcsolta be iskolánkat, amivel sokat tett a jövő nemzedékének szemléletformálásáért.
78
Évtizedeken át szervezte a Zalaerdő Zrt. és a Zala Megyei Pedagógiai Oktatási Központ együttműködésével a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny megyei fordulóját, amelynek rendszeresen a Zrínyi iskola adott otthont. Hagyomány volt, hogy a résztvevőkkel a verseny előtt a Múzeum téren felállított Kaán Károly emlékműnél koszorút helyeztünk el.
A víz világnapja (március 22.) alkalmából a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület a város, a vízmű, az akkori Pedagógiai Intézet és több civil szervezet összefogásával rendszeresen szervezett nemzetközi rajzpályázatot, esszépályázatot, vetélkedőt, amellyel a víz megóvásának fontosságára hívták fel a figyelmet.
A föld napját (április 22.), a madarak és fák napját (május 10.) több alkalommal is faültetéssel ünnepeltük. Iskolánk is csatlakozott a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség kampányához, melynek során „Világfákat” ültetnek el. A kampányban évek óta részt veszünk, ezért az iskolához tartozó Ságvári kertben több világfa is növekszik.
79
Júniusban hagyományosan részt vesz iskolánk egy-egy csapata a Hód Napja alkalmából rendezett természetjáró akadályversenyen és gyalogtúrán Iklódbördőcén. Ezt a túrát a Magyar Földrajzi Társaság Zalai Osztálya szervezi az egykori Zala vármegye diákjai számára (beleértve a Lendva-vidék iskoláit is).
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a Benedek Miklós nevéhez köthető környezetvédelmi, klímavédelmi, fenntarthatósági témájú projekteket, amelyekbe bekapcsolódott a Zrínyi iskola:
Hulladékvadász – KEOP-2009-6.1.0 (2009. november – 2010. május)
A 2009/2010-es tanévben megvalósuló Hulladékvadász projekt a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésformák népszerűsítését szolgálta. A Hulladékvadász projekt célja az volt, hogy a gyerekek a hulladékgyűjtés és kezelés módszereinek megismerésén keresztül sajátítsák el a környezettudatos magatartást. A gyerekek interaktív ismeretterjesztő előadásokon és úgynevezett tájbejárásokon kaptak ismereteket erről a témáról. Az előadások témái a hulladék kezelése, a vásárlói szokások, a hulladék mennyiségének csökkentési lehetőségei, a hulladék begyűjtése és a szelektív gyűjtés voltak. A gyerekek színházi előadáson is részt vettek, a mesés feldolgozás a szelektív hulladékgyűjtés témáját tette élményszerűvé. A tájbejárások során a gyerekek szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez és a Saubermacher Tripammer úti hulladékudvarába is ellátogattak.
Fenntartható jövő (2010/2011-es tanév)
Fenntartható jövő pályázat: A 2010/2011-es tanévben a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül megvalósuló pályázatban előtérbe került a környezetvédelem, a globális felmelegedés, a fenntartható fejlődés. 12 osztály tanulói vettek részt a programban 3-tól 8. osztályig. A program 5 hónapig tartott, öt film köré tervezve a feladatokat. Egy-egy film megtekintését követte egy előadás, beszélgetés a filmmel
80
kapcsolatosan. Megtanultak ökológiai lábnyomot számítani a gyerekek. A következő mozzanat egy tesztlap kitöltése volt, mely az adott filmben előforduló témákkal foglalkozott. Pályázhattak is a tanulók rajzzal vagy prózai munkával.
Klímabarát – KEOP 6.1.0/B/09-2009-0021 (2010/2011-es tanév)
A 2010/2011-es tanévben a Klímabarát elnevezésű projekt is hozzájárult a fenntartható életmód népszerűsítéséhez. A tanulók e témakörben készült alkotásaiból 2011. február 16-án a Hevesi Sándor Művelődési Központ Ifjúsági galériában nyílt kiállítás Klímabarát – klímavédelem gyermekszemmel címmel, amelyet Benedek Miklós nyitott meg.
Korunk a jövőnk – KEOP 6.1.0/A/11-2011-0144
(2012. 04. 01 – 2012. 12. 31.)
Az előzőhöz hasonlóan működött a Korunk a jövőnk elnevezésű projekt 2012-ben, célja a szemléletformálás volt a fenntartható fejlődés, energiatakarékosság, megújuló energiaforrások, klímavédelem témakörökben. Ennek érdekében 5 filmet tekintettek meg diákjaink, majd hozzájuk kapcsolódóan előadások és kiscsoportos foglalkozások voltak. A kivitelezés 2012 áprilisától 2012 decemberéig tartott.
HEALTHY – Egészséges közösségek (2013/2014-es tanév)
A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatási rendszeréből támogatott Egészséges közösségek című (rövid cím: HEALTHY) projekt célja a gyermekek táplálkozási szokásainak megváltoztatása volt. A programban testvériskolánkkal, a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolával együttműködve vettünk részt. A projekt kapcsán megrendezett játékos vetélkedőn a gyerekek az egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással kapcsolatos feladatokat oldottak meg. Tanulóink műhelymunkával a pályázat témakörében plakátot és leporellót készítettek. Ezenkívül összeállítottunk egy receptgyűjteményt, amely az egészséges étrend összeállítását segítette. A
81
projekt zárásaként kiállításon mutattuk be a szlovén és magyar partner munkáját.
LENA- „ Tanulás a természetben” (2013. október – 2014. április)
A LENA – Lernraum Natur – Tanulás a természetben elnevezésű Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló projekt a környezettudatos magatartást erősítő nevelési módszereket kínált a tanulóknak és a pedagógusoknak. Ennek keretén belül számos rendezvény valósult meg 2013 októbere és 2014 áprilisa között ausztriai és magyarországi helyszínekkel. A projekt során kidolgozták az Erdő Élménye és Ökovasút szakmai módszertant. A pedagógusok ennek kipróbálása után a tapasztalatokat beépítették a tematikus programokba, amelyek helyszínéül a Zalaerdő Zrt. működtetésében lévő erdei iskola, továbbá a csömödéri kisvasút szolgált. A gyerekeknek szervezett foglalkozásokat a résztvevők életkori sajátosságainak megfelelő tematika és a kidolgozott módszertan alapján valósították meg.LÁBBUSZ –
Mozdulj a klímáért! KEOP 6.1.0/B/11-2011-0133
(2014. október)
2014. október 13-án indult a „Mozdulj a klímáért!” kampányhét, melybe a Zrínyi iskola is bekapcsolódott. A kampányhét a Reflex Környezetvédő Egyesület Lábbusz - éghajlatvédelmi kampány a fenntartható fogyasztási szokások erősítéséért elnevezésű projekt keretei között valósult meg. A gyerekeknek a környezetbarát közlekedést kellett előtérbe helyezni az iskolába járáskor, amit egy gyűjtőfüzetben matricákkal („zöld mérföldkövekkel”) igazolhattak. Ezenkívül akciónapok színesítették a rendezvényt, amelyet a szabadban eltöltött közös tevékenységek, játékok (faültetés, mozgásos játékok, élőkép-szerkesztés) tettek változatossá. Ökológiai lábnyom volt a témája a rajzversenynek, és többen kiszámolták, hogy mennyi széndioxidot termelnek képzeletbeli hátizsákjukban.
82
EYD2015 – A jövő, amit szeretnénk (2015. január – 2017. december)
Az EYD2015: A jövő, amit szeretnénk című nemzetközi projekt célja a túlzott természeti erőforrás-felhasználás (főleg az erdők és egyéb fából készült termékek) problémájának a kiküszöbölése volt. A projektnek köszönhetően 2015. október 19-én iskolánk tanulói perui indiánok klímavédelmi bemutatóján vehettek részt. Messziről érkezett vendégeink elmondták, hogy a klímaváltozás mindenütt gondot jelent, és felhívták a figyelmet az esőerdők kiirtásának veszélyeire, az állat- és növényfajok eltűnésére. Vetített képes előadással mutatták be kultúrájukat, tradíciójukat, oktatási rendszerüket. Tolmács segítségével válaszoltak a diákok kérdéseire, végül a közönséget bevonva egy indián gyermekdallal és tánccal búcsúztak el tőlünk. Tanulóink az EYD2015 projekt megvalósulása során szerzett ismereteiket összemérhették a fenntarthatóság és az erdő témájú iskolai vetélkedőn.
Erasmus+ Back to Nature – Vissza a természetbe (2016. december – 2018. november)
Az Erasmus+ Back to Nature („Vissza a természetbe”) vezető partnere a Zrínyi iskola volt, a projekt további partnerei a nagykanizsai székhelyű IMRO-DDKK Nonprofit Kft., Szlovéniából a Maribori Egyetem, valamint a Lendvai Kéttannyelvű Általános Iskola, Romániából pedig a Focus Eco Center illetve a Nyárádgálfalvai Szentiváni Mihály Általános Iskola voltak. A 24 hónapos projekt egyik célja egy rugalmas, könnyen adaptálható és bárki számára hozzáférhető módszertani anyag elkészítése volt, amely a 9 és 11 év közötti általános iskolás diákok kulcskompetenciáinak javítását tűzte ki célul. Pedagógusaink közreműködésével egy olyan innovatív tananyag készült el, ami ötvözte a környezeti nevelés elveit a természet-közeli élménypedagógiával. Erre a tananyagra épülve iskolánk diákjai a lendvai és erdélyi projektpartnerek iskoláiból érkezett gyermekekkel töltöttek el egy tartalmas hetet a projekt egyik legnagyobb eseményeként szerveződött nemzetközi nyári táborban (2018. augusztus 22-28.).
83
84
A természettudomány oktatása napjainkban
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a természettudományi tárgyak oktatására, hiszen az oktatás mellett nevelési célokat is megfogalmaztunk Pedagógiai Programunkban.
Az egyik kiemelt kompetencia a környezettudatosság, melynek fejlesztésére több tantárgyi lecke is lehetőséget ad. Emellett iskolánkban minden neves „Zöld napon” érzékenyítő foglalkozásokat tartunk diákjaink számára. Legfőbb célunk az, hogy megismerjék, hogy hogyan befolyásolhatják cselekedeteikkel a környezetben lejátszódó folyamatokat. Megtanulják azt, hogy felelősségteljesen kell gondolkodniuk a saját és az egész emberiség jövője érdekében. A gyerekek elsajátíthatnak olyan gyakorlati ötleteket, amelyekkel ők maguk képesek környezettudatos vásárlóként, takarékoskodó felhasználóként viselkedni, akár a víz- vagy az energiafogyasztás csökkentésére gondolva, és mindezt a fenntarthatóság jegyében.
Emellett egy fontos témája az oktatásunknak a természet- és környezetvédelem. A témakör feldolgozása közben olyan információkhoz juthatnak, ami az élővilág múltbeli és jelenkori helyzetét is bemutatja, megláthatják azt, hogy az egyes emberi tevékenységek milyen helyi és globális problémákhoz, illetve katasztrófákhoz vezettek már és vezethetnek a jövőben. Ilyen problémák lehetnek például a műanyagtermelés fokozódása, az ebből és más forrásokból származó szemét jelenlétének a problémája, a mikroműanyaggá válása, és ennek okán az állatok, majd végső soron az ember megbetegedése. Továbbá említhetnénk a megnövekedett energia- és élelmiszerszükségletek miatt történő erdőirtásokat, felégetéseket, nem csak a trópusi övezetben, de akár hazánkban is.
A diákok megtanulják, hogy milyen intézkedésekkel lehet megvédeni a természeti környezetet, ami azzal kezdődik, hogy helyi termelőktől vásároljanak.
