Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.17 MB
2008-08-13 09:18:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
345
3705
Rövid leírás | Teljes leírás (369.56 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 045-048. szám november

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NiiK.v-Kiiiii/sa. IH7(. mim citilit-r l-m.
45. s/ain.
Tizedik évfolyam.
Hözloiij
III /iiliiincsvci (rii/diisii^i egyesüld Iii\;itiilo- ('l-lcsilííji'.)
Kiterjedve SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Veíyoa lartalmii laetllaiD
íi s/í'|»li(Ml;iloiii. kcrt'Nkcdi'lcni. l|iiir. »;iz<lász;n, IihIoiimii) un iiiü\<*.\xr
Halottak napján. I
A felkel iM|i mint elfáradt nla* |mu | leute kóptnyobol rsak uehé/ke* lu>Mixii;K.il hul kibontakozni a tavo/.ni ké-,yilh. éj -elei pnlA^ljából. s *>ho tekintete niiinij.it t » haldokló természet hidi'g uk'zioíiI ta\<>/ik, melyre, mint vitlaiui szoinouieloeizet, mint valami lekuzdhctli-nbahejlele-m Uniói egj-hiingoság neli&illt Kiköltözött-a vidám la-vazi élénk mozgalma mindon úrúiwnel. A ilalus madárkák vidám éneket -ükei hang-lulansag, a ranytiifó napMigai nyája- iihko-lyit nehézkes Udlepel szdrke fjlyolu val t'utta fel, s a Inmltkuszunls tak eKar«tilt N-velei félénken te/zennek meg a It^kiwbb w.ello hideg fuvallatára, a/után a másik pillanatban csüggedten hullnak alá a nedves midre, mintha éleltlk utolsó maradványát akarnák az étles anyai fold keblén kilehelni, mi>ly(AI a koronájukat rnxtvU, magúra hagyott gallyakon életet nyernek.
Ilyen az elet halottak napján. ¦ Halottak' napját) a termév.vt komor nyngalomhn mélyedt, e merev nyugalom uxunban a halálképi!, mert felette az enyészet angyala lebeg, s eít akkor éra/fik I«K-inkihb, iiiiuúii kedveseink sifhulináia ki«zn-iiU \is/íhik, uiiduii a halál g\ás/.o.s emlékezete kegyeleten kúnyeknt ííénywrfríl. Kor dúljunk el azt'rt egy rii'vid időre az élet. a világ kábító zajútól. kövessük n kifaradi vándor n><kit(ug lépteit a halál birodalma fülé, álljunk meg mellette, a hiüál kapuja nnk setét boltozata ulatt sgomlolju.uk a hft-láha halottak u.ipján.
A lulál birodalma a nyugalom hazája. nyly.H az életuni hiába keresünk. A sötét sirgodrtrait enyészel igaz-iiga, melynek rész-
Elöűieteai föltótelek:
>><>n hitthnx bnr<U**al *• ti.Uhio 1....1., .
H'llHJlallanKltgál «/. ilet lillllftlliio-atfti hi/.n
nyílja.
Az élet hatalma* ura-a luki biimlal Hiúban kisded Intjlckot talál a ragyogó paloták iliis lakúja s a s/alniiikiiiiyliúJi i'»\-venl gyermeke. K kisded fiajléktmo, a suhan mi'fí"-7lllilH'k A/, élei s/i'iiwdésrj. (|né tnulnuka fárasztó küzdelmek keserű panaszai, elsimulnak a kedély zajos hullámai s elmúlunk az emberi szenvedélyek izgató nyugtalanságai. A halaiban nincsen iiiiini, de m\u-s/fiivcdís stTru, itt iiiiKauii gu/ilag^g, de nincs szegénység sem. A halalbuu csak egy Miluság léte/ik, s ez az tíityé.tzet, luelyuek ulá van vetve akinily i>skohlns egylonuaTi. A/ enyészet1 hutalnia ehttt lerakja vagyn-¦int a milliomok uras megszabadul rongyaitól a vagyontalaiiság gyermeke. Az ciiyó-•*/et hatalma meglo^tja biboiait'd a felfu-vulkmlást s mi'gsza hadit ja liilmrseitiil a penészes b^trtöri lakóját. A? enyészet hatalma Itli'guláz/a i» kevélységet i jhirait üsszimi-Kyiti a liu/álíati bujdnsi) nyugalmas putat-\al. Az enyészet JK»z.sitg<I.s, mert törvénykönyve a múlandóság.
Az enyészet hatalmas, de tetteink fu-lutt nincsen hatalma. Tettoink tenndmrad-nuk az élőt számúra, teltcink halálunk utáu rea mutatnak a üithuhnnra, melynek hantjai alatt ho>szu álmunkat ulait/szuk, 1>«világítják a sir setét éjjelét s' ítélnek életünk tVleti liungusan az utúkur hallatára. t Telteitek késó ítéletéiül Ólok s bekö-vetke/ondo hulálato^rul Indatidók nu feledkezzetek meg, h g(inilidkoz/.atok erről k'uiK'lyaii hahutak napján ^
GYOUFFV JÁNOS.
Hirtletéseket elfogad:
i
tasága ii^yólícn. 1 Egészségi szempontból.
\ 'alnot it tu.....mllk kértlt'.rc ;
Vlí t'(»S t ÍSZ- I k"'»'" 'KJ iTli'i- ** agy no i«lAd M«tt nuii ' |l>a, a tv-rm-k rn^halt, a férHu M-iUu .rudt.
Alilmn hí időben a BEarvaauiarhák ^ kuk kmt a l^ut'enu mulatkuiutt, n^y Icbo-i t'^llél.-h-ini, hogy aiok ilyféle b«tt*g buat
4. A i «k u .
ylyttl
k untlitult lisíijiiHl«nito Urg i<ly h ladyw ko2r.'ihl^l,.ii h
««Jk iil-iii vnliiii, leInit n Uklui/xk'ko/t Ivt.ítu-k itiok, li<>l,)tt m vánia k.bi-lén kivhl volna a h«lytik.
A ki luujii, hi*Ky miiiii auk \<r, bél i-a trá«valnillmlok g\ ul ínms^íIv Ihlyukni, ai in-m t'o^jH niuiidHiii ti.v.tánnk Híi.n'litljtj^.-t. m«ly<- , k'uu marhák, l>irkák, .li.-utiok ok-tix-k le. mert ¦llokáabuu vnn luiiitiaKiin liiill.i<l"k>>kln>l Irályai I ('tioálui, aivrl i« h>>ua|«<kii: r>tli:i>iu ik "'-un lu-lyun, mvlyiifk a biUét l..:kiv.tlt >i >son.*iú-duk kóuytuluuek t-ltunu.
As állati tárgyak, lia n>il>uláaba meunok, fortidinua bnzi Ltr,aailuilitk -I. \k' oly mit, in^h-
Mtliiek. l'iiltla i-rrtj wlój{ van, k<gkivált húboruk titán, nun a/uk \>k«>kák a hul Iá km , ,<zuk
uholuráí, puitiit, rothnailó lást, több ruiidbulí
Lüxli-rk-i^t okoznak a Itil'tijtutt büröknek
r., .oin lútu^ik, M ki a I.jl-ti bón bálánál n.m
Asálhtt-liurtviMKáhukoruU hinuy.m iVIül-
ultUremuk, ».lt, liojjv b.-t.ig állatok Wru ti a ház {mdláaárn korurxnir.^anVbn.
Uvttkurlatuiii iiifjií uhut történt, '\vw u h»liasa«oiiy I.-mU-ii iH.kolvurl k,i|K.tt. llárum ho-nupig tarló orvosiul! állal liliotuK cnak inug-iiivntuui a hutáitol, inurt h jioki-lvar mérgü viírbu a^iviMlváu iruartto* nzciivudé«u*!ul okuzott. Idó-
I l'ikit. m«<h'lx'n igmi luhcta«gt«a, hogj nom ol>'^(r^
' ..vat.wálíaihiiii«i.;ml.....elleti yAfuUkr.- k.T.ll
a v.Vfrrt.'.iólt állal. Kótfbb aionban bulim, ityitlt, llÓgy aion ház padláaáu néhány m»rba bőr volt |i>|)tciiéb«ii vldöiclötl ¦xarvaatnarhátdl; ltt^íj'*irtrái't ka|x>tt ai «ltö boteg, a a ion r k¦'[>'!kexett "n a p.kidvar. vi l.'ity kóvctti- <•! a sti'irá*!, mely a i elitiixlólt imu-lin vi'n-s bor^n áKklfttt.
"ugy vúrinuuk kcbok'btiu l»-t lit'lyc N huuu-aauikekn«k, t /.il^nii-Kyén.-k IKiili-ik évi uktuber^J (.trióit kiiigyUh'HÓnek aion li tiIIti/Ili.! itiámok alatt ilykép köröíte váro-ti haloaágunkkal ia kóioltetett;
„MiiidL-n lUi-íúvárii* ií« kuia^g k«W|i'l>rn [éwzf> vngnliidak aioimul beaiUntetteMnok, de u hiiHintk kilitKguitiláit! ia bvtíltandú, valaiunit
11/ utc/.»kuriU's inclh>tt állnak Óa aÉokb.>í a tart»h;k uioíirH (olyik. Nom aiabad uwlit; a h li'ity iiiott bűrökut a liámál Miárugatni."
Num li'hut ki'taég a fulult, bugy uX"» ren-UoluUit u megyuhiitóaága uaakia aiérl h'iiU, muri muxgyúxudü.tt *>rriilt hugy m vágóaci>k<Tk koruli tÍ82tAtlaa tárnyak igon ia ogifíM.y.l 1,.,.,,-k.
H«Ky muitnyiru kt-ll ulluourituf a vA^<»-Wkck«.t, kitűnik >tbból i., mórt a legkóic-l>-l.b mull liutukWn H. küu^gbun a niéazárasók.n ininU'K^. 211 darab dügltilt birka huaa míretutl ki.mulylyll a küsönm&g táplálkoiolt. Igas, liu^y bírói viiagálat alatt áll a vádlult, du mit huninál ae, midőn a megtorlóul kibágáaon tulibé augit«ni nem h-hul. %
Az umWr oB')i,u, ál)^ok Urül^kui, de min> dt'ii ináo uly tárKV i», mely rulhadásba nx-nui ktípua, artalinUra van ai uKéacst^aek, ha nü'k-nak ruthadáaba muuÜ álladékai remic».;n «|
TA U( Z A.
A nfc\ ennek keserve Íj felett.
S......ír . ii> ArvH n^l ktl*Uiiyj«
K,l«iil« a«bl«Hrlt halwíB, mini l.npi-ri
Uely • niugoAt lnbohM v^nl^l rv Oyakraa jir uda «. -l< bui|.'>K t)nkt<
rki.., ^kíí,
Kir» >(rn*l lct«>r it
t. h«m*f * knnycii
M-H * reajn,
K||ti>rHI li-ilitjÁI r<i»h: ti.n.ln öleli l.«ik« kii«*» liareiiu panw»*l ill noltl
Kiölni kftit iirv l«l «ii«l viitn.-i * fi Mttflinll ! - flnl)l.»tl » hll.-in l.'l. W ' % M l
ftt.r.<li. A. ...-.I j
Al. I Hm !* ti»»f»llil, »«rt *>fU hcl.xlt-1
H ...„tlArlt* »*m-l<l. "*•'¦ • l"1*1 l> it. nviiKiilk l««.«l. .Ír ..•«>« U-Ik^d l..
rrl..*)l.»lt « i«m.v- . IHI4 1'í* »W lUHáitT •jkii<l n rm *i»».ni..tia a ™ik«t
Uvrrtnaki hfl «*rrt»i (ij^im »«!• •¦•¦ I ak (jali a^ttik
I.MMn
Mily „,«..
Nrm |.jti
Hl. •«•» .
lmi aat * h»lM«mot
.l.clrm. *• ..»je>» m.nujr.i .
(miufolülulv anyáin sirjanúl. ;
Uh mi aul" u uyuiuu'-ttiljt.-* tiiut, hit vau ' ailVia ' •«> K.V'tit!'''!'" Ajh'W kar, muly vídannyulként j ¦J .'.rk.xlik finnünk, kikutatja bilnatuink <.kát, ' nlhárlt telünk minden hajt a íiiimH«At tcnii ki ', v^n'lynck, caakhogy mi lx>hh>g»k hh<>aai)iik ; I u vi'dKnjíjiil tu vagy oh anya! Ah «l<i mi t>old»gtaiau as é.lnt, ha a sxundA jó anyát i-löttunk látjuk nyugo.lni a nvhiti airhanii>k borulnak hűlt ti«tt)rfl. >S tv hajnl, tu a autót tuytwiittimk kérh-lhutlun v^tan^vala t<- nem Kiinilolád inog mit tűvel; nem gi-ndtiliíd iw%, hugy tiigyoa kfniiildcl i'lu- lunaldl ti'pvd »•! j Hiniak, ki nukem u íiralomvülgyi*!,.!! tánntaxuni i VttUtV Trtu vétett cllunuii a dnlgn élűt, hogy uUsakltád túl^mV <>h lal-ncin! hova Tuiwak, huva rn'iiijitk, hogy siabailuljak « síivnnr.-uiáuiinyi l-Ou'rk.'nt *úly-oa.>dó bútól V! Tán .Im.Tüljok n niigy vitág lajAbiui V Talán ott lilni foguk irt ínxonyú l'HJtlalmam cnyliíté-ét^'i Oh ii'-ni! Ottía korit Ilonja niiv.ni u imríuMlú elhagyoltang aurvaHifó Unciával, num hagy e* «1,» mint tlíiM árnyak h asaladó u-atot, ú(iv A( uugt'm in a ktT^nt minJunütt-
Oh Ián Mlmgy kinxri KV<>tn-lnieiv.'l, liiiih ai<-nl h.'lyntil, hol t- jó unva ni»unya<loi. I »h igen; (tritnin mini oldóduait In »ziv. tnröl i-aorvaaitó láncxnk, a mint iiátliiiJí i.l hx/aá gondolatim; «tA\\'\, <uállj rl klkdui a k»awl
__ .Ixk _ l_.__.~.l J*jxl ..ti .¦•>.... ¦....>...¦!¦ IXb**i L éi{p.
KÓndlat; múltba, k«n-»|
t i>«
H klkJni a kowl anKv:ih MnV(, kit<ri ' h ié jl M
últba, k«n-»| fíd^tt i>«>ni anKv:ih MnV(, kit<ri aFiv oly hun doüng'. Mltírl, .,h mién újul M lkd j jV! Aliért, hogy -gy ti.]
fjíy Tini Mi'm tiinhrl cl » v.'^l<'l<:ii H^nmum^lir, t»iy ut.nyali iihiktnl ur jí.jj.iu l«lkviii -I,1-! Oh miórt! Iliiért loo/.toiiAI nu-g w halál « »wrv.tC> jA anyAtól V! Ah <lu vnvtxi, hogy nxivviu axabaiiulni k>-xd «r.unt •irjAuál a bú ólt* itiutftu'atnlu); inert liiu mríg »4 (írxvkittluu Urgyt.k ia rd»iv<f(t<t mutálnak égő kiiium irAnt. Uiaa még a viruló t'Ak la búaan miltugintják Kl'ddflú lombjaikat, a komitok bujdosó z^phyr olykor, olvkor hiilotti óiirkut íciikvo íuiju kOHkl a htkít ti>t«m rid.-K<airb^mAt. Oh \mtvt tiriékulion tárgyak U tudják,mi az ullm«) alva >t mt^fiwítva Itiuui HlUÍl , ki ú'luni adója , a wiivodrfnnhibvu idv iiyáiax vig«»eta!i*un vitla! Oh Í)í*u ti tudjAtukí Muri Imi ilvuutéruihuUuk ti ia; mid.In h iH^yua Oai r»ÁU>k boritjx il<Titu«alő kv/(*t ila mt-glo*Ml Iit"k«l tftyiilliii tikiaw^tuktiM, a virulú IwvuU-ktíil; molyt-k nicgtlvimk tiU'kxl n cítviiItO, viharoa s vöaitboió Eivatar nimbolu duutauílúl. S Ui úg! tv ia kúnyiirulai axAnHudó aor»»mou V 'IV ia buauiigvx vvhw, hogy i>hmk k>-k win.-d lu-l) ütt>yjiuj! l»p<>IUi ollóul? Oli 1»Kad<l ilyuij nu-^iw.jmuni dott sxivum hálás kiinEouutól! tU U> a aotút 6} kirAly-nAjo lAn ar^n bonUd ki halvauv arciu-dHt ík«j;^itlott t'i'lhö riitiaidtHÍI, lio^v ^yőnyór-k.Hl|.l iN/...)iyú Mrnvvdiwuimi'n V Oliiiom!!.)
^(nvti, i«h,t.d; nt-m tflliulik ii-k.-Uór.....<-<(
abbau, Ik-jíj inóly bújAvul kii^dóiiuk Kjolrul-nieit i-jíykedvuon, *<A l'áu kt-dvtt-lvo ni'xd t Num. Mxrt hias ükkor. min. >duid nSotv.Wodnek uly Világua jólét, liu^y ama vágteluti magubúl kJinyuieí. Oh kók-i»ui>it nukom ia k,..,uídb,".!,
li..gy ••iifciili-ttcm odrAgaairhantfonyi.ya.lo virA|;nit! Nyíljatok m.g ti kegyetlen hantok, kik fagyit ke beleitek bo tárjátok őt! < Ih nyíljatok mu^ ' Hah ! du ti hideg rddl l iák \ü kW
g<l viaiunozsátok \iü konyorgeWmet, s n<t uiigcdiU'k k'BÓkolnAn drága purait annak, k ntikum o világban v.-uímtillagoin vult, a iium vu)uírtailla« ui'kill kell UpoKBtóiuom .¦ v.l-t homAlyoa ko.lpU-ii. Oh kcdv.^i t^v.llo
anyám! Mtórt ia lávotlAI hI mollolmii,'miér hagytad itt árva magutoiUtV t Uú» au l k kil
n meUKÓ fájdttlom kopár kiutlen Úrrá viilt.-t-lulla, melybun a bú a fájdalom tombolva ilnk u^M-máít. Ha tniír búcaut vuttél túlóra, miért ntiiu vittél magaddal! Miért hagytál itl un^ni, hi»K niiKí otMiki, a ki mint tu jóaigca íJran^-y ul kém vigyázna rám t-lututaimua , uühogy a ^urnát U'vtdiw bortasiló urvéoyébu jiuuwk. Siiu'a, ki uly axuliilen mosolyogva • nyájaa aiicial kouk-dnék fölém; uinoa ki «lhalm..ua a jótétemények óly mérhutlun ütüoéve), mint l.' i'nKt'iu aiúiiut u^kül ulárautál. Oh ! miként háláljam muK miodoKuketV! Jcliild ki ama iwvényl, inuiyoii lutlatlva k-t(biikjaabban julok «] oda, hul tégwl iámét viaz.mt láthatlak. Ah
| du mit |iHQH8iluk, hias tu l'ájdalmam patia«xoa hangáit úgya^m IuiIIikI. in.rl o ridug »irh»ut iHPiii i'ngi'ili huuád juthatni u kcatTgA tuháasait. Minda/uiiálul togadd nn'lyt'o meKaiutmin«li>tt
| mi veti i báltU k>wx.iu<'tét. Nyugudjanak c«.nde»iium v.izfti«tii.<k, holmi lárt naiot.Uk által,
a aeminini'^ln'ii ; m«rt aic ily gözóy íjtimti-n «*«ir,- miigseiUi/.telik a U^kórl <* *., itelb"ii igen gnnoaz Wniéjwtü lázakat íd< fiiek '-ló, l«>íkivált forró nyári napikban IVnyekul hozok-fel állításom ignzohUánt.
IluHttiulbun történt, hogy t»»y l.íl/fi* knt liednlvi'm, annak WtoluWre n tiat.-ii^ riw dólyt adott. idök.ixlHin törlőm, hogv tmui liir gyaknak rotlwd-UIm m.uiet.d.. állni.j,u vanv |»r
méazetU typhna Uletkuzelt. Sok n......r.....s
hall. h mitlun a kó*óinu*giigL.idiiiin* t.:iö|Kiiiiri> itoi ekclett, a a nii'gltirtént véwz vin*/.t»\ .iiilinl-lun v»lt jóttek tn.lumáaárH annok, hogy ¦> piiK'-Ulu ty|ihii»iink egyt-diíli oka sicon knt tartalék vult.
Kit'n HÍkur'tt felistlIiTi1* iltíitl :i hiitónág keov«í'TÍtvu lőtt mmn kutat fert'>itlei«nit.i lár-gtakkal, u. 10. oltnllun, chUi.t.wuwl iá földdel btit'iltxtni. timn intúxkwléarti a járvány n typhua tuoniial tuug*züut.
tfrft>r<lb<}M tíirtélit, ho^v ogv i'olli'^'iiini azomaatWIaágában utmérdfK iMuisvg coldsétf (kel) m.-ut n.tlmdáaba, ni.lv. .Uu axou i.ilé tétben roth.mió láz tort ki. Az ónzruv.-tl indok ulhárilntván, a vénz nagy áld»znl nlnii
Quttitrd nniiiiiiii nziTinl ngv eitnláilnilk tiaazca tagja a* >n éjen, inelv akti a/, árnvék-M*k kitlazlugiillatült, intgb. t-i;<llt h h l'.'ii-jiibb gyt-rmi'k It pliiu'mu ni g is Imit.
Ai áruyékazékUrtalttk "l> g»*t ít'jt ki.
éa &«Vui(fui"l* ItörUgtt/ állaitókn-ik látn/ik Unni. Auio érci, mely az áruv<-k>tiék |*:i/.íal ánutk.-xik, fek>"<> azint knp.'lelmt k-'i, ív/.-uzul vouatik Uk-, du van a knzt sok li>jló tárgy iá, ineiy balágezhetó ugyan, d« ki -iti-l uoikül inógwiii hat mint mér-g. Hogy 11/ :tr
aek, azt ulvítátni num lahut, meri teiuiWtik bizouyitoka van aunak. l'árinb.111 tauulinAnyo-aáa tárgya hí htiij ekazék g'11, otl nz áinyok-azék tartalékának hdyea keiolcaeit ugyruiik-luk Vállalják magukra.
mk M az árnyékaik ,-ii/.nak kAroa ha-
agyvelúhaboriuUl, eliuezavarl ukoz, a ha íl\ biit.,'x ¦«'O;id Ugru kerúl, hulyru áll előbbi jólüiv, de lm iu nruyék-Ki-ki légkor nugyobli uwzegei tártaimul a k'inktneyb'H, a ki>nke nogoavaa kóuh-gekb.'.l. itkkor az a konil fog lalkuzók ohnt villáin *igUlnak a^yoQ, tfhnt
zésnél a muokAaok (Ajdaliuat éreznek a gy»
áj ulá*, féln-biM/ód, kiabálás, rAn^a^ik, ncvirló görokiaeretébun, melyek mind »rr» mutálnak, bugy az árnyeka/ékttk tartaléka tubbé k«-vésbi1. de mindon eaeire ártalmiira vannak t>t
csí'röl s/<Íló
k.irillirtak, ugy a ÜT- {$-lmo driiil.rll f<O);>blhtuU st'ii kivit ii t.'irvényhitli'isái; a k.iMég 0^\uibr t-a ik ugy Avatkozik \k; ha írre uiügkér.-ieli,
k,,/>,- ., l,.i|iiKyi-iiiiiiiaat«iiumhoz fog fordulni, e*t ii-.y t'-rtem nz iMMZiwitott lielyHég.íK ugyikit v.iiíV iniiHÍkáiiak uly . kurülmenyei vannak,
y n
VKiitx-k, lia a kóMi'g biKotliiiÁiiya i'blm ftttijwl-knz.'at ltom likul- »d»i, asnn Imlv^K. """? » k.iM.V ki.^üit.-, r.^í.'t Mp<si, a in«-»y" ^-'ri kö/v1.iit.-.al, ft'in.gy- litKiUiiiiinya |kh(íK .1 k.iz-voliti*! fíinlit iiu'glHK^Ijit, igy 11 di'Ttutl liuly-a<^ a minía/liThimhos lolyainiHllinlik, — )>.(>.: i'gv limlvn^'iii'k nlJHiily annyiru rlromlolt, liogv attaain't orfj^bNljúrhatóvá num f«li<'li, IMrha ut i'i.'ibbi aMkan/iian, hogy az utak jókitrUn tHrláiutrúl tf.md'.-k »lni tarUnik törvonvil-^ ki-mxiidiiioit, d« "** 11 li>bbi.a«íivfttkwti li-liif U>'k ntfV prlt4ini-/ik, li'W Mijul liHtMrokUuu i;ir lo/nnk hz utiii ji'ikitrbiiu lartmii, vngy [>. «. h<>. zivularo* iilöl^n lióluvat Aln.l h kó/.Irk.-.b'M inugaznkad , azt riigton lu-lyr>-li"/.iii kill , mint n«m im'Bjui vagy orawigi>a tiUniiiil-bt« 11 «»ó 11 kuM^liHliiaáKliui tartozik, di< 'it '^'vr-il.tl •r.'.v.-l |irlvrvliw.iiik«dl, vagy ../.1 l>i(*/l>ilt koltx«g<»* liMi'ut liolyr. állilani 1. b.l.bi B/.-i.-ik-z.fti liiUHi'gok 11..111 rtkarjHk, ikkxr ón
|'l bl
1 lallil..!! ulri... 1. iiny n tKitbá lyreu.i.|.i
1 1 ii"iia .'ii« «|. 1.1™.."".' T iU|íy.ir.' tlll'í j^zl!'.1.'!,".',
I1' 11. K uiHgjr. UXilll KI labulyrt tll.ínli- let hoita,
í> « iim^itlili "RMlteli** mugyti iti-rle UtMlirttik,
akulhul ul; t tm< melv OIIHH k nílt»Here
07.11 biilvri)iiili'lt]{' " 'W hotmt, hogy ¦ inagáo-
lü« Ho.iioul ;, már ez 1111111 1a megyei
í»h .,'ijí,;'."„!i',-,°' r. liu',1 inegy.i t tlütaai 'cja *'§L
cl, VI H Illilli itAturiuii! ilmz I.-H L-llljL-Z
.'in. t). ml muuiljn, hugy a. ("II »* itbiilvruii-
,1.1 'it, m,iij 1* i\ >. s-ü., iktkozik - 1(1 K'X^'iumi-
y
iwt.TJwít.^rií, lm a Ugközt-iubbi koijviilüivn lil 11..-111 M'tüti'tt, h»lyl»>iiiingyultiink liydváni taiidú, tuhát a aértvu' ^n--tt kóx-ttgi l«:ílltt nrr* li'liigyulni lartozviik, ht^y a k<»c«<5fr,i a^relnioa hatWat-a k«l/1(yUl.«'n folvnlethiMmSk. „ .
.!1, t^. egyi^ukut biítu#>lt h iw*relin«s ImtA-roKnt mt'^vfiltoztutiUntiak miiiA nloai kit'-zkiix-
§ jg
t^rvi'iivliHUMHg én Htinak koz-njei lmi<in»atál a koM«'^ mind-'ti vii.i n-lkOl w^ehajiMoi k.iti--!'¦», ji. o. c^vik ku/.v'.; bittariiban <".'v olrurnluit hid t.'i-y.. in'elyim a koxlukud.-* in.<r*muk>akadl. ak ír a Uirviayhatócág k^/i^u, ukár n l.irv^iiy hntósáfr rendelte el annak htalyrcHldtnsut. — a k-.M^n egyeiliil a l"l«ll, hi>gy nn utoii a mó-il»n AlliUn h<dyru uiuck»*!)»(, de koránUtt a
llli'.'.l Xi'n:, ^)-tdl 40-íx, boífel.i a viluaxlás |
>»k old álról bebiionyult, hogy semmi kep«t annyira elpiaiimiuni a lakH-tokat, 1
kerkedhetik j.i egH-zaággd, nu-lyunk li'gk
nem fiirlősteti az nmlilett gáz. Kt oka annak, ' |,.|,u, hogy mint n^vezetea kütlekedéai
hogy cholHra, typhna, rutluaílo laí umlkiniáaii j „u|li» cao a azomazéd.Ni k'izM^guk at-gélve n.-lkül
idője alatt a hnióangi rondrloujk szigom 1* ,-,„,.„, állítja- h.lyre, - inog lóhb inna linmin'.
»"nak, hugy azok í 33, ^ hfttAroí/it. hogy a kÖwég.;k inín-
zaég elleni tárgy a ,1,.,, romiidetet az illuUWgi *t. birolól, , tigy-lmet ' ' ' '
tartaléku fi»knov
nunt ilyon, »«iK'ií» gy
ily vttiélvi-H torm.i«(úttól bírván, uz ár-nyiik*i«ik turtalt-ka, ¦ uiínduu rüiliadásba muoö tár^y k-liututluu ful nem omlituiniii «it, hogy vánMuukbuu hí Arny^kszékuk t'lhi-lyuíliotóío ét •¦okáaos kusoliíau a azú lugazurtwubb érU'ltuií-
g , mig a
nronok illclólü),' a r"i)d(liett tnnánsi-tfal dlálott víinmok ni nlixpán titjAn, inig a ki>/««guk é* váruai hatóságok <-fu kijolell utón érintkezhet-Duk a tiirvónyliatúaAggal ésa miniatturiurumal
IV-lk fejezet
A kr,i«rBt k^pvlarlftrö
^tMHsátáaa után mmidanom kell, viigre, hogy ax <Spilő gazdák éa épitomeatc- i Alig képzelhetó lont»aabl> nmz/.iintit, mint
r«k Kunérdek niulaazláai kúviilnvk^ el, nzok ; A kóía.íg kúpvierlete, mert uwn képviaelettól elliolyhezlel*.í»e <u mikop.'iu Alnkitáiui kóriil. 1 fil^^ a kóu^igi Inki^saagi^a birtokuiwái' iiíléte && Temórdek ház van. mtdybitn niníw ArnyékHzék, ; bold>>g«águ, nzérl 0 trirgybni) a lugiiagyobli e az-irint egy helyei loglulnak el hz emberi odaadáaanl kell a hivatottak kóxruiiiűkoÍl-L><ét Ürülékek hz iatitllótnigya tárgyakkal, üznur- i fénybe venni.
ben vannak oly árnyók^kelí ia, iu«lv«k| A :» ik í». hatArffz«lten a közaég-k .iiiknr-
f.Hlve niiic*n«k. tehát u nzaba<bm terjed el 1 niitnyKaii jogát a k«pviaulóU>atlilftn- rulm/U
k«Mlj>'lu«m. ¦¦ lutly«tl H iih|.í ,.loluK4 iw ai érdflkluttuk * s réui-nuk mKfgclt kilátáiba helyhuiuiidö.
l>0. tj. ne előljilrók ill<;|ü|.g niavaKÍk«|)fM.l;,'rit határuvíi 1111^
ttl. 6. u» .,lu»k'Ú-<»idr.M.< nlul.
¦ii) ^. hntározxn meg, hogy a fokvü vn-gvonnnl bínikat éa gondnokság alutliaktit ki
41. g. hogv a viilaasitik iiiívj.^'vzókét ux n.liíkiinutuláitok'alaiijitn a képviseUu-ntlll.it ki kuliliHt.'i fogjak .nw/iuillitani, iirról határoz.
A 4„'.S n k.'-uvia,d^k vAlatztniát rArgynisa.
A 4;i. í} u.t ugy ért-lmezem, ho^v minden kne^itgbon a viila-iituiiduk é|> ugy, mint a litg t/ilili adót tisetiik kenuer.it n/.áinban állítatnak otuiv, iH'y |>. o. lm egy k../Jt(^tiun 2ü a váUx/-tttnd.i, akkor *4¦ ¦ egyén váinazlutik, éa c 4*1 egyénból ^t) az >¦!¦«'> ;i livbou aorahiizáa uljáu t.lj.Hilt 11 képvia.lulel, .'II in.tiír a inánik -1 <W ilait gvHkurulja.
A' jxUtagok i-é.k »kk»r alkulmuiunduk, 11 h válaaitott ké|>viaulo, képvitulo jogát wl- I ,-a/letle — 1. i. ha elhull, vagy valami bUn-<n> mialt ,vizsgálat uIh Inslj bűzt. lett, vagy
ii.'Kv.ii.^/inlutt, mint a 44-ik §. küriil irj».
I-.. ^. A több hidyun nirKMÍbiNZI»lt knp-iael.. k, pviaulelót bal«r..*«a
4li. $. Kgy legtöbb ailót luetúiiek válaai-liaiiijáiii miigválaaztáaát tárgyalta, lm a ni l.iazinat fogAdja rl, tigy ai nd>>|izeléa folytán •indékea jogál i'gy a aorreiiilbcn legllibtj adut i/.M.* fogja álveiiui.
A U. §¦ a v*l*aíUí unpját,4H $j. ainvtu*'ik
I biíulmi fértint válaazlumik, lárgyu/m
.'>4i ik ij. bugy ni ogéaz kerülőim h válaaz-láa e*nk egy nam-a lehutii, lutaruxia
;tl. ^. it kuíliejult küriiliuPiivek folytán iii'^axakaüt uavuzal folytán a jugyxök<'U> v t'-ii jitvazúuztWIillák bizlua helyre a nzavazo ládául ogyittt olteeiidúk, — é« pedig ¦uonnnl a
ciul" a valti»ítá» uredinéiiye n> kitiiid''i"i'dö. .><! ^ A vÁlanAiria ni leni pannazuk ut iga .do t>ií»!iámnyi»ik <i\ ujtuuduk iiu, még u.j.iig
gj ^
Ha asámba l.hotm nttott uto/ft-, kapintin^lrl.ik, nömi'l lousámát, bizonyár* aiilyoaUiUi luondhittnink ki.
Ab ftrny.-k*^k.)k rund<-tl.-n togatáau, lMi|iMi>kpkn»k iitvatuva ri k l
j
t ulynk- lk ;
; i-llÍHZttlllH-
1 miinyx l i
i jogát di
ull, a
uttal
in.n.l.n iránylian,
b-il, m.-tyok koritibttk, «"ii
jánliik kóxnbtbeii aikéreu vannak. |,álli:Uin
oly lakházakat ia, vondéglúkot, im-ly.-kben
m dinlitott vogyea trágya tárgyak »urii tulya-
<tók roinűiuígéheH foglalják <il az gdvürt, vagy
k>-rt nngyróízót * mint uiálutut grrjemíiű Uh* [ nem w'i képvianlük iiévjegyziikeiuinilon ívben
látlan»á„'ok tiinnok fel botrányára tokáknak, ! kirnyaaziatik, kik a választás alá oem e*ó kép-
báborgaiójii a kozegéasaégí jólét hulonxágAnak. j vim-!..k azt feleslegoa ía moiidnni, nurt it tis/.tnlt
Ivttwl ugy ia jól tudjn, ln>gy a legtöbb adói izel<>k száma leazi hz ily ki-pvisHJukut, <nt ionban én ugy értelmiem,hogy uz •uwzeaiiuit ó/^.'gek iiMlü.1 lugtóhb iidót tízeiül egyforma
y j mi (Midig ld
A kruvivdótualillet P|i ugy a ko/H^n.;!, t a inugyőnól tulu n'-aíbeti a lirgtoí>b iul.it öklfúl mig IuIb rómbim a viiltiNeiiikix'il áll. SíVik §. 8ít muudjn, hogy a válaaitáa ulá w'» kft|ivi«»túk itóvjogyzúkinninil b ikkik áfA lá
aló
liattátlaiiaágokiLt a viin>sb*n ugy, mint kivitl, úa ingerli ugyan-fai utód ai ^ mii>U*frrli" Ukúxikat.
alalt állanak, a lobbi I vih.^MU érthulűk, hogy ecokiiiik'iiMuinájiin
| :tti. ^ .-UorolJA, kik nem tohetük ,. ii.:v-
surtci fel.
j :íT. §. ii képviselők Winiit bukinizca, ,[,.
't mivel a legtöbb adót^tisulók közt furdul ei-tn ' aiakati <-lo,ugy itiott aaon kétely raerUthet ful,
l.M a
unt olvKiit, inul) hivatva k»i a vóta**tok tj*irunmt nyilván tartam a u válan^láal/a -jtutt .in\ >k iniait fuhneruii imiiHizokbau u üiroi wrepet vinne, Ulúnui uyilváuunnk.
istiiroícKlában meg iieu/nyugvö 1ú hek a fulle-niAi-4 idejét, mely ú napra hnlnroztatutt, de bi^y ily képviselő, ki ellen a haiáruzat lioza-totl's/Li'vuíaiial birl-Kí" úrról e torvény hallgat-li.ilult itt kimondani kellett volna, hugy mind-Hildig, inig fell.tbeleiéről 11 biitár.uiitot meg m-m k»pja, képviiclöi nunduluiiiAl nmn gyakorul-bilj 1, lcg.iUbb egyéni nézetem */. rint nom.
íl|i'l>1ieg a kcrUletbuu megtörtént u az.bíró, mint u v:ila»itá« elniiki1, a beiUlt twítnjiUtt nzonnal telj.aiti, illutóleg a bizultmányl unjalak 11 Itnak nyilvánítja éa a lelrtl, h»gy k tiszlujitáa mikor én mily renddel történjék, hatámz, nem o»ztom a>ok véleményeit,hogy a kifugái alájotuknek addig, inig Ügyük el ti ulti itiiétteltttt, hugy **a-va,u.i joguk lenne.
M,§ a vála»rtft*í elnók éa bí/almi férfink azeiiK-lyo aárihetleu, ellunfik, vagy a vákaztáa ellen láliiaaitandó merénylet l,»* 184K, évi V ik torvény, U. §. hI^ijauI aorolundó viaaza, hí ezzel liüntény ín kiivetletik el, ugy az maga u(áu|bünvádi keresetei fogjn ^iiiini.
V Ik fejezet.
A Upvl*. l.it Míllet Kjülé-rirnl.
f)7. ij. A k.ugynl.;« rvn,l,,a elnök., a biró,» kis e» nagy kózuegukbuti — inig a ronduzett luuácau viiroaokt>Aii a jHilgárun-iili1
tea polgármi'ater ulllükól.
ŐK. J). azeriut a kot-gyuléaek azáiuát a ata-UlyreudeUlul a kóuég Imtáruzzu , a arról ázol, hugy uz illetú uluiik u képvi«ulóte*lulutitt, h gyUkw tárgyát kéjn^i tnrgyakrú) Í4 órával ulöbU crti-ailiii liirtotik.
í>\). tj. szerinl tiu^lmt.íruilutik, hugy a je-Imilevó lúgok luuáruziiak, itt ónkéul nierUl fel az a kérdúa, mi a loendo akkor ha a kozg)U léauu a küzaógi feleknek csuk '/s t^azc jelenik tnt'g. míg a/t f^"0 att°l távú) marad, igy hatá-Urozó képea-e V a kóigyUléa, vagy iohot i>V okkor a gyülnet huta róni képeauuk julenteni, — líuriiitüin az 6h. §-ban kitüsölt értesiléaro 21 ura num elégségoa, mert inugturté.ihetik az in, hogy a képviselők útim U értesít hetük, nu^le-li.il, hogy mint fíildmivelü núpuul vagy íunrua-U'.l váliwKtott kiín,:-,-, l.'-|tviatiluk táv((l vtinnnk. m-g azok nem érlenilhetök, ily lájékoiáaul iniUum tobetnuk i^y » ki-llö felviláguaitáat sem az elóljAnlkuak, njy a kmltíkóknak mugaom adhatják, l.-li.:tlon. hogy a kvllÚ eredmény el-árelheMék, inert butiinkutül hoioi,s ait végre-hajtáa utján aryányciitüi; iiuiooru álUjwtüak
aka- bíró >k liulyul
n vulna ^tiknr
lannaiLt felru ka^ógokben ).'> Irt birvág, vár.> •tkban iM) Irt vnn m<'Kll"ll*r"*v«. '"ülí >niud<n [¦„II^IiIk,/. , kiiárásával aiLonual buhajtHiid.. <-a -a/.^iiy-k |M'n<lAra javára fordítandó.
KOV'ÁTS JÁNOS
\. Fürdői 88 közlekedési árszabályok.
A Ukazijbák napiiliju fri) krajnártól ,i |..riniig. A furdüiiióuyi ;> hiinapou kivU) --mely Urt mújua l-jétól azuptmabw utoljáig k »*..báki*t bisiálli'tott áron lőhet kapni, • van u..k uugy»bb luk"«ztálvok konyhával t#Mi tanládnk azamiiru oa vun tübb füthetf az^ba, tni.iil télun át ii van elég lakója a caáaaárlilr doiiuk, aől a guhlaaággaM'oglttlkoiut egyének épeu ekkor haaználhalják a kúrát Ingjubb sikerrel a időv^nteaíig nélkül.
léuel I forint; - kWíürdü 1 — 3 aiemélvre :ii» kr; uiHrviínvkádl'lirilo - iV) kr; — kiizóu
40 kr; - tér(iuato.|H IHI kr, kózfnrdó ¦*> kr,
a ki'gyógy.tdvarbaii ^v) kr, - goxl'ilrdú fehér-iioiiiiivel (>) kr, - bérlet 12 gözfilrdűi-d ti II, Wl.y/<M irti ki, k.>iml"st:a lj — 40 kr, gynnt-kjegs lu L'<> kr, uitzáatanilán u;\ órár>t 2U ki. í'-ljK-. tHintiU Ii) In, 1 Icjntd^ kulim l'.kr, Í i^rlilk.W. ú kr. ./"
iaíárl
A
j t> kri
pujti fllótt rtliauak u k a ugj-.yv Hieuiú dói.'d Uu.Ura vagy
ll' kr.
hu l,.vi»pályHii a .aWazár lurilutól m >-;ti)ilt<1ig moai mar egy azointily uauk nuiit a caáaiái furdulól ü Uadii,; itéii Hiiuyi^. Knnuk azon ülőin » j 11 tár*u»l6)eiiik lúlótt, h>>gy un^ umn'i>k iitvu cjal^ M í> óráig járn-ak, — «z 11 1'2 úrW ia kuzlekudik, hátránya p^dig ar, hugy tVitrWm megyat.
AaoobatV mégU leKkánvuluiMabb, lagogfez a«fC«]ibb, » acáuylag k-gjutáuyuaabb a liul) bvli gij>,|iaj»k.>u jA^ai, iuiuuü itt nem éreztük a búiul rutti k-iv^íot í'ikk'-néniit, a nomcaak u na-J por. <lu h wl. , ,i»p mi*^ ». ^, , hives iil>>, a igy a mcgb,ü)á» ellen ia meg vagyuDk úva n hujó tiki ni 1 uljállan, a ha nép jilo vto, m hajú fixltitzeluu unuduufel^ nyílt éa ai«p ki-látáa vun.
Budáról I'eeiig a viazunt fiút egy atemlly » tiM helyen II krt, a uiáaodik lu-lyea y kn, c«uuáu a budai vunaluu 111011 v* ki elad helyen ti, m niiiaodik helyeu ó krajuiárr.
A li«lyb«li gOztiaük kiinduláai |K>ni],. lludÁti a rudtu firdú alalt vhq, h mAaudik álli>-íutU vun IValuD, ti gOróg templomuál, harmadik álluináu Hudán aj Debreczuu váróihoz czimsolt vend ég fugadón ál, negyedik AlluruáKa fealeu a It.id ilftércn, a 0>>ui-léle ház aJatl; ÜUidik álló máaa Hudán a boiuliatéren, Imtodig állumáaa n a eanazárliirdúnél, hetedik állomáaa (') BudiVn »i itrueüták inuháza kiizulÁbt-11.
A hulyi gőzölik reggeli 0 lirától kezdv., eati ft uráig, Uunupuap<jkuii U-ig miudtn órában fY-lváltva kfizulkeduek.
\ I A császárfUrdöf ásványos természeti QŐzflirdő előnyei más közönséges gőzflir dők felett, az újonnan átalakított gőz fürdői helyiség tájékozó ismertetése; s különös rendszabályok arra nézve, ho gyan kell a gőzfürdőt ész és czélszerlien hasznain^.
A budai c*itBLarfurdöuuk kéuégkivül i>'g hatliAtoHabb gyúgyvazkóze, legdrágább értékn kiixa.-, vuludi kuruaáju - a hazánkban .-gy.illun áavAiiyun, turmétzeti gúzfUrdú, mely Vuljibég rt^gi hiru toruk imdűjuuol vun kor-az-jnten átalakítva.
Már magában a tonik moalhoz baaonló loldalalti épitlut nagyszurUatigu nK-gbp.ViD hat ruAnk, a ha tokinlclbu vuauiUk azt. hogy itt num «!ipáu a kozoiiaóg.'a viíWI kifojtott goz, Imnem a M 11. fokú, aukféle alkatréttü » gyóg>h«táaú hevvizot Urtulmawl ig.-n lágK« kuintobmczéból a lugjó.ék.myabb liatiiaú gúz párolog ki, a u mellett a kiaobb. kömwlrek-Imtu szintén kAiniHlrekbciii szintén W áalf2 fokú liaváuyot lungywa vjsbeo, "i teatUnltrw a kűiviziiél nokkal hiiaznotubb' é» udzobl> hidug dunaviibtiu is luhrt itt «gy fu«t alatt fürml-ni; meg kuli vallununk, miként oly nagyez«-rü, uly uagaa ia tágua, oly aokoldaiú éa jú-tuiytutáé n nteUékMm,Melléklet a, „Zala-Somogyi Közlöny'' 1871. évi 45-lk uámához.
líkouy gyólOhah..ú, oly b<WK.. |...rAaúb>r- | azap.,nl,.k s egy tánalgáai .lantokkal, hol a I hajó m.nl ál. -- Saphir lealv ....:.. ... ^-.áuyt.s -./ludö mini .-*. i . m i-,Hk kiblli.lt iw\\>-„ I.-.I. I kp. -. lökkel dorz.olik siá | «,.rk.«»l»rl 4 a i ha' ' '
ludö mim «¦*. i ,in i-,Mk liiuAiikUu, A» még » kulf.>ld..u ».-m lefztk.
A közönség.- ^öxfiirdók nudesan aiUk, .l..-sony helyiségre «*..rilvák, úgy, hogv <i miatt us iuailók kig>'inlgése bUzt okoz és a tiszta gúil kis.-bt» nanj-nhb mértékben meg-i Klleubona budai g>'«lttrdó ftWarnoka
g
agas mintegy tnmplo iAlU éair.'vétUiul
oly lágaa, oh
bénnn fürdők kigozóljréa.. észrevétlenül enyészik el éa szAII fel e magsa kémiára. Mig a legtöbb kozóiiség's m'^liinii'.ktH-ti h h.ly a.Dke uiiatl.a mim belépünk,azonnal padra üli lefeküdnünk, a ha »x,yt««rre iöl>b«n gvillliek .isaze, t*li_< bir egyik a maiiktól mit»»|(fli;'a oaiiniarfilr-döi uagy tAgas gi'<ii-sitrnukban n k-gazabadabb közlekedés nyílik ¦.zámitnkra, a ui.'Ug márvány lnlup/atoii a '^11 lálinj i széles nsg\ viimetlunozn aOrllI miiMen akadály nélklll járlialunk fel s alá, korftskörUl miodeo lépten-nyomon egy-i-gY ülú.vagy ltkv.".-pad,s hutózuhanv kínálkozik, p i. nrgy htvvioe mederbeu úataátui ia khel.' É|M»ui>ly kul.ioUiin, inait a va>útonegy hűkhez k.'itntt, t«szuaajt»lt éa a gOibuj..in szabad qiot^ L**ü utazás kíiiull.
j«i kÜzisdlmtJKiUMgAlaz t-mber, a tealét k )/.np> uiuoe duris-'lésaal egéaz«n m^giiiztitl;
r«tr • » it
kiírniuk
fomlkodéa,
lábujj
>» ki-
A inomlotlakon kívül nagy előnye « g«V-lilrd.'muk ái, liugv h fulliuviiuit t>Mt tökéletes
kihűlésénél fogv
hárimdv idoiitnÍH ui. I1-
használni, sfit hidt-g ói hi
hb é lb
mindoii szakába
Mlraii Mi«t att m idómkban még \»hb é* RV»rMl>b ttyVvIiHlátMl bír.
A góznirdón-k n^mnnii |H|n|juk mAr a
f.ytl.li nemzedéknél, knl«ti<4fn a rómaiak
. kik oly sokat Urt»t(«k m flirdi5are, hugy
Ui<r.«U liiti, miilylxin kUli.u lüniA «>ilm
htl voln« (tpilve, • AuchMm- l^ms-íi i<lf-
it.'-ll.-
ta.Sly«-¦ I és UH) ft \ jnloiileKÍ
jwi. Ai tUHHlii ¦ Íiiilt-K li iivHtbiin v.ili Mirtr nrih.k. A iiiL-fUmii «jur.'.|iiu iiuiiu dU I^tl l
l hat/' fUnii'<*
al, n«p.mkém..«m UzUll terítenek. - Ikustéa Audrnssy h.ri-/.-gi raiiifi'ii i>mi'lti'tin'k. •- ItrHliliitlian Is'ellürlilti:-
.oii.t.ssiimI.oj! ,-k.V m-Kkóv.Milt i-iiiIkt kol d.i.-M. - A lávirdák ilróijn :HN),(mh) meri lul li,< t.-rjett i'igv, hogy ••t»n h»s*zuiiá);^ii| loldltnkel lí.aznr loholnék, rül -W.im A trau.
Iwilaiom. - Ily tvifiiú iiii.-lrtak^ kiil
m.-lynnk s/.<r/'>w i|r IUll'i*<(éki |.*jm kount.-a a voiiró iiíKlun bi/.oiiyilja h<-, Ii>>kv iiiul* lor vényh'XHs, m.-ly n niinil — mint liajiidi'ii, le |«*é(( é« nivi.gy _ jogniról olv kimoritóun s n>ii(ylelkil.-i> t{ond<wk<Kliiék, mim a inagvar. A :V/ ny..l.-»adréi uldalból álló mnveoik«'három lai«z«>lri> oszlik. Az első azon m
itAlunk marvaroknitl llixlán a ^aástarflirdó-
adja il.V .....Iveknek
.lk,
t ili -ti«k,
hogy lapjukat bátran ajánUnitjuk nárlulaira Ara i'g»«M i!vre •* frt. A j«l«n füíol 7U kr.
M.gj.'Wl » bvkuld.trtt hozsánk (>...|»iilmrw>r K-kml-r a.il .in* KUiiH-iitu J«lu |K7^. lnirausg.-goUín von r'rauz A-I.indl^ . Sukruliir drr Oodonburgur lUudeli- uail t*. Vf-rbe-Kiuumer. ZweittT J»lirg4n|t, F. »ie|..n
kiállíloti implAr lo.....tl«l*i>, miül * UvhIi > \Á\
lftrlnl>mdi'i>abb ia. Áru 1 It.
Mi-g.Í'-t<><>t • bokuldtrti'tt. Az okiMril lioráazHt alapvonalai. N<t[M*urú vezer a bur kestili-*- •'¦¦ keztdéalN-n mindazou burtrriuelA gazdák *t ü.'iíluiiíli'.k tzámáru, kik a bxntiuaii vug>t>>nUu j-.mur.t.-kk.-l u.-iu lintmk. F.Wd* aAlion roviflKt'/orluiiAlul irta Muluár liUnii okigv.'I.h gAdÁir, vngylani i-n borAaiali Uuár jul.ilt Kiíilhrlyi-n. A .ti lapm t«rjudú * ^»iw 'ami kiAllltott mAr.M bovabbuu foguuk t*ola>n
KUtiii tolták i», [
WWr azokAaiikk U
uauge dorw.lésaal egéaz«n iix-giiiztiibutJH, s a l tottAk ia, a gőzfürdő moit már mint a tt-sl hidxg viuel jol uwgadibulii azoubau a budai liaziitását éa erő-itéséi leKh»thnló«abbaii w ¦ - ' ¦- egyik leglényegesebb -lo- I kói
y
ban a rmk.i <>1A. A har
adik
iH<.'l
A iiá» k ¦oi«llii « aór-l »
Hírek
Ujabb hir.-k azuriat '/mUxuc^-! lAupáitJa mégis llurlvlondy KálinAu less, t'.il i j^jjt, ¦ ¦ ¦ •--..¦.......
uv« ai hogv niiud kUkÁl
i«d Wl.il.>; á al vamiiik h
Ui>.(6 l.^
loghittznnsabb gyógyAtvánvek nlkutr<l> n-ivel meglelt fOr lejfódik ki, mi a b-nne Illrd.-.. áh tsl, ii.ág inkább hatvAnyi.zva van, * e n.ell. ti nz (vasra aíplgálo hfvvi/ beW hatznrilala n t.".-paanii'U ban egy na^-y kí-orn) miiulig t- li- áll « cxilm - a k»rauyngwk feluldáa* a ili.tjlutH
banyaiba caatorurtkun ái v. /<i.tt, a lis'lnrn át-szurt duuavii mind für.léar.-.miud ivá»r» vgétx-l^eaebb, mint alcgtubb kuiviz, a mivel most már nyárguj.'get i* lesznek hI.I.u, ép.n -\\ Irts e* üditó, niiut a gral'mibergi vaity t^(riitliru.l) , hegyi fUrráaviz..-k Kgy gű.l'Ui
mindvn uiíUflt, ^ p
n^l divutba j it S álulán vC-v« a Kó/t,ir.l.V
il<' kikUin<MPii u biuiai iiniifArfUrd&i, » tunfi IHti beti'^ti'gek itvi'kina ii>t>gK.v';ft)''tll*K * hí ,^»,n^ tnr^vása « iV.-utarlÁ»Ara n'"\-ópi'll ut\ UJví.i UtlWl, mint nnvn^i ,¦• *iA-
jólétünk elfiiDotditiiaára .. ,
ii H-m Icl
Ülni, ai <:gy4i»ié|C"k m kiiruk kii|., oly §oktéUjké> alk«lma»ni é* móil^i elibfn,mi iimít n jl
hóv-
ind
T11((«iiní nnuleM, liO(í.v» i Itíiiui dr. ll«infii.h a rácifÚrciő utUPi ^'nfürdójü kényelmet t-i pumpa* fi>l»7.iTi-lésével e léren ua^y ver»t.nTl i(lt»ielt v\&, áiudf utál róatrdl ai i» ig«i, liogv az o gőxfürdójiíiiek ninci oly ioMél«\ uly «hk>' '-'"''k". «lv vrí+é* hitUtü* víiu éa nly Wnnilatuli á«tvánv"» k-'.zv, mim « uwUaárlUrdOinvk,! unfra kul»u-H>gckkul nuni Kint ptituliii a valódi'lK-krifk liinnyát. A <;«áu*rfiird>> twékvny, iltirJk Ih'tIöÍ Urdma a v.rwnjín hIIhI, ¦ luliam.rvv • tol-liaiitittlvK i;őtfiiritnjltk ,t.itui-»*'ii t,*R/.diijí!•(((»¦ n*k ¦ halnatú* tfyónym-jt'ntjk i)(i|,'y "ór lók<Stt mind • kiiimtdn , mi ml in«|tuk rfrtl<-k< ln-n egyik logfOul.fol».l..iukiiuk Ulohek m«KHkkor, midAn u éttiken At oUwin uj^li » rottnni Alin-poU* jutóit KÓlfUr.l.il tijai.ban kor- At c^Iim rilou Atftlakiuik, u/ .'4diK>[>úl jobb TclixtlásMl d;k kb^ kiil
, gft.lur.KV
Kíek min Iniuuk in.«t már nek gyógy- éa éktrendi hatását.
A gÓrftlrdA a búr iminkástAgát oiu..Uén, s e axerinl boriiia.Un ukoaván. haornil miml
nyomva (leginkább La/.láilnnsAg álul) a hol a ^aibúl valami b-toifea kóranyagot kell íj. íbiMs által kiómi. Használ különben a lo batlitn kUI">(pknél, cd'uzot, fekélye*. kószvé
mik iiiJÍa bőrr» ki n-n, jöttek, * miknek vias/nmnradá*a az életet vt-aiékbe ti nuln-tm1.