Ide kapcsolódik a legfőbb jelmondatunk: „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”. Az oktatásunk célja, hogy a gyerekek megértsék, hogy a globális környezeti problémák kicsiben kezdődnek, és így a megoldásuk, megfékezésük is. Azon igyekszünk, hogy megértsék, a változás
85
ővelük kezdődik. Néhány tanóra, szakköri tevékenység, verseny kapcsán önkéntesei lehetnek helyi környezetvédelmi projekteknek, a közösségi kerteknek, az újrahasznosításnak, a helyi tisztító akcióknak és más kezdeményezéseknek. Vagy csak egy elhasznált telefon, laptop, akkumulátor, elem, sütőolaj újrahasznosításával máris hozzájárulhatnak a környezetük védelméhez. Ennek érdekében csatlakoztunk a 2022/2023-as tanévben a „Passzold vissza tesó!” kezdeményezéshez, melynek során a használt mobiltelefonokat újrahasznosítás céljából összegyűjtjük, és továbbítjuk a kampány szervezőinek.
Iskolánkban a természettudományos oktatás külön tehetséggondozó órán is folyik. A biológiai ismeretek elmélyítésére szakkört indítottunk, melyen a törzsanyagot kiegészítjük gyakorlati képzéssel. Az érdeklődők elsajátíthatják a laboratóriumi eszközök használatát, önállóan végezhetnek mikroszkópos vizsgálatokat. Ezek mellett diákjainknak folyamatos versenyfelkészítést tartunk.
Az általános iskolákban a biológia és a fizika oktatása nemcsak azért fontos, mert segít megérteni a környezetünket és annak védelmét, hanem mert felruházza a tanulókat az élethez szükséges készségekkel, hogy a jövőbeli foglalkozásukban, hivatásukban versenyképes munkaerővé váljanak. A tudományos képességek, mint például az észlelés, az érvelés, a megfigyelés az adatgyűjtés, és azok kiértékelése hasznosak az élet minden területén.
Gergelyné Csóra Zsófia
biológia szakos tanár
86
Kiemelt terület: Informatika, digitális kultúra
A digitális világ, az innovatív változások komoly kihívást jelentenek az oktatás területén. Ahhoz, hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel történő megoldását.
Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket, elvárásokat tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését igényli. Ez valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális kultúra, informatika tantárgyak biztosíthatják.
A tantárgy keretében végzett tevékenység fejleszti a tanulók online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.
A megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanulók a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan megismerjenek, céljaikra felhasználjanak, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásnak.
A tantárgy oktatása csoportbontásban történik, mely alapfeltétele a minél hatékonyabb tudásátadás folyamatának. A gyakorlatorientált tantárgy esetében eredményesebb tevékenység valósul meg a kisebb létszámoknak köszönhetően. Megoldható a differenciált oktatás, a tehetséggondozás, felzárkóztatás, az egyéni képességek, készségek fejlesztése.
Az informatika tantárgy oktatását, a tanagyagok elsajátítását, a közös munka során használt online oktatási felületek, egyéb hasznos weboldalak közvetlen elérhetőségét is biztosítja a digitális osztályterem. Interaktív, multimédiás, web2 felületek használatával támogatjuk a gyerekek
87
digitális kompetenciájának széleskörű fejlesztését. A tantárgy sokszínűségéből adódóan a sikerélmény megszerzése biztosított, ami a tanulók képességeitől függetlenül a motiváció biztos táptalaját jelentheti. Elsődleges cél, az informatika világával szembeni érdeklődésük kialakítása, fenntartása.
A megszerzett ismereteket a tanulók képesek lesznek egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is.
Alkalmazkodni tudnak a változó környezethez, képesek tudásukat folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.
Dékány Beatrix
igazgatóhelyettes
88
„Senki sem különálló sziget.” –
Az iskola városi könyvtárosa
Az iskolai könyvtárak létfontosságúak a gyerekek olvasóvá, értő olvasóvá nevelésében. Az általános iskolás korú gyerekek nagymértékben függnek a szüleiktől. Ha nem hozzák be őket a városi könyvtárba, akkor nagy valószínűséggel kimaradnak ebből a szolgáltatásból, és jelentős hátránnyal indulnak azokkal a gyerekekkel szemben, akik rendszeres könyvtárhasználók.
A Zrínyi iskola és a Halis István Városi Könyvtár együttműködése 2016 novemberében indult útjára és mikor ezeket a sorokat írom, büszkén mondhatom, hogy töretlenül dolgozunk és továbbra is fenntartjuk a közös szolgáltatásunkat.
Minden kezdet nehéz és izgalommal teli, ez nálunk sem volt másképpen. Szántóné Izsa Melindával rengeteget ötleteltünk, terveztünk, hogy hogyan is álljunk neki a közös munkának. Fontos leszögezni, hogy az iskola könyvtárosának személye meghatározó abban, hogy sikeres lesz-e az együttműködés. Az iskola vezetése mindvégig bizalmat és lehetőséget biztosított számunkra.
Az alapötletünk az volt, hogy rendszeresen megjelenjünk az iskolai könyvtárakban, új friss könyveket vigyünk ki a könyvtár állományából, amit a gyerekek helyben is kölcsönözhetnek. A gyerekek ismerjenek meg bennünket, mutassuk meg, hogy a fejükben élő könyvtárkép, milyen a valóságban, mutassuk meg nekik, hogy a könyvtár egy jó hely, érdemes használni és talán a legfontosabb, hogy érdemes olvasni. Első alkalommal egy könyvajánlóval egybekötött óra szervezése és megtartása volt a feladat. Azóta is előszeretettel mutatom be az alsós gyerekeknek a Rossz cica fürdik (Nick Bruel) című könyvet. A mai napig hívunk meg célzottan osztályokat és tartunk könyvajánlóval egybekötött órát, különböző foglalkozásokat, hiszen így tudunk egyszerre több gyereket és tanárt elérni.
Ahogy visszanézem a 2016-os fotókat, eszembe jut, hogy az akkori kis diákok ma már lassan az érettségire készülnek. A feladat, amit felvállaltunk, sokszor nem látványos, de ha nem végeznénk el, akkor valami
89
nagyon fontos hiányozna a gyerekek életéből. Véleményem szerint az olvasás, az értő olvasás lehetőséget biztosít, hogy fejlődjön gondolkodásunk, kritikai érzékünk, szókincsünk. Egyszóval esélyt teremt arra, hogy minőségi életünk legyen, jobb emberekké váljunk.
A könyvkölcsönzés volt a legelső tevékenység, amit megvalósítottunk. Ha a gyerekek egy jótállói nyilatkozat segítségével beiratkoznak a városi könyvtárba, akkor használhatják az iskolába kivitt könyvcsomagot. Ezzel máris teljes jogú tagjai lesznek a városi könyvtárnak is és bízunk benne, hogy idővel a központi könyvtárban is megjelennek a diákok. Havonta egy alkalommal cserélem a könyveket, találkozom a gyerekekkel. Egy alkalommal kb. 40-50 könyvet viszek ki, az igényeket figyelembe véve. A kölcsönzések nyilvántartására kifejlesztettünk egy Google Drive táblázatot, aminek az előnye, hogy közösen tudunk benne dolgozni, azonnal láthatóak a változtatások mindkettőnk számára.
Honnan lehet tudni, hogy élő, működő könyvtárat tartunk fent? – Onnan, hogy a kezdetektől megjelentek a gyerekek konkrét könyvkívánságai. Ami a Star Wars-tól, a Ropi naplójáig egészen a Szent Johanna Gimi-ig bezárólag nagyon sok minden megjelenik.
A könyvkölcsönzés az egyik legfontosabb szolgáltatásunk, de önmagában egy idő után kevés lenne. Fontos, hogy folyamatosan próbálunk mi is megújulni és minél több színes programot, előadást adni az iskola diákjai számára. Következő nagy lépésünk az azolo.hu oldal használata volt. Az azolo.hu a városi könyvtár által szerkesztett internetes oldal, ahol könyvekhez kapcsolódó teszteket lehet kitölteni. Erre építettünk egy házi olvasó bajnokságot, amit idén már negyedik alkalommal rendezünk meg. A játékra három fős csapatok jelentkezését vártuk, hiszen nagyon fontos már most felkészíteni a diákokat, hogy hogyan kell csapatban gondolkodni, dolgozni. Minden csapatnak 9 könyvhöz kellett kérdőívet kitölteniük, emellett plusz feladatként vagy könyvajánlót kellett készíteniük egy választott könyvhöz, plakátot készíteni vagy videós ajánlót. Mindig kreatív és szív90
melengető megoldások születtek. A verseny nívóját a házi vándorserlegünk adja, amit a győztes csapat a következő bajnokságig birtokolhat. Természetesen mindig készülünk apró ajándékokkal, emléklapokkal a versenyzők számára.
Másik kedvelt foglalkozásunk a papírszínház, ami a mesemondás egy izgalmas formája, kicsit a diavetítéshez lehetne hasonlítani, csak itt mi magunk vagyunk a lejátszó is. A nem hétköznapi mesélés felkelti az olvasói igényt, segíti a figyelem fókuszálást, és fejleszti a képzeletet, emellett a bizalom kiépítésben is óriási szerepe van. Janikovszky Éva Bertalan és Barnabás című írásából és Véronique Massenot A nagy hullám című meséjéből készült papírszínházas feldolgozást mutattuk be egy-egy osztályban.
A Halis könyvtár az idei tanévben mérföldkőhöz is érkezett, az összes nagykanizsai általános iskola bekapcsolódott a programba. A http://iskolaknak.nagykar.hu internetes oldalon az iskoláknak szánt ajánlatainkat, programjainkat gyűjtöttük össze. A teljesség igénye nélkül a választható ajánlatok között szerepel az Élő Történelem Teaház, papírszínház, Azolo foglalkozás, sakk oktatás, ifjúsági-történelmi regények ajánlója, helytörténeti séta. Fontos megjegyezni, hogy ezeket a foglalkozásokat mind könyvtáros kollégák tartják egyéb tudásukat felhasználva. Idén például az Élő Történelem Teaház keretein belül a hetedik és nyolcadikosoknak a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján előadást tartottunk. Az iskola tanulói állandó vendégeink a könyvtár falai között is a magyar népmese napján vagy egyedi interaktív programjainkon, mint például a tavalyi baglyos előadás, ahol egy élő gyöngybagoly segítségével ismerhették meg baglyok főbb tulajdonságait, a környezetvédelem fontosságát. Az előadás után a gyerekek segítségével helyeztük ki a könyvtár körül a madárodúkat és rovarhoteleket.
2022-ben felkérést kaptunk, hogy a Könyvtárostanárok Egyesületének Információzz! De miért? című könyvét próbáljuk ki. Ebben az esetben is zökkenőmentes volt a közös munka. Két nyolcadikos osztálynak etika óra keretében tartottam foglalkozást. A téma az információszerzés és az álhírek felismerése volt.
A program indulása óta többször több helyen is volt lehetőségünk beszélni az Iskola Városi könyvtárosa programról. 2022-ben a Könyvtárostanárok Egyesületének szakmai konferenciájára kaptunk meghívást, ami
91
a Könyvtárak együtt az olvasásért címet kapta. Előadásunkban többek között azt kívántuk bemutatni, hogy a nehézségek és a különbözőségek ellenére, miért érdemes belevágni ebbe a projektbe. A visszajelzések pozitívak voltak több könyvtáros kolléga is jelezte, hogy végiggondolják, és lehetőség szerint ki fogják próbálni, Gyálról és Budapestről kaptunk erről hírt.