Klémi>zdílja a g<"i7.fikrdd a vér ii*ztulásAt, mí|í a pnnirást, dugulást, tol .-losiUtja ; f< aierint haaznál a. alteel du guláaniban, az aranyere.* bántiilmnkbim, a
a kurvi'gytilutek kíüitWvul az éleUtervuwti n<>dvekr« ia javiiólag hal.
Tapaszull orvosok AllilAaa szerint az idegrendsterre való hatása kélsturea, miutáu annak izgatoll állapotát c«illapitani, elnyn-liiutt mUküdéaét tolemt'lni kép.-a, s általán vevő er.'xtiti, •¦ilci '»z idegekéi, izinokui, ihirc
p<-dig leglóbli itélibiéki bi nvvételik ki HliivinaLuj.ii ugvállalábaii ö^nt
. , égadta .d a fóiauáni fénye* álliiat.
bűn.,,, jogában. - AfazeiAraSOkr.- ug.v , = lulvl^k „' áu ki^ Wll|, „
1 auker U„n.el n vAradi k..ny,kor,.kedouél, , k , ^
rnegrit.. ¦¦ u. . ) ,.i_ a lainutúui'ii ,-ést. nap leheli-tt látni tobh
- AleMolvnt sb-kiildrtetlhoiKáuka .Mr-p | ny-„v „otnoru aUkok«t, « mini egyik va^-y
víJ vuiTí Mi7»'r*-lny-K»-i»« v. iik knwunilllll lirker«zt mu
Uéa V Ildik tUze-« mely .bngeni* vágva
f.h t«MUK k-li. Irta H'TM <}'•¦»«* F. ForditÁ : li.mi.-iky Irma. Sr-rkfMIo ^ kio.lrt Sk.iltótv
j J.,7,, ü. ' lakik IV»t.-», .iriulr^ ti. ,,. Ara í\ titf-tnrk ti írt. 1-' fUnoinek a frt, Ü iUMtiisk I frt 'M kr. ÁjAnijuk a rc^nyf.lvn.ok tiityi-tmébi-- KlofiHUU f<ilhiváa .V t r c * i I I. '•¦ v « 1 <¦ i" --inuú d,*rv* kiállii^u k.tnvv-r.-. Ina Benedek AUdár. MidAn e !.>kuí,1.1., l.'v.-l.-kli- n irt pn.íni luuoknkra lulhivom a t. k;>MnH.tt: tittyolm^l 0. pártfogás*l, a kiinvv tnnaluiAnuk bflvi-bb ji'llöiiiz^án* niivc n.'h^inv ajánló <<«*revé taltkallr.nB.'in .CVoctil l>vel«i-|)em v,.laimlv magán.tfnl-krk -1. ,rr-lmek kifujez^i.'l fogják mmíukon vin-lni. i|.< ..^v mUveh nöi lóluknck 0>ndi>lalÍ **» i'l'lnyelei l-a/nrk ai.-klmn elmondva, miudolv ilulái....'¦r.lk-kr..! mik n [áraodnlnii étet )Olt.'t»l.-it » ni nbbiin lvn;Ul<\ alanyokéi öa hátrányukat f.^'j.ik tárgyalni, a ii>kn fvlvilágosultHbl) idAsial ^'.¦¦l«m«íhuí ás kiviiiiHltnattioz idomulva. Kgv i;,pnzulat«klmn )ltt?.'\»it éa a ItjniR'aiettJl önálló a azabad i;onrloll«Hláamiídda! lelruháioit nóat* lovuloi l-t/ni-k azok, molrekbon a szt-rulum, a caaládi i4.'l t'» minden, a láraM^luihi^ larloz.l viszonyok lx>lr*.>ti-til(-K fitgnak i Ö i l
Heti szemle
.. 3. 1HTI.
llabiutinuk, nixtori-k ful-
j
mait ¦ kónyoliuul k arílék.
Javíláanik ki» l
ÜOU-n folaurulu-k « di-
í, lio^y na
«logul>b l 1
lorr
ogy, ennél sokkal melogebb !»**»/lót Allilotlak fel,' hol a gfiz r>ntl«a. u 43 4() fokig áll s u legrövidebb idő alatt urösiii meglvliet »/atlni. A gflzt ctóvekon át vezetik ide, mig b furrt na^y meduncto természeti ásványoa goz«< rttn-deseu eaak *> K. fokon áll s e gyöngébb amaz eröaeblK-1 k«lletn.s«n f.dválilmto.
A. eröevbb izzautóbiM jobbra és balra ogyenosen a lantos viiü kél kisobU tUkiirrtUr-,,;,lH. !,.}„¦! kjiui, mi fölötte kullemesen hUaiti ¦ oszlatja a gAz által okozotl U-sli kV'get; mig végru a kUlüufék sugárzttlu s dtúlsierünu al kotolt hideg zul.anyok s befi-jcíillil a nyán.n »t jéggel folfrissilutl hideg tukürlurdó rgészun cluszUlja a ftirróágot, s e mellitt udii, enjaili, tblelevenili, UgyMólván ujjászllli mind a teatel,
Aí i* uieluern, liügy a l-eliu'k uitp|*ani« Liikrófz darabbal Itirlénö megdórztüléséi, mit
gyobb .röwbb iiM kunoláa roM kél langjo. y
l.HÍUl éi ii*pptnUm(«oul kmi h.il-([ fiibe mártott |i.kre, a meleg j
Mj
'I »wkuk v^wcn, nnn n, han-tu * W-iiii«ébb ((fl padjain fukiulik, h«l wi tibnuy ««>l|(*l k«IUni« «u
l
wivacaol r«knak le irut iiMogáln»V l
Uiiktin víü ittkiii ÍÜnlAjínfk forráM. imrlr h* iinwiliii «AjAWl bu«t.g M, í|5«<» j'1 '** lUl ' Milati^ <•• mo({b*jtó erűről bír.
Ujbb ifli «tkoi6 l'Ulkeil 30»l
— (Ír. llohonvart Károly, dr. dr. .Si-luifllo J* Jiricok oatlrák ini muntuUnk a idui((l. báni llolz^alian iniiiistiT „lh.Aii.-k; báni WV-lili, Kidhr Károly , báni Mitia, lg. WietlfiiMit Oum^ báró Pooainger oflzlálvtfriókúk bízatlak meg a mii>iaturiuiii»k veZottWvul. - ^'iOU uial.i nö krrv<íi,vt uyuj totl Int n/.itii)erikai koilAriaftA^i-lnökt'lioz, h'.^y a t^bbuvjAxig cngrtdleütik im^ — Kotv.<a i-m WkezMfiTo *t akadémia frrá»?.iitm><p<'ly(tl f.<br. Ü-áu Urtja, gr. l^ínyay Uoazt'dul iarl, StaMz Károly szavalni fog. — A •ze^uiti tidmulUp n mi f»g rncfíjelenni. — Oftfncr .lán.x I-kWI»Í) itélúixéki biró l'uMl<:n ft'liikaiutoila nmifi.t -Kamauf Jáno^ báni láblai tMnáu«o< m>mos«'>xro oiuoltftolt. - A túi Alul kánMult Úc y liuk a bultlj;ymíiii*l.TÍum MMI'A-tot küldött, A iMífciny ii. •íimiliati valutát HlO mit lórin tun a l>é.ai \V>-chx.'ll>ank ^ hg Win.liachxriiU consorliuin vetloinug. — llóbernyulvrtf lonlitutt magyar flaaaicíiaok jnlonimk meg N. V'Ar««t'Hi. - - i'uku* Károly íAt;rAbi poljránmwtiir Iiáni ülnökkrt iiuvLitei.'tl ki — K.i^p-Alrikiibiui :i Nil luUó vidi'kt't) uj, lórpu iii'pt'írM fiHkitt-l>'ll fel. ~ New VorkUu egy Mxiimatiti magyar un úrik a áruláaból oly ^údag II'11- ll0«v n|isl U> Ktvr liohlnyí tMd'-l vvu, nelyut AtiiU lcli<pi:iifk nuvetenJ. - r'els<VMa.(yui)r«í«"n lmmi« annol aranyokknl i\*»*rkitinek aokau. -A |><«ii „NtSu*im'uái' UkíyéU'd 'Si Uku l>ii«tl-aág váUaztMtiilt iu-'l,'. - Hmi-ilfk táb\>rn<.k. nom Unit mog -- A brazíliai csáwárpár egyy luinba ut*S"tt. l>ondi)nban ^Ni n6 h«llp«ijit az orvoatant. A .XAk l.apjn- azcrkmdiWi Jltrei'7. Antal v.it« At. U.íuai Uvóruviii1
SíBKn.lKn a milmikitr^Uui batá** )t.vúg>M'ri lalall M. - rVjerfuliiii vi.ll*^a: r«taffin>a királya M«nfilU<ban la|>a»>rkMib'i lelt • nU (.'¦jiirwKie il'nciw y*\\M «latl ni-pontu j,-t»nik inog. — A »ueii otatoroán »«])t hóbao í>"
iii. Öii
y gy
lií luvt'lbnn |.-az mindez
megkiaúrtvo, mulyckraalúlirtait-ribnuk folelolci threketnuk m^K t«ljf«obb vilAgitAit votni , liason»íell.-in(l rcHi.xiók által adva ininyt hí atoklmn lV-liii<Tillt i'B/iiH'k a gyakorlati í^hmiI guk miki'nti fi'll'ogHutra e1i-tr,-val,.»it>;iik *
.•Idont^ro nóive. A ki t<-hát,ftL .M.'tl---.....z
• iri'k lahyrinllMii, me'j/.ncm talált cli'k'h'1' m-'íííiyuK^tó lw.lo-.i.|i't.-t, s a ki másoknak ezt cr.thó t.-rrkvóiH-ilRokíiskodáaiiiiaaámbavuliol'V n-k gi<nd»ljn, az ihmii fog o könvvlicn cgi:sz.-n ohhUIdí. Ái mtm*k • (írz-lmnk l.gm.-lyobb . li'tligazabb báayái(lM>l Icaz ott nierílvu a fulszinru hozva mindou. F.» ily <UiÍDtoRÓgri! — a társa-ilnlmi i-rdokek m«gvitatá«*t illetőleg - napjainkban fi>lótl» nagv azlkkslg van. Ai/rt, l^K.bb bi^ilinat a remény t liulynzn.-k a mllvcll, n.-nt>si>n i-r/ü a a komoly i'rdokuk kórltl mindig tn.-l^"" b'itgó hölgy világban, kikn-k ..x.iuuO k.'Kr.v<" párlfogáaát-kérTfi maradtam IVst, U71. Kz.pl.-mb.-r hiiliHii, leljoa ti«itc)ultil B.iiisdkk Al»d»r. A könyv dia/..'a kiállitáabmi nnnl^-v Ki ivun ( !«»*• lapi ó* cainoa kumény boriinkban mHri!iiti|Kikl>itnsajli'inln kerülés oitúb.-r vi^ri^ nmlhatUdiil » HDiidon akadály .11. n biztonilvn, mz ulőlizulók k«zuibau l»». ll'tínvót általi mev' roinlolilaok i» szivitsnn fttgndlatnak. KlótínKl^i ára i'g.viíertl, ki-mi'nv horilóklian I l'rl; ttr.» dk^W 2tr\. Holliára jóval ilbl
.ötéabvn'Jt'rl. llolli ára jóvnl drágább I ni mister i biitt*a uruknak elián keiül. A kv.-kk ati-nd nevére [VeM, szervim -I —.ló módunk hWt
tór 0 dik azAm, Ilik emelet, l.'i. ajtót b<-r meuivu ciimtondök, éa uiixldlib b<'k,ül'lettu ké rt-tuek. A szivua gyüjtökuek A példány után egy lilí-tt é* |n példány után egy ilínzpaliMnv-nynl ke.lve^k^lem. lltut •'lúiizot.'.t gylljl.-mék eddigi .<ssiu» i-l kó'lft) kőltem>'ny«imÍ-l. | ('/..-c/il levulei) velegvilll fogom tixzt.iktpéldánvul
.....»kUld«ni. Könyvárusoknak ót példánytól
kezdve a ul'ilegoaon tizvtvo lí.'i azázalékot biztositok- /
— A -t ígyeló* irodalmi éa s/épmii-vé«i«lÍ l»p IX. lütote küldetett hv holfáiik,
tiKi'ptr T
mtu
i/áinokat (Artnlmaxxn, * M
ggg
komoly t«Kinteltel g>uidi>ltak elhunyt kedve-nwikn^este pmlií a-li.-melArn«zulgAl^ utctán nagy nóplómi-g a máskur elhagyott t.inolo fgtVnn mcgnt'p.'a'sl.'tt a a fénye»nn kiviUgitott siruk k.ut nn>m<> liallgatxg «-mb<>rl'>iucj;gul (*Mnk a rnnjfi* tiiotcazerO tnoghatA képet nvujlotl. K<>-«u.uk, lámpák, azovétnokek o« gvurtyákkal volt m^jdnetu minden llr frlekesttve. A atorungó iiéjil.imug állal egysz<-r vóí{ígé» vímu hurcml-tanuk, lokilmu-tliik és ciitiáliatluk magunkat mi is h t- innlOu s azumorkodiunk a azomorko dnkkul. a muUnduság érintenek aol.ajával il.l.'duuk a kt>gy<-lvin«k.' A mozgalmas juáa kul.-N h tuiuvtf bun >-gesz OjtVIig Urloll. ' *
- Mull azombat e*te u la|> h.lyb-li mniikiiiúrsiii «jcAmsicrint lOen egy kia putriar-i'hnlia korbo ji>v«n ümso, kedélyes mulatság tVjlúdiitt ki.iueiu is Mndft, liiií mindannyian » HZilli-iu logyvuriívul 'narcxolnak, e |au lu«>v<;a i'.-DiiiiUásn óta h-gtobbnyire ugytttt. Ily <>Mie j<Ui>U'lui)W az az erftnyüa ddahi ia van, tm^v a !a-lyi kénlésuk mogvitatáita bizalom es ú»iiiitt-svgg«l történik.
- (Nem értjtkk!, l alán mAs .rliVi ,A Nagy Kanizsán mimiU'ri t-ng.-.iólyly.l mvg-
Qyili .lA'ány-nevelóinlé/el'-vt a t. kó/ónsi'g .ly kiváló ngyeUiiiniel kurulta fel, hogy vddig l>>) körül vau a Unuló lányok azáma; » nemeién nyilvánuld bizalomnak ugy iparkodott az inltfziit megfelelni, liogy a tiíuerókol minden hitf.:lek^»t-, a tajWiaWui állaaUl alakiUa. Igy az illeni iir. (tiiiita Unnd* szakiamurotun lunitói közül ia Mkérotttrk, a tanórák adá-át i-l il logadUk, sAt ténylt>g ía történt niflkJtdévr-azouban Mg ugy hó letöltő alatt, a-viMialöpefct j.'lfz.'i luvuluk niunfaztvttek az intézelbu. tilt ...¦in .VtjUk! - Annál inkább <*rijHk s Hismu-r.'i a népuevoU«zut buzgú ap<>«tol.ij, n minzrli k'>xj<'>li>t t'lómozdiláaát szív s tett bon mulató hulybuli kügyutrundi tanár uruknak,kik roppant ilt.iglallsii)(uk mi'lkll ia hatali örömmel tmiilu-¦iak v ltiáuynovidű iiiléii'tbt'n.
-- Mull vaáá/oap n<*-poa gyűlik lartn-tott Huniogy- & Xalamugyu órdokoltjoi n-s/ór.ll a légrá<li canália ügyeb«ti Nagy-Kanizaán, inoly alkalommal több tagú álUndó biiotluiány kül-dütutt ki az ügy keroíztill vitulérv.
~ Nagy- éa Kis-Kanizsa kik-zosu^vi bizoltmánva járáa-biríVsigi bőrl<ini>k-n.-k i-gyik kisebb* berliáxAt ingyon áiadta, niiru a/ou inuggvöfi'xli'* vezette k kozoiiaé^fl, b..gy ahiróíágid^helyh-z.w.'v.'l & ván>s kod- íD restetült; pilldiil vcheiii.-n.k -rk és nngybirlokoiok.kik -t ulkal -szkrdt'-arj linHilialjak ful a ac ill. tó tua uruknak eljárását uchrzitik. Wt nekünk, li-rfv
i'gvaztimr k<'l uj lAui'znuwtiT aknr táBczoltalni buniiünkot, pedig ugvis eléggé tAucicoltat |i>-n-nuukut a világ; « k.-t uj táuuimnalor korúnk b.-iii Srk.'ZtWh.-i m.'g két uj téuykápéti ia <<rkru>U, holmi már olóbb is két feu>-k«|wn ur.e órnkiló mAvi'#íelé(.
t - ¦ ílrmi Antal énok- n r^netnuár t a lüánynuvuló iu(é.clb<ui ia n»-g- jánljuk a joU képz.Mtségtl a kitunfl orgnlmu tanári az illetők hgywlméb.'.
_ Sajtóhiba. K.lóbhi aiámuuk he Ivi iiikkébt-n ai v.ill olvaahaló, hogy Nagy- áá é
.-rk.-síl.'.
idill é» tur.idiiágoi, li.igv a U|k>' iü-t. itzliivoitnl uhK-Q.-. m.ly.-n iij.pjx'ukban «Ky l^pnok áHlt.n k<-P, A 1 „¦ ¦> r r I. « j '" kind>'. KlUjdon.
iM.lig » kiiillíláat ill-túl.-g iKy<-k>/Ík UpjAt ( kiállitá4imk egyikévé tvii
fdUá ik kA
Ivi iiikk , gy Ngy
Kanir*án 4 országi* váaár van. — num négy, .le hal orsiágos vn*ái urtaijk évenként
- llvíiihir. TisztyAnszky Ujoe .imoI I<t,. úgy t'Mnn, I.áN/|ó c-* KálmÁn, mint (-vuriniki k, iiié|yi-ii [nirgszumorodott sdvvfl je lentik az.rct'-tt uujén.ik, illetőleg Mtt anyjuk- k tloaTnztvánuky.HUl. Kará3»onv IVri e
kettejük fáradouUAt likőr koronássá, annyira, I uruouok, folj'ú évi október 29 éu reggeli k\ 3.*kor, ételiek 4:lik h Ukl..K Imt^u"""! ' I ik 4v4ta», a> uullmi «"in»<^i)k (hívóid uláu, aRj-vnlóligyulAji folytan történt ^vrt-m. . UunvtAi. A l)okl»«.»ltnak liült ..•ttmi'-i ..kioti-:in.áii dóIuUui I úrikor « h.lyboli -irkTlb
oiakora holyWli tiontoxy Mában iiMKiarialo'i.
- A a<>[>r'.Mti ¦».* királvi |f.<a>il^rtK««-
K .tAaAtf HehiMfrr Sándor •*unili!tlln>U i,Tinim-}.«!.« Mván konnondiHd.Ihivntuli '\.'dwi-< ,¦- t.inka Kálinál k-tenvi mn^An/..t „l.-ifj.-ii,-.
I'X U|Kik'MÍ ni. kir. adóhivatalokhoz, — to-tnnryai m<- iK'' ¦'-• ad.itiail.'l, IVI.nl/ Károly m>Kypi telekkönyvi Írnokot <** S*aW, MikliM
k.lyr<\ — ii<-iii kilUUn Mimid l'r>r*Arvári mugámót, Itiimai Mihály p*<*)ir.-|íki ml.ibiv .ituli dijnokot 4a Fri-nll Uvula auproni kir. |>éncU)e>i
vataJi M^édtnilfkkü a aárvári, koruioiidi, iil«-tol«g raáktornyai magyar királyt adóhiralalok-hoa na/cuta ki
-- Z t k r U ukt. 31. A hatAiArvukki •rJok nistfTémlúro lunalkoxó ajánlatuk tártfya-liaánál a Mvai baiikujtylul LfyöíóU,miiitiuu<-ly 1003 i»U«t forintul ajánlott boldaokiitt,
- A roi koummka la»a« lukul-dötuégft mogJrkoiou; a váro»hái b^róptllulét mogvixagáWAu, a bultliajtaaukat L'/fili-iin i ujra*(nttfini javaaulu.
- hurLide li,( nitliooi trúiiur-ikua n j>v TvlfaoluapKaniUHrajo. Imieii Kigyácira m<>;y.
— Ü) orgoaa ttrkuiik a napukbitn a.ua^y-kanitaai plabauia, vagyia a bi.-turwioíi :i di«k Umplomába, mely Maái f<ual tubbu ki rült.
M a|i
n.iAK
j K
alakjának in<-ghatán>«áaitri* kikukl»u bi/mt ki own-t tuHftyar birodalmú uaix •t/lTke.,ci Líiuitfrul v<dl<!rio«.iJ javiuliitAi l)n.-«ími im
t>«likovaikl>^ku.mtU>k:il p*iu vörös fJórU'-íu
lunenl - A ttuiM l\V|kt>ra labui wrn< <iasi» po)y» l*iíl»u kék muiü k.i/e[nln tulrupillil tinvo-kodil (»m> 141) im. Jirl>W**Krnny uap, buirtt »r»ttv novokndv liiikl nrt'íciKl. A |n>ly.i ulitlt krany inolú h«t, 4, J, vóru< luntuy ; ^Mujjvar-uríiii^ » KirilyliA^n lnl.) -' A puuft k'iiepón ul iit niöíii* vűrii* fuh^r inldtiln : i Mai Hurválaníi^.) — Jubbra kél <-tú*t lolvó álul fulúaitotl p«iun>ik Mm, ktk utu«iujúii 'imi AKÚ »r»ny c*illag, « krft folyó kn/li yhr<» iui-zOii tcrmé4t.M»iinU fuió ny«t. üt ultá liuU ni.vű kuk .»»»;<».> SlavouU.) - lUlrn k,'k iiiri/,,, hirom/J, l.korunAíorumliliilö^D.iInmtorij!;^) vériül luuttfokvú kit |wiu r.izMsziua anuly dtiinwiiroiolt tiiongíu ktít fojtl é< kilt itwtu (dm, m,lv kurt-.D átl, « nttibbikfúl vi< "mlik, » kél ¦Kt fölült b«rcie((Í komaa. lebufí; miiulae ti>rtiiétc»t*ittrUHÍiil»tii: JbIskÓ; .flíhicricieütor" : lFiiiin-l — A nagy kiiii* ^uiunn nyiitticik M<Hjj»rnr«/Ajt koronája. — K.nrini*tnrid fi-ln-r
iiiÍHd»Kyik olii M^iin Iliire b.lkwl'ííirjík'C."
iiKvrI urt|». A« iiul»ki>Uit «< k II..n*l Mih-ilv .;- IImbmuI
b»Kiilntt>ti<>k. h
Iwlljuk. Kliy* már
u»n*i fo^.lt.mk |t-Ky.n, .^v (•.'¦Wilvul iu Muiulótl»>tdvv Ui.ní ••tjúrHMi. lm** i»
j ij*iSi):iii'.ír)itiH(3:tí<i*r>ouini3ii>»(."»-i|»i!*!|-Jí'í|4i'>7tí,
itlNii>*kSr>*uilclti'k: Haiw. Af>
A ,M»n- .».,rk.'«t.WK- kiW,i>tl(«»l kt'rí lul la|itár*ait a viilókiii: ( tth-.in.i.Am-rika
várva vArja m t'rr.ö i-mbtTi*r««k ifvnra n^é-iyi'l. Kiií.-I éa távol naK.ViiTttril ^Vititruck n-ll-di-xt.tliiiik a nyunmr k^iikikb cjry rtwn'm-k anyhitiWn-. A homaoilú baliv-t ily (líilatiaiiti-bnn nuitalkiixík • l"**' iii«íii"t"* l'-n^'^i'lH'ii
ui .....Imtí aziv. i'ilinnntii; iix-k'i.k.-AII a naity
uyumor láttára, lioL.\ a init»i>dik pillaitiilb^n ¦ iown irt hoxni ¦'•* \ .t^aa/l. N<-liArtv éva mitlt, U'W f^v ho/.iiSok kúii-Úbb álló "or«*siot. a S«h«r»i/ót xuly.i .l.'inj wyÁ-k ArI.'k. A kul-•<>g«ilv enyhített h bajon <*• Ma^vnronirA^ bArd K o i v il » .1 iW. * « í k<>«deiiiit(iyfti4att uinn, vak^ian kiér<kiin>i|(o Kurdfia i-aoilAlaiát M int-w»zt.i u tiHbno1 Htlvtk'íia ka/Ank irAnt vaW rokmuifuvótit* bwaillAaét. H^v^vunk Ky.'.-zödt'c, liojfv Ms^varurttáK timit, intiiJo újra 4ier«k nyuiuurán kell ao^iiuni, azintén n«<m marad hAlra. Ktor m«(t eiiT-iin;itfitd vAlafit
Dcieániin ni dkiii hm hui/snk iiíi.rmic^'tk-tH'k hjtcatitan; do «/t'rt htitnk nem lUHlinxinnilía '.'I ne alkalmai, luVv lilább ti.'inileK k-rt'<vja *íá(( ifA»t. mülybrii vujmf
i,„i . tijrn -Imi.....\,m. Uh krrdi-iüilk iúk>,
mi-Kik a .Hl, vaj-% ün, v»Ky l«, vn>;y íi, va|Q-iiksrin.-lvik ft/.úinjrny jobbról idvaniit, rútflón
iiiniiikitl N/ánij<')(y jobli <St lm) HXoiihw'dJHt.
tiwH'k it ^kal, ununk axorztia on/ms*i'k cl a
i í> ik. -¦ A juU-nvolt tmiiti'n kart iW aiak-i'ilö vcmliyt'kfl, kik koí( nn-uvi litufi'lneveld
Litni. kukm.it.-n liiintulfttra raxiuliu w^ i |.-iȒ> liityfiaCK" a ni'xy/.i!i At ktilitryokinjioa-' ben, iiii^inaKvnrrtiln <^y*zun>ii>iii>l h kuli^vok-
wl(ll«IM#Íi.. .lú.sr t.au a* *r*.l**uk mj'»f«»k i.ik lakaiiHáityl,'<i« tel« i iiip« tfnlx.il ii olimMOtutuk>, l'inen i* Ktaailnuburici McM.'u-NMtaubati, Wo«iMIi*i>hií ** ¦ rajnai i*ri«n.A ! i.7uklrtn» r„»i vrt*íok,Hj(7i»ii,líii a taknnnio.viV.lck . gyPB^n >íkurtlli«k, miután a k»m*ní téli Uí.t.ik V
lbb.'. kpv/*bv nlliii). Árpa út Mh, ralaminl liüuljfi Hr,n.t>fU arányiam uiif leij'ititiau likeriituk A U k.....ttb MU i
PIC P
;il»l.b«u ku Jutni ült teimt inuk itnn.dali, i v«U>i*k itl i« (j*tlibbak TulUk a tavaaaiak- >(aniL»(l>*n at olajuOvonjak, lalaiulnl • üek dímó júk,s>lliuOU-t it tan, )j*r kr\it, l,(jili«nu<ln, loctj i«""t mar Kinitii Nemei t.'-títik mámba, aha* kí(i(.t, h»g; a báb»ru kkí ilí kll ál
taloío
k.Hígíiü trrmi.1 u
| 1* jagjrU ¦Mtnaorbdl kifejti .«> p-ri-* ulall i (Mi9){ f-nnyi iíifi^; at'to lartutti ^ k<-li^\>>k<<t a ! uólkUl, h"({y a siáiuaurt iann-rt.- M>|na
[ ulóre mvgiiiUDdta, hány jegyiül t<^ áll.uii n kobgyök, a a •íáinnur utolad kói nzAiiijt^yi^t nit-gtudváu, romion ino^tiatái<i/.iH n ginkúi. jM«((li'Po *"!' *-"'¦ alkalom mai. In ^y t^y >náui
i-gy
j bmnoktia laUil
-nhelyul,
j cl. bi/.inu-
^ axnélytda
lytijluli au^úly Almi lurojn liaituk-tiukyjftt a t/JtbHdsriií ét «/. uiiiIftí ji>j;ok lankuilktiito <-IJ-
Mlatái I)ii.-«ím(] iin|p) tiarci't.u ir.ini; ih-ni fo^a vri^ni kálink üITe-M^' Oíinii-Ti- iurvi'.iv i'-jl''iii. h-»(f_v rt(t<-u Ciiícrt^"bin c/Aiqoi haiánk-tttlin'kmu'-' Himlőit ti a t*lv« o* kU/dvu várja j?>or* a<t[<!lyUnkt)[. i liánn-vli^ f"l-ili üurHii furJ .lúnt min.iun omtNTi«rai nkl^m-m<;lk('>l>*i m-iii'm ivmt h^íHUtí^h-'í, k--rt ¦ <¦ e^\r», ttármi (M,-ki'ly n<i<
knt Irtbiu viiro* nasii) giil lu.tjiluii nkuiif iiivilnurül i^.. azon forró !t»[nln t'iilrupUlil növő- , óhajunk ol, lu>gy m^íim tiik cmbi-nirtuink
nt illntd u>loiniiuyux.ik InpiinKbnn való nu^ne-vöttVi utiin ni nltitUuna hmiíyar hinlbniik Í)(»íK*(o»"tj{áiiftk udjiik át, a muly »/.iv<-s kuud azokut Mr. Juy ¦¦a^akHimtrikai kovHiit-k üxdl-aiuril n/útuiixliia vi'guii iUtiul>;Állatni.
— (K )i y viláKtala» íojaiá-m o I ó.) Újra |>éldáját láttuk nnnak, meay-nyiKki;pui magát kiniílvuliii« uinbu'ri azallum ét egvoa alakokban a tokiilv fokit mii; mérvben krp,* ,Unn. ~ Chybion l'ál a »lí-ii,u izltlul^U v>kk f.^zálUNk.' h..z/nnk ín ul-jón, • o hó 1 én é* L'iji a lmlybi,-IÍ izr. Diin-i^a alrcáltanodálian mutálta tiu fcjitzÁnioláai WnmUtra
a tijfyulmoa hallgatót, a liujjv vidéki tnak, kiknok alkitliiuink lúur'a ^nnc-Hodiilkozni u lAiiffostti vnk m ívulütoiü
aortái kiifjivi-n a kobgjrukoi. ii-iu in«g a »i#juot, kanuiu a ruar iimjitn „r* elolt tolirt vxámaornak > in iy iiutvan aiáinj<'gybúl Állt kíirolbvlul; -nyik i-«up,irijA-niik hun-m u\»ü mamát ji'lolc ki, «g\ mán y Idntinl pvdit( luundá — a nuly t'v»iit\not t>j ih- múlva írni fogunk é» tutalóan. Ut-Ji a (imii^ridk ot az ulni<-, tm-iy il vük U-kro kcjíw. A ,N*puniiuk " "^ dvi tuiucznu #í»iiinlj.il uti irjuk, ]ii miiilnnmhktti uktutaiHt i$ óve« korn fóroUisiAiól im-rio. K»zli: II u l 1 Jl » r. '____________
•jyi.lL j^o^ttík.. Viuu'p le\éu, hetivásár ueiu Miit.
Európa ez Idei gabnatermésenek atnezete.
i«man>«kl<ei kOvBlk««o rotid átl*ko.ia«l ailbatiinh : jpltutéktii}- kárukul ukuit,ik ai 6tií rviái«kli>u ;
*M- ti i; 1' o i
j urllltuk inS'elel ol,.ín • b„.« aia.lt a r«nd« U—2tí mílhi h
h<áiiv*!>*ii MAfj urllltuk inS'elellcn'll mxtJiak. K k«i korliln.Tij tol,.ín • b„.« «. • ..,..,.,,„,. lfIr n,r>H> Mlalla 'maia.lt a r«nd«t iiía|-i. rUI,..,ek r. a b í 22tí hi hkl
...v_____W«.tr*li
t..:.'-, ir^Hi, buta A ru.
¦i.-iuii.k Általában JJI •iavrilllsk, ¦ burguiiia k<i>l|.-i't«írt ifrr. A r«j.a g)*"**" •"'. frOmttle* uasjoa k.->t» l»lt, kuml.i *t bur Miiilíu k*ivi.
MagyaiuraiáKban, atlal la.ljiik a fül., • iuéi..r a bma i|*u ki|R<f(>iat-ratu tik«rUII, imuajUéi! i^i« i> ufóig*, a mlm'Eiig t^d<« Aialábau naf>u K,«I6; „,.. k>»É t,bt>an, . U....,.k k„llK ailag jO ¦ikdUllrk. A tlUral k*i*t batjau Igéi knliM>l'» •'«<!¦ míu,li k/HmOIm *Wf Wrp.tr. Itmc-oja a l.lridtk.i
• ikBTflll, mjKioiío Hoiitlibai •¦Agbau najiliiam •g^uao c>ti írhat larttni. Otnttiiruaa *al<
kll..|,«inU. bui i lkJiR
fg g
II * i g í IL IU t HuÜ.Ull (
u'll f*j|)uiit->t, a lúlüvk nngji
nbban nktiUlUk ; g^UiniiM* itmial ital Ivriuati
AngliabHii a bmawraítd COi*>.t*rd»*k, -i áipu jou»k tiocaullk t i»t aUa^t kOi*|>.i«Jmíiiji i.u.ti, yntf • hil%*lj«Ma jul likaiuluk ; kuimú atld-Utu i rruilr* lnrihr>ii>-« alig ejy u*g/«ilai a<ga.
trtdK es Vdltotúlyam szept. 30.
- ; i^iiduu lltí.lój M<u«t ágiu U0..u; ar»uy daraüj.. o.úi kr. X\j tr,\uk«a uiauy U.ZÍ1/,, kr.
Heti
• ¦ i1
Novtaibar 9 Idi ll-lg -B7I,
.- kalüuliku* u*!>. )'73l*il.,
I t*r | naptár
*0) A (íiuok l*á..)-.r,ii ' '
___MiUXlif.Htf a».
Uuár.l Koi-.lb.rt
A 2Í l,„
l^-.áril
i A<tuir
| Uullfrieii
i '¦'"'•¦

kcs/tü: Wajdits József. lc6szt<'»: Bátorfl Lajos.
HIRDETÉSEK:
i zu:t-\ \<n omhtán.
A iittKyiiiit-iita kóAinwgiH'k van szemticst'ni ti^ítelcttfJjfHiii jiiniiviii, niis/ciiiit tizcnln'-t év óta a t. U.zííiisők liü/,inffr«'K''H''<l«'1>''iT vra-tott
KÁRPITOS f'ZLKTKMIT
nzílláll ii imilallun tiiliOn-1. r. a li'<;i»llli M'pi'*m\l-I riilllllunil......
Nagybecsü megrenilelöim különös .kényelmére, folyó szeptember ha elsejo ola.
li.izd.moii Ii'IszcítII iiszliilON luíior nikl.iriiiiiat
i- itH'fíii.Mtoiiati], nit'l\lx'ii ;i li^lij.......ibli i/l.^vct, a Ir-njalili (li\;itil, t'-s a l('KJ«ilil)
imiioM^U1!! kt'.s/Ult bulurokkal iihikIi'ii cl^mnli'llnnii ái í.,k../.atban s/olgúlliutuk.
Midőn a Ki^ vO rilo ti itt kii/iiiiM'^nck, líiii|iit'»s íi/lotcm irAnl tan u~>itc>t t \>\ • rtliuAirt hálAa köszönetemet kinyilattío/intotn, - c(íy>/iisniihtl
" ASZTALOS Hl'TOK KAKTÁKAMAT
kiterjoszteni kérem, líi/tíisilván, ln»yv nanybi'i'sii iiu'Kiviulclinin fli;(íiil(^ót kinyerni fúfultiMtul tujlem ki iii:iSiimiiak
Kiváló tisztelettel
zom iiVORCiv
(<>:U - V* k:iri>iti>* '•« i^zOtlos Imiiéi roklArii^k
tfT Varazsdi néiMti utc;a BaMchay iSchaffaritschi féle bálban. ~Wm
llolT-félc Hialala-kivoiiiiío
mell- (Vs t»i-«Uli!iji>lvliiin, nlliilaiuis Icsl^vdiigVsi'fiiuíl .stb.
100 (v.crncl liilil) liálu- és clUmeivsi iratokból eléggé bu-
bi/oiiyitlatntt.
HOFF JÁNOS iKlviiii sziiliii.i ur kőz|M»nli raktárának
IN'ts, kiliiiliii'irliiK II
1HI I. ma. .1 N,,,,, |,»lllt.»llii.t..iii ol.h..^ a« ilu m.láU-c*ük»Udíja u,.r..l«kl írnokuk Upaure k.ti,„u l.:ii««.. I' « K . t . n i k M. úKy vé.l
'Hl iMtkmn iiiiuitolvi ' '
i a c h IcOruár lí. Kó
..... - • ¦ » u n " « D ii luurunr u. i\or«in mii mtkitiu iinuMolvii ti nilaczk m In L1
v.inuta..rlinclliiiaUubonbUnukiil kuMuni. M.-jí ki kvll 1«j4ui,.m in.Wl«|itflw,.iLt „luliítlTk.ÍÍil*
| o(jt«Mt(( t viBaKnii^^ri ^ . , , , K a u k i a n J. vundéKlíla.
Uvas a hanusitasti')) cs
,ni,,a,.|0-ikvn..k
„ v.„ n.!«DA„„i,áío^ilójr^clt, pmríck és más irors/kd/ok, iiiinil leglinoiiiiilili minőségben,
"¦--•'- \ ín'!/, J<'lsZ«\n: ,1/lrvi liru is y, Hi.-l!~
liiit iH.. N.nilrplbin Bn.im tthtr 4,r. kt, anjful r>>ri4ir<it v i>iíralj..ii <;;. kr, rí-<¦!•¦» ¦¦hn'iau 7ii kr.
uali I frl, Ixi/iiAk g-.J,. M,i, HU kr. liu.,m, "r*<i'i"iiÍ papi". '''.! ¦'¦"¦ ".....* "¦"** ¦'>'• P:r,M5l ínnáúnoitill kr. 4 *.tre trvtét
1 !••
uh
* f(-i>>mátu pafiron. legújabb HK.vaiiily legflu fH-ti- njruma*
b,,ritíkr« ¦<»
uiU b.<ll|LL.-l Uiiwmalban 1 ír •al .'•<• k.,
AOléllollak K*KnUl-" <. Al,AI>.,;y (ullak, ..IÍI..I.-.I krili.i a
.......<"i |p*j.ir/t.i- alkalmailiatók I'.' db.il kr, 1 lv'» miit rcitoll
I* la|[J..I,l. rajban II) kr, U l«-«. angol rí.Ml agj ilo1,..aban, fm ¦i#l.bi Mihail (Hl kr, 1Ü tci. alumíniumtól!, hiileiiiva i..inla «llau "'> ki. t i,i. kmUebuk-ti.il, jóinUfitígfi. 10 kr. A Mi... í» kitUn.í
magú..... b'iniini leli, alkalmai mlmlm kiih««, l.illnjrllil •«jíltt
i'J db. K. kr. I Ica. Irán, jániinJUrgíl 10, If., US, Ilii. 4.'. ki, 1 i«i lolliitíl lu. Ifi, irt, 30 kr
i fáraa.tö b,yyT1i,, «gr.,(r.i»i».i ¦« író. h.,,,.- l.iiloiitva *ao .Ib-i, 1 dl., fába foglalta U>.........i>,„ l:>, l'db, t..ll
lrkkH illám. |<MIU
potom on:
M M ,itk.;/-Hiii tlk
il j
kllt1i1,./ ti). In.
k<n.i kiallitá-
>ii>ja ¦'' I". I'. -"
k>* nj..lr,.,lr.'t, f,-l. frolíi nrikOl, lirtal l.
mi t«ljr« 1.,-llel.f 1.1.>.,1 ilb;a Ü. ^ .'¦»>. Ki iálliho S60, 4, 4,'iit NnVl nefji.lrrl r*U J.iU, 4 frl. 1;ct*h.I)en |j.....|»taaii kiallitr
dl>. i-aak *) krí
ÜJ Iri-pfMay bagar.ab.'irl.ül, kunnjen vliikilli. 0|j bog; taiiulúk it hanoi'tiatjik i tartalma leftiuumabb fajtában: 1 Jro-«itr, I liilllartú, 1 rajion, 1 miitUú caoiittiól, 1 bajlo**" ooal, 1 [<«cth„j»m6, 1 kamoio két. I db. unrinlriaii, I <lb. karcao-fl. g'iíi.inl, li di>. ¦'•II, fiu.e.m caak I irl V) kr.
Méla) uakák lt*ayak- i lakiuk. l <lb. "íjjal, agyn***
ái.jkák'nik W)' kr, i ín. I i,t íO
y^|yt, , yg,
t,i.¦„, l.-iáritíi illrti. j.ihb p».:i"(lü ,,,, a>l n*k. mim .><iv« <-t |>rui,'iTiaiii, igen »»í|, kirilliUfuak t$ UUi^i ¦tcrinli . íii.,,i»t:il, ciímnii.-l, iié*n-| mgjr i"'vl-í.rg|el, WM) ilh.
i f.i j<>, iiimi i f.i «ij.
PapIrtAreiák. K|y nlptn klálliioit «iiti-li/|.i- kuliiutéip ili-¦<*• |.r,,.i,,.k. ,., liuML-kkal toUt, dbjaiiS, SÍ, ímj, •«!,*» kr, Km.
Kl.i.r-. i..-.j a
TIlU
ik Mg, »..I Lefjobb
1 fn bl);
i>k..t»
lolUt ¦
, I Jb.-iükr.
t) k,, I M, 1 fr( JW
l, :i frl ; l«(tiitam*bl 1 Jl» kOr«ü ^Zirkfl
kúkiick U Irl, i Irt M, 3 íit 'ifi, 4 kr, I i.jnoll ,1U kr
FMlék ilrtréay liuuin f*ti*kk»t ¦•!•> ¦¦Inaiénr* * ti kálliUl 1 kik U 19 V4r*l fUkkl X
f komna 9t> kr; tOkí
.lá,.<t», I h^vinir,!. I kéil .. I ,k..í,- .'-• i,..tnr|,'., Mio .k ;> I..
n ftlttjált (Intapor, molj viI
ét Itapiráll •Ht»rlllllvity»k lauitik i tant kit r..ri>,álaii VI fél. í,í,..,| k» k, ; Mof l na tt-»b iWmhan 3U ^n.pá. .rátfajUal <ií. kr. KHlWl- r a j i példán, ok, utaljak t*giitag*T*l igr-n gyorian lábal rajiolái Unuliii. 1 fit.rt 10. l.'i, iíf> kr. frl H«. TttkéKlII rajtllklla 6 ftUrthaB, tg? rlflkol" r»jm.iil4lél eraat- , ai fit' >.i,ii<|.l k»iih» a lajfolál ríg»C b ".....
Ut im,ii<>> kül'hiniM. alánlbaid Mind a t'
I
>llnr«lalitáur, I
. ni'. -.' ír .ll.npi, l h*viniT.S. l Kan gjrrrlyatarbi, t ff aa HU... .lU-i, 1 dl., fába fuglaha U>~.. - ...nil,,. I.'., l'db, I..H i.,í!l*l ét káiaal «J kr, t tüMpf 3 bAra ,-l.g*.,dS 10 kr, t db. uiilu inLrK.iuimi l.nt* t* irAuf.lt ,k IftrUU.Ír* 5 kr
A uép (íflUrli; *ji \ ^n^m^\.\ „l.^niull HUigran)
.......k«jii .¦tui.i |..||iaiiú, itf-t, .'¦ .i.-k-» i„.ki.>-i«u«a^i>p>l ¦llái*al
U|K*0Hibk vtillü p*0Htny*n6k ik*h tity bnllkk»h *gy
"...k ]rK)i.lánr"-l> ári.i. Ult>
S.il4k d^k.r.yop.a.r.
(al 4 1,1 :,>!
iMtiUbb ünfiiltkil bi , .
Mindez il) minösógben ogye<ÜU kapható v r i e ti m a it n A.-núl tíó(:»ben (IVuterstrasöe 26.)
Uj találmányok egyedüli raktára Ausztriában.
g iH caak t f
____ _ ag/ tia-
friUt kiálliUiá/a ; 1 Mikríiij-kt IJ, 19, V4-r*l* f««t<ikk»l *l>, 06, 4o kr , 1 i.tkiénjka Ugrlnomabb lajla laalíkkal'ugfaiiaoujri nliibau HU kr, 1 (rl, I irt W. 1 db fiouio iiúki-iiI I éi ¦ kr; ! db. ilaat lutl.titk 20 C-t 30 kr.
F*l*t«lytk mmlm iHSkorbi-li Uuuliunk, 1 'lt> MJ, HU kt. 1 frt, I l,i Ai, 1 irt ü«, a frt, -i UK !Vf; ugjanat Uvikurral 1 U M. 1 in lu, i fn &*'¦ 6 frt flU
Jt|yi*kkSnyvth pap.rkotiit*! .\ lU kr: ¦áai-.ni>a kblv* 15, 'JA kr . lagiiuutnatii bitrláhlAnal U, *í>, U> kr ; OUJkk* luta JHj-líkkí.m, .liruuv pH^amenl) lapoKkal, *6 ki
Arkthltl at^ili*. 1 db irudaba 10,30, 6U k. , Uglo. 111*. tar.ml., 7u kr., 1 hl, l frl W*
..... lig.lkalaa.abbaa.
iban & db. HflftMMlbb
.uált l*« n.|, • V., urpaala, n.rly U >'gcit nl*rii k-iEFlit,ii».4at«l f,ga,|i.
-íg.it m*ri, k.-,IPli.,ii» Utt\ f,ga.|i.i«H rg, i.U Aia. lobb kar*i- ••• TyiktltM ayUrilk an|«ra|yaajiibal lií db ii kr. *<*)• ií..»»«i..i , u...,i a
- H^JÖhrtak álul .Utno.tatíki * t cí. k'...<.,a«(tna. Uhát Indomitul ^ Hoittpar, i..gy . feü«iu«iu<t uói*i,i, timt kapjou. K ' utt. í^ kr. ^

\> |f SiMal ••» Icnttetltn! Ki li.tu t..ii>a tialúi
-. ,' ¦>vy|I"u' *'¦»¦.* a*iht>* ifgtl'i'gúval >l.,Friin, li>.|(; >t}'ci>g>'>1 - i'im-l n.én ¦IKuniniMur .1 a ft-);i4fc> n/«hb tAba ii.ÍD Kn t-
•- V'milati ,iint,iá*<al a.'.ttlit fl««k _6 kr.. kiinlil-UU * kr.
VarántlaU. i
aial in.ll ...Al
mag y
.ebb láiaan iiíinn^ (> tjtilk g*l»
; ¦ ' ¦ t«l I
".'¦¦"• ••¦•^r-i k„,
•u.i*k S uap aiail<
;
li por,
í T y..k..., -Uvull, T«Ky ki ! É j*«gv ki>i..Da,(«" ircabul 1 3 itiHíolinlTtin. itiuái inti

' * fff Ctlttsl* iPolitari vefjyillak t-^
¦S „- mtijljfl mitiJtuki tlavult • fíoj*ml. it bn « « ,«al maga iámat iíuyMÍll..l, t.gj iueí,.,
¦ ' njiUiiia • lii.yinUí.tn, >,rlk»l".licll«n an *: " ntk. tgjr db. ü kr.
oak könnyűdéi, por Ily-, tarjya-l báf
1((o[i bac*«a h*ii»t«r, laii i-aakalj fáradtig vltgfiidv *fj Kubi
• tt IJmIm-,, <,, p.-.KUl:.. .<!...„ |,..S>...
•T^" LtflUJt b r»ilda|wri pi m.u.ii '.,,., *''r„,„| ,foi, ,k ""••"". a i«j<
it Uakf.-tifi li) .r. r.gy Kli ütegít* ^6 kr.; „„„ tó k, F ^ t **«» «>»¦> *>•¦
Fotyadak tayv. Atiktiloihtilm ,„",',),„
) p
titimt Urgjakia liíi.e, n ulbuúk, l'akl.mg látják it k
jj 2 knldnn.
íb i Útiul.'.!., i rn.ini.ir j<> «,
¦L t. 1 db. *(> kr.
i-í W Amarlkábaa ailMllr»»tt vidiakatak, .kiiauS »a.n>-
~ j 11(1*1, biili'»t»k Ir.iOií. i'llvn. 1 .11' k.mlil.féle M, H>, M kr. |
Ít'S nagjubb lo, Hu kr.. I ni, na^ok kei kukám 1 fr> ; maiJ tálkákra
X m '•!" ^'*>> *" r>" ki
0 - **> Kililad k««ct*kkil kivtrl ltktiái-0»li«tk*»4ci, • b.'r
á « ,iS k-iban Itl<¦'¦«..<. l.^í -I-.....' 1 í"<", ¦"' Ki.
éÍ. *•> A lábakat aiáruu larUai mmJ-ukuick ajinlbaii,
.-¦; mt.t ti aa eiHt*t$aek ha*auu> A Mau^-fálo kllűno bcretiiio-
1 * aal liamuáUl* Hllal a láblf«li pulia^áira i viatni-nlru^gc IsnlHUtlb, ¦-U olvaimjira, l.ogjr a 1r,(l...Mi«l.l> iU-.g lulA horJá. ...áu ii
iiláaukil .„i d«u hu.xalli.
>uk klll
Itl*.
n l.álba
¦ r'K?
>. i...u, 1 ht kr B.1. „I,,!,,, ,
= 1
"•«'¦ la
ai^utilUlia. Kgí ilwuoai lianiiálaii uimuu- j J
' I '_ t*
ii írfjituli raktál a a bamuiiaiiau Aralka. j =¦
>> ci^IíiI1.,Íím»í bi/'u.n.itulétt UjukJ tliaw1 f *
^rsfe^art=í^jj|
.téikltl akaiiiiiuk fuliokal t lvuj«bb laláimáav mii.Jr.i .»!• b«' Jlj JÍI Ur- í ®í
Oártmá.,,1 ftlulMul, .„imbogy « l«gű,lum,"" ."ií „m rÜnt'a a| "^ Í4c" '*•*•" ««'wtll* vll. -rfj U.-g lu kr |Lfl
"rI"Üa.""T"«.Vlaí' "!""gj"t" Jj,'"^"""'""!1"'1 i§ ^ánlll*U>- ** j Mlwíb„|. ^uJJJg.'l '"*"k,k""" * '"* '"""Ollvl '»»'J«f«l'«j | *
• párltl i
"B7 *>og)f i
ribíil ,
MM*. iaUtUa| It iható, a It.i
c.uk ig«n aukiélvkép liaimaltiatok, 1*U llail,
u'<**> |jip,t4i.i,»,,,.«i ¦!,, , ni,y nagy ni|i,te,, leil iiin,|, ft\ j>K, ¦ i">»f«"i ¦ ¦ |w«"» '»»« ¦«»i»i»«pii naiinaitiatók, j*id. llail, ^ J-J cüu-h c iirlkülu.litilru Mtibíil f„k |d Mr ['„„j , |„,„ K*1"". lillirl,M«k, í<iM»r vá.«uU bná^rláanál, v.gtbuBlAaoál, -¦ g," lulyailnkb.!., iK,i. bufijfri. l iiv.* jk Br " WfW«w«liru«g»u«l alb. r^j Jb. 4U, »U. öO kr., 1 |,1, 1 frl *l>, m ~ \
mm- VHIaayaa ••*•**. Bialy.kkel » fugakai Togyaita ra.v ' '" M w ' S »
««• »<»««•» "i'O'll vi'ak i.t.la" yí„«I) h.náu f.bírcn büt IW' ¦'¦'••••¦I' «»•»"* Hlrrtbutti aa ujau WltUlt rufarlrtú 5 S"
uálkül él t.kt-letí. fgi.í.igbíu fBno |.b«t laruni Hogy . ban («*••»«'*'•'• t"ue» mUjdoiiMg.l t.ufy a ruiart n«,0CMk g7ur.an) g. S, rákiÚt^'ak'su'kr1 l"l>b*1 k'l"**€Ü íor«>l(""l>« boani, ára dara- j JJJJ,'^,''" ^J"*" ^ h*"p**7-J"" ' l'""nliJI""J r*"'"'1". ™°'jl ^-S
«W LlYíl fcélytíjlgytk.. m*l»k ktlnvel.nn biiinálliatámk **" CitlUirtl díaaHol* |«p. fc.,,.1 „ uvH.t gjoraan •• - | í
..I__í.i__L .1 .._ ¦ .. . 1 . .. ' li'..l.l„ll...... .11.1 .1 .I......__Im. ..... llx "Jl, I .. ... I ti
t>iii«k • jobb«k n.iul a pacaéúiaii. '„•gBnémább miníi( klránat a»i inti felirattal, c.im^rr*! uawal. vagy aét*6wt db. 1 fit '10 kr i luUti db. 1 fr| 60 kr
i
(.alhat . így a .¦..¦! t-k.l.t,-cn «l«rrlik. I ll..-((.a 6U krJ «aL. . _..................._______
•* S'W .......".Jrf l«« 1* »JJ |áp irta, non. Kükiéc ..l g»l, hf. íria., kruarr li»il|u|t ,al.„l, altalajat rakták
>n'l''kr":tolliarl'lviil 1 k.'i..t-l :t» kr., — iK? mii lókban 1 '*' '»*- UJ b«Hwfíaxig4''^'j» H" kr.
IXT&i. tliuüin a k-m albiuroll tár k jak ham iáit <fár.jb«n i. fordulnak rl.'. HgjclmciiHf 111 lvlx.1 a t. c». kOiöutígd, h Minilan, a raktárban lalálliatú ámlárgjakrúl tidM it^gj Uk*k ingjru killilclu.k.
db. M kr. : Irgnnumabb g
I fetaubui |*a Mtflylvtl. Knr»k icgtlt^f«<
1.tikul iyj- uaiuii'k it kiiimbatja a Irf vrüivlii.
mrri.
"lÜ diiK«,l. i:«, .11.. 1
tJBJtr* Ut)kAM"y 'i""ioi,tr. ruKKálliallaD kolim nélkül, angol gjnim.unj*. fc kiippnyek a ligkolUnu.tb id'ibtidi 11
huidbalúk, imiilbi.gj (.....dkét (Aru nip felüli ktifl. L«<oi.liUnak
r^y Jb. 4^ b.iM'ly lioaam 10 frt M kr., niudan további kíi íiumljk 1 frtlal tubb. K gjáilmiuy uuui b«lfúldmek U/Ub«ú. ¦ak aa alolirl laklárban Tilodlak.
i itakinkl.
Frledmann -A.., Bécsben, Pratírstrisse 26.
.
i, ,1, f. kr. kdlOi.fílr illnl..*i'>.,
haitlujátfk. kr. 1 kaviíikniUl jicxlill i-il
I ««el.rjii«»
I .v.lkmiál I <l,b«*Lprf I ilarab Kí
HiaJczaiOB uuaeieee
.-zikkfk ixiloin iiron lnr.lfiv.ik, inuj.Wtíok m.'-i* 111Í11.I..-11 16 kr. 11.

a .
'¦* .
* • i
a , 1
» - :
¦ a . .
p|
1 ilrh k«>ivtiítfiii|>.1|rnnili 1 . takaU-fU.>.i.il. I . Hrnkn* iinpliir!
cát'.l*ii>rM haltamul
f. . 1 ,lrb t»j»arlev*ií...
T>, 10, Vili ifO, <ll, .'«'kr. k(llíH.írl.-
j
nSk, arak él Kjrritielipk n i
« . 1 g/ermek dra.
íl). 1 pir i-t,rn«kpiljO|y«r*kiifk
10, [ drb étrp arlyr-m nhbojr.
1U ) j,Oí;k..a|tír
., üJ'.lji
. . Ki
l.Vfí.D Kaola.hnkb.ll
10, likatnlra Ív na. f.
10 . 1 Ujl.''k..iv*r„í|,!
4II, | kíi.lrt in.-IIK! .¦¦
fodor. J 10, luvrglcgttH. illat.
> oar*t.»- Mu, 1 alldlái»i.
. 1 <lrb íl.tfáo. fénjkcptaui I rt4kUUk IV rU
arláreia
,i..k :i .
|O, |jö tár bOiBIKthila.
10, 1 hünl/kiu/rü i-íc.i t, fr»n
ralamírtik .m-rinl. Hl. 1 i.*P l»f,..5. 10. I pár káríiciitup. i...rtiri
Unbdl.