De mégis miért érdemes csinálni? Megéri ezt csinálni? – Ahogy visszatekintek az elmúlt évekre határozottan azt kell, hogy mondjam, megérte és folytani kell az olvasókért, a gyerekekért, magunkért. Ha konklúziót kellene vonni, akkor azt a következőképpen foglalnám össze: az igény megvan a gyerekekben az olvasásra, de azt népszerű, friss gyerekkönyvek nélkül nem lehet fejleszteni. Sok gyerek csak az iskolában találkozik könyvtári környezettel, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni és segíteni kell, hogy a különbségek minél kisebbek legyenek a diákok között. Senki sem különálló sziget, mi sem vagyunk azok, együtt iskola és könyvtár egy csapatban így vagyunk igazán erősek.
Irodalom:
Iskola és könyvtár egy csapatban? In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2017. 8. sz. 11-15 p.
Új utakon az olvasók felé. Nagykanizsa: Czupi K. p. 103-111.
(https://mek.oszk.hu/17600/17658/)
Benke Dániel
a Halis István Városi Könyvtár könyvtárosa
92
Tárgyi emlékeink, helyi értékeink
Magasságjegy
Iskolánk épületének Zrínyi-Ady utcai sarkán van Kanizsa első modern térképészeti felmérésének emléke: magassági jegy 1910-ből.
„A korábbi, 1:2280 méretarányú városi térkép 1864-ben készült. Az új térkép készítése munkálatai az 1910-es magassági felméréssel kezdődtek, amire a vízvezeték hálózat megépítéséhez is szükség volt. A méréseket 1910 és 1912 között Hollop János mérnök, azok kiegyenlítését Miklós Béla főmérnök (mindketten a Háromszögelő Hivatal munkatársai) végezte. A 169 alappont mindegyikére került egy öntöttvas falicsap (itt is a helyén van még) és egy ovális, öntöttvas magassági jegy, amely 30 cm hos�szú, 12 cm magas. Utóbbi kanizsai különlegesség: a többi magyar város felmérésekor más típusúakat használtak.”
Forrás: Tarnóczky Attila: Hol, mi? Kanizsai házak és lakói: 009. Nagykanizsa, Ady utca 9. [online] https://holmi.nagykar.hu/irasok/4278/1.html#a004 [utolsó letöltés 2023.04.15.]
Emléktábla a szabadságharc emlékére
A táblát 1948. április 29.-én állították az Ady utca 9. szám alatt álló iskola falára. 1948 márciusában országszerte ünnepelték az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 100. évfordulóját. (Nagykanizsán is tartottak márciusban megemlékezéseket.)
Az emléktáblát a Polgári Leányiskola állította, amely akkoriban az Ady utcai épület falai között működött. A leányiskolát 1891-ben alapították, 1928 után (gróf) Zrínyi Ilona nevét vette fel, 1948 után Ady Endre nevét, 1980-ban pedig összevonták a régi Polgári Fiúiskolával, a Zrínyi Miklós Általános Iskolával. Az épület a mai napig otthona az iskolának.
93
A táblán olvasható felirat mára már kissé megkopott:
A MAGYAR SZABADSÁGHARC EMLÉKE ÖRÖKKÉ ÉL A TANULÓIFJÚSÁG SZÍVÉBEN. „HAZA ÉS SZABADSÁG, EZ A KÉT SZÓ, MELYET ELŐSZÖR TANULJON DAJKÁTÓL A GYERMEK.” PETŐFI SÁNDOR 1948. MÁJUS 1.
A rendszerváltás utáni években hagyománnyá vált, hogy minden év márciusában emléktúrát tartanak a városban, és végigjárják, megkoszorúzzák a szabadságharc kanizsai emlékhelyeit: szobrokat, táblákat, sírokat. Az emlékező séta egyik állomása a Zrínyi iskola falán található emléktábla is.
Iskolánk egyik hagyománya, hogy az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségünk után a tanulókkal megkoszorúzzuk ezt az emléktáblát.
A tábla elhelyezéséről tudósító korabeli újságcikk: A polgári leányiskola emléktáblát helyez el… In: Zala, 1948. április 29. 8. p.
Az emléktábla leírását Benkéné Osvald Éva készítette el a Halis István Városi Könyvtár új projektjének, a Szavak a falakon (https://szavakafalakon.nagykar.hu/) keretében. A városban található helyi védelem alatt álló táblák szerepelnek a honlapon. Az adott személyről, eseményről ad egy kisebb összefoglalót, akinek a tiszteletére állították a táblát: miért volt fontos, kiemelkedő, milyen szerepet játszott a város életében.
94
Rétfalvi Sándor bronz domborműve12
A három részből álló bronz dombormű Rétfalvi Sándor (1941-1921) szobrászművész alkotása. A középső tábla névadónkat, a költő és hadvezér Zrínyi Miklóst (1620-1664) ábrázolja, alatta az alkotó neve és az 1972-es évszám olvasható.
Az iskola alapításának 100. évfordulójára készítette ezt a művet az alkotó. A három tábla eredetileg egymás mellett helyezkedett el. Az épület felújításakor, 1982-ben került mostani helyére: jelenleg az iskola épületében, régi Zrínyi utcai bejárat kapualjában, az udvari bejárattal szemben helyezkedik el, két táblája egymás mellett, a harmadik a vele szemközti falon.
A táblákon olvasható szöveg betűhív átirata:
SEHUNMÁSUT
MAGYARORSZÁ-GO[N]
MEG NEM TALÁLJVK
AZ MI NEMES SZA
BADSÁGVNK
2 A domborműről Kunics Zsuzsa leírását közli a Kanizsai enciklopédia, Nagykanizsa: B. Z. Lapkiadó Kft.: 1999. 371. p. - Zrínyi Miklós emléktáblája címszó alatt
95
SEHVN MÁSHOL
AZ ÉG ALATT
----------------------
AZ ISKOLA VOLT NÖV. RÉTFALVI S. 1972
----------------------
EZ EMLÉKTÁBLA HIR
DESSE AZ ALAPÍTÁS
100.
ÉVFORDULÓJÁN NÉV-
ADÓNK ZRÍNYI MIKLÓS
EMLÉKÉT, ELSŐ TANÁ-
RAINK NEVÉT:
TEESZ JÁNOS IG.,
BERECZ IMRE, GÓZON ZSIGMOND, SCHULC KÁROLY,
UDVARDY IGNÁC,
ÉS AKIK FOLYTATJÁK
[aláírások] Szőnyi Antal, Szakonyi János, Zádori Lászlóné, Heidekker Györgyné, Tollár Józsefné, Szőnyi Antalné, Horváth János, Kúti László, Kengyel Zita, Csermely Ferencné, Alexander Józsefné, P[üspöki]né Kemény Ildikó, Miha Tamásné, Répás Ilona, Pasqualetti Antal, [KO…..], Pócza Istvánné, [Poór] Gábor György, [Bozsoki Imre ?], Virág Klára
A tábla felirata utalás Zrínyi Miklós Az török áfium ellen való orvosság (Ne bántsd a magyart) című művére, melynek pontos szövege így szól: „Elfussunk? nincs hová, sohun másutt Magyarországot meg nem találjuk, senki a maga országábul barátságunkért ki nem megyen, hogy minket helyheztessen belé: az mi nemes szabadságunk az ég alatt sohun nincs, hanem Pannoniában.”.
A dombormű átadását megemlíti a következő újságcikk: A 100. évforduló jegyében: Ünnepség a nagykanizsai Zrínyi iskolában. In: Zalai Hírlap, XXVIII. évf. 1134. sz. 1972. május 16. 8. p.
Ruzsinszky-alkotás
Az iskola épületében, a Rétfalvi dombormű mellett, az udvari bejárattal szemben található ez a színes kép, amelyről a vele szemközti falon egy
96
bekeretezett írás minden fontos információt közöl. A tábla szövege:
„Ezt a művészi összeállítást az iskola 100 éves évfordulójára készítette és ajándékozta Ruzsinszky István építész, iskolánk volt kiváló tanítványa. Történeti egységbe hozta össze névadónk, Zrínyi Miklós képét, mondását és a kanizsai vár alaprajzát iskolánk 100 éves évfordulójával.
1972. május 14.”
Zrínyi Miklós mellszobra
A Rétfalvi Sándor alkotása iskolánk főbejáratától jobbra, az épület falán található. „Márványból kifaragott, leveles ággal díszített oszlopon széles, kiugró párkány felett márvány keretben Zrínyi Miklós mellképe látható. A keretet felül a Zrínyi-címer díszíti. Avatására Kanizsa várának török uralom alóli felszabadítása 300. évfordulója alkalmából, 1990. április 12-én került sor.”3
Ezt a szobrot minden tanév végén, ballagáskor megkoszorúzzák a végzős diákok.
3 Kanizsai enciklopédia, Nagykanizsa: B. Z. Lapkiadó Kft., 1999. 370-371. p.
97
A szobor felavatásáról beszámoló sajtóhír: Kettős szoboravató ünnepség Nagykanizsán. In: Zalai hírlap XLVI. évf. 87. sz. 1990. április 13. 1-2. p.
Rohrböck Jenő alkotásai
Hagyományunk, hogy az október 6-i ünnepi műsorunk után minden évben megkoszorúzzuk Rohrböck Jenő (1930-2014) fából faragott emléktábláját, amely az udvari bejárattal szemközt, a Ruzsinszky-alkotással szemközti falon található, és az aradi vértanúkat ábrázolja.
98
Ugyancsak Rohrböck Jenő fafaragó munkája az a 16 fatáblából álló tabló, ami a Történelmi arcképcsarnok címet viseli, és az emeleten, a táncteremmel szemközti falon található. Többek között Mátyás király, Thúry György, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Bem József, Görgey Artúr portréja szerepel az összeállításban.
A Zalai Hírlap Rohrböck Jenővel készített interjújából kiderül, hogy 1990 decemberében kezdte el ennek a sorozatnak a munkáját az alkotó. A faragáshoz cseresznyefát használt.
Fából faragott történelmi arcképcsarnok. In: Zalai Hírlap, 1991. február 20. 5. p.
Friendship textilkép
2000-ben, a holmestrandi Botne Skolevel való kapcsolatfelvételkor kaptuk testvériskolánktól ezt a norvég-magyar barátságot szimbolizáló textilképet, ami rátétes technikával és hímzéssel készült. A földszinti aula falán található, mérete kb. 1 x 1,5 m.
Hímzett felirata: Friendship 2000 Botne Narurey
99
Szemenyey-Nagy Tibor alkotása az aulában
2002-ben, az iskola alapításának 130. évfordulójára készítette el alkotását Szemenyey-Nagy Tibor (1953-) festő-, grafikus-, szobrászművész. Ez az alkotás került az akkor kiadott jubileumi évkönyv borítójára és az ünnepi műsor meghívójára. A mára ikoniussá vált kép nagyméretű nyomata fogadja a Zrínyi iskolába belépő látogatókat az aulában.
Emléktábla az elemi iskoláról
Iskolánk épületének falán, a régi Ady utcai bejárat mellett található az az emléktábla, amelyet 2004-ben állíttatott a Zala Megyei Földhivatal és Földmérő Kft Nagykanizsa első elemi iskolájának emlékére.
A tábla szövege:
„Nemzeti oskola - helyi jelentőségű épület -1806-ban itt épült fel a város első elemi (nemzeti) iskolájának emeletes háza; 1844-1850 között a tanítóképző otthona. 1878-ban a Zrínyi utcai, 1897-ben az Ady utcai oldalon készült el a mai ház, helyet adva a polgári fiú-, majd a polgári leányiskolának is. A ma is iskolaként használt épület sarkán van Kanizsa első modern térképészeti felmérésének emléke: magassági jegy 1910-ből.”
100
Címerek
Iskolánk névadója, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós előtt tisztelegve az udvari bejárat felett Nagykanizsa város és a Zrínyi család címere látható, amelyek elkészítését Vörös András, a Thúry Vitézlő Oskola vezetője kezdeményezte, aki korábban maga is az intézmény tanulója volt.
A címeravató ünnepség 2018. november 9-én volt.
A címerek elkészítését kezdeményezők és támogatók nevét emléktábla örökíti meg, amely az iskola épületében, az udvari bejárat melletti falon található.
Sajtóhír: Címereket avattak a Zrínyi-iskolában. In: Kanizsa Újság [online] 2018. nov. 9. https://kanizsaujsag.hu/hir/201811/cimereket-avattak-a-zrinyi-iskolaban [utolsó letöltés 2023.04.15.]
Szántóné Izsa Melinda
könyvtáros
101
Testvériskolai kapcsolat
A Dvojezična Osnovna Šola Genterovci – Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolával létrejött együttműködési megállapodásunk tárgya a tanulók sport, kulturális, környezetvédelmi és szabadidős tevékenységekbe való bekapcsolódása, a nevelők szakmai együttműködése és a szakmai napokon, bemutatókon való részvétel.
A legutóbb 2022 decemberében tartottunk szakmai tapasztalatcserét a göntérházi intézményben, ahol Horváthné Szaboljev Erzsébet rendkívüli magyarórán mutatta be könyveit. Partneriskolánk karácsonyi rendezvényén pedig moderntánc-csoportjaink is felléptek.
102
Áder Zsófia
ének-zene,
magyar nyelv és irodalom
2020-
Árok Antalné
tanító
1991-
Benkőné Bánáti
Bernadette
magyar nyelv és irodalom, etika
1990-
Borsi Bence
testnevelés
2020-
Budáné Józsa Szilvia
történelem, hon- és népismeret
2019-
Burusán- Henczi Judit
tanító
2012-
A tanári kar képekben
2023
(A képek mellett a felső tagozaton tanító pedagógusok jelenleg tanított szakja szerepel.)
103
Czinki
Ferencné
tanító
2018-
Darabos
Gábor
testnevelés
2021-
Dékány
Beatrix
digitális kultúra, informatika
2017-
igazgatóhelyettes 2018-
Dianiska
Zsuzsanna
angol nyelv
2013-
Dobri Katalin
matematika,
dráma és színház
2019-
Dobriné
Péterfai Ildikó
tanító
2020-
Domjánné Gerencsér Katalin
tanító
2001-
Falka Ottilia
tanító
1992-
104
Faller Zoltán
matematika, testnevelés
1989-
igazgató 1999-
Fallerné
Márkus Lívia
testnevelés -
moderntánc
2001-
Dr. Furóné Biskopics Éva
tanító
1989-
Gergelyné Csóra Zsófia
természettudomány biológia, fizika
2021-
Gilitschné Horváth
Gabriella
tanító
1987-
Godina Helga
iskolapszichológus
2021-
Horváthné Paulusz
Julianna
magyar nyelv és irodalom, német nyelv
2000-
Horváthné Szaboljev Erzsébet
tanító
2009-
105
Horváth
Tiborné
tanító
2018-
Illésné Kun Hajnalka
tanító
2016-
Kern Melinda
tanító
2018-
Kiss Kármen
vizuális kultúra, etika
2017-
Kiss Zoltán
tanulószoba
2021-
Kissné Modor Constance
német nyelv
2021-
Konczné
Kovács
Brigitta
földrajz
2022-
Lenkovicsné Szilajka
Krisztina
matematika, digitális kultúra
2011-
106
Májlinger Réka
természettudomány
2021-
Malya János Pálné
tanító
2022-
Németh Éva
tanító
2013-
Smolcz
Frigyes
digitális
kultúra, technika és tervezés
2022-
Somogyiné dr. Hederics Szilvia
tanító
2021-
Szántóné Izsa Melinda
könyvtárostanár
1995-
Szépligeti Szilvia
tanító,
igazgatóhelyettes
2021-
Szerdahelyi Lászlóné
tanító
2013-
107
Tóth Zoltánné
tanító
1994-
Trojkó
Krisztina
tanító
2017-
Varga Niké
tanító, pedagógiai asszisztens
2023-
Vida Ágnes angol nyelv,
történelem
2019-
Vlasics Anikó
angol nyelv
2017-
Vörös Eszter
tanító, angol nyelv, testnevelés
2019-
Dr. Zsirayné Szigeti Rita
matematika, kémia
2002-
108
Horváthné Vargek Eszter
iskolatitkár
2022-
Hosszu Laura
pedagógiai
asszisztens
2016-
Pölcz Ottóné
pedagógiai
asszisztens
2017-
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
2023
109
Bekő Valéria
takarító, portás
2017-
Budavölgyi Zoltánné
takarító
2016-
Hóbár György
karbantartó
2022-
Sajóvölgyi Györgyné
takarító
2013-
Süle Lívia
takarító
2019-
Szabóné
Sándor Judit
takarító
2013-
Turi Beáta
gazdasági
ügyintéző
2018-
Technikai dolgozók
2023
110
Az elmúlt 10 évben iskolánkban végzett tanulók
Balogh Balázs
Bátorfi Barnabás
Bogdán Szilveszter
Csótár Bence
Dén Dániel
Dobos Kristóf
Dömötör Dániel
Erdődi Nóra
Gerencsér Bence
Hajós Franciska
Hegedűs Nanetta
Horváth Fanni
Kovács Bálint
Kovács Bálint
Kungli Borbála Berta
Makai Zsófia
Marton Sára
Pap Krisztina
Pávlicz Fanni
Pete Dorottya
Petrovácz Eszter
Rádi Dániel
Somogyi Dávid
Szabó Dániel
Szabó Szilveszter
Szép Rebeka Dóra
Vadász Boglárka
Varga Adrienn
Virág Bianka
Vizi Sándor Ernő
2011/12
2011/12 8.a
Osztályfőnök: Dr. Zsirayné Szigeti Rita
Beck Krisztián
Böcseics Fruzsina
Csordás Szabolcs
Elekes Csenge
Friskó Zsófia
Horgos Judit
Hosszú Marcell
Jónás Réka
Kisharmadás Kristóf
Kotnyek Kinga
Kreiner Dávid
Lelkó Tamás
Martinecz Antal
Marcell
Miklós Marcell
Nagy Petra
Nándori Réka
Neidhart Dominik
Orsós József
Pál Fanni
Pál Martin
Páll Tamás
Perendy Péter Olivér
Póczak Evelin
Polai Zsófia
Püspök Zsófia
Sebestyén Klaudia
Skanecz Sára
Stefanics Ádám
Szokol Fanni Mária
Szokol Zsófia
2011/12 8.b
Osztályfőnök: Peszlegné Henzsel Valéria, Nemes Kata
111
Bagarus Imre
Baj Bianka
Bedők Henriett
Erzsébet
Bogdán Lívia
Bogdán Melinda
Glavák Dávid
Gőző Tifani Erzsébet
Gyöngyösi Petra
Hohl Csaba
Horváth Fruzsina
Iván Júlia
Kéri Boglárka
Kiskovács Zsolt
Musztács Adrián
Nagy András
Nagy József Richárd
Orsós József
Peszleg Tamara
Rozs Petra
Sárkány Marcell
Szántó Rajmond
Barnabás
Tarsoly Alexandra
Tóth Roland János
Villányi Cintia
2012/13
2012/13 8.a
Osztályfőnök: Gálné Gaál Lívia
Balogh Ádám
B. Kis Benedek
Böcseics Máté
Gábor Marcell
Gájer Mátyás
Gergina Fruzsina
Géczi Zsófia
Hollender György
Horváth Patrícia
Heléna
Horváth Violetta
Kadrija Alush
Kisgyura Anna
Molnár Fanni
Németh Márton
Németh Richárd
Odrovics Martin
Orsós Richárd László
Proszenyák Máté
Soós Bence
Szabados Olivér
Szabó Jázmin Fatime
Tóth Bianka Flóra
Vajda Bálint
Vellák Alexandra
Viktória
Vörös Dominika
2011/12 8.b
Osztályfőnök: Marczinka Csaba
112
Balázs Enikő
Baranyás Judit
Fadgyas Roland
Farkas Rebeka
Flinger Alex
Gréger Alexandra
Gréger Roland
Heidekker Ádám
Horváth Benedek
Horváth Károly Bence
Horváth Ramóna
Vivien
Iker Gergely
Kötő Péter
Nagy Albert
Nagy Luca
Nemesi Noémi Letícia
Németh Virág
Orsós Nikoletta Kinga
Póczak Dominika
Pscher Martina
Borbála
Reizner Kitti
Salamon Emese
Salamon Enikő
Szabó Melitta Szilvia
Szántó Anna
Székely Dorina Éva
Szilveszter József
Szőke Laura
Traub Tamás
Varga Nóra
Virovecz Dominika
2013/14
2013/14 8.a
Osztályfőnök: Horváthné Paulusz Julianna
Béri István
Bognár Máté
Boross Bence
Czippán Fanni
Dömötör Bálint
Farkas Erik
Gelencsér Réka
Gelencsér Virág
Horváth Krisztián
Márk
Horváth Rebeka
Horváth Vivien
Illés Bálint
Kálmán Dóra
Kálmán Gergő
Kanizsai Milán
Katona Gábor
Kiss Roland
Kovács Annabella
Kütsön Nóra
Lakatos Dominik
Mátés Benjamin
Németh Máté
Pécsi Péter
Perendy Lili Judit
Scharcz Dominik
Vilmos
Simon Dorina Kíra
Szalai Boglárka
Szmodics Klaudia
Varga Laura
Varga Zsolt
Vizi Szilvia Mercédesz
2013/14 8.b
Osztályfőnök: Karádi Gyula
113
Endrei Tamás
Gyenese Szaffi
Hajdu Zsófia
Horváth Dániel
Horváth Ninell
Hosszú Nóra
Kelemen Eszter
Keresi Dominik
Kovács Marcell
Lakatos Tamás
Lelkó Sára
Lendvai Vanessza
Madaras Miléna
Magyar Márk
Megyesi Bálint
Orsós Gábor
Orsós Tamás
Pápai Márk
Szabadics Zoltán
Szever Krisztián
Sznopek Patrícia
Tóth Brigitta
Tulézi Dániel
Vörös Fruzsina
2014/15
2014/15 8.a
Osztályfőnök: Dr. Zsoldiné Gőcze Judit
Czigány Csenge
Ágota
Cseke Kornél
Csom Dávid
Dombai Nóra
Farkas Dániel Gábor
Finta Gergő
Gadányi Mátyás
Géczi Gréta
Horváth Kristóf
Iván Soma
Jónás Eszter
Koczor Kristóf
Bertalan
Kovács Kitti
Kovács Roxána
Lendvai Zsófia
Mandl Barnabás
Orsós Bianka Julianna
Pataki Botond
Pécsi Petra
Radics Réka
Ribarics Laura
Riersch Melitta
Tarsoly Vivien
Tóbi Bálint
Tóth Marcellina
Vlaszák Flórián
Markó
Zsiga Balázs
2014/15 8.b
Osztályfőnök: Hetyeiné Kovács Andrea
114
Balogh András
Böröcz Martin
Csányi Réka
Dávidovics Viktória
Erős Bálint
Gerlei Réka
Hajmási Lili
Herman Nikolett
Horváth Barbara
Horváth Melissza
Horváth Patrik
Kiss Viktória
Kovács András Bálint
Kovács Dóra
Latin Hedvig
Miksó Rebeka
Molnár Bernadett
Bianka
Mona Dzsenifer
Muik Gergő Ferenc
Nagy Dániel Ferenc
Nemes Benjámin
Papp János
Salamon Máté
Szmodics Dóra
Tálos Martin
Varga Heléna
Veier Alexandra
Vörös Dominik
2015/16
2015/16 8.a
Osztályfőnök: Dr. Zsirayné Szigeti Rita
Ángyán Ákos
Bogdán Eszter Anita
Böcseics Richárd
Dezső Fanni
Dzsugán Dominik
Gémesi Vivien
Horváth Dorka