10. I pif,mrgp tívy*' il- lü, I MéUierJf »h.r,^.
10, I <i,'p,ir Ifi. Itií.k.f,
kl-nlbn].
bár>oi
n, ij.ip;,
" l*
0. I l.iirn.U*/.l.'i>».<
1U* 1 í.it./.r valódi l.urái.vMI
lU. 1 iivrglfijnlibl'ollvii vágj
III. 1 ..r,,en nllft»ntl l.áb.
10. 1 fogkefe.
10, 1 Hi.oin fudrilJ léaü.
! 10. | |>árdlvatoiflllberal.(.
1 10* I kMÜkutár.
10^ I r.iháporoi!)1
i(>', 1 divat... 4nilát.t>.
16 . 1 !¦. n
1A , 1 l'l.t
15 . I kvi
i M
'¦2i , 1 iiriaUvi-glálix. llveg.
1:10,1 bcviairló korir.
1.10 w 1 ¦«aliadilm. knaKOrlll^i.
minden vigtiaicraiáuinak IÜO , 1 Irgiijabi, »iif«l Mopta
I . I pár rivrnaKoiljii urak »m , mi-lv Utal a <Ujka k'inuj*
. inára. I m«Hü»liei<;*i. l«ai.
> , I tlvrjr Tuljjkun; *nj v liid«- ' 3b , 1 ffltlg.tmti.
gvn liaaiDálbal^. 3J , 1 Mjvrnick.iiiihii k^palakki
) . I imgy hangira. I 3> , 1 nagy „.k.-laiitka nijjal.
¦M) ., koiij'lr kútár drúthúl. "" . 1 fejket* jó míiiniígll.
, 1 nvblíjviuiirf reguláiul!. 20 . 1 ci*l.iM« k*iljU.mg.i,i. 40 . 1 unom iMbkefa fi*U it IU-
körrel.
-J0 . 1 )'ár vir-gemkor porcivl Uul.,.1
inérlfnlil lálortivcl. #> , Ijú angol bnrolTa. ÍO . I pár ariii Iiomiu aGi h*#l»-
__ .Tii«i>*arrípárn»<rúlfal. 1(0 . I párnadrágiand.
iV . 1
fai s 1 tmj.oroj.í.
I frl í í kr. I jí nagy e.«rnj5
1 . 30 . l noliaúra jol r
búi áll: 1 trntBUrlú, 11*1* D)oiuú, 2 maga* kjy*tty»Urt I káal gjtrljaUrt^. 1 híin ró, t f)n.nr,lir»Uit*,l tol UH" ét hai&utarid.
k.„..-i,„.i.-.i a„-„.....,.,,«. su. „ .,.....,.,„ k„,.i,.. „i, .:..............,k„„k hj/..i jiizw.í.........«.i...... . v
MI EL8Ö FERENCZ JÓZSEF ,.,.„ k.„,..i,„.i.-.
CSALÁDI HAJNÖVESZTŐ KEWŰCSOT
Uláll fal, u,,) .lU.iriánk .....(ul.k.l >'l»l» Jí.u..ii„k v, ,.r..k....iu.-k •< . „ilit.M ulll.i.iti.i'" k./.r..|,.,;„, ,,„l.:„l.lm.......«•¦¦ lirl.iiiiin.t uukln
UthaJaluti írtll«t.-l«k iiu<ll»U ..Jutni .^uiiii ».l.
Mur 4W* rr óta /rtiiilln
HAJNÖVESZTŐ SZER.
A
*llal
likc
a hajak «*'ít.-t «>iit kapunk arAaili a l'.jUrt .•ltá I-m, é« iu.«...ulm*.«a ai AuilMtlfil « I** k Ariit l>

J iiiiaiátH ii«v.«t«T j |{
l knruuiioil. - (*) Mié^i- áltól ./hUiIhIikh/uii íIIukm cxuliuU httjiifivr**tú-kruör*. Meljnt-k mi.ln. hMtmiUm illnl ¦ lr,fk.>|.Mnbl» fi.j, 4u- li*j*..lnwl W...I. -Mtrko
kVitfAdui'nvi iiár nap al*<i, „M-Kxk^Ulv.v/n » h-j kil.nlU.al, a l...j..«k i..|iu.-.u..l.-a l.n.H u.l tf.....
uu»tAj»1't«i mi l fn 4*i kt »u»iti kuto.-wvl I trt ju kr. - KyyntHU t*r*i /fíritkHtr.
tlAl.Á ALAJOS ilUiíiu. «;* hiiI'. iiilajilnniiinál IW-. IX itrxirk Kraiutt/....... Ni.i |t* Vír^i tf.Vtfviar Si-dI lilUn Iw i r.'tfi i>«. kir tftWi «J^jrvt.«r.,l
h-slon "l-rok .1."»•¦). 1'rÁ^ifI..... : Kdral .1, l'.»lÁl..... : H-imk I*- Nrm1. '''k llAb ^lk l hi UkU kh k
Mt<tcn-iiil«>li>M ktivl niiinii([ tmthUH hujlttiretiMto-k* mm
ígv .1.11^1^,1,.,, r^ftvUlnt.k, .¦« inin.l.-ii lmf«> U|K>kUii k..íliirré
i>.'rl m*r l-yí «•¦« « t-M w.
i-i, rc«/«*b- u Kiiivr.1t. .'¦ tilliiruavUtitl. '> mt-t* álttil K I. « r d t Trit ii g i> I i Hro*ibruitCiiU»i;iib.i| l'liiiui^ntl. .ti
^n»nJfizuéi k U I (> q Ü ¦ o n , trv k.ll vi^ „/m .....
rrrktl nnRi(>úmll..(t m LaiihiTlr •irnt1»> t< «-i ft< |. lucgiifuu-t" » nii*KV*klllii-tól s lát<«íyr*'ik. 1 mi AoIM-Mpi en'ri í>rv*nd oly un vllii|thl<a«tit»rl j ¦¦> init apunként itrknid ktttXiiiiAltivalek dtiirnii k. Ai, ü ío I . ,1 l> t, <>rv.»i I-.I...ÍÍ 4lul vMn m-t-ci
l
N K.u
y ; Art I Irt. •> f
T.-Linii-i.H ijli.mlt ur! Miután .t ni.iioklMii ¦/. iiinn n»'L ÍMin'l Uja Ifit, k- Il>i.-'i ii mnyik "Hl í.lk.iiu. Ii-.l
li(ey*n i.lv j> rtn igen haunos •¦- hamar-seyitó Wlm.
ft*ln Mvmvii^tfil o«\ ihi-tfgi'l in'k'-in iidim-I d-itili k:il.|"in Nrni tudok ónnok pI<>k knszitnrlot inomlniu n/-<n csudns httásu s/cni(í)''iK>sípríTt, h mrlv >/r[i»ba.i"ni()ii máfl mín dtg <r((ilrtt KI n<m mitla^ílimi ah ft,"1-' ki'itlIrliinUi. n i. sifni bajban s/h v r it <» k n r k Ii illmto-an ajánlani NKitvrabefiil^H'í vartok Marja Mühlburger. Untergim ptrn in Haili'ii. 4 Au*. 1HT<)
Fenyőfa-palánta.
SumoxymoK) i'-bt1!), Kuiuárvárus vasii41\nállaiiii^lln/ cff> óra járAs tn\<tlsAgr* ur. Zichy N. .lúmiü vrásxlói uraililDiában a>M> .1.10 darab Vél éves rnivófi-pulinu :i (Hon .i. <¦. eztr.' oladand.i. (U61 -a II
-ClilHilS.
A badacsonyi hegységbe <^ ir^UfiU^ii 1 T.o.V nín.v/i'K ni kitérj-ii.-.tl tzöllé. kfiivelmt'n |iiklii(/r:il s telji-s l>u(in/att«l. iiiiic/i'\ol t's 7ou aku hoidiivul s uj Mcrkowl 1) (intsél píívUH K/alnnl ktv.lHtl fjailó Hüvolil> <'t-tesítéssel &/uJ^ál IN»tt.v<>iui> Ágost li. Ukj tiíU Stijt nubaii.
zeneszelenczék
ii*l (udva van ft K'HiiJi^vuh!) vAltt-/.lék t'-> "iiiiiul a li'gujatib találuiáiijok szt'rint.
MindeP vev.'i ^.') lr»n<-nvi vánárlá* ín,.II, 11 «y mjr^jai k«|iráiulá*i(l......Ivin'k lnit:iKii l.l.r l'n Ati U-h/
lleller J. II. Hmilicn.
SOItSll.l ZAS.
Suk(«IAI j.iit kivAtiut-.iiuiHU |.-lotr.|pir W.lib mA kixir-«4i«- (Mk..t.>lt-tik tV« i.>r*i.-K1 ifi ír 1 u. i'v 12 *>n\w 'in írl. lliinín l.|,r. '2* Ii7l*
Profpeotuuk es árjegyzékek bérmentve klit-detnek
vülúdi
i ...i. i.,.|«u.-t.i.i,. m.i ví
( .<•.....k nMll ,i„|.|ik.f i. hl|.i.l''*!l t.lk.-a nrr » pitki
Nagy Kanizsán RO8ENFELD ADOLF ur
1 f.t k.i I Alo( M
> oillrm kt*6oi *i
..n .« i-ic.v, nHp..»la f'rke*.. lntii>nlo <lic^r« levelektől
Kíi.k <r>«f r-t ptr lff'l>lr>l kllMxtt, Hl'.t « n»(T «' ^lt pitlkáaink liíi.rifir. oltkUf.i ai teld!* hi.n.íll klIS
T-t l-l-lt»l V.lolrtln, K*r..Wfi'O« m.ll.II jnt,. iT. lüTI
CI.I.MAN HKTTI
! CsuIoduM>k t'l
V ii a I Ii <l r I N-s z ;i j \ i /
POPP J. G.
(j*k-'t\A «rr—tM ti nra>> iul*i<l 'u.-.I.H. fíie$, WlvArui Ho(u
V.rm mijTii ¦ t.*m! '.r*..oi fai-ulti* áll«l approbnUa. t-
it.-ir*'ái tniml l.ráll.<U Mjljhfli f>Hií»,.Uláfiri, í« do
k-uiliilA {...Iliit /• ¦. .rhnt i-lltn, kSISa6<*n rrti|« ...; l.n-AtiU rximMikiK '« kn.,Tfny» (o|tl.*jok
.»i .-Itrn !iin«.n
..n l.aj* , r..ir
f..|í»knÍI » f..(kő
i.M.'f l.nl, í. m In'rii.iiijn, mlmán * i.yílkíl felol.l)*, i. Ml k^miirn
y üveg Ara 1 fit 4*> kr. <>. /¦. Vi1i*lb«^r (!s r>,m.iiwl.<-
Növóny fo^por. J,,'.^ ^.u
j ricaai állal hiuiit, ¦
> ^
Kgy welencaf úra 1 frt 22 kr. kr. o. é.
m*'-T'"' '•'•¦|r»'<*h'>i'í «i*j*irWi in, m«i (k i4 hil( 1h
itxivk* r>-l|Uil.'..lá<ÁI a 1.J)(akU.« ' * ionuny«j Uiuliiil.
K I piít
() «.a liikhlf balva, fafaji.! •i-.h
Hgy adag ára 2 frt. 10 kr. u. 6.
Kai.batAk: Kaij-K.i.^.in : B»lu* J-U.*f Ijicrti.., Rui^l^r, ,l.l. WriÍMk, J. é* >'..Mlh..n:.r J. k.f«k.dí•*),.». - fá^iu |.*i. J. K...th.l>(n : l>r.hl«r«t i>li(r..i«rlí«. H.nf .r Mfc W„« l, Z.l»-KKmirc-ut U.V.i t'. jtjágji.tri.í Kapr.,..riá.,; W.rll gj6t7 (*•!. Varani..... ; llallvr gj&trtfiin HUwr(tu : líurn.r Kajd H
h'U.i. ..ál: H.ík MÍ.hilT ámít | l.f ( IBBUIt A HrauoJ.t,'. anl T ivaria
ilfu; Haitit r *-jT"K?i >. Kalur-a n: Hoi rilhK.í).*,,., efÍM. TI
'.....'¦« • *• ,llkuí»T ""' ; *l"»Hin 1 fr >V' • 1
Itplili 01 Hul >.¦.(»•! H. ..,r.aái r-l llr.bw, ,

ajáx * M.rll ,T W. í w V.. Zi tjjr H»i i't! ¦K l|-*r,u.l.
roialll l.uká " W'IIJ ¦*. T.'.li.il.an . i 1 «Ua7i«í«-- !»,. .1.1

i
EIN
MINISTER ,f
Ullllil tt(i' Uitrlir.
DER
KUTTE
jhiíieuidjtr iHoinan.
tr Crt^útjí :Homgn ftíttditl in tiKJ l>> Vitlfnnt.'tn á íi :n in iÁrtinn ^regtn-Cci.u'fL'Tmjk, irtf Vitfrrun.i mii rniern ;iu'p(n fiffciiTllfii átnicnbiltx juí,iriialtrt unt in íllintr Utn
Preis Jeder Lieferúng nur 25 Kr. Öaterr. Wáhr
•JJiil ,\ijikc i»r>ft.j1i1tntnn1i lo't.l i(M Viffcnnij -* !i. mrl'i.}
Batollungen aimvnt Jodo SuchhandlunR ent^agan und
tatriti '!y» ¦frort«t»un»:on pünktlloh. - LlAf^rnnR I niiH
i und auifatirüüho Proapoct« ainri ftbarait v.irrsthin.
ZWEIPRÍCHTVOUEOELDRUCKBILDER tLS PRiMlE
A II .IM...... V.rlnn In Hl I.
Mmt a legjelesb
SZ klMTO-SZERT
ajánljuk
I). I-aiijí óvszer-konőesét (Prfliefvativ-paBta ,
•i*a|M >i*r „ *iulm..
• [¦¦¦>¦ l| -I. >.......l.k.tutlM luflI.M ^í-.^n A.til.^.l.....I ¦
i. .. Mladcn tiiitttluntH*! • klIléMil. tff W lltá*«HI|a T bat»|i(gckf(, vagy lu hltal •Itidttilt rímooktt, iabh«(yakit, ripiOiOn»gtit • a tíit red4i«m, a tttltilnt ti««iétlM tlultra, puha » ru|anya«r < * ai a||k«rra Ii talil, rg«mta«a iilnri
tJíll FlO I Mi I .1. , ---^ i. i- .ii ¦ ¦'-. ......; ...... ,.,. |, „„.„
i-.i- ' ¦-.¦.- --l tű' ¦¦!..'¦ >-i." At erwlMiny cmÉ^tt** ii Mto'ep0. »W hogy aiiadtn további dlcttrcttt riltiltftut teti
I). LÁNG arczfcstók-lu'iiocso
raklu'lv
D LÁNG
Oilorin-N'/ájvi/i.
l'<>ltbs/uri tA|iasztalá.s bizonyi.t^ka után bát.ir va->..k mint luili'ttRsflcTt v val.Hti iilats/ájvizot i it'Kgeli iKiHír is fiinpula helyett nióltíilaR ajinlani, nem ko-
iiWii ^>ÓHyhatisáiiiil ftj^ía erúhi.i a fn^izmut. .-IU-..liija a mar jelen li-betü izt (senrbut), kellcuit-tlen
/.l. mp^rllnlrli a foütajaM és nu-gfelpl niindrn kcl-'¦km.k. iui'Im'I u t c/. kiÍMiiiM'-K ck> *zijvi/löl kiivf-
......i Ara használati utasítanál 7O krajctar.
Mtf^ri.it(l..|hvto kózpén/ Hyetos-. VH^y
.¦ ,-iliii Mhinvrl ini'lll'lt
Kalivoda János
Kyi«jMfrí»/l.cl. l.iti-i.uii, /„ilaiucKjc. »».iiim.iliUi:rl II. krojuijr »zil-iikjgy iáikul iiiliirf ii
lii-li-KUi-k <-rut níl Hr\ .li-.rl.tr hu Itnrr.v I.' tid.iitból
{BukUUlelrtt.) tlvii/viláMk mimli-o lift.-,;. M-Knok (yiÍKJBí«r .» koltad* nélkikl k»ll.-n><>H U. >„l.».-iire iln llnrry luiiil.ini Upu-, nllal, múlj MdúiuVI Kitr,„«k.k,..--l „. „rvo.i k.ill- & k
j
i<U%- ilt.at, mull..
.;« li.il>n^' linjlmu, m<>-
In,;.' :,,,,. 17, Unml K«v milj i l ii" l
fuly-
Uiu li 1 i'V >>l» niiniti"»ii (;lw>vativ<H||n b*.'i>. -kinn. Krfiijtul.i.ii viillain nlvHtni i-iiuy irni : r>-4xkullu& iiiilidcn i.l.wiinltuii; t«»í cint -/.i>'i, ítilvtonon nlmntlitnnái; s iilu^ JE^'U-(¦•ttuiÍK <LV [tilliinKlif; wiih uii|r.Mlolt nyiiK^rnoin » i'Kc«.il bujnkiinaal Wl. S.jk Ulfi.l.li é« l'r.ui-iv.ía ..rvw kiinuril.-Ui- imioiiiAiiyAt hajaim .inv-hit™ ii.lkill. T.,|k» k.1.t.,yl«!c!*S<L«Mi mi>Kki s.'-rl.-ni ,.* .li> Kwili-i.ri.-M- j.-t.....,.»| lmr..ni
- .....-rr.l.inli a .l-.-l..l.b dimwl.-l:
-> liolyruilliul ¦ k.-|>»*l tütl Unn> lídi Kli
r.7.i m M fi. - K»|<Ii«In ll.rry <lu IWrv it t-rál ll&abcn, WftlItMchKMSG, Nr. ». FMteti TV-r^.;„-,./ íj.,K)«.-n;.,„,.|iK.,|.iuv»iMU Kri.n-hlKiIWrn.'l, AlwVKul>iiib»r, Tyr.tler 4a S.-.lilu-
lum -' li luutlMJI
l».i -.Likl
.fttoli-nidóklieD '/, >*»¦>( 1 fi- *V kr, I l>ni«i'..lilv>iroii Nnlh.-r» l'álmil. Kár..lyl.Wílr.»U
.«> kr, 2 Iudi J. .'»! k. ."> fni hl II. Ii llrilli r'.-niM, .V<i«y-A'nui«íu '-"fái í»roly,.ii,
i.2Jl..ülUl'l - ltvi,l,-«oi.-n. <¦!>..• E™oknjv»niof..nl.i;ii.T lKO«t>o»l, IWk,.. K«-
hl,;kl»,M |-J,.„w',r/: I ii .... k,. ii l.,'n<r.ll IlioK.IU 'iy.ro n.'l. Vitoc.ui. Ki-
.'IrtiVi kr; 41 wwn: 4 tVt .'mkr: ii-hur Múrnitl, ^ miii.t.-n vAriisluui a tyfyyttar,
«.i I-.' an>ir,i I It yli kr, H.n' -'. ......tar, A> .-<.......^.-«m...kii»l.
l.-'t'lkr, IL'll-rii )'» H. lí-ts mu'iMi. i
i'flW
T(oiisorliiini.i.TFonis-Sickiilalioii»».1.¦.¦ Wiener B6rzeT *!l• 'l(iíH/"11
f l», IIM.,-11...............,„n,.1,,K,„I«i;,-...i, j,- \lt, ll. w..r»..l b-i A.......I.I,,„K |,,» ... ..... i.lH. 12. I.l .-rl.-,...,, * -'l ' < >rvi« l'» M'Wa lUl)lir m
Iliink VV Wcflislerliiuis T. .1. MII'KA «.V: KosKNZWKK.
In Ulrii. hiii iiliiriilti^ Nr. l),
ueuiúíut <w sxűlés
r o r \ o s
lakik ,N i-\ -K.iiil/.sui, 4i.iti<n iili/.i, lln.'iiM fi'lc liii/ban !ts;». >/;iiii't.ilutt. ajánlja bt-tcK-Ut-j^atásnit a t. <i. k<i Ik'IvIh'ii h vidéken, tendci napoukint di-li-lött •iától | ór.ng i's .Irlntaii 2 i.nílól fi oiiiif.
A. Si:il)IJT%-IH)HA.
Központi s2-illitasi lakhely a Uoiy.ihoz czimzett gyógyszertár Bécsben.
¦ t'.t HklilnnM^
lHi.w.kkal aruliotuak S.i.i-
ind-.r>kil
tárát, ftlrKJut)l>iuii]u-|-«|;Urki-tH l.-1 ¦¦¦!.', jut A kj-..» árt.n,
tiitutru ktitu/f/tija hawtnló kr**itmenyektőlt
luin'i* mmnl rHátitt.
.bt. .M-ivklf-n lnbit..iivitl( (tv.V'vlialiUnk által immitni ,./ ..U |,-|v..i r..,í1*t1Ak it-, mml Mt suk «ur . kuM.Mt ImU iratuk n i.-irr«i./l,t.».bb«yi Uuu.it-tutablirt n
""„ . .,..,.. „...„UVI,., Wllit..,, IWn. • :,i.l.,KSl„,j„kl«,„,„iv,„b,.K«.p,ll, Hl., „i; Jk..M. li.l^;. v,r.duW., «(,..... í..,ji.j^,.M„,.l
1 elfugailuk .^ kaitok, hí *rl I^JulA>yo Au.l.Ui.lw Ud..r v«t.Tt.K" u.irf pn.ni|il u.i-1 ! " "* " '„.„llj Rnkiiál .,
AttiQri.iiiiroiMb.il Uíárullukul kiji.vi Auoh wini v..n mir KcVnulii Wuur,.
\áath vlfo^adoni. i ' tu rfü»rirrt'u angunuiiiiuvn.
HIRDETÉS.
A liatíj-kaiil/sill uraÜHloill onloliivalala n'-^i»l t-zrnml ko/liinv tó tetik. uiiszcrinl í. úvi novoniber In- lJ-in <l,'-lt>li>tt !> urakor a g>utai cnlübi-u több %/fá dirab töl((y-, puilln- vs ú|>ületl.i a hi'ly^zinén azonnali (i/.'li-^ mt'llftt cl fog Ar-v»»reit«tní.
l'tí>siiiMik h triiiiicve/ftt i'nliirés/.ben több száz ol lU/.if.i i<< van elad". nnl\ niiiidci) rsiktiirtjiknn drlt'l'»tt a S70|vtneki p:igoninrili'szi lakban nif^j
valóul Dorach-halmajzalr-olaJ.
Ara i'K> Uvoptiek basznalaii utasittt5--al 1 ín. Min-l-íti iívck, mna IikIiiihi/.«ir »laj-fnj(~íl l-erid.; MK^kiilunlKiil^t^- vtígclt véiljegyHinriu'!
A valódi |)<in>t'ti bitlmAj -mr mull- -1* libli' bujnknAt, ici ároli pl- Un l(!tg')Wb kv-jtv)uiIr«h) van ; nn-inívi'íjíyilJH h I<'f{e1idulu-bt> k mint >*z íil.-auki *
<:¦• r<M-hitU bül^M^uk - «• i-*úubiijukat, vaU
CiRAdlIKi,
Kfti if-tií/lÁLb -V I-<l-|---I-W-.-»hI-í. liK!i.«Ú/*ir ni,.) fuj h iMm-h hnlakii»k leKK.,iU|.Hl.bb tyvbi'k-vtijlt^e vm kiv-ÜonstA-m állni ».ym-lik, <-i hÍhUI>um Vi-init.i vfjtvtfliii krtp\ót alá ntm vi.du lik. ham in a Wpi'iWtL-lt «-r<<li-ii Uvi'^-klu-u \A\H Col v-ni ók éiiva n» ii^vüiiaiun állaputlwn \ hu.
j mini uz k<>;
b<rméwl állal nyujlHloll. M-H A., V


* t
A bécsi általáníos Varrógépgyár
(Wien, verlftngerte opernsaase Nr. L5 )
> i-lliulárcBla, ini-a-riiil N. Kiiniisínískilrii.viíkí'li ni'uif.ig ll^ynökötol lailmii, Iiuk.v « l. kitaíiiw'g fiíyuiii-sen a nyúlhoz foril 11IJ..11 inr|;i«ili'li'<rivcl, 8 eiillal % K.vúri ir i'lónyrit ^Ivezhf^i'. A Ii-Kiilóbbi idobt'li Uirtf'lit nagyszerű
ÁRLESZÁLLÍTÁS
55
kfivrtkcztta a Whöler 1 Wilson, 6reiferfele varrógépek 12 tű, 4 Í-VZ7, H 2 fn c/tTiiutartú, 1 ac/élbul ki^/ull s/aljiiil-iliua-/.ott síMgt'Izzö, 1 azimj<-f{y2ék sy.(*rint iga/hatható s/<<^(>lyzi>, 1 niús.i-dik tüzt'sbez \alú ucxrl-lap a vastagabb szövetük tanására, 1 üvi^ a zsitii'ir beH/.í'g<W-lit-i!, 1 Üvt'K üchutaüiruzasra, 1 (UcB-kTs/iU-k a tsinórzat fel vtt rá sara, 1 Uveg-kéanalék vékuny rinczolisliox, 1 Üveg- " r« r I n I
m-l ii l»'fíIoUli-t<'M-bln'n IfU/cri'lM' i-> a Uvi>iki>7iili>(í rllátvn
- ki'xzQU'k PKy^crU varrá»liiu.' r.ü-mvrtfk, 1 ft>nal-«ilaji»/». 1 fmul-
« k('ros<'>, 1 nlajos kamui. 1 f<:nk<>, 1 lu-kulrt, I snif-kulcs, 1 bas/-
.2 nálali utnsitiis rajzokkal. 1 s^iilag íflvarró, I s/alng s/c^lyzO. 1 korzó.
~ viinulak a valtii/.;.-. s i'u.wm'* varri'^Iioz.
ily árakat csakis
Tekiiitctln1 véve az ilv Irs/áliitást, n (. kö/önsi'-^ uj»y hisszük áttolja hitni, fy y kószpónz-üzcU's mellett szabhattunk. Mindaz által megrendelések nlkalnuiviil csekély összeg heküldés*? után utánvét mellett küldünk. Tévedések elkerülése vételt le\eleinket pontosan if4\ kérjük czinit'ZNÍ
ALLGEMEINE WIENER NAHMASCHINEN-FABRIK WIEN,
vorlAngerte Oporngasso Nr f>, hiutttr doni Hoinrírhs HofMEGBÍZÁSOK A BORZERE
/i.Ull |M>lltH
A PESTI BANK .s VÁLTÓÜZLET |
..ii.ii.
„M :. Pest, a hazai takarékueiiítar epületében
Kiiliin ősziül) mik ii lii!i7,Hi/Ji'! s/aiiiaiii
l ,„, „ki.,l„i l ,i, „ ti. mi. ni .ilki......lii^ái. :ii-li>l> ;< III i< l>li. >•- ¦
Wiik lnvlril.il iis«/.i-iruli'l<i«ríil t-iil»;<lu ».i.i 'ril«iki.irlii- iil/.- |
Alk.lnnliiK ajánljuk II Ilii) II'Ilii,ll- liil'lil. MIMII I MH'M
nr itt szí i r kulin /,\i \vm;
elej.vényenlténuafrtjavalmla- I
Köt
vénye tovai)t)l
A IIA.I Kllll LLASA\MK(iVKI)VK!
haj- ős pikSielyviK
I. li»iúh».'t .....Ij Altul miir I- .1 amin Im./iuiUl >il.»n i. lutj ktltttlhíw, miamiul a* ->lj ip(^ii
k.ll.......il.'n ulkkrlurk kíitutMlhéi' mhuU-n kitrni ..llinriltatik.
K-i ....-,- írn :'. In.. |.....iui k.ll.LWl I.. krri.l t.il.li.
K»|>ll.i|.. ;i I. ll..l:i|.iiwl
r>i:iviA.L. najrodra»anfti
M,;.....lrl,,.,k ,i . „l.lkrül .,/........I 1,1, -." .....k
Kösibnet elltmeréa.