Horváth Gergő
Igali Bence László
Igali Virág
Kecskés Noémi
Kis Alex
Kovács Csenge Zsófia
Makai Cintia Réka
Mátés Patrik
Nagy Zsóka
Orsós Krisztián
Penczinger Petra
Réfi Barbara
Rozs Renáta
Simon Martin
Soós Csenge Virág
Szollár Martina
Szombathelyi Bianka
Tóth Tamás
Tulézi Dávid
Benjámin
Vastagh Sára
2015/16 8.b
Osztályfőnök: Lenkovicsné Szilajka Krisztina
115
Angyalosi Bíbor
Hajnal
Bedők András
Csom Péter
Daxner Bence
Doherty Soma
Domján Zsombor
Hegedűs Henrik
Horváth Dominik
Márk
Horváth Noel
Krisztofer
Kalmár Benedek
Kelemen Tamás
Kovács Natália
Lakatos Martin
Madaras Mínea
Marics Roland Endre
Nyári Tamás
Pintér Szabolcs
Póczak Péter
Szalai Ádám
Tálos Boglárka
Törő Réka Dorina
Turul Nina
Vigh Frodó Gergely
Vogel Dániel
2016/17
2016/17 8.a
Osztályfőnök: Marczinkáné Lakatos Lívia
Bogdán Bence
Gelencsér Benedek
Horváth Dominik
Horváth Kristóf
Kevin
Horváth Szabolcs
Kárpáti Gergő
Kercsmarics
Szimonetta
Kiss Bianka
Koczor Csanád Áron
Molnár Rebeka
Odrovics Szofi
Pécsi Barnabás
Péter Márk
Rádi Lili Éva
Szabadics Kolos
Szabados Balázs
Bence
Szántó Sarolta Anna
Sziva Nátán Attila
Tislerics Kíra
Tóth Bence
Tóth Tamás
Vadász Dávid
2016/17 8.b
Osztályfőnök: Gálné Gaál Lívia
116
Ács Janka
Balhási Máté
Balogh Áron
Czigány Huba Dániel
Czigóth Zénó
Gángó Zoltán
Gerencsér Gergő
Kalmár Dorottya
Kalmár Kristóf
Klaszán Barnabás
Könczöl Renáta
Liska Szabina
Lukács Anna
Muik Kata Bernadett
Németh Botond
Rajmund
Penczinger Gergő
István
Salamon Panna
Szekeres Zsófia
Szmodics Kristóf
Szólák Dávid
Verbovszky Bence
Péter
2017/18
2017/18 8.a
Osztályfőnök: Karádi Gyula
Béri Virág
Bodor Rebeka
Czimmerman Fanni
Finta Márk
Finta Máté
Hajdár Boglárka
Horváth Márk
Kis Patrik
Kiss Bence
Kovács Mátyás Balázs
Lamm Erik Márk
Laska Vivien
Alexandra
Meiszner Franciska Anna
Molnár Dorina
Andrea
Molnár Lilla
Simon Martin
Soós Csenge Virág
Szollár Martina
Szombathelyi Bianka
Tóth Tamás
Tulézi Dávid
Benjámin
Vastagh Sára
2017/18 8.b
Osztályfőnök: Horváthné Paulusz Julianna
117
Bányai Emma Petra
Bomba Benedek
Cséfalvay Marcell
Déri Gréta Anna
Erős Péter Tamás
Faller Kristóf
Füzesi Péter Zsolt
Hajmási Ákos
Horváth Patrik
Höfle Nóra
Józsa Ádám
Korcsmáros Dávid
Kovács Kinga
Kovács Rómeó László
Lanc Gabriella
Marics Benedek
Markotán Gergő
Molnár Gergely
Kálmán
Molnár Nóra
Orsós Máté Tibor
Pataki Ákos
Sajni Bercel
Schey Luca
Szabó Alojzia Réka
Szántó Réka
Tálos Bianka
Tóth Jázmin
Zsiga Bendegúz
2018/19
2018/19 8.a
Osztályfőnök: Zsoldiné Gőcze Judit
Ács Krisztián
Balázs Dominik
Bálint Mónika
Titanilla
Bogdán Gábor
Rajmund
Domján Zsigmond
Fónai-Papp András
Gazdig Patrik
Gergely Gábor
Gerlei Lilla
Gether Dávid
Godinek Kíra
Hegedüs Adrián
Hegedüs Richárd
Horváth Milán Márió
Horváth Richárd
Hosszu János Martin
Kelemen Sára Hanna
Kovács Viktória
Köveskáli Regő
Mandl Kristóf
Németh Sára Liza
Pápai Richárd
Pataki Árpád Károly
Schné Anna
Szak Cintia Barbara
Tálosi Lili
Tóth Dominik
Varga Gergő
Zsoldos Barbara
2018/19 8.b
Osztályfőnök: Hetyeiné Kovács Andrea
118
Barbalics Levente
Borda Ákos
Böröcz Dominik
Cervo Isabel
Darabos Anna Virág
Deák András
Dén Balázs
Dobos Benedek
Grabant Máté
Guruzda Hunor
Hanusz Áron
Heidekker Anna
Kálcsics Ferenc Olivér
Kelemen Brigitta
Kertész Benjamin
Kovács Domonkos
László Milán
Lendvai Szabolcs
Macedo de Souza
Márk
Németh Borbála
Orsós Noémi
Alexandra
Szabó Marcell
Szécsényi Soma Attila
Szekeres Alexandra
Szirtes Bátony
Sziva Dániel
Tompos Tamara
Tóth Tamara
Vadász Péter
2019/20
2019/20 8.a
Osztályfőnök: Dr. Zsirayné Szigeti Rita
Ács Véda Laura
Belák Orsolya
Bukovics Dóra
Erdélyi Kristóf
Gebel Alexander
Roland
Győri Vivien Beatrix
Kelemen Marcell
Kis Dániel
Kriston Noémi
Krisztina
Kulifai Mátyás Rafael
Miskevics Jázmin
Molnár Ádám Gergő
Németh István Ádám
Pintér Levente
Prukker Kira
Szabados Bence
Szarka Ákos István
Szommer Héra
Tamás Gréta Csenge
Támba Botond
Tóth Dániel
Tóth Levente
Valgut Ádám
Zakócs Gergő
2019/20 8.b
Osztályfőnök: Lenkovicsné Szilajka Krisztina
119
Dávid Dalma
Farkas Luca
Gazdag Gergő
Gyimes Márton
Gyula
Horogh Soma
Horváth Franciska
Horváth Olivér
Hosszú Szonja Mínea
Kalányos Roland
Kiss Áron
László Kinga
Lovrek Barnabás
Nagy Luca Dalma
Neubauer Emma
Pintér Dóra
Szabó Dávid
Takács Ádám András
Tátrai Dániel Zsolt
Varga Szimonetta
Kiara
Vastagh Lili
Veit Janka
Vigh Lili Maja
Vizlendvai Sára
Vörös Bendegúz
András
Zsámár Szonja
2020/21
2020/21 8.a
Osztályfőnök: Gálné Gaál Lívia
Ágoston Lara
Benkő Boglárka
Cséfalvai Bálint
Füzesi Alexandra
Gawin Kristóf Martin
Halmai Bence
Hóbor Ferenc
Horváth Árpád
Horváth Jázmin
Juhász Laura
Kanizsai Kata
Lenkovits Liza
Medvenics Laura
Anna
Miskevics Maja
Musits Márk
Novinszky Norbert Pungor Márton
Szatai Anna Zsófia
Varga Domonkos
Varga Dóra
Varga Sára
Vékási Barnabás
Vlasics Helga Viktória
2020/21 8.b
Osztályfőnök: Marczinka Csaba
120
Bogdán Krisztina
Borsos Roland
Csordás Bettina
Dani Máté
Fónai-Papp Ádám
Gável Zsóka
Gulyás Dániel
Harmat Domonkos
László
Hartman Boglárka
Karlovics Liza Nárcisz
Kiss Liliána
Kovács Nina
Kriston Balázs
Kütsön Marcell
Makai Kitti
Orsós Nikolett Janka
Söveges Kármen
Szalai Petra
Szilovics Norbert
Szőllősi Szabina
Varró Barnabás
2020/21
2020/21 8.c
Osztályfőnök: Marczinkáné Lakatos Lívia
121
Aczél Klára
Balogh Zolta Ákos
Benkő Misell
Bicskei Brenda
Brems Tamás Patrik
Csamangó Áron Máté
Csöndes Lívia
Deák Nóra
Dén Dóra Sára
Dobos Dávid
Elekes Csongor
Farkas Benedek
Gyuricza Iván
Herczeg Eszter
Horváth Lilla
Jánosi Gergő Soma
Kopcsik Dóra
Kovács Gréta
Köveskáli Zója
Makrai Kamilla
Mikler Péter Zsolt
Nagy Adorján
Németh Janka
Novinszki Péter
Richter Máté
Szőllősi Bence
Varga Noel Dávid
Vaska Botond
Végh Goran Márk
Vékási Boglárka
Vörös Luca Rebeka
2021/22
2021/22 8.a
Osztályfőnök: Kiss Kármen
Bogdán Alexandra
Ramóna
Borda Máté
Borsos Laura
Borsos Zénó
Boszkovics Anna
Gazdig Ádám
Hajmási Emese
Hóbor Kinga
Horváth Ádám
Horváth Emese
Horváth Emma
Kiss Bence
Kiss Gergő
Kulik Anna Bíborka
Kun Noémi
Kütsön Boglárka
Ladányi Csongor
Lányi Milán Krisztián
Marton Ajsa
Rádi Dzsenifer
Radócsai Liliána
Sajni Borka
Soós Janka Maja
Szabó Adél
Szak Péter Krisztofer
Szilágyi Kendra
Szilajka Bálint
Szokol Lara Niobé
Szommer Hugó
Tóth Gergő
Varjas Hunor
Vertarics Gréta
2021/22 8.b
Osztályfőnök: Horváthné Paulusz Julianna
122
Jelenlegi osztályok
Balogh Bence
Berke Zsóka Eszter
Deák Laura Hanna
Fenyvesi Anna
Gersei István
Illés Anna
Kaszás Áron
Keszei Karina
Kocsis Krisztián
Komjáthi Fanni
Kósi Benjamin
Kovács Mátyás
Kun János
Lenkovics Hunor
Magyar Botond
Medvenics Tibor
Molnár Ákos
Musztács Csongor
Nyakas Elza
Pálfi Eszter Dóra
Perczel-Kovách
Leonárd
Rajna Kinga
Szabó Lilla
Todd Liam Zsolt
Varga-Olasz Csenge
1.A osztály
Dr. Furóné Biskopics Éva
Gilitschné Horváth Gabriella
123
Ádám Kornélia Amira
Al-khatib Omar Amjad
Buda Máté
Havasi Ármin
Horváth Barnabás
Horváth Léna
Kálmán Luca
Kemenes Panna
Matyók András
Mihovics Márton
Miszlai Péter
Müller Zsombor
Nagy Rebeka
Orsós Jázmin
Peszleg Olivér
Peti Rebeka
Polay Richárd Márk
Proszenyák Ádám
Révész Donát
Romhányi Balázs
Rulek Botond
Szabó Nelli Rita
Tálosi-Fodor Mirkó
Tóth Judit
Varga Vencel Martin
Zaorál Mór
1.B osztály
Szerdahelyi Lászlóné
Trojkó Krisztina
124
Balassa Benett
Bondár Málna Lotti
Breckner Botond
Buspataki Nóra
Gircsis Bence
Hajdu-Pulai Honóra
Horváth Kinga
Király Nóra
Kiss Míra Boglárka
Koronya Domonkos
Kovács Réka
Matus Hanna Réka
Milávecz Dorka
Mismás Valter
Molnár-Kovács Péter
Nagy Mátyás
Paulin Mira
Sárvári Ferenc
Schné Mária
Somfalvi Gergő
Szabadics Márton
József
Szép Flórián
Tajmel Barna
Tóth Jácint
Varga Dávid
2.A osztály
Domjánné Gerencsér Katalin
Malya János Pálné
125
Bali Veronika
Czémán Sára
Csertán Liza
Csöndör Péter
Deák Nándor
Ferenczi Botond
Gyimes Hajnalka
Gyulai Emma
Hegedüs Botond
Horváth Botond
Horváth Dániel
Kovács Villő Dorottya
Kovács Virág
Mácsai Olivér Kristóf
Mátyás Maura
Németh Endre
Páli Nóra
Polgár Gréta
Rajna Hunor
Szabó Dorottya
Szabó Flóra
Szatmári Dominik
Tóth Árven
Varga Natália
Vigh Gerda
Weinausz Vanda
Zelenák Léna
2.B osztály
Horváth Tiborné
Kern Melinda
126
Bedő Barnabás
Cserti Hella
Dobor Szofi
Farkas Ádám
Ferenczi Anna
Ferenczi Balázs
Garai Vajk András
Guruzda Kincső
Guruzda Magor
Gyuranecz Levente
Hidasi Hanna
Horváth Emma
Horváth-Bodzai
Sebő Solt
Horváth-Bodzai
Szaffi Dorka
Illés Gergő
Kardos Máté Ferenc
Kaszper Léna
Kercsmarics Zétény
Kerekes Bence
Koósz Dániel
Kovács Kinga Andrea