Ilii Iui •'. |úkk.llvi/..'....-k ..I./..M lia-,.u.l..li, i.l»li leil»T...... |..kk..lj-k 1.-j|.'.,l™él..l
I...MI umiitill. '** IihJh......tiln* it.iu lnitl.iU ki, mi iiimak jn> ilUiiál lt'«v.-|ft«i-li ^l."wn|<ili. Kui^k
.ilvúinliiaarii.
M, I. Ii./.|.'I.M.'I rilll.l, J.
«......ii,.i(i". k •.!'. ...• .'¦« .¦¦!..*mi;
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
>|i„J,.....I,. ,lilllnol"'k. m/luk; lmjJHlllUiM{\i. « !¦!•¦ ¦•' l.'Kj.iUi.j.i.b »fu» k.^k.i.'k
gjf/* I lift/nk tirifk rrMti't-r i.iki^l.-i*-* iitt..>iilitt<>*«*Klmii k^ni.-.....k.
Demal A.. hajMi^*.
l'jlaky. Ilii'Nclilcr és tia
lö liirsiilal
Al.SO-DOMHOUl IH)I„ uIoImi pósiu KOIiOlíl,
li<llelrttd jolnili « inngas iiK.Mig.ikn«k < iBjállaliin a I. ív. kiininu'Kiirl.. un /nini
deszka, lécz, ^ »,»»¦„........,.« fenyő-éptiletfából
l |}fi>'ii<J<
.iktüia vmt; nii'ly ral.Uili>i| Imi mi •¦ in'......iicl-Ih '
miit* ih;/m' midőn a lii;if!a» nin^ULr-ik < a I, ív. wMn ln/p.<hiliiia( b'-m.ik. janiink
HaBy-Kaniz8án- SCll LKSINCÍ VA{ (ÍYI'LA nrn«i
It/cmíuiji ruktAtimkat.
TfljP-. lwli'lrttt'1.
illv), IlirMllllT tV
í:il.i-i,-l,,il.ik.
r.V, ii, , ilt,i.iii.rliiirá Uimil . l-t ./.iiiiiln. '.<ú írlli.l k<nlv.'.
l'^in.knk krr.au......k. Knj/.ik
i. kimul:,lú.ik ki........... in
' K" n ki.lil. in, k
WEIL MÓRICZ, lf) Frankfurt
a M.
.„,.„, ... prr.,.11.%..,,
a r « r.
I', raknir |...|.ir |. li.'-n
KAIN'ITX <!. PAPÍR-RAKTÁRA
Pest. Deák Ferenc utcza S-ik szám ¦ .fehér hajóban -
(i | e/ Mr lj i. .,,i,
kn.nk>iri.ll ti hiueiM, 6.....u i.i.iaTt.iAk. .11........k ini» í« antikul ..Kar.* ..
...,..>.,H...¦....!,..,i,..\k. «,..........:,.!.........ni..„ak !•...!. i. l.-.l.il,.....,|„ ,
KnMi.'Wn Rjanton. •.].< K.U.I...».<v.. l^ > .'I |.a 1.1. .. ...*t, a K-.iJabl. ¦¦inrrrlll........,
ónkkal. lál..|[atd J.K^r. ». U .* I pr r tií I T. balyaurk, .Ul'lnn> Hiiuhm a^Milvr a |.k., , .
Levélpapiroaok. Látogató Jegyek Pspir gallérok fis
i u i r,i. su,,. t „,,;"»; ™.....•¦¦"'¦"""¦" . i ,.,,„; w.ií.1 ,,iií, M;
¦ial I ft. 40 MII H+M. ' | uN||l,,.v fPb^r »««» miKurH Ifi 4V t-ri-ninlili ilirain -1
tmilatéKa HNl li*ri|4tl| •liiixn ¦ JT""" l (1 f ••¦«"•¦>¦ -^» >¦ ¦¦¦- \
L•v *1b*lyt|tk
I f-k*.- Njrunt.i. I H. 1-J ,1. | |
I"-'- i"H"-lu i . ¦. krri,| ,|0,0hb
Raktára valódi anyol |>cryatnent ili l;>.
tfr Sfi ' m-i^-'i".....>i'i<
i befazótt yyüniolcs t
| KlökiMT IVtcr Uönvvk(Mcsk(i(lo
§, l.iiinvkiívski'tl'^lH'ii Uplialuk:
| ;JH)IJTIKAI KIS KÁTÉ"
í \'.:i/.iijiil)lil(ipvcii\ck ina}i\;irií/iitá\iil lióvitclt Kiiidii^.
|i ' In.'ll.ini-- llílull). ni Ili kr.
í POLITIKAI ÓRAMUTATÓ
Imijúk liánvat ütött a/ óra. .ui-iis> >lil)al>,' mu LM kr.
;i/nk -./;iin;ir;i, luk
A .1'oliilU*. úrniMUlKltr lnint<>'V lolvialáu, l l í H* ftt k*t^
\ a .Timik... Ul*
l l
m'Iv.ii
rinKli.rl.iui »/ |mí.> 71 -ki
né|MzerU. i
kí, ni in.nk ujubl. ,1'tilitikil lirtuiilUulit- .-/iiiiú )iiiink..jit1 in.lvii.-k I. kiad a K.it,,i » m»jiu .Ik-í.t.-I.-í; ék-U, j,-l<»i,l h „!Vbi# NapliV- a/i inumlá, Ito^j mim tir.tilt* iL^<tii||.oii>:ii iau><iii ki h Inlibl itrpoitift iratok kuiül. <<p <>l) ki«l-
. i..rv.-nyt)k iihi).yitrAu>Uvul limimit „«»*• M«ik»| kJH knt.-. Mimiké tnuukAbuI tm^yobb itioüiijiíigbcu rt-udkiviil jultin>u» irUti. •^ul^átok.
elterjedt taiikűnyvkiiulviiiiy;iinuit u.ii(.:
I lít* keli.- I ^ ki T t, i I n I ii in . r 'ililrVii, t--tI- i r]. m. y,..\


-íif.1. i.fc kntt- > . IHkr. .»¦•,:. ii«l.a 11 k.'r.l, - f'l ir» I...I..- . ^ k-
néptanítók naptara I87HK évre.
I1I.1 M'llhl l'.ll. :.m " kr
„Nóptanitók liiri-s nejei és loányai."
'l'.uiiiiilini lii^/.lvck. iiu Schlcl l'ál, iu;i .riu kT.
Vii"í<rlii'i>ll' '" '"""" k""1""' k""'.....»»"'«l " ¦!! .!i.Nii..i.i,,iul
> II .l!^ll\ ei\ , i...,íi,|. ,. ,.i,t,.i,. i>.r.i.-kiN. k„it..i,»,;.iki. '
; VÍ'Jílil ajánlom MJIIMIhT J. urnák kiiiil.isoiiilt.ni
lll llk
ZKNKSZKUZKMKNYKIT:
.lniiidl J. „Ilim IVl.r,- l'..l™ Krmivalu., np. 1. ara . IMI kr. .lí'«iiiiiiuiiklitii|t<'," l'..l««M«>ur, ..|.. í. ára ISII kr.
-l«.....I- ..!.-.»«.- l'i.l,-.. I-V,.i...ai..-, ,,|, :l. ,i,. u> kr.
ViayoMi rni,..........,rk»i;l l'-li.-l.i .-!.".¦¦» ntnJliUlL -%
Wajdlta József kiinvvkiuclú-hivataliban Nany-Kaniisih motji-liiiit ¦
.......Ivn li»ai ki.imkm.sk,iLMn-n ka|ilialú:
„U .V [, L J i: K A S 2 4 P S 2 (i T"
auniiiiir lrll.-tl*xim:ti tTO ISXTKÍIiu!/•• .í«rk.«n»ll.ik :
VVaJdits József és BAtorfl Lajos
.i llinj v
«LreL i;rorlnt Oo icrajozAr.
tti^'iiL* .l'tsstl kudu idp-, .', Mii.iinlatultjd,unofi, Kiorssajit. iijuma^a ,\u^ Kai/sua.izsii, 1871* november ll-én.
46. szain.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
áKi egyesülőt liivntalos értesítője.)
(a ziiluinejfvei
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
;i sú pírod alom. km,skHt(ihiin. Ipar. <>a/(lás/au tinlomaii) »\s míim/rt kőrrhoh
JVleffJelenllc :
•l«dt« m«»»U«,
,.,<.. « ayakni w«tffl vagy hét ntn Sí tkvoilAl inul* <» UimU Mtitlnl:
WAJIUTK .l'i/.Htl' kitu)ia*r«jikriít't4l>tii.
ElöAzotúsi föltótelek:
Hlraetéaelj:
l»ikiaiá*< dija 16 kr.
Felnőttek tanítási).
Vallás- ü küzoktatáHh iusK\iir királyi miimter ur ó nagy méltósága a közművelődés előmozdítása érdekében f. é. oktoW ho 17-ikón 2M1G. sz. a. kiadóit kegyfcl-inén intézményében rendelni niéltór.tatott, hogy a felnőttek s/aniiini tartandó előadások ugy a jelen •->, valamint a jövó óvok téli időszakában , ha erre nézve ollcn-kuíó utasítás nem érkezik, a aiult évi oktobtr h<, 28-ik napjait 24441. sí a. kelt körintézmény értelmében rendesen megtar taWauak.
Kzen kegyelmeit intézmény folytan kAzhirré tétetik, - hogy a helybeli fn-gy ni nasiu inban a felnőttek tanítására folyó november hú 15-ik napjától kezdve jövő tpril hó végéig a magyar nyelvtanból, természettan- és földrajzim!, történelmi adatukkal kapcsolatban és a s/iímtaiibul elő-ndú>ok lúgnak tartatni a nélkül, hogy a h;illgtttók vizsgálat tételre, vagy bárminemű di]ti/,eli'Ht*o lennének kötelezvo.
Azon felnőttek tehát, kik sajAt bú-M'bbi kiképoztelésük erdőkében i/.en elö-aiUsokban résztvenni óhajtanak, a togvuma-siuuii igazgatóságnál annyival i* inkább, mielőbb jelentnek magokat, mert az elö-ndúsok kezdete nagy befolyással van a fo ku/utos Imladás — s Így uiiuél kivflnato-í.ubb ez ól eléréséi".
Natjj Kanizsán,'1871. november 8. KUTTKK NANDUK,
A nevelés.*)
A nevelés nagyszerű fogalmának lid kifejezésében sok jeles tehetség fáradozott helyes meghatározására, számtalan coiupli- cált elmélet elhangzott a nélkül, hogy ane- veiéi fugaimát ez által sikerült volna tulje- Ken kimeríteni s határozott megállapodásra jutni, merte mély értelmű szó: „neveiéit" egy ki mórit hetién magasztos fogalom.
A növendék a szellemi élet holt anyaga, a nevelő a gondviselés hatalmas eszköze s a nevelt ember a teremtés legremekebb pél-dánykriK!.
A gyermek a szellemi nagyságnak elrejtett ctiráit a szellemi képesség ismeret-I len anyagát hozza magával a világra, ha a , nevelésnek a szellemi élet ez elrejtett csiráit felkutatni, azokat a dermesztő álom uehéz bilincseiből kiszabadítani, azokba életet, tevékenységet, fogékonyságot önteni nem sikerül, ha a szellemi képesnég holt anyagát a nevelői Upintat világosságra nem hozza, unnak alakul nem ád, s a gyakorlati élőt számára helyesen feldolgozni nem tudja, akkor az emberben cl van veszve a te-romtéH remeke, halva marad a lélek terauitó ereje s egy emberi élet hosszu folyamán át sutétségre van kárhoztatva a szellem Öntudatos működése. Mi dón a neveló magasztos hivatását, a nevelést megke/dí, akkor az emberi kedély alapanyagát veszi át a bölcs gondviselés atyai kezéből, hogy arra a jövő nagyság bélyegét roá nyomja, az érzéki világból atvczcs.se az emberi rendeltetés előcsarnokába a a szó-szoros értelmében vett
*) SíuUtíinj- a ii{|Krliel4J|[n iht«3hp* .Iranv mmík a nevilíí kartbfll* eilmQ tijlA alatt IstD
kijUil * Kk
1 embert teremtse belőle az életnek éa társadalomnak. A nevelésben nem részesíUt ! ember a terrmtó m> lotz alakja a nagyszo-rUség fogalmának éles günyja, s nz értelmi világ szánalumra méltó halottja. A nuvtlt ember a természet, a inindenüég királya, uz értelmi fenség,az orkölt'si nagyság csümény-ké]>c, a liidninány, a felvilágosnluág, a imi-veltai-g központja s az istenségnek fuldi képmása.
A nevelt ember uralkodik a természet felett, láng leikével megjárja a csillagok ho-nát, gyu/.ht'ilni hutaloinmai |iui'uncsol saját,, Hzi'iivedélveiiiek. (elfogja, megéiti a magasztos eszméket, bölcs előrelátással, jo/au higgadt megfontolásai teremt megdiinthetlen alapelveket, u lék'kniifjyság és íu (•>/. fegyvereivel harezol az iga/>ag uiellctt, a tudomány erejével fürkészi a ti-rinészet titkait, határozott biztossággal N/.;unitj.t ki a meg-I niévhetlcn égboltozat minden pontját, vas I akarnia alá hajtja a teiini'^et erőit, éles | széniével felismerhet mindent, a fold gyón-^yvitnl fogva a fényes napig, nyugodtan tekinthet végig a teremtés az emberiség túr-ténetén, elfogulatlanul bírálhatja, Ítélheti meg századát, értelme világával bevilágíthatja a lctüut századok setét csciuéuycit, s félelem nélkül tekinthet bele az eLfutyolo-zott jiivobe.
A/ért, midónazt mondjuk, hogy : a/ ember a teremtés remeke, hozzá tehetjük azt is, hugy a/cmbertii teremtés remekévé a nevelés teszi, mert u neveién ébreszti fel aléli;k szuny-nyadó cróit, a nevelés ád irányt a szellem öntudatos múkiulésének, a nevelés fojtja ^ a fiubüti természet rósz hajlamait, ancve-hs >>du mt'K az erényt a káros killbehatá-
Hirdetéseket olfogad:
HIMJKK SÁMM1H B»0lMi: MAA»K\BTHIN * VOO-
, I.KK, MOHHB Kl'lnij.í', <>|>|>KUK Al.AlOH é,
HkHiA.H lltKIIAN.
sok ellen a végre a nevelés készíti el6 az
embert az élet változó viszonyaira.
A nevelés magasztos fogalmát bizonyítja az eredmények nagyszerűsége, ezen nagyszerű eredmények kivívásához hatalmai tényezők kivuutatnak.
Igaz, hogy vannak szülök, kik a neveléstannak tudumányos ismerete nélkül, sót magasabb műveltség hiánya mellett is képesük voltak tiszteletreméltó munkás és az uinbtriségru nézve hasínu.s embereket ne-vulni', igaz, hogy vaunak emberük, kik bko-moru körül menyeik miatt rcmlszcros nevelésben nem részesülhetvén, a gyermekkori nevelés hiányait kúsubbi éveikben vas szor-galomniitl jKtiuiuli muukússággal teljesen lii'lyreho/Uk, s a/, emberi tiikéjy-Tflugas fokúra vmelkedtek, mind ez az^iibau &/. uk szerit nevelést fcleslogew^<fíéui teheti, sőt az ily ritka egyes eseteit még a szabályokon kívül álló kivétuloklWiiiUU mindig sorozhatok, azért általánosságúit mint alap-iga/sdgot kimondhatjuk azt, hogy: a neveiét iiiivÖs vr&iményeit csak bizonyos meyhatá-rozott tényezők terVHiertt osszemiikoJése kiijitís Liztvsan kivívni.
•leien munkám feladata levén a nevelésről s annak több részleteiről némi irányadó tájékozást, nyújtani az eddig követett általános meghatározások után, térjünk át feladatunk tulujdoukéueui czúljüra, tekiut-sitk meg közelebbről a nagyobb fontossággal biro részleteket s ismerkedjünk meg a/ou hatalmim tényezökltöl, melyeknek terv-wi-ru összeírniködése a nevelésnél oly elke-rülheilenül szükkégcs.
A ki ismeri az emberi termésret azou közös sajátságát, melynél fogva az első' be-
I A li C Z A.
A jelenig.
Clj m.Uíiti ídr, anfjalmn,
Hu><t TlMM )«lk.t» ihul.il-. A moll íUfá^iJ^kíl.
ltv*rmi-k Irtmk riiShmi !•, }ú\ * «".<i »¦.« ját, H ni *(> boldufuk v.ujniik, Siind .1 .r.fr.bo.fit- ....
lliu ^1-titok K.vnurnrt.ikill V.fyM\ *i.rrfctnh ii, ll*H,..k *i*liii cnitdklban
i.««La>at»bb 4*ul
l^lrUnk mint >(yk..r.iii mUnk : Fid * (• kli l»i..y, Mikor m*iU.py» ajkadat U ókli
A karli Jarktot.
l!ty-« msiolyirtiT — ]gy roll, ¦ ha Un A i>4ilk mm Toll nikd, )>>r >orl.au u^llal kQldKm at tili Uk
M»QJlli>li l.irább A V.db.ll .fj" l.it, % átíl
Mai uiiilt a
K« *. t ¦» Kllirttk rl k
p ,
Míg l,(vM újr* folltlill Váfjd .,«r.1ml.el
M.»t hl rw ; SÍJ(ltl Umm, Uíul írrj .'-< f.-li-.íjt,
Kiig a dal, ¦ tftl.t.ir.ti Mlírt !• MÍUnik I T ~
HA.Kl.lTi'í hAnüO
Claudia.
— T&rtétieti benxély. -
ütt Nit
)g 4* lmraona hrtn^iütt Niturdun vár»snRk különben uauudoa iiiouim. lluutu vorokbKnvKyuiiliMt^H^l lartv* lihladuk u luvak, timt.k vittMiviiEHVK halUtaiók ¦« váró* Ukúi ftluleiu Ót «KKálv únotévol »eiu|ólu4k ln*k<uiy ablukaik inuKui » iiykatUn iiiujátó-kot, mely uemoik el^tt fúllárult. Brionue Wvm-
l tur
MH|iHt, áb
ij.i
oab*.
il.)b<«ok i-Eni<tcuul. élllkon, kit li&Ul ^y
követett lr«ociÍH , fáiilóvul uijiáu a ha re na* lovagolt dfllt'seg (mri(>ik<>n — Eljön a király ! kiállák * kulunák, ¦ egyiturtiniuii kivAn-<-<Í»n nyitok kórul, du »Ky lelket ium látuk > h»r»ány kiállánuk vitih»nK urilkUl Un^t-i; ,.|. A vAroa kihullunk lAluók -, a hiUak U vuluk' lÁrvk t k litkok <^1 no multak. l>o n:ögis min i^v *M.\ tiikiDtit követé a sáailút ét XIV. 1«)Jb
Ai uintl a f<U«trnn U py
Unácuhií cH <*rvo sornkuEtii kunloit. Az otro di* luatállotl lovan'il tka a Unai-sliaibn tartott, hul a pítlfeármt^teir ¦'¦« tanAcnnnkok mar váriák. — Uraim! ' b*,>U » KvU«ek»n-tliu>, mi a va-nwt K-jíki'jjvulinusebl) urunk tfe királyunk nu- vitlum elfoglaljuk; lia aummi ullenálíáit ntm tagunk tniiiisiiaiii, akkor a lakosuk m átok tv gyona Iiiindiii iiieftlámndnHitllon vi^lve tcHiixk. - Mi nom álllmtuiik ulluii - válftRXo|A „ IKilpánmny, jó li-hut más alkalommal oly hatalmas ti unitul, mint a Iranciii, oly nagy király, i k f.íjcriulmo má<- voluk ama hulyiut-
lik alkudoitak.
j
, \\<w v.ltUik alkud — Mi omík kivání
— Stálláa M tUulcm ; — lón a feleiül.
— Mi rundelk.>EA»uferuliaj(yjuk «i ejtykuri utlilH kol.mtort, tuuiv ulúg látfiu a Inva^D-
kat é* miiucjkut IxIo^hiLdí ; a tíiiluki't p>'di^ a 1 várva lojíoUiktrlóbb háíinbn uállwuljuk U; ti a í fciua éáet reméoy táplál benaUoku b
tUik'irAiiyAtiali nuni kcanok a kellú luittilutot
- Jút álluk éruttök, — íulold as ezrede*; — i ha viiUmikúji pnnuern luooo okuk, Kir-duljnnnk hutiiui.
K^yóra mul*akkatoDAkÓHt.iit(>k luvaik-kal <<i;vult ulstálliuiilva vull»k. A tásilú a* «x Tí-thí í»k« ulott lón fölállítva ; ax^a liul, ki ait t vitt*-, innmi i-l»i«tett, l'ulkurutuudu a. háiHAiuut, mvlvet joiíj-B inuiKl'ttt. Ncmwkár* i^y n^y-mulului óduiiiterü h«iü*k ajttja elüti állt,melyk jó llia Utútto fbl Uáját A*
cmulului óduiiiterü h«iü*k ajttja elüti állt,melynek tc^ujón t(ülyac»ulia Utútto fbl Unyáját. A* ajhVn/'tnelvhM három kiléped ves«Mtl, fé nv-wursiitolt kftUüfti-n lógott. Ksul súr^tviiu, kov^s vártat múlva «* ajtó kinyílt ó» egy élu» ¦xo^Alúj.ttt ki, kiasonbftD mogijadv^ii aaegyeü-ruhatiil, atonoal vÍMiafututt. — Urau! uram: - kiAllá, - «ll«i»4rM kttooa. - KekeU) bii-mny ruhába üliiaolt ör^ur jött ki mull Bgyik üldtiUioUbólaatUit ^ hiduI, egy futó pillao-tiisl vetvén a tulu átadott jvgyru, liíit* - ha-búr iiiutíwn lianK«aau kiojiéawl — francai* ny*.Élvün uilvinlü a UjIójjö tintet: — Twaék c«ak Ituútálni, majd b«vusutum m iiimáfa keni tett ssubába.
A has buUo rrásóbu lópcsú vutetolt b míg i-ion fólhalaJt a u»l, volt ulkalma UpauUlni kl^lo^ axui-ény hfl* bolaü tVmyút. MüY«*ilog lól^ykaroiat huiuilutt a puha ueraaa ínol ft'ilott lópcsoiut mullutt fullulé. Na«y- tVfttintUiyok okitok a fákkal • MtUtbe kristály lámpa turjosite vil«#oa»ájjOt a Q. Végro ^gy ulduubálM értik, mel/n«knyomásukat liivon tno^1arljn> inrivtn'1 fogva a környezet befolyása alatt u,kurullanul és majdnem észre vi'lWn ül átalakul, a ki tudja a/t. hogy ti nevelő ejíVóimt'-Ko * ""vendeké ii*-l folytonos rWtlmtás mán többnyire lm kinyomatiit talál, a-c ogy pere/itt som fog azon kétkedni, hogj ;i nevelés fótínyez.ii között t'tsö helyen áll a növelő.
S*ik oinbcr a gyakorlati életben nem aztVt Uítt szoiviKsóllcii. iiivit scuiiui iieve-lvsbcn sem tésíoiilt, lium-in .i/crt, mert nc-vt'U'Mí fi*rdf, vilii biuott vult. A/, irány, méhben it lélek Mit'tsf'ifi'i kilVjti'tnrk, &/. a lupe Ivek, melyeket a novclu umkuilrsriiek zmim>iiu'(tékeül vál»>/.tuU u nevelés eied-Diónyéiifk uiinüsígére, a növendék jöviiji''n> ohan lényeges dolog, Iwgv a nevelő itluti alkalmazott tiln^elvekH a nevelés fótényo- j i»i küzt mindjárt a második helyen áll.
Hogy a uevelu nézeteinek ervéovt, akaratának nyomatékot s e szerint uiiíkft-dfataek eredményt szerealiessen, a nevelés nagy iiuuikiija pedig egy teljesen bi-vt^zett egös/d kr'in'z/.en. ahhoz szükségei a nevelés eszkiuciiitik helyi-s uii'Kvali^ztáxu és okos fel használása. A newlés fútt-nye/ói kózt azért méltán fugUlja ul a harmadik helyet a nevelés eszköze.
Kzckct etörebneaitva és fentebbi tételeket röviden összefoglalva, feleljünk meg a kovetke/o kérdi'-i*krv:
I. kinek Jo-íi ís kiHí'lt'sst'^c hi '
duciin f.ikaiik. A li-iiviixotl tárok itt Borogat-latnak, a dú)*dk tVlkuTiüKolvk lu-tiOn^ii^k iigy-niiU íólött, iimlyon nuiuv*itk i» kutyák, lutm-m u disznók í* -•Ir.diiük A luruuxitoliMtiti'it wutiiok sliiilnmra xytijtutnuk * midin maradnak a ***-b»dég uUtt, inig vaUiuulv cíiikorh'Viirlii\ unni vitotntk. \
A dö^kíin kívül taUlunk .¦ l<-r.'ii :lriiy.-k-k ' iAll'*á lkk
móri h«'a k^ •itluliiuk, litfy miiulo kg gy ^V initiíi'iuuliiviil »/.u|>»ri>dvúit. a k<>ntiír')k tt/i kbli é kl'í í
a
A rulhBd'UU inml liullák &\/.m <^k Ivl-l.Hcn rtrta/ «){.Vt/.*.;i;niik1 hí'ti ím ti«m miti- l tik k IAiWlI kdl
lihjji hajlitiu, mímln ujív und"rt,C(iötnitrt IUi
i bisonyos,
mít ok"í.sn-
II. Mcljt'k a ni'vi'Ws *'l\el í
Ul. .Ht'ljck «iU'Vt'léHCz eszköz cl í
\\, M.birktizan nwMri <l
l'j'k " jó ne* Mishez mi^klv józan elvekkel Ussze nem tethetök í
Józan
GYóitm jános.
Nugy-Kaui/sa város tisztaságii iigyöhcu.
1 Egészségi szempontból.
VhI«»ii h ImiiiiihiIIL kerd.-t.rt-:
G. A dfag-tér városunk halárán kiviU «sik ugyan, mágia oly helyen Ali, mulyen a UKWört in, ^Ii-Mfjziptvdn, igun könnyön hat he utiwok-,'¦» ,„.¦/„¦, munkatokra, rn^rt i'/.eki'-ruuk é» «An-tóful.lik halárusak azzal, moudlnitui egyúttal, hogy a/.ok kiizypéu áll. K téren vhti a útglagyir, ill turulnak azur*LÍgo* marhavásárok, e hulyen tói ténuek a k Monti gyakorlatok.Idóvaltott >kor, de luiuduii sídu« idrthon, lugkivált fúrni nyári napokban alkonytáján alig kiállhálo doguüa Aruszl ul. mely unduri, hányingert, eaúiuiirl kti-poa elóidctui.'ltt gyüjletik'uMzu minden hulla, moly Nagy- ,l* Ki* KiHiiíHáii, viigy Siln.vUn kerül (tiiU>'r-k(L7,rc ; azrcl i* vad enrt, lio^y dog
|,Jy kiírna iMn'ii kiirki'nM^iíiilhiK li'-iro, mely e^akin a l>uli<|i<-k lúUuiinitt (utéti óé b«togat^nkmik p>ii<>*4ilib tiTtn^axotcl, b^fdyaat ml. Miudeiek urni inuLutiink : Im^y várnán tik il.i^t'Tt; nmen iU.i'ki-s liülyon, t-axurinl inóltnn a tiiLliuuluniló h./lyi*('^.'k klitó lorolhuto.
özsó^t'k nin(l('/,í'ist'iról s/óló törvényc/íkk
IKoI.UIÍ!.,
VI Ik fejezet.
Mintliugy tp m k«./JH)K'i .d.Mjnr>mnK van IiívhUh b koivetitüi »ínrejiut,« torvi-ti) IjuIihiík rvudulutoit é» a ki>uri)[i Mpviuulut liutároíuiHt n tiirvúuy kurláui k-ut vckIiui vinni, nnu l<HM-k Un a titíuüi olviwo icrhóru, lia 1-7.011 k-jtzi-t némely tíakomftinál tm*tí«dttlma*b Iraíok b"H)' n kóMi^'uliíljáítiságiv viszi » vt^ru- t, alt a tűrve 11 y ti.i. ^ a Í» muliiij». l lúIili k
hogy kikből .....
Kddigidé ludjuk, kik voltak at olóljárók, int in tudjuk, hogy mjkiiiit tük-luik "ifg híva' Wuukinik, tajdaUm, vultak oly kitnnjr.uk, hol a< elöljáróság i-auk ntívlug volt ololjttróság, U-uyk'H azonban hasonlítóit egy gépin-*, jm-ly i-gyi-aek onkény.i b/itíiii volt mo/.^utluiti'i, mii,' <tvu uj roudsiusr állal, H'kintvi! mikéji »z vlül-járo*rtg oldala i.h-H.;U a kÁpvÍsi>lutc.it<il.<i, mint
község és egyenek javára megtenni kell, * a ini^lflult num tigyooukru, lian»iii uz i-g.-nz olól-jArói tdltulbt nnmagábiui toendi nx-g, * - tagjai púdig az elöljáróságnak ; a bíró i'a holvoittMi-, 'L taiiAi-sod, kurji'gyzü v» a kóui'gi orvos.
As uteu fojexot 1-sú kikt-íiióatj a ki« k'ii-HÓgfkröl, hul kónúgi urvoa U'tuwso nem ís fid-tiiutWh.ili, míg a 'j-ik kikuzdoa nagyobb k6z Héjukról síól, h»l inAr kilátásba vau holyesvu, mikép annak községi orvom i* létezhet, hol us
ez nagyon »»úp m udv6J, hogy a lúrvt'-uy «eu-riHt két oly lenyúzó1, mint a j«nyzö un orvoa uz<*ntul az elöljáróság lagjAvnvan hulvhizvf, de muci nitgyon csukély ason köiség^k a/Ama, hol orvo* is lététnek,igy igen gyér mn.tny van a/okkal unntkoxúabu johutui, pedig, ln)gj miu
nak ós szakképzett ogyénokkol nxuu állomáiiok hdt'ilti'HMcnek, at ugy hiszem mindazok
n-»z<-rül, kik a huzat ^rd,^ ,-Mik kivánal-w,
nyi buluggal ktillu találkozni, kik csak >t kontárok álul gyógyiHatlak.igiiíabbnn ruiiUUiik, mennyi munkául meut semmibe holott, ha a
' volna ily állaliuiiM latna állapot IVjlódu-kor «Z
1 lakös#áL uJöim> i-giíszfle^i álhipotát mugnytírvu a 1 kiKJoiiak ií hasKiiAInn, do tok volna itt el6#o-rulni azon okokut, nu-lyi'k döntőlug JjebizAnyit-; ii ik arra, inikép a kozat'-gi or"vosi AllomásokiU, i h* iniudim koirt-gbu iwm is, legalább minden
' négek egvi«ü|v<Jk,elhelyheinÍ kellene,sűiállal ; m.-ri u k.'^ó ivad.^kokra is áldáaos haszon hára-
| A ti.'). §. a Fundosott tanácsú vápusoUról,
a tltl. §. a Hieti'athuzó tiaztvisclokrAl a azok niijifhautrotatáról idmelki-dik.
i.aénuk im<nnyÜM>gcró1 ától, de stol at elaggudt ' j-'j-yiök é« azok árvái é* ötvogyei nyugdijait*-ti\4iín')l, midin e tArgyban a magyehatóaág bóh-« intézked^ta nlá bmaájtatnak. I A «>«- §¦ arról suti, h'igy a körjegyeot a
s/iiv«ik</i!i(' hi'lyAVgek k-iíon-n tiz^tik, valamint a liiutés felosztása mikénti kivcuWt tárgy azzá.
A ÍÜ>. §- ki> kösséghen a lanácal)«lieket a választó közönség, a kdij<gytói a atÜvelke-zett bulyitégek kripvi«flóu*mkt(. válaastja.
A "íO. §. arról aiól, hogy ki« kötsógben as elöljárók három évre' — rondevU tanái-au vá-robban t> évre vAlasKtatnak, — a kÜtjugysA |wdig élethoBitaiglaa mi'gtartja álláaát. ¦ Miuthugy honatyáink at üdvöt törvény
hozittalakor a ji^yzók irányában oly atynilag gumloaliodtak. in-kéj) azok as Örfik'* bizonta lanaágból a holtig tnrtó bizonyosságba Atln-1 v-hnzti'tiek, hár, mint jigysA irom « sorokat, meg fog azért a tisztelt olvasó boenijtaní, ha tUruhni't kissé jg^nvbe vt-siem, | Iga* uKJ""iii ho^iy a JvgysC lolk« a kö/si'g-
Dtik, k'llönömin oly holyakun, hol ar. órti'lmi-^g a koxái'^him nom lakik, hogy mily túladnia i van ily helyim a ji'j.'VzViiiek, azt átéretni igen, ; de mut;mondani aeiu tudom, épon áttért, int>rt j édiM hazánkban számos oly kó/«égük léteznuk, Ilmi cauktily óriidmc-sb ijmroa, Uuitó éa lelkósz I ur-ik kivétöUivol alig egypár írni, olvasni tudó j egyén található, hogy ily holyokon minden 1 i*«ak a jegyző vAllaim n«hofM-dik,HZt mondanom ii kuli, a hol vau h lugtobb ^vaniioitás.óp ily yeken, - tehát, hogy mind i^nnok olnje iSMiík, — bár e köi!*i'^'i túrvénv izakastút :al, ho^'mind' i iin^yelialilmig n ji'gy*ók , toüid.*iil,.a azok m un kad íj ázását atabAlyrende-I ) ttel birt.mit.Ak, i mindozun ititézkedéaüket a ' bulugyi minist triuinouk boterjesszék,megoldani i h'hotuti volna, nőim bír ez mind a törvényben koiulirva mnoa, du ugy biszein a mujiye ön-I kunnaiiyzuli korotébu Wílló valami annyival inkább ií, mert, hogy saját kör.%) ntoókor-mínyxalia Btatutum«kat Állíthat ftd, b-nfog-lalutik, — ruméoylom míMp a tuttiü mugye bizotttmánya akkor, midou látja, hogy a jegyzők éltilhosssiglani mogmaradiisa, s átok su-giilyru szorult árvái a özvugyci nyugdijasáta törvényileg el rendel teteti, a ot utóbbiról goa-di>tkodni a törvény li7. tj. szerint A van utasítva, mondom tt^n súlyos foluhWgbol vont
vonalsámít. * nzuk munkadijáoak ,mgbatáro/.A-aát u.'iu csak enzküzúliti, d» arra, h,ogy az lolji--HcdéHiiu niftit h^'vi-n, tVKlgyulni is fogja, nwrl coiik ekként l"hyt a 70. ^. 'a), b) é« c) pont-jaibau foUurull, a a jógyzö .dómoxditáaárd szolgáló okukat, mint viaMzaiM^l igazolni, hogy az e tárgyban hozott statútumnak a bulUgyi uii-nisteriumhoí luundo f.-lurju«Méaét óhajtván, teiiom nzou oknál fogv*, mórt az álláaálól el-mozdított ji'fíviliiniik oka van ügyét a tnitiistu-riutuhoz t-Hübbozni, Imi a statutummal a i>:iiuib/. ö6sioliasoiililtiitvnn,abhól leginkább gyózóilho tik meg .i iQHtisleriiiin, ha váljon az nlmu/di tott ji^víő jo^nnnn mozdiltntott¦« ni állisiiiiil, -vagy msui, míg lohut oly L-stt is, midin boniu rágyból Uldöautik a jegyzi ha statulum nínex, a törvényből kímagyarAzni a mulaattáat, ha
usak a jiauasz alapján kell intézkedni.
ATI ik §.arról stól, hogy bíróságot elfogadni vonakodó egyén 100 frl birság lefizetésével megmentheti, — a rendkívüli akadályoráa megbiríliU* as alispánra bíuiik.
K szakasz utolaó bekotdi^e sznrint az tnundalik, ho(yr ki a 100 frt bírságot letimtte, vagy a bíróságot egy éven át viselte, nem kötelezhet, hogy a*t újból elvállatja, vagy ti év leforgása alatt újból elvállalja.
Kten ulol*ó kitétel olűtt«m oly bornálvu*. hogy ezt tintán nom Artnm, megkisérUm általam értelmeséaét olmoddani, a raogelízo ?0 t^. három évet tUt ki, mig a 71. §. egy évnt érint, ét 100 frt biraágot tUt ki, de azt, hogy éven kint tartozik-e at íllotií 100 (rtot lefizetni, nem mondja, mig egy évi asolgálattal is nleget tehetett, ett érteném igasolt körülmények kost, valamint ast is tudom, hogy lettnek oly e*et«k, roidonabirói tisztre megválasztott ügyén asl ia mondja, iwjQr í már egy évig biró volt, igy most nom kényszorílhelu, kiívelkezve a 10" frt birsag is reá ki nen vethető, vagy moglebet táo ugy .'¦rtelmozendil, hogy et«n tórvénynynl ^ uj itorssak lépvén be as előbbi évi Molgálat semmibe stíiti voundó, anú véleményem tteriul iill, duas okuk, hogy a birót állatától míno okoknál fogva lohelno Ie1moiiti>ni, arról a törvény hallgat, W-*Hk a jllgín,-,kr.i alkalmazott kitételt iiii is nem alkalmazzuk, mert igát, hogy ns évenkiuti biró válanztáanak barátja num yá-yok, de hogy ogy rostul sikerült válasitáaf liatt három évig szeuv(.dni kelljen, ast lein zeretom, igy tehát a hanyag, vagy vteazui1!)) biró, ép ugy, mint a jegysA állatáról elmoxdit-ható, aton különbséggel, aogy a biró elnio/di-táaa at illutó az.-biró által a községi bitottuiilny ^yutértésóvel eszközöltessék.
72. §. swriot as elöljárók a tlsztujiló »zé válaazUtuak|, hol ía a kítzségenkinti válusz-iál az illslti íE.-bíriJ, a rendezett tanáciu at aliKpán, vagy ennek akadAlyo-esetóru *ntiak klkldiittjo elnfíkkte mellett. J '' 73. ^. elsorolja, hogy kik villanthatok, ' t. i, aki vAlaattó — az vAlasztható. ! 74. §. Orvosnak az váittsitathatik meg, ki
: orvot\udori oklevéllel bir és 1 évi gyakorlatot, | kimutatni képoi, mérnökké a szakképzett éa 1 | évi gyakorlatot kimutat jogyiAvé, habár at - előbbiekkel nem községi vAlAaztó képea ia éa | ha a tör vény ha,u>sAg Által megszabott iiigorla-tot kiállváo, orról okluvidot muUt ful.
KOVATtí JÁN08.
distét nagy virággitl tult japáni edények képezlek és mixt a háziur veiuU-gével tényuson éa kéoyvlmeauo bulorzott szobába lép«U.
— Ki Itwnd urasiigo<l lakása - sióin as üreg, s mintluigy a legsxivólyosb bánásmódban réssesUl, hisEem, bogy nom tog irányunkba ellenséges indulatul tntiusilani.
— S .U *'• aggódjak urául, - fuiulu a (i»*t, bisloaitoia, hogy XIV. l^ajos katonája nom fogja megsérteni at illumnt.
— Szabad uovól kérdenem V
— Báró Tricastöl l^ji*. dantipiéi ncm.i. A király hadtoregébun szolgáink, mórt ús kulo-oaí <-M»ladból üiáimkwnn •« azon tarLoimíny szulút'oM.-m, m.dy a U,lWr .zxrma^.U migy-atáinn jfliw hadfiak miau igen hiroa ...-- —
— Örülúk, ~ telulo száraxoii az ón^, — as én nevem (Iheldolti Mór, rlóhh tenger<-H2 voltam, most pedig szülővárosomban ai óhajtott Byupilmat élvi'zxm.
Kién kölcsönné iiiHgiimxrés Után egymAitt UdvöiiilvtMi, elváltak; a lotag |><-dig némi ki-vániiiwAg^al sH<ml»lé a ssobat, mely mWnánt felszerelve Ion. A falak cirdován Űrrel voltak bevonva \ az avult itléyti bulon>k ki\it ni-hÁny ében siekr^nj, drága porezfllán-cii^zrk, javai hadi »*cf-k a hollandok ázsiai tia*z«kötti<ú»én) •mlékettettck t az ó-ni^nxt cmnd(M szobának aajáUágoa alakot koU>(.m,*t.'k.
MA> különbség is (Unt tol a listt elótl: az igv foKitt kk festmény függntt, índy a nrimet-alfMldi iskoUbrtl került ki, és keresztelő Jánost ¦ paatUbao ábriaolá. Váljon u a muvilág jel-
k»'|i.^ volt-fl, vagy valami ritkaság őzen prwtoa-
Un* országban — vallási julvény V —......
K t'*ilutt gundolkiKlotl úpt-n Trivastul ur, uiidün adironyóra 7 utútt. Kuvówol ezután 11 vacsorát hordák fel számára éa azt lapaaztnlia, hogy iránta való tukintetból bójti ozabályt mugtar-lotiák. l'eter ó» I'AI liniicjHÍnuk iloVateji> volt — K-hnt a vacsora muzlán bójti-jiMolfkijí! állt.
Kuvea idő múlva otth^niiéiiak vrtA miffát 8 vult alkalma at ó hávnépmh egyéb snjátazuru-¦igokut i« riazrovanni, do nom aiki-rtltt nuki ai^kkn! ű«uk távolról is bizalmaa lálion állni; jolulnil a logulAz<'tkunyobb vuudi-gs/ürelrlbun résauUlt Ó* o a k-gcwkóiyebb tault-tlul »cm UniutU. h%'y wim .>1ÍkiimIk 411 ufikkal M-111-k'itt. (iholdof ur int!gliitogaitM >'>{. iiiiponkiut, oit.i Nturitkoiott ai egása ki>zl<-k>-d<<« ra alig tudhatta az ifju ügyén, hugy * csaiad hamm Hzumólyt BMinbU, azör<:gcn ki vili két nűl, kik-m-k egyike a hásíur nővére, a niánik unokája volt. Kí utóbbit uum is wmi'rtí Kgyik napon látott c*ak a melluttu l«.vó n\&*u>\t* ablakáról a kort ugyik melléktitján „gV karemi úmA nAi nlakot, ki in ott falaimily róz*a, v,W tulipán Uiullott inugállolt. Klk-nlxui Ujbbszür találkozóit a lépcsőn Mari ki«usz.inyii;-al, kiOholduf ur nüvóru vult. 'fritasti-l mi miig mími itm-K.|,ct('-«-s<-l ttikiututt vtrii liallgaUg n.'. mán. ki i;vn*z-ruhában árnyékként ttiut cl mindig iuilktlL-.
•s 'lia ugy aídt sem ssólt hozzá.
Noha HoJUu.lia a tranuziák fitgvvvruinuk alivetvu l»nni látszott, rnVgu a tiiziok kútelmo a mughóditott várutban nem owkély fáradság-
gal járt. Kitlvnltva kellelt az űrokr« Ügyelniük ' <¦* at éji órváliúk kílzlés^it tiidomAanl vunni. j TricaatJ úrra korlilt a aur. A tanácsház tormé-, but^őrkodíHl, és hogy at álmot ulúzzi-, mánrést-j röl, hogy mngát a clasaikutókban gyakorolja, | PolybiiHt o -mIh Semmi -111 zavara ot foglalkozásában, kiv.Wén ai Örült .Ki ax?- kiáltáaát, ; vngy pudig néhány iiHDgot, nulv.'t a ™>umM subában a kártyáW katonák Imllaltak, A krtzellevA templom tornyában éjtél után cgyut ütött az óra; a harmadik űrvAltás most érkezeit mag, a vt'íi'uvló iiltÍHzt ki*»í fcltndulva léjn-it bu a teromb.', iW iKy szóliija m-'g as itju ti**-töt: .Hadnagy ur ritka fogást t.-tluuk ; jujjón It-kinliti' meg óa a további eljárásra adja ki ren-duiülét."
As ifju tiszt folk.-H i» ns óroxobába ment. A falra erOnit.it «ovétiii.-k gyengén viliinitá nn-ga knlüiiák unjMirtjait, kik kftzüt némelyek kártyáztuk. mA«ok nyiicliclv.-ikvn fukUdtek,' as r,rjárHlból viaszajiiltek, pedig egy u.lt vetlek körül, ki fek.-te kii|«-n>óbifo annyira ul vult hurkulva, h.íjfy árosai i* alig l^liotetl lálui.
— K nöt nt uirzdn fújtuk el — monda as altiail, -• miután hwi/abb iduíg szemmM tnrl..tluk. 0 küliniíÓK.-. hnzuknál m-g-mogállt éa sajáitágoean ».r^tutt axoknál; mi tium ké-telketlh^tiUuk, hogy et ismert j< 1 k-het, e nó kétségkívül at urániui hvníicg parthiveivei vao ÖHtckottetéKb^n.
— Mit fi-lul ón mindetekre? — kardé TricasM a roju-lyea fogylyUíl, ki némán és moidulatlaiiul állt tlotto, é» kiusk magataruUa
a kora cáapáaai tölé emelkedett lelkületet tanú aitott.
— Önóljun márl — kiálta a katonák egyike, mi alatt az Umoretlon nö arcsát olfodil látyolt félrurántá. Tricutid a falról levevé a sibvétnekel, hogy fényénél foglyának vonásait láthaiua. llámulva hátrált vi.stn, midőn » uó-ben Marit, házigazdájAnak nővérét ismerte tol, ki halvAny, de bAtor arczczal nezott reá.
— llogyao on ittV — monda a tiast elcsodálkozva i miként lehet esV! .... Ön ily ídftb.m az ulczAn elfogatva katonáim által!. . . Ai égre kiirem adjon o rendkívüli körülmény felöl fclvilágooitáit.
(KuljUliU* kOft-tkeiik.)
A szemek.
**n ¦ ni | T
luk Alii) - « fikalt aiMtk. II. ...„.„i »,rsUkoi jmui . .T
I.A..1 ! mii ..<¦„.,.!) *.«k míail. De ¦ atllrkt non.ífkb.HMelléklet a „Zala-Somogyi Közlöny 1871. évi 46-lk számához.
Csásxűr-t'imloi \v\ rlek. \'l, A császárfilrdői ásványos természeti ; gőzfürdő előnyei mas közönséges gö/fiJr- | dÖk felett, az újonnan átalakított gaz fürdői helyiség tájékozó ismertetése; s , különös rendszabályok arra nezvu. ho | yyan kell a gőzfürdőt esz- es czelszerUen hasznaim.
in, Mindönki ösitüns^erucu ére/lmii mi én mennyi elég, melynek határúin túllépni som >i tuele^, íiiiii ii hid'-g hnuxtuiiiUnbüil nem
7. A góziilrdöitek egy egy hiixomlinni hiu/nálutát nem kell valami izortuan kimért
mi u ttmt kiiliiubúzó
a hathatós tovékmiy-
a góítllriiií, * ezen
d il
gózbfll Mt-lón
ruud.teruil uly juteku
s.;gro iagalluilná, in
hutásnak tuUjdouitli
muly több lurdws haaznáhiU után *t ugási le.it
szervezetében iuuiatkuzik,a mi a paugó nedvük,
iníut aranyér f&tkuzói, eleven keriugésbe
hozataliak woduiényd.
A gizfürdo ezun tulajduiiáii ulapaiik k. máj-, lép é* más pangásokat > dugulásokat, valuinuit az "Zukbdl > rudó ¦záintul.in szenvtjdi'sL eloszlató erélyes hatása. Inneu magy urázundó msuii jó kUvetkozuény, muly rogzótt'náihábau, idült élusú huruton aía|Mló acm-emésztéibii) (tndígwlio) s a haa-foly áabim (dmirhoca uhro-nik») koronába a gúzturdó használatát.
Kvekig tarló tökélyek, kiirilmtlaniiak látszó knie/uk, nemi bajok, továbbá begyógyult l'ekélyuk t» aebuk után halramuradt liijdshnaa éa keményedet! hog<:déjiik legbiztosabb (tyógyatoiokei a természeti ásványos gőzfürdők bon uJálják.
J« sikurr«l hasin Alják azt aionkivül a ft-y- i.rcs fájdalomnál, guri:sús lélukzi'KiiúI, s nem í/.iinó Kányáinál, úgy a nonuui kiilunbuiŐ luéhbajaiuál , melyekból i;gósi árja s/uki-tt kiiudulni as e. uemel gyólrö görcsük- s fájdal-¦nuknuk.
t ág, raaly sokszor
ai erúietctl szellemi ém testi inunkábuu, vagy a hosazaa út fáradalmaiban, vugy a kulónféls érzóki élvek túlzott hHjhásiiiláuan keressük, hton érzet, mely éltünk egyik legnagyobb turhéDiik mondhutó, néhány, sokszor egyetlen gö«lüfdú| h(i»íi,á!i.tu tiliai elenj iszik, a a helyrehozott, feluditett test egészen újjászületve
A göz- tW hideg viztúrdú a legrégibb a a a moll >tt úgy is mint vérliaziitó, idugi-tfl-
Ulyb.il liutuukint a «>ii- t1* /uhaiiy- lk'l M
hülózéji végett lóbb izben már érewük, hogy mele
lesmuk, ha a l»nKy..s'/uh,lny alá állunk, vagy a langyos iiikiirfürdubo b-pünk, * in tujunkk<l is le Inlrnkdáesoluuk, mi a legkellemesebb s huszoosabb hütósíer. Lui^oa mán következik a hidegvíz.
», Fürdés ulatl a üiászárfUrdói ásványos htivvizel bátran ihuljuk, de vége f.dé egy-két pohár áU/UcL, jttgbuhuf'Ut dubavínit íhmí ,
lt. A szappanoa pukróczozal mló dörzaiilés minél erósebb, aunal hiitúauaabb, s tekintetben
a Hl r<iús/.olgák kitUuó tapiutattal » llKyes.Kgg.il bírunk, s mindunkivul leslulkutása szerint
IU. A lAjó
líUb
p.do l
irtl t
titúlzui xí,
ll
V iiUjial. itukl.tk "¦''rí
vogru
r»l, t.nie.u*.
11. Mikor a hajul t1-* amktUt b<ik<nní, tmgy iiál oloiiuljiik, olluxivik keoui.
12. A liinj{)'(« fürdfl hMinálatu után 8 lud'4{|mli«lij(jk alatt éa a ciu^j' iiidtíg int-dtirbuii jiil ki kell btlttini « ttiatut, liogy ui ilt>tl HR^tjdiúdjrk, ¦ aí idi'.jár.ia vis^alají
Dáglli Ulluil blKUMÍtVlI lügJ-Oll. Kg>- IHIIOIO).!.!!
»ykái(f állaiii a mbmty ftlatt num c/óIsí.tü, du fdl óblí t
ajái i
f, gg
jf jillám iiuiii Inból.
Ki caupáu iiktruudi8i lugulább kél»*ur baaxuálja lkdL külO ^l
) y
iiK-KÓváaa állni « legtöbb biU'K*^ ellen bialosiU mt^át. At ilyennek nem árt a. lii^vuuul, u ily ediutt luitLU ciubur num ig-tn ttirthat * megUUt^tAl, kUlUDÜecn az nnnvirn ulhaul-liüuott burut m ciúi nuin egy könnyön k4|>M At mogragarlui • gyölíirní, a a gin- éa hülog via míg » járváiiyu* e« ragályon nyuvalyAk «U«a is luuhau>» véd- <W gyógyaziTÜl a^olgál, olany-nyiru, liujjy pl. Orilfojiburgbun « nagy elwlorn iilcjéúiO ügyötlüuo^y sem halt meg aiuu botolt: k közül, kik l'ri<*LiiUz i«a»ittl, dörisolO et liidogviigyogyiutkljál buználták.
Kxen, tukinirilyesb orvosaink állal in Iuh lyi*luil s inogo.rÚMiutt állítások valúdixága mullütt, azAiiKM aikurus gyógyeMt, a miiutunmtp, unUU Unúskudík. KivAlt népus városukban, tiul h liott'Któg küliínfrilu fiijiú oly azaporán blbl ki ne* a jól ruiido-
& g
M»st már láuuk u güzlúrdú liuMinálatájink é«i- éa cwMniortl rondszabályail.
1. A ^itlínl^l ni év niind.-n idAa/akábiui bátran luhet hnacnálni, a nudveé, liidog, zord idújáráHlian num árt, aül akkor a vii liid>:g<K>gé-nél fugra míg haaznoeabb. llt *<-'nki uhui tarthat meg)iul<Utol, miután a bid«e viizulia-nyok ó» fUrdd által ageazon kihdl a tosl, • kdödik . kUlso buliatásuk ártalom nókuli
n^glapitUHláoii álul luginkább cszroveheló.
l,j. Fürdés illán hz olluzöleremben ji>l meg kell döruolni éa azáritani a Ivstet. A
l.lrd.ili^n i-sitkuíöll s<ni[ip»ii.>u mirulásnak, ú^y
i* igen jótékony ulunliutásii viiu, s a kihull .testűi kellemca mile^aeg^e) ársjitju el.
14. A iúrdés alatt megpuhult lábujjkor-mok.t s a tyúkszemnek uuvuzult labl'ultörést a iur.b".szulgák ígi-u Ügyesen tudják lenietseeni ót kivá;m, kik különben Í» miut tapnazlult fUrdúi i'itniulatok s tanácsadók a jó borravalót annyival inkább megérdemlik, inert csek.-K fcetésuk lóvén, nmjdiiom kizarohig a lúrdo Wendtjguk ajándékaiból éluek.
li>. A tttatut elbágyasztó meleg fürdÓ Után lefokli'lni, pihunni lehűl, du a tu-stut felUdilo hldug íurdú után tuuác*usubb jú "agy niuzgásl ion ni, míg a vér izgalultságu ugéezen te i
2. Aí uináaztfltleii toló gyomorral vuló fdrtlés miiulon tekiututbvn v^célyea, ártalniM IdvéD, legciéltstirUbli ruggol óligyomorral, vagy vaUmoly konnyü ragguli bovátelo után egy pár órával ké*óbb fUrdoni. KUr<li>n eIAU a*m-Uu kiHtínt^» vagy ásványos, különóra ügy uubár kiwi-rU viaot inni igon haaicni>«.
;i. Kólhovlllt vérrel, izgalott kedélyljrol t'tirduni doih BzaWd, ~ ubb<-z a tostí ó» lulki inuifftloiD egyaránt mogkiVántalük.
4. Mi.lolt h ^fllrdobo kpnénk a hai kiilrit^ío n a Ifingyitf viaU tiikőrlürdo b»szná-Juln ujáulliato.
f>. Ki uiMXor l<íp a K-i*t>«. "" ijwljon vímih a góitiük kiwtí nyoma«zlii Iiatávátúl, linuem subwlun vogymi lílekzotid, Uriózkodá* nélkül azivjs. bu n gost, bátran nyinsa f«l •táját, juoumit, s ha uuUlán néMli&t, vagy mán valniní bajt érez, inunjoti a hideg tn-huny alá.
li. A iihk>- Wir^ilájcsarnokliHii lovÓ nsi^y k.'uiiMler hévviioaz utlani U^m^ntóknril »okkal t'orrább, s Mtérl eit igeit howuun liMiaálni uota unáotot, vaUmiut • furnibb «ros«bb
p
10. Miiitliogy e gözfardót a nuk csak dulutáu Jlul 7 ig busiiialhulják, fúrdúa ulőtl u.ukodjuiiak gy.ii.irnkiit luugkrl^ Ini a inkább kúnóbbru hunyjuk *t wilübúdet.
17. Aí itt uliuorull rtimlnKabályok uloUu pontjiiul uil Uuídk ki, l)"gy bár n tu^aiiítnNU inuluija, ' initf'iit giontabb <-¦ gyoktTuscbb ^yt^yilád tukinlüteból egymásután mindt:u nup lubul góilürdól venni liiuiuiiiisb iduig, mrrt a toat uzálul nem gyeugúl, »ót napról iiiipra uródíklik ; — du aíórt a uagyubb bajokon a^invudók e tukiutetbun ttí melluicziík as orvoai tauácaol.
V11. A császárfUrdőmulat^gai, élvezeteilegszebb kilatási pontjai, az ikerfőváros sal való kapcsolatából eredő rendkívüli előnyei, Buda-Pest es környekg lagerde kesébb látnivalói, nevezetességei.