Lenkovics Nimród
Lukács Zoé
Mácsai Gergő
Mojzer Dávid
Pál Joel Kristóf
Rózsa Zorka Aletta
Simon Petra
Sinkovics Janka
Szmodics Bercel
Tálosi-Fodor Noel
Trojkó Regő
3.A osztály
Falka Ottilia
Burusán-Henczi Judit
127
Al-khatib Yousef
Amjad
Aranyos Lili
Csalódi Tímea
Cserép Amira Perla
Csöndes Zselyke Barbara
Fridrich Léla
Gazdag Luca
Goór Emília Anna
Horváth Márk
Horváth Szonja
Józsa Dávid
Juhász Benett Zalán
Kocsis Máté
Kósa Ábel János
Kozári Kira
Marosi Zsombor
Novák Petra
Perczel-Kovách
Teodor
Péter Bálint
Petes Milán
Polay József Gergő
Sznopek Benedikt
Votin Demeter
Vörös Emma Zselyke
Witte Dominik
Zsernoviczky Hunor
Zsupek Nimród
3.B osztály
Németh Éva
Horváthné Szaboljev Erzsébet
128
Barta Adrián
Csótár Milán Medox
Dezső Zénó
Dörnyei Dávid
Flinger Áron
Gyapjas Dominik
Horváth Bence
Horváth Míra
Horváth Ottó Marcell
Körmendi András
Ármin
Kriston Boglárka
Kunvári Kamilla
Makai Dominika
Molnár Noel
Mozsdényi Lilianna
Mozsolics Lia
Nagy Bálint
Németh Larina
Proszenyák László
Rádi Olivér
Révész Zalán
Strazsek Ábel
Szakács Ronnie
Tóth Romina Éva
Valenta Noel Gábor
Vastag Annaróza
3.C osztály
Somogyiné Dr. Hederics Szilvia
Dobriné Péterfai Ildikó
129
Barta Ármin Olivér
Bőcz Péter
Cziráki Márton
Gyuranecz Zsófia
Hegedüs Levente
Hollender Bianka
Horváth Benjamin
Kovács Kristóf
Kulcsár Balázs Ferenc
Kunics Milán
Lakos Liza
Liska Bianka
Borostyán
Lukácsa Vilmos Edgár
Mányoki Dorina
Marton Mia
Molnár Míra
Musztács Lilla
Nyárs Bence
Paulin Marcell
Tóth Tamás Benedek
Varga Rozi
Vörös Dániel
Weinausz Barna
4.A osztály
Illésné Kun Hajnalka
Tóth Zoltánné, Sónicz Istvánné
130
Anda Márkó
Bogdán Bianka
Ramóna
Dávid Áron
Dávid Diána
Demeter Ármin
Erdélyi Jázmin
Ernszt Milán
Flórián Ádám
Horváth Kristóf
Istiván Áron
Jobbágy Anna
Kesztyüs Gergely
Kiss Boldizsár László
Kovács Lehel Lukács
Kovács Milán
Magyar Agaton
Majoros Botond Solt
Medvenics Nóra
Molnár Luca Bíborka
Németh Erzsébet
Novinszki Dóra
Schné Mihály
Szabó Zoé Alíz
Tóth Gréti
Varga Alexandra
Vlasics Eszter
Zelenák Márk
Zombory Vivien
4.B osztály
Czinki Ferencné
Árok Antalné
131
Barbalics Nóra
Czigóth Zorka
Dezse Kristóf
Elekes Dana
Faller Szofi
Fesető Nóra
Flinger Levente
Guruzda Csongor
Győrfy Dalma
Illés Gábor
Juhász Máté
Kálmán Marcell
Miron
Kálovics Kinga
Kercsmarics Dávid
Kiss Fanni
Kotnyek Péter
Kovács Lotti
Láng Levente
Lelkes Lili
Magyaródi Hunor
Máté
Mészáros Gergely
Nagy András Gábor
Niklesz Sára
Rátkai-Varga Bence
Rodek Adél
Szekeres Zsolna
Várhidi Sára
Vigh Zétény
Vincze Márton
5.A osztály
Osztályfőnök: Vida Ágnes
132
Agoudan Bence Habib
Budai Alex
Csinger Kinga
Csöndes Petra
Dombai Bertold
Gether Mátyás
Horváth Bálint
Horváth Kornél
Keller Zsóka Nóra
Király Attila Zalán
Kopcsik András
Ködbaum Zsóka
Kuvik Noel
Lukácsa Emma Szófia
Markulia Hanna
Mihalecz Mira
Mozsolics Maja
Nagy Nóra Anita
Nagy-Bozsoki Mia
Rigó Vivien
Strazsek Panna
Svélecz Bulcsú
Szakács Emma
Tálosi Lotti
Tóth Domonkos
Ureczky Réka Lili
Zsoldos Ádám
5.B osztály
Osztályfőnök: Kiss Kármen
133
Bolf Liliána
Böjti Csongor
Burusán Áron
Czira-Mátés Szabolcs
Cserfő Luca
Horogh Flóra
Horváth Fülöp
Hosszú Dávid
Hosszú Noel Bence
Kocsis Dániel
Kunics Máté
Ladányi Gergő
Lukács Lia
Musits Levente
Nagy Dóra Alíz
Polgár Nikolett
Pölcz István
Rajnai Nimród
Sznopek Barna
Szőllősi Bálint
Takács Dominik
Tóth Hanna
6.A osztály
Osztályfőnök: Kissné Modor Constance
134
Bencze Balázs
Czinki Botond
Farkas Leon
Gazdag Ákos
Gilicze Gábor
Havasi Gyula Valentin
Hegedüs Hanna
Hodos Márta Anna
Kálovics Bíbor Csenge
Kerekes Máté
Laczó Csongor
Lepnyák Kristóf
Matola Flóra
Mohácsi Marcell
Molnár Ármin
Perjési Enikő
Péter Hanna
Petőházi Márk
Pintér Sára
Rácz Olivér
Soós Nóra
Süle Zselyke
Szabadics Hunor
Barna
Szokol Zsombor
Boldizsár
Szőke Zalán Mátyás
Tamás Norina
Turi-Papp Diána
Zalavári Bori
6.B osztály
Osztályfőnök: Budáné Józsa Szilvia
135
Bálint-Kovács Ákos
Czémán Júlia
Domonkos Nimród
Földi Veronika
Herczeg Csilla
Horváth Zsombor
Ferenc
Horváth Zsuzsanna
Jozefina
Jánosi Anna Borka
Kaszper Hanna
Kesztyüs Péter
Kiss Barnabás
Kiss Elizabet
Lendvai Júlia
Lukács Alex
Mácsai Adél
Mihovics Noémi
Nagy Dorka
Pálfi Anna
Papp Benett
Pungor Dorka
Szabó Samu
Szécsényi Szonja
Szlotta Mátyás
Tóth Panka
Török Nimród
Vörös Dominik
7.A osztály
Osztályfőnök: Dr. Zsirayné Szigeti Rita
136
Al-Khatib Yara Amjad
Bertók Izsák
Benjamin
Bogdán Fruzsina Lilla
Boncz Áron
Csöndes Péter
Farkas Réka
Fritz Olivér
Godinek Gergő László
Hans Milena
Harmat Bertold János
Horváth Boglárka
Kele Benjamin
Kovács Rokkó Raul
Kulik István Zsombor
Lanc Veronika
Matola Dalma
Molnár Levente
Nagy Johanna
Nagy Kornél
Püschl Gergő
Radics Lili
Söveges Levente
Szabó Herta
Szabó Soma László
Tajmel Bence
Tátrai Péter
Tóth Barnabás
Zsoldos Mátyás
7.B osztály
Osztályfőnök: Lenkovicsné Szilajka Krisztina
137
Burusán Ármin
Csinger Levente
Csöndör Lili
Gazdag Gréta
Godinek-Tóth
Marcell
Gyimes Mira
Gyulai Eliza
Hajmás Richárd
Hohl Balázs
Horogh Marcell
Hortobágyi András
Horváth Dusán Péter
Jeszek Anna Eszter
Korcsmáros Luca
Kunvári Gréta Réka
Mányoki Jázmin
Müller Levente
Perjési Levente
Réfi Vivien
Schey Tamás
Szollár Zoé Csenge
Tamás Levente
Tóth Mira
Török Anna
Varga Patrik
Vastag Júlia
Weinausz Péter
8.A osztály
Osztályfőnök: Vlasics Anikó
138
Berkes Barna
Dávid Donát
Fehér Dominik
Sándor
Földes Máté
Gazdag Gergő
Gémesi Vanda
Gerencsér Lóránt
Gerencsér Viktória
Győri Csenge Laura
Gyuricza Szonja
Horváth Dóra
Horváth Eszter
Horváth Zóra
Kiss Máté
Láng Zsombor
Lenkovits Lara
Mészáros Anna
Nagy Sára Panna
Niklesz Barnabás
Prukker Áron Dániel Schné János
Szabolcsi Anna
Szekeres Csenge
Szilágyi Krisztián
Szilágyi Milán
Tompos Nádja
Töreki Olivér
Varga Virág Felícia
Veit Márton
8.B osztály
Osztályfőnök: Benkőné Bánáti Bernadette
139
A Zrínyi iskoláról szóló sajtómegjelenések
(2007-2023)
Kanizsa Újság
Kanizsa újság 2007. április 26. 17. sz. 16. p. – Méltón a névadó emlékéhez
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8171/66025/open.html
Kanizsa újság 2008. június 19. 24. sz. 8. p. – Tanulmányi sikerek a Zrínyiben
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8172/66039/open.html
Kanizsa újság 2008. december 4. 41. sz. 12. p. – Norvég vendégek a Zrínyiben
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8172/66045/open.html
Kanizsa újság 2009. május 14. 19. sz. 5. p. – I. Zrínyi Művészeti Est
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8173/66050/open.html
Kanizsa újság 2009. október 22. 35. sz. 6. p. – A Zrínyi iskola norvég kapcsolatáról
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8173/66055/open.html
Kanizsa újság 2010. május 6. 18. sz. 2. p. – Norvég-magyar kulturális hét a Zrínyiben
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8174/66062/open.html
Kanizsa újság 2012. május 10. 18. sz. 4. p. – Avató a balesetmentesség jegyében
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8176/66086/open.html
Kanizsa újság 2012. június 21. 24. sz. 3. p. – Fennállásának 140. évfordulójára
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8176/66087/open.html
140
Kanizsa újság 2012. október 18. 35. sz. 8. p. – 140 éves a Zrínyi Miklós Székhelyintézmény
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8176/66091/open.html
Kanizsa újság 2014. február 13. 5. sz. 7. p. – Környezetvédelmi projektet zárt a Zöldszempont
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8193/66122/open.html
Kanizsa újság 2014. május 18. 17. sz. 6. p. – Átadták a díjakat a területi tanulmányi verseny győzteseinek
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8193/66125/open.html
Kanizsa újság 2014. június 19. 23. sz. 6. p. – Művészeti fesztivál a tánc jegyében
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8193/66126/open.html
Kanizsa újság 2014. december 4. 41. sz. 7. p. – Ünnepi rendezvények Zrínyi halálának évfordulójára
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8193/66132/open.html
Kanizsa újság 2015. február 26. 7. sz. 6. p. – Két tornaszobát adtak át
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8194/66134/open.html
Kanizsa újság 2016. március 24. 11. sz. 6 p. – Új dimenziók a mozgásoktatásban
https://www.kanizsaujsag.nagykar.hu/keptar/8195/66147/open.html
Kanizsa újság [online] 2017. november 20. - 145 év – A cikkeket is gyűjtik a zrínyis diákok
https://kanizsaujsag.hu/hir/201711/145-ev-a-cikkeket-is-gyujtik-a-zrinyis-diakok
Kanizsa újság [online] 2017. november 30. - Kidolgozták az új, előremutató stratégiát a Zrínyi-iskolában
https://kanizsaujsag.hu/hir/201711/kidolgoztak-az-uj-eloremutato-strategiat-a-zrinyi-iskolaban
Kanizsa újság [online] 2017. december 14. - Szebbé tették az ünnepüket
https://kanizsaujsag.hu/hir/201712/szebbe-tettek-az-unnepuket
141
Kanizsa újság [online] 2017. december 22. - Meghatározó a Zrínyi-iskola szellemisége Nagykanizsán
https://kanizsaujsag.hu/hir/201712/meghatarozo-a-zrinyi-iskola-szellemisege-nagykanizsan
Kanizsa újság [online] 2018. január 27. - Ismerkedés az iskolával, tegnap a Zrínyi-iskolába várták az érdeklődőket
https://kanizsaujsag.hu/hir/201801/ismerkedes-az-iskolaval-tegnap-a-zrinyi-iskolaba-vartak-az-erdeklodoket
Kanizsa újság [online] 2018. február 6. - Nemzetközi pedagógusképzés Kanizsán
https://kanizsaujsag.hu/hir/201802/nemzetkozi-pedagoguskepzes-kanizsan
Kanizsa újság [online] 2018. március 6. - A nyílt napok szezonja az általános iskolákban
https://kanizsaujsag.hu/hir/201803/a-nyilt-napok-szezonja-az-altalanos-iskolakban
Kanizsa újság [online] 2018. április 13. - Tisztelgés Kaán Károly munkássága előtt
https://kanizsaujsag.hu/fotogaleria/tisztelges-kaan-karoly-munkassaga-elott
Kanizsa újság [online] 2018. április 21. - Darts bajnokság a Zrínyi iskolában
https://kanizsaujsag.hu/hir/201804/darts-bajnoksag-a-zrinyi-iskolaban
Kanizsa újság [online] 2018. április 26. - Területi tanulmányi verseny a Zrínyiben
https://kanizsaujsag.hu/hir/201804/teruleti-tanulmanyi-verseny-a-zrinyiben
Kanizsa újság [online] 2018. május 4. - A Zrínyi-iskolában mutatták be Vértes Judit legújabb könyvét
https://kanizsaujsag.hu/hir/201805/a-zrinyi-iskolaban-mutattak-be-vertes-judit-legujabb-konyvet
142
Kanizsa újság [online] 2018. május 12. - A Zrínyisek a legvitézebbek
https://kanizsaujsag.hu/hir/201805/a-zrinyisek-a-legvitezebbek
Kanizsa újság [online] 2018. június 4. - Fitt nap a Zrínyiben
https://kanizsaujsag.hu/hir/201806/fitt-nap-a-zrinyiben
Kanizsa újság [online] 2018. október 10. - A felelős állattartásra is felhívták a figyelmet tegnap a Zrínyi-iskolában
https://kanizsaujsag.hu/hir/201810/a-felelos-allattartasra-is-felhivtak-a-figyelmet-tegnap-a-zrinyi-iskolaban
Kanizsa újság [online] 2018. november 9. - Címereket avattak a Zrínyi-iskolában
https://kanizsaujsag.hu/hir/201811/cimereket-avattak-a-zrinyi-iskolaban
Kanizsa újság [online] 2018. november 23. - Back to nature
https://kanizsaujsag.hu/hir/201811/back-to-nature
Kanizsa újság [online] 2018. december 14. - Luca napi családi délutánt tartottak tegnap a Zrínyi iskolában
https://kanizsaujsag.hu/hir/201812/luca-napi-csaladi-delutant-tartottak-tegnap-a-zrinyi-iskolaban
Kanizsa újság [online] 2018. december 20. - Muravidéki barátaikkal készültek az ünnepekre a Zrínyisek
https://kanizsaujsag.hu/hir/201812/muravideki-barataikkal-keszultek-az-unnepekre-a-zrinyisek
Kanizsa újság [online] 2018. december 21. - Karácsonyi hangversenyt tartott tegnap a Zrínyi-iskola
https://kanizsaujsag.hu/hir/201812/karacsonyi-hangversenyt-tartott-tegnap-a-zrinyi-iskola
Kanizsa újság [online] 2019. január 29. - Játékosan ismerkedtek a Zrínyi-iskolával a leendő elsősök
https://kanizsaujsag.hu/hir/201901/jatekosan-ismerkedtek-a-zrinyi-iskolaval-a-leendo-elsosok
Kanizsa újság [online] 2019. április 29. – Újabb rangos verseny a Zrínyiben
https://kanizsaujsag.hu/hir/201904/ujabb-rangos-verseny-a-zrinyiben
143
Kanizsa újság [online] 2019. május 10. – Kihirdették a III. Azolo kupa eredményét
https://kanizsaujsag.hu/hir/201905/kihirdettek-a-iii-azolo-kupa-eredmenyet
Kanizsa újság [online] 2019. június 12. – Egészség- és sportnapot tartottak a Zrínyi- iskolában
https://kanizsaujsag.hu/hir/201906/egeszseg-es-sportnapot-tartottak-a-zrinyi-iskolaban
Kanizsa újság [online] 2019. október 31. – Új utak és trendek a mozgás világában
https://kanizsaujsag.hu/hir/201910/uj-utak-es-trendek-a-mozgas-vilagaban
Kanizsa újság [online] 2019. november 13. – Egy kompetenciaalapú oktatás fejlesztését szolgáló program központja lett a Zrínyi-iskola
https://kanizsaujsag.hu/hir/201911/egy-kompetenciaalapu-oktatas-fejleszteset-szolgalo-program-kozpontja-lett-a-zrinyi-iskola
Kanizsa újság [online] 2019. december 5. – Manók, varázslók, ajándékok és kézműves- foglalkozás a Zrínyi-iskolában
https://kanizsaujsag.hu/hir/201912/manok-varazslok-ajandekok-es-kezmuves-foglalkozas-a-zrinyi-iskolaban
Kanizsa újság [online] 2019. december 13. – Pedagógusok cseréltek szakmai tapasztalatot
https://kanizsaujsag.hu/hir/201912/pedagogusok-csereltek-szakmai-tapasztalatot
Kanizsa újság [online] 2019. december 19. – Színes műsorral várják a karácsonyt a zrínyisek
https://kanizsaujsag.hu/hir/201912/szines-musorral-varjak-a-karacsonyt-a-zrinyisek
Kanizsa újság [online] 2020. január 18. – A Tüskevártól a Minecraftig
https://kanizsaujsag.hu/hir/202001/a-tuskevartol-a-minecraftig
Kanizsa újság [online] 2020. május 24. – Továbbtanulás általános iskola után
https://kanizsaujsag.hu/hir/202005/tovabbtanulas-altalanos-iskola-utan
144
Kanizsa újság [online] 2020. június 2. – Kinyitottak az iskolák
https://kanizsaujsag.hu/hir/202006/kinyitottak-az-iskolak
Kanizsa újság [online] 2020. június 17. – Átvehették bizonyítványaikat a végzős diákok az általános iskolákban
https://kanizsaujsag.hu/hir/202006/atvehettek-bizonyitvanyaikat-a-vegzos-diakok-az-altalanos-iskolakban
Kanizsa újság [online] 2020. augusztus 19. – Szeptember elsejétől a hagyományos oktatással indul a tanév
https://kanizsaujsag.hu/hir/202008/szeptember-elsejetol-a-hagyomanyos-oktatassal-indul-a-tanev
Kanizsa újság [online] 2020. augusztus 31. – Holnap indul az iskola
https://kanizsaujsag.hu/hir/202008/holnap-indul-az-iskola
Kanizsa újság [online] 2021. január 14. – A járványügyi helyzet hatása a félévi jegyekre
https://kanizsaujsag.hu/hir/202101/a-jarvanyugyi-helyzet-hatasa-a-felevi-jegyekre
Kanizsa újság [online] 2021. április 20. – Újraindult az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatán a jelenléti oktatás
https://kanizsaujsag.hu/hir/202104/ujraindult-az-ovodakban-es-az-altalanos-iskolak-also-tagozatan-a-jelenleti-oktatas
Kanizsa újság [online] 2021. június 15. – Sportnapot tartottak hétfőn a Zrínyi-iskolában
https://kanizsaujsag.hu/hir/202106/sportnapot-tartottak-hetfon-a-zrinyi-iskolaban
Kanizsa újság [online] 2021. augusztus 26. – A kanizsai általános iskolák készen állnak a diákok fogadására
https://kanizsaujsag.hu/hir/202108/a-kanizsai-altalanos-iskolak-keszen-allnak-a-diakok-fogadasara
Kanizsa újság [online] 2021. szeptember 21. – Kerékpáros napot szerveztek a Zrínyi-iskola diákjainak
https://kanizsaujsag.hu/hir/202109/egy-kerekparos-kozpont-letrehozasa-a-cel-a-cso-tonal
145
Kanizsa újság [online] 2022. február 7. – Az Arénában tartottak nyílt napot a leendő Zrínyisek
https://kanizsaujsag.hu/hir/202202/az-arenaban-tartottak-nyilt-napot-a-leendo-zrinyisek
Kanizsa újság [online] 2022. május 4. – Légy te is festőművész! – Kihirdették a rajzpályázat nyerteseit
https://kanizsaujsag.hu/hir/202205/legy-te-is-festomuvesz-kihirdettek-a-rajzpalyazat-nyerteseit
Kanizsa újság [online] 2022. június 8. – Már a tanév lezárására készülnek az általános iskolákban
https://kanizsaujsag.hu/hir/202206/mar-a-tanev-lezarasara-keszulnek-az-altalanos-iskolakban
146
Zalai Hírlap
Zalai Hírlap 2007. április 21. 4. p. – A legrégebbi iskola (135. évforduló)
Zalai Hírlap 2008. január 23. 12. p. – Csiszolatlan gyémántokat keresve (MTK megállapodás)
Zalai Hírlap 2008. április 12. 19. p. – Színesedik a Zrínyi repertoárja (Kanizsa VSC, FTC vízilabda együttműködési szerződés)
Zalai Hírlap 2008. április 19. 17. p. – Már Matthias anyukája is (diákcsere, nyelvtanulás)
Zalai Hírlap 2008. június 3. 12. p. – Máris késő lenne? (labdarúgás, Faller Zoltán, Marczinka Csaba)
Zalai Hírlap 2009. április 22. 4. p. – Emlékfákat ültettek (emlékfák, Sétakert)
Zalai Hírlap 2009. november 26. 13. p. – Mattot adni virtuálisan is jó (sakk)
Zalai Hírlap [online] 2010. január 30. – Játékos sportos nyílt nap
https://www.zaol.hu/olvaso/2010/01/jatekos-sportos-nyilt-nap-1440294
Zalai Hírlap [online] 2010. május 3. – A norvég vendégek szívesen visszajönnének Kanizsára
https://www.zaol.hu/nagykanizsa/2010/05/a-norveg-vendegek-szivesen-visszajonnenek-kanizsara
Zalai Hírlap [online] 2010. május 11. – Művészpalánták seregszemléje (A II. Zrínyi Művészeti Estről és a Göntérházi iskolával való együttműködés kezdetéről)
https://www.zaol.hu/nagykanizsa/2010/05/muveszpalantak-seregszemleje
147
Zalai Hírlap, 2010. május 21. 7. p. – Táborból „szállnak” a csónakba : Közel húsz csapattal kezdődik ma a Ladik országos médiavetélkedő döntője
Zalai Hírlap, 2010. május 22. 3. p. – Eveznek a Ladikosok („Lapot a diákoknak – Ladik” országos médiavetélkedőn a Zrínyi iskola csapata képviseli Zala megyét)
Zalai Hírlap 2010. május 25. 7. p. – Meseszereplők, interjúban (Beszámoló a „Lapot a diákoknak – Ladik” országos médiavetélkedőről) Zalai Hírlap 2011. április 16. 1. p. – Iskolaösszevonások, tüntetnek is ellene (összevonás a Bolyai iskolával)
Zalai Hírlap 2011. április 29. 11. p. – Kézilabda – gyerekeknek (szivacskézilabda Marczinka Csaba)
Zalai Hírlap 2011. május 10. 7. p. – Hosszabb határidővel (rajzpályázat)
Zalai Hírlap 2011. június 30. 6. p. – Mire futja az egymillióból? (térkövezés)
Zalai Hírlap 2012. október 13. 5. p. – Generációkat köt össze (140. évforduló)
Zalai Hírlap 2012. április 24. 3. p. – (nemzetközi focikupa)
Zalai Hírlap 2012. április 27. 4. p. – A legjobbak az online-on (területi tanulmányi verseny)Zalai Hírlap 2013. január 21. 9. p. – Nyílt nap a szülőknek, sport a gyermekeknek (játékos sportdélután óvodásoknak)
Zalai Hírlap 2013. február 26. 9. p. – Már az országos döntő következik (szellemi olimpia)
Zalai Hírlap 2014. január 16. 3. p. – Új mezeket kaptak ajándékba (kézilabda mezek Marczinka Csaba)
Zalai Hírlap 2014. augusztus 28. 10. p. – Kanizsáról is van út az akadémiára (kézilabda, Marczinka Csaba)
Zalai Hírlap 2015. február 18. p. 2. p. – Két szoba kicsiknek (tornaszobák)
148
Zalai Hírlap 2015. április 30. 5. p.- Díjazták a legjobban teljesítő kisdiákokat (területi tanulmányi verseny)
Zalai Hírlap 2015. június 11. 4. p. – Sporteszközöket és felszereléseket kapott az iskola (sporteszközök)
Zalai Hírlap 2015. június 16. 2. p. – Lakókörnyezetüket rajzolták le (rajzverseny Ligetváros)
Zalai Hírlap 2016. február 1. 4. p. – Összefogás erősítése (szülők-nevelők bálja)
Zalai Hírlap 2016. április 16. 2. p. – Sokat tudnak a természetről (Kaán Károly verseny, Benedek Miklós)
Zalai Hírlap 2016. május 26. 4. p. – Tanulmányi versenyen (területi tanulmányi verseny)
Zalai Hírlap 2016. július 11. 4. p. (tánc, Zaton)
Zalai Hírlap 2016. szeptember 24. 3. p. – Újabb műfüves focipálya (műfüves focipálya)
Zalai Hírlap 2016. október 29. 2. p. – Zrínyi köztük él (Zrínyi emlékhely, megemlékezés)
Zalai Hírlap 2016. december 6. 2. p. – Új tananyagot fejlesztenek ki (Erasmus Back to Nature)Zalai Hírlap 2017. július 5. 2. p. – Leverték a vakolatot (épületfelújítás)
Zalai Hírlap 2017. május 4. 4. p. – Számot adtak tudásukról (területi tanulmányi verseny)
Zalai Hírlap 2017. szeptember 2. 4. p. – Felújított épület fogadta a diákokat és a tanárokat (épület homlokzatának felújítása)
Zalai Hírlap 2017. december 1. 3. p. – Évfordulós programok (145. évforduló)
Zalai Hírlap 2017. december 5. 4. p. – Elkészült a tananyag (Erasmus Back to Nature)
Zalai Hírlap 2017. december 22. 1. p. – Évfordulós a Zrínyi (145. évforduló)
149
Zalai Hírlap 2017. december 22. 3. p. – Egészségfejlesztő iskolává válnának (egészségfejlesztő iskola)
Zalai Hírlap 2018. január 19. 7. p. – A testi és lelki egészségre gyúrnak (egészségfejlesztő iskola)
Zalai Hírlap 2018. február 7. 3. p. – Innovatív tananyag (Erasmus Back to Nature)
Zalai Hírlap 2018. április 26. 7. p. – Kis gyerekek nagy tudással (területi tanulmányi verseny)
Zalai Hírlap 2018. május 15. 3. p. – Népszerűkkel „csábítanak” (HIVK együttműködés, Benke Dániel)
Zalai Hírlap 2018. június 18. 6. p. – Három országba kerültek kupák (nemzetközi focitorna)
Zalai Hírlap 2018. november 10. 7. p. – Az identitást erősítik (címeravatás)
Zalai Hírlap 2018. december 6. 6. p. – Innovatív pedagógia kidolgozása (Erasmus Back to Nature)
Zalai Hírlap 2018. december 20. 6. p. – Kézműves foglalkozás és sportprogramok (adventi rendezvény)Zalai Hírlap [online] 2019. február 4. – Játékos sportdélután a Zrínyi-Bolyai Általános Iskolában
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2019/02/jatekos-sportdelutan-a-zrinyi-bolyai-altalanos-iskolaban
Zalai Hírlap [online] 2019. február 21. – Erdélybe látogattak a Zrínyi-iskola diákjai
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2019/02/erdelybe-latogattak-a-zrinyi-iskola-diakjai
Zalai Hírlap [online] 2019. május 10. – Az olvasást népszerűsítették a Zrínyi-iskolában
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2019/05/az-olvasast-nepszerusitettek-a-zrinyi-iskolaban
150
Zalai Hírlap [online] 2019. július 10. – Francia és brit földön jártak a kanizsai diákok
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2019/07/francia-es-brit-foldon-jartak-a-kanizsai-diakok
Zalai Hírlap [online] 2019. november 4. – A Határtalanul program keretében kirándultak a Zrínyi-iskola diákjai
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2019/11/a-hatartalanul-program-kereteben-kirandultak-a-zrinyi-iskola-diakjai
Zalai Hírlap [online] 2019. november 7. – A Zrínyi-iskola is bemutatót tartott a budapesti kongresszuson
https://www.zaol.hu/helyi-sport/2019/11/a-zrinyi-iskola-is-bemutatot-tartott-a-budapesti-kongresszuson
Zalai Hírlap [online] 2019. november 13. – Szükséges, hogy élményszerű legyen az oktatás
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2019/11/szukseges-hogy-elmenyszeru-legyen-az-oktatasZalai Hírlap [online] 2020. február 8. – Helyreállítják a Zrínyi Miklós Általános Iskola épületének lábazatát
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2020/02/helyreallitjak-a-zrinyi-miklos-altalanos-iskola-epuletenek-labazatat
Zalai Hírlap [online] 2020. április 3. – Hamarosan elkészül a kanizsai Zrínyi-iskola lábazata
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2020/04/hamarosan-elkeszul-a-kanizsai-zrinyi-iskola-labazata
Zalai Hírlap [online] 2020. október 9. – Online töltötték ki a tesztlapokat a megyei döntőben
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2020/10/online-toltottek-ki-a-tesztlapokat-a-megyei-dontoben
Zalai Hírlap [online] 2021. január 4. – Minden feltétel adott az oktatás folytatásához a Nagykanizsai Tankerületi Központ intézményeiben is
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2021/01/minden-felte151
tel-adott-az-oktatas-folytatasahoz-a-nagykanizsai-tankeruleti-kozpont-intezmenyeiben-is
Zalai Hírlap [online] 2022. december 7. – Tanulást támogató eszközöket kapott a Zrínyi-iskola Nagykanizsán
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/12/tanulast-tamogato-eszkozoket-kapott-a-zrinyi-iskola-nagykanizsan
Zalai Hírlap [online] 2023. február 1. – A kanizsai Zrínyi-iskola sportos képzései mutatkoztak be a Kanizsa Arénában
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2023/02/a-kanizsai-zrinyi-iskola-sportos-kepzesei-mutatkoztak-be-a-kanizsa-arenaban
Egyéb
Népújság, 2010. január-június 54. évf. 2. p. – Nagykanizsai vendégek Göntérházán (Göntérháza)
(Az online linkek utolsó letöltési dátuma: 2023. 04. 17.)
Összeállította: Benke Dániel
152
Tartalomjegyzék
Balogh László Nagykanizsa MJV polgármestere köszöntője 5
Magyar Ferenc tankerületi igazgató köszöntője 7
Bevezető 9
A Zrínyi iskola 2008-tól 2022-ig 12
Hagyományok és intézményi arculat 31
Áttekintő táblázat 35
Idővonal 36
Emlékképek emlékképpen 40
Az egészségfejlesztő iskola koncepciója 43
Az alsó tagozat munkája 45
Minőségi oktatás – gyermekközpontú nevelés 49
A magyar nyelv és irodalom műveltségterület a
nívócsoportos oktatás tükrében 50
Kiemelt területünk: a matematika 54
Az idegennyelv-oktatás, mint kiemelt terület 56
A kanizsai nyelvoktatás sikere 59
„Múlt nélkül nincs jövő…” 63
Kiemelt területünk: a művészeti nevelés 65
Az iskolai művészeti nevelésről… 70
Pedagógiai programunk egyik kiemelt területe a sport 72
Kiemelt területünk: a környezeti nevelés 77
A természettudomány oktatása napjainkban 84
Kiemelt terület: Informatika, digitális kultúra 86
„Senki sem különálló sziget.” –
Az iskola városi könyvtárosa 88
Tárgyi emlékeink, helyi értékeink 92
Testvériskolai kapcsolat 101
A tanári kar képekben 102
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 108
Technikai dolgozók 109
Az elmúlt 10 évben iskolánkban végzett tanulók 110
Jelenlegi osztályok 122
A Zrínyi iskoláról szóló sajtómegjelenések 139