A eaüiuártiirdu <ijml«miüól, tulyiwiiról. különüsun a társalgó luruin urkólyoirúl n a dunaparti angol parkból gyunytint kilatáa iiyilik az elótlo kuntuty inóluVaággal h.impölygó I)unára,arajl surüun ii»»kálóc*olniikok,kÍBubb iiAftyuhb hajókra é* gfiziwokro, ¦ kivált n »WKilHÍgauok k-g.^bb iákkal di^iü t»M urd«j"iro, virányua parljaira.
Korán r«ggol üzen zöld ar<lő.ko«xorúból táljuk kiemelkedni a nap rózaapirw lejéi inig a kórülto lebL-gii f o h ó r fulli-gok uemzul-hánnaa azinllitket diadabin pumpiivnl tüntetik elo.
Míg t>>IM<i tekintvo » naftyobli.ira szóló hegyekkel tmsiekajifvolt újlaki öa az óIjii.Ihí apni házukat látod mm»tv kitorjedni, nuly klipnek bufoglaló keretét az ú-budai b.HJó>ryAr Ai a posti sziget k^|i<i>i; — lafulá tokimve, Itudu hiatizan elnyíVló vizivárosft, a budai vár, a nz>mt (lullrfrthcgy, ¦ * l'una föl (itt gyAzolmi Ívként kiterjolÚ lánezhidon túl az ítreg Hudá-nak tiatnl uttty menyfcMsooya, l'egt mmk azemiinkbe, majdnnm ogéai homlokvünalnbx'V pitmpás dunasori ópUletuivel . s a hajaktól lieinwgú kik.ilAival, raktáraivat miulegy kiMlfátyui alá rejlvo vou»ó bájait, ingurlö ruj Ulnu-it
Ki liddtiTest rendkívüli ¦iéj»éKU fek»ó»t a aagyatoru kuroyékéaek, egyetouM paaorá.
májának l<!gf.<n»*K<*«lib kilit'mi j.onlját ko r>Ni, n.-m k.II e|>en a mAgux U.-Ilrrt hti^yra 1.lmiíB/..i>(, hímem im.njon <.uik M » r*ii-H/ártiirdÓh.'z kuxrl ,.-¦ ....ni i-in mer..|. k h<-gyd<irnlirn, ti<"'»/"r n lóriik nirm-thcz, a a/.iii:ui n kenwxt.s ku kápolnához. S innen nem c«upnn hz elff>b teirlukui, Imunm tlnda-IVk kk klU
g
lóri,: esó Imi.ha Kri
,\i k. rt
hi!
, j y
L\>-l t* ziigliguul ]nnij»á» nyári lakaival, az uj.rú fehor >uiz;.kk»l .-ll.-|^.i >/ikU. (l.illorl-lu-(íy.it, a Imilni vár* IfKiiHicytilib rttitxót, n.'it iin'-t; uz I ) liiiilán tú^oaii |HfiniÍIi, íí.rlit-oüdn'i kiia hegylánc-Kokat, s l'estcu túl a ráitk nézve -/..líi emlékezem lUkuame^l^ a koael hugytn-^'¦k kók halmait tinsia idóbon pimzUi sznntmol ¦i Máthaij..
MrgjcKvzeniiA, hjigy s tnisrgm kilátást r,;K..| As este kUlónbozó VilágilánbHii lehot
Heti szemle.
— Varján- Héln egykori' mexikói li^.t. n franctia purooz háborúban 'i mtIniI knpotl ór-nagy a ebasseur d'Afri(juo «zredból Aradou van rokonninál. — Jókainé hat iziiidnn.blmri vendéj;ii/.iepi-l a nuiiiz.iti szinpadun. — Az uj kurouitörítg január lén lép él.-tbe. — A n>'>i
bazár jitv. il. íme '"\.r.1|.tlU.....gyébv l.'l ui.T,
T.tmesn^t,-> él>e 11 ¦ u r é* S/iiil.'ruiírniegyélwt H mar forint mugküldetett. <'Imink cívlili-lylnrió beadta lemondását. - t'ruiK-«i>.ur>zágban álta: Iá nos vétlkiiteletvltség lép éleibe — l.ugos városa honvédlnkmnyát ripiilut Mujnl koluégén.
— Temesvárt az uj német a/inliái alNpkóvu lutélolett. - L'azinándy Uenea .I l.tir.i |H. poK'-at indít meg magyar és nétiK't nyelven.
— Liszt Ferenci 17-én érkerik l'estre. — Orlay Koma .Attila halála1 erimrt nagy fetu. menyét kisoroljxk ri,Mi db 4U kroauil. —
meg. — A bécsi „Neuatiff ute/.úlmn liá^bér emeléM miutt zavargás voh, uiinieK.V 4«l nrr emlt'T jótl ó*aze, Bok nblakot bevi-itek. — Oroszország hadereje l.«,*rtt,lKK) einU-r. —
Kossuth Ujua alt mondta Si......ívi Kinőnek,
hogy a ivehkérdés numuiik .MiiKyurors/.n/t du a dynwtia noraa tolótt i» donth.l - Ule^y Uyorgy árváinak a .llazti* l>ixt<»«il<> tuuk Iihi ftot küldött.— Abudaí polyie.liuiuuin jövő évij.ii átléletik l'eatre, övi lniíbérill 4Ü oz*r forintul tííctnok. — ('arrd uj circuaiU l'esteii innlt vasároap nyitották meg. — Kgy párisi un-iMny gy ennek fejjel tengeri rákot ho/ott a vil,,gr.., 2 óráig élt. - liéub.'ii a I.ip<ilváros-l)iin halotuk estéjéu uagy tuz voll. — A liét/ii cuinmissiousliunk 10 miliő Irttut ulakul. --lVbruezunben ogy bolt ajtón uz áll: Mugyur királyi Tubák ób (;igarren-veraehli;ÍKS. A
lurok hudcsupiilok porosz-roudszur szerint */<(¦ vu/tln.ík. -- Dudán a (K-llérlhe^y ixúoán lüzj.'lió alkiilina<t.itik. - A Wurinudvurhan eitKlógéiH>t alkalmainak. ¦ litólhy Z^mond legfőbb itú'ÖBzeki bíró harimidositályú vnnku-ruUH rendet kapta. — Báni l'nikrueli ^r.ili raimra eiiudlelett. — Ai orsxágK.Vlllésun a vadászati törvény tárgynltalik. — A .'Ah-tocnik- szerkoszióje fvlmunteictt a vnd alól.
Il'oitaiotti, — Az .Klóörs" Bzerkuasló H kind.'-tulajdonosa (juthánl Kiidn. a #N»gy |Vt-r >'Lár végrendulute" czimu regényeit kor-n.|xnnak ínagyar Hifdilásbani kindásút ke/d(<' ihntí, tntiid.n ssámhuz uky » oldalas ki* iv«t
Hirek.
- iKljfgy/é„.) SMbaiUáftVtlrlanunk C»ányi l.ánztó mmkalmga liáflmr <iézi> éa neje l'Mnn lnkey HídÓDÍu loányuk a bájo. éeazellulil-dus (>áuyi Caáiiyi l.«nku ki»a*tz.-nyl Kordik Agont — Kurdik IVter ti» KUrtiK.li KraéU-X tiuk — li.illnw.in 1. hó 4-i'n oljoRyzottc ma&\ nak. Tuitoa buldugságut ti azent frigyre!
- A gózfurdó rdaz vény társusiiy vnlusxttnánya elnapolta a helyisig kitikziWnek végleges tárgyalását, mivel ujubb ajánlaltét-k-k jelentettük bu. E kds«deliiiez^sro rá nundliatjuk a góitiirdó nem kfwzíllgózmúdjárn.
- .S«ivarvéKgyUjtőtárBHaáK-alakulása .vkii kilátásba helyotvt., «At már tóbl>cn jfyiijl'jgetik ia a stivurvégeket. Megvagyunk gyózódve, hogy Nagy-Kanir.itáii, hol az egyletek virágzjuánuk bótenuó fól.lju vun, ¦¦ jóti'ikony uzéluugylut ia buzgó ful karolás mik fog
drveiiduni, de nem^ak nalniik, Imne.....r^,lK-
szorte óhajtandó, mert ha kis* llflvvliálmn rivtiukint U árvaleány nevelletik fel us így Rzerztitt összegűn, bizonyára a nngybau dohányzó MagyHrurezágban tn«g tóbb árva ny<y liilnevultelést.
- Zalamegye évii egy t:dt„ k-zgytil^ tét műit héifóu gróf .Suipáry Oéza tV>i*|inn tir « raga saeiiíelyeton mOKnyitván áiialiio<« lovtert-
I aéget idéautl M, hegy Haroz* Sándor I sí Uh.pán ur lekós»>ut es a tnegyukói'tnségtól 1 buoiúi vett
— Kgy putlnui K/iilelénil va.«uli egv^n tegnap délután utiyonh'ittx magát. llullilJH
K/I,:iittl,l.ltt J„vóre bóv.bh.rn. *
- A hu U lon-hi r .mI i „nnrolrlhA/.-nov. L'lén ftunepeli mognvitá*ának évf..r. dulójál.
— l.nunnk f. évi4l ik nzámának bir nivAlában Zalnm«gye egyik községit — ticy,-tm nélkttl ~ infgniváa alá kt-rlih, amennyiben tniiilóját, kitu.hÍH. (Munlás sAt. módra ujévt az.-r-/•'xléan' Iiívik lel,fz érdemb<:n megker^stéllUnk, minnrint jilent8ük ki Hton kftzhimény irójitl .S/.ivt-seii, 'd.> elObb nev«xzu iii«k magát nx a kouég, hot u gyarló, nevetséges és mégis lx>sz-Bznntó intézkedé* tórtém; kíklonb«n annyit késséggel kijeh-ntltnk, hdgy nem az'érdekeli tunilótol, liHiium egészen más forrásból tudtuk mt>L e hirt,s haesntleg a tanítótól értusilettünk vulna ll, egyáltalán nem luhet ¦ nem azabadmi út u aéreliiiLB bánásmódért uldóiés Urgyává lenni; külóubeu az érdemes kóaség elöljáróságának numcsak veltlnk, de hivatalos utou ia meggyűlnék baja.
A A nagy kan iziiai kir. lürvénys^k tetiílfiii szükséges tilnóküögi h járásbirimági hivi.lalr« IlKIfulvam.'dUki bclr-ltondrt IH állás
— llos,.u»yey (iy.rgy ulaiutrgyui U>rvényszéki Ulnok a z»l*-e((«rsz»»gi törvény-Hzékhez Ügy i'azazé ni'veztetutt ki.
— A nagy-ka n izsai túzolló-.gy|.-t nov. I.Vén kuKÜ meg hivuinlo* mAkóilé«.(i, iTlAiiyájit a ,Zi)ldfa* vendéglő mellett lv*i < mindüii éjjel li tUsoltó virraazt.'l'isitvii'olók; ll.'u.z Anixl fóparancanok/ Knaiiz. itnhlúuAr K'|C<lli«Kt, Stelcznl Frigyos aíakiiszparaniitnuk, Walbueh Mór tuzórségi parancmiuk, l.ublicz Sini'.u szortárimk, Wolheun Hóáog el.ü ,.t Kitru-Jáno* másod azivattytivezeli'i.
-- i M mi v eijzó.) Úhynicsi es gácsi gr.
F.rKrtrl, Antal és neje KeSseUkeói bár..
Majlhényi Anna Imi.j leánya Forgáoli Muthild
grófhrilgy^ycl báró ftabárcty Kálmán novemUr i 0 án tnná esküvejét KAszeK»n. j — Iturbidi- Sah-HtiT herezeg, mexikói
iróunrókiM, királyunk 0 Felségének gyámlin,
hogy n.nVnek unnkatoitver.'! l'atini Ink-y I.áx/ló <<.-• l'olini lukey Kálmán uraknál Uto-pilám l< gyen. itozonyoH ho^y ü fensége Nagv-Kiinizna látnivalóit is mrgti'kintendi. Ürülünk, ln,gy egypár klinker.z<-tl uteiát már 1110^11111-talhiitunk és hogy a tínleía árkai (.-•). dv« vaunak. Kimondjuk, miKZerinl ilt és itl, olt iU én !iii...tt fuserok lesznek ültetve, itl Unt n viiroai színház, ott lesi a górt urdu, amott tipli I 6 váriMlniín, csak alt úvin tudjuk, toroaynyal \*Ky lor-.nya nélkül. »
— (íaengcry Antal szeretőit küv<v liluk n mull liéinn aggHMtii b.teg lett, auinbau iij:ibl> tinióíiins sprint inimltiii vészeljen kivUl vun, s már ágyából ful ii kelhet.
= A „Ilon* Üi>f)-ik számában olvassuk:
kir.ilyi ti.rvéuyszék. Ügyészaég, telekkönyvi liiUimitfí i-n ax oltani iVgvinlézetbon suknenili |.'ln/<Teiéa sziiksi^gtiltetvén, a zalai túrvémitcék elnoko hirdetményben liivjn ful az ipar.wokat, hugy Hjunlauikat f. 1*71. nov. 20 ig dr. !!-¦ ric« János caáktnrnyai királyi tnxéki "Imik vs minixteri ImzIohIioz küldjék. Mondják, hogy buftonló felhívá« a gráczi, inurlinrgi váruxbáza-mhI is olvnsliató. Mi azonban a ,llon"-ból megtudván, tigytlmoBtiitjuk az érdekelteket; kik-Itinbtn j*>vó ítátuiuik Iiiimí iparosaink ériluké-lx-n e piilvázat alkalmából jg.-n élénk tv.ikkut . iug kózolnl, '
— Kgy, kitünó liiíoiivitványokkal ellátott makortéas ajánlkozik uraságPfnTlWté-n/i foglnlkoüáiira, Ixmer^e szukkéjizotlségél é* munkaszeretetét, njánljuk ó|, s felúle )>fivobbi ^rtenitont 0 lup sEerkosztőtiégénél nverli<tni.
— iMinislurválság.) Uróf liuuat hi-r.nlalmi kanczellár, a esáuári ház- és kulti«yi niinislerei;éazséi;i állapotával indokalt kárelmii folytán 6 Felsége álul nov. Hán kelt loKm. k.ziralavul lólm.nl.itetl. - Ilirlik, ho^y II. ,i-( h'lyéro gr. Andráxsy (ívuL, mások Bierint gr. l.óüvay Menyhért fog'kinevezhetni; amuliHii lapunk bezártaig m-m volt liulliHtó.
— (U a I á I u I á *.) Tegnap délután tomet-letelt a takarékpénztári éjiülelhei) jobhléiro sxeiifl'Titlt el*r, halott, és ez l.aubeniiur tavink igftigntú ur neje volt.
— Kerencty J"*n>" széh-a korhűn is-inurt lovagiaa 14 müveit ilju Ss.-<i^-»r6kbeu agyonlőtte iiiugát a nagy részvét mellett I.ollén tuiui'ltetvlt «1.
— Lapunk mull számához volt melli1' k.-lvuaz ihároaberényi kt.sté'.ykerthun k.)>l.:,l . diófák, eserjék, i'm pUniák, n.unositütl niznAk a ^ lltimh-sráknak l«rp-«le|iii.>a árjegyzők. MeKrendel.Uok lllluianu Vunoel mAkortészuol
- Lapunk bejártakor voltuk Zalám* gv* kí>Kgyüléséről sz.>ló ér<l<kQt ludúsitást .-» Ildiim <ié» mitiyei 1 só ¦tjegyi.1 állal na^y
évi né|>«zámláláBáii»k eredményéi. Jóvó stá-inunk bovvbbon tárgvalja, az alispán'jeien és tudósítást p«dig készséggol közlendjtik.-. MN. ||..U1.,n. K..,»m>,li..l vHhik, jlUffro >• sWrjnV.
- m. i.. ivii! »:ii..í>uit. |
- AU.'IArii*k.>nk «*>¦ »u«Mil>"l k'l*,).'*!.-k.'«x'i>
•"Ura nuHrAnir-vHrt hUiMllok.
- M. I. Tauoí*! - ?
-- l'r, J, P**l. A uyíiti.tnrU k.'Ulaiii.'n>.M, m.>l> Uimiik Irfuti'l'b K.Y.liHJ'1! k*|>*«'i k<>»ttii.-i
\VI (1; >(.t LtkAiira h,(M<lidh. »srrt mi»i> tttr lis.ljuk i ...'rolmik mi i- lii.lafti Uk4....ik.tl, -I.-— ii.h Mt, *(> helyan rau it jiiJri* »ll. vn.lmk a l*"hk,
K. I. - H. K. »¦. K. / I
T V l.ft*ii}e KíVrll \f\<-»Ii-iilink. l.i.gV^iU
K. l„ A U.*i .nín l»(ktll.'k-i<}*t>). ..,11*......*1K.
- I'. N. S liflxoriMi. K.'«i-<-kk'< rl'..i...i.li.i mimin, IriVtEl.
¦ II. <!/. T»pok.». Jnr.-! ..íml.'.s,
Ű z 1 o t i - h i rli ö k.
tlHV-XHlMI, noviinlnT H> IMTi.
A .MÁZA* ma/tar .M,-ll..,|...it.S.....k ISII. ..ki
liaii JiM'kiMUUUnB Honiiijnn"" *H '{i'il- lo-xiHAi M7.U7 frl— kr Ki Alii i-ii "II !Vii .Iti l.rmll.i. .'nW.Hi'.l f-t ~ kr. Ki .M>.-.i T..f..1ri ilijtk "..*..*„ liiHI.IHi? fn 111 kr. Ki rvhi-ii kiftx-i.h kAr.<k <•¦»*«!/* 111'. ti:l
IívTi hilli>illi«ik'ft*.i.r|ii' l!'ftH,l>ll frl Hl kr
K*U*QiM a* r«r«. h.-i.-i> i.j .<m»ll vi.Ii. 4 'h t Ji dlli
Piacii ar.
¦ lírjtkr iJo.tilii
,<l ,'Uii HUi'lal'
NngjKun. rínp* k:I H. funl.ti rti Sí-W foi.t ti frt Tó kr U-> 1.) -m rum :< In ii>\ k, m
..>rHili"r Mj
ÍI Hti füul li frlsSU kr. I'J |.».l - Irt - kr.
f„m 1 f.t tu\r Atr.
ívif"..-r„ TU il fmii .1 fiiJllki Tt 1?r.m. ;l lrt;(i kr. Árpa kft«iin«>iri>< A.'i i'.ii f..nl - frt - kr. U7 . tto f.-Ul — M. KuVt>rir«i« 4 frl -ki, * frl III kr. K»k<> li-tA »U« imhiiiiiniiliiii. - trl kr /<*>> f> IT U-ui 1 frt TU kr. 47 W¦ f..nl ldl7Aki. V.ihnii" a f-ü M f.,1. frt - kr. <W T(ir..ut • fii - kr. 1lal> frii.'r
I
.'."I H....M 11 frl fit) .r /..,.i.lHt.il I 4 írl — kr kó íl lí ffl hf Ki
U,
a.iiiaí|t.ii K knnii(i dia l.i„
lun f.M
frl fit) .r /..,i.lHti I 4 ír írl. — lítium — ffl -
- kr. Hii.<»i \t> f fn kr. UH-m
f. KiiAljliict .'.I kr. Kon- ffl ¦ kr.
.Vili íft" kr .luh-him f"ii'ii It k ***»•
.............. IIV. A*\. f.,»ij«:iirkr.r.|l.-i.*'l»*t "7<l
k. - f.l. KAr*« W-Wt kr. l.n.l a»Un? 2 írt . frt— kr. 1.U.I I.—II *• <" •" ¦ -1 '>' '" k
¦'•lilia-J frl " ki. TVil. 1 ¦ J1 1 '»• I" •" l»»í|"»-«
f,l NI kr. - kr. Ef)- kív< i(»I„.í i»»»-fl* 1 frl :!•> kr. Vij* h írl S«l *r. t'>-l„(r *j.l.kli
„up 14 kr. -M„„ „.likiinkiM.ll kh.il *kíi« - hl
kiHy.íL.-íl .,,
¦ i i , i, ., tinfr'áuak Arjvf)'»lk 8II6ETHY KAROLY, '"¦'¦¦¦
Vaut) aatMklRtl i lt>
K »*..<•í^ HoiUr.ll
,.,,« III ór. 11
...MislAil >• *('• I"
. ,-.|.>« IW -ir« ¦''«
fP|t. ft drn 4H
. J ír« 3
,1 .i. 8 ír* UH '
¦ijji-l II -Wn »"
* ' i III -W» 30p.r.-.kor Kai.U-Ar.ll i,..l„l *Viü'ai.íil Bírabr n..!.- ft-«a «Ai«u .-.„.I ¦UIIII.I vmallal l'ragerhofuAl p..ll«k....k.
Értéit- és vAltófolyam nov. 10.
¦-,•/ motiiliiii""1 r'7;itl: '"'"/• '""•"• kiinil"n
tl7 X* Iní:i ki *ll.i-Ulini k-dt^ln W.Slii i Lnk r^/v.'riv.k 7'Já i bitoliolíietl rd»v^ny^k *Ö. mi). Lomlun lHi.:i.'»i •»«"! *|{W llO.fiO; HrMly .LtriiliJH -:.."'« kr. '-JD frmiku* ««ny «.a7V„ kr.
lietl naptár.
..KJ.-Í 4 6.a 41
d/l ,l.,i 1 dr. 4'i
t-»i.» Ír líra **'
' IU-, .l,m roitRdl 4 dra ?"
. Ht..nil>Mh«lyrGI fi. ¦>. W íf» ^T
. T„t<.t i..|.".l -I. n. I *" "
"r l>, ¦(...!. "fi..1,
a -J:
Ilii- V* ll«l>- Kall ... ;.
na|> L. I-J-
Y. 4ti A j-t n.«([r.
MílA XIII. 411
I.' VataTitp
Ili i:'.iitn.uk ; K<». I 17 Feetrk í V10A. I
; Anl.n, HaK ^ I J.aJ, Olt» A
Kelclia McrUcmló: W»)dlU iÓIief. SfiiAlvPrlirs/Jó: Bíturfl Lajo».
A palim gazdaság részéről fognak folyó hó 1 27-én délután Palinban Nagy Kanizsa mellett következő lovak, a legtöbbet lyürönek készpénzfizetés ' mellett eladatni:
) ilb. i.1.W mén.
1 , Ti éves inon.
1 . :l .
fi . ti kanc/ii.
18 , killftnfíle '., —:)', pves rsibik, és
4 , poiiy ló.
l'uliu, Duvember hó ltl-t'it 1S71.
^ (iiiisorliiiiii r»ii(liN-N|H'kiilii.ioii - d,r Wiener llfir/,11
Sp íilr lintti'rheiliifliinemiiltli.r Kinlniíe viin je TJu ti. w.imut liei Aninol,inii(í 1(IQ/U, 'ia» i«l H- !-¦ ^" frle«en ,-ff .ii.,1 Iteiiuai Thoilnohiitero «ir.l ila> l'unitirtinm lur ¦¦..u.liluiri trkUrl. l>m I.oae.in »ekih« der dritlis Thuil
\l,r,..l
1 »ii|;«lt.st i.t. »pi.len filr Kn'linunH dn Con.ortii.m.. Kaeh 12monatlich«rlt««chllft<lKiriode erl
, .....I Aii»i«l,lt.nji .I.t .-ftiehi'11 lleoinn... Aiini..|iliiii|i«ii llbernimml, und au.lllhrlichn t'ro.pekle
>t,n.ltit kT.Ú. tin.l frnn.....1>„
liank & Weclmlt'iliaus F. .1. MIFKA & ROSRNZWKIG
In Wien, KilrntiirrrliiK Nr. U.
'(ÍUUNKH líKN'Ö,
ti./lUrtJ.
IjiiLhIiiíi- /mii tnkaiilV ilcr iim crscIilMM'iirii Innslirurkw1 (noh'miíihiiI) Tirolor-I.osf,
c. «|i' mirlNrlii'iiiI crliinltTl. hrssfi' nlr Itiuiritrlil. uml <i*irit rnlc und iiiifhslr /Irliunu m-Iioii mii .1. .lattin-r is,* <•
iilftuummcii unt (riudjl tíítjalb
tiiitii, tJÖ fit bit wit c)atlj,tlii,tr ,ini(ti)U fluftr.ijt
flufrajitu mit an bit
fit iVifítítiic hlf*fciinilt txUvM fiit hum.it Ilittu ,kí ;Khu*u flnititK int ^u.i|)c wn t JJiiliioii tAultYii i^'tat. ilVéiElHutt riflJiMfn ah l.ififn.
>í«r(c r.nfifllniiii oÍiii,ifT Kr 'i'mihtilf, iwlAc Mcfc íliilcilx
I. Tifit íliilfitw tYiiiijii in Liimiiif Mo« 1 'JUíittiuii ^nltfii lm^ mirt mit a.'t^.iUO ft Ö. tl>. Nntihf -1" ^.íhvt L'. ,Vr t-ififllf in Ihttliibii^wrfd>rrftuu.vii (Vofti itribriti, ii'own i(N« mit mlitt.ft.ii* ."Mi fi. o **. wrloft nvrttii miiíi imb il .\\Uyii Mfirllvn 4 XivIniittfiMt hu l-hn- mii .^uil>tt((iúv i'Cn liMIIM-. 1Í(H)O. HMrOO. tOOOO jl. ic Ó..W., iwilcr*
¦I. bitien Hfi.lhn, .^iffclnn mi»i«ii, KiS Ht VdiitvvbanptftdM v>niiehn(f bic ;{libliiiii|4)?fli.()i UtVTHtfuiiu.il, i«ldK í/twit \t*t »*»antií bittol iii)«i> froburcfi ba& bit Van tfruiUMfkitl mii il'vnii fdmmllidtfii MWrtli*;ii imb niit-dW.ilirtKii •iVriiUMcn im iicii^ili^ nhch.ifii Wtvlbí wii mtbr ?i)lt H >OOi»0 fi. mit mit olldi Ilii ^biKtTtiibf 3tfiiíi-|ii úMjjfii llll^ i»Vi.illíii tuftri, \&< .in* iiiit iiiimnl'in iin\iliit) ii>|inid>fii-MWTitw oNt N-ulMvc SiifcívlKit nnb fiub fobin in biefev 'íSriitbunfl itNm iinbíitn vojt jltidijiiílílltn.
Hm unit kintit f. í. ifimben hu fíh*k \u lirftrn, \uW\t Wiifidit bit- iiíjniiAU tLVrtiirtfhibí itlt-ft Utvi btn 4Ö-rtb nub ti( SidjtritKil biffro i^píatí fdbfl tilS ftnljjt U,iriiJl Kit, fo biit fid) bitiíll<f rnti*u«iftti, finfii Hifit bitifi veit \u Kin x\\vfdt s» rtUxvixtn, Kifi fii ttll.ni imb fi* ittpflidjtd, állt fjiti'un hi ihr ppu tjtiitt bií
I.JHnvff INJ'í hl thixviniH Srti'ki-n f) /f. .'*'> A. »'. ytkunipen ilvnirtigen Ltiie
« Vorrath io Uin,K «iiW\ iimtrtialb íintí >l)«4, b. i. Ui ind. 1 ,V»ii(r 1^7:1 mit bfin pellrn ílnKinfí)ítti[f, b. i. tbtnfallí !i 30 fi. in ^6(11119 ju u<i<bnrrfi ii-mnh |r^i ?(Jiiffr rinro ttmilijirn Vi>(f« nfiLíifi unr U-ln Uf-)r,.. n.niibttn tr iiitn-rh.ill' ííum ^.íhtrd jdkű Von jrlyu sJ)íiuudit (itm k<i>lltn
[ ttiit.i.if*i'"ift in ;Viblnu,i ,vf(ti r.i..... iwitn.' fomit iiiuhoiiih iu 4 ^ittuiit^u anf .^iiivitufftr tvu SlhMIO, 14000. lOOOIt. IUIIOO fi. te fpittt.
ífv>u( Vpft oöiif bítin ^(VifliAluiiii bt* tlliirtf<iuft« witanft ^ít íicfati.itt 'ÜVdifdftutv, fldö .ifii.111 iMdi bíin Xa^coceuifr, n. btntultn mit '2ti fi. P. fi. i>i. íiurf X\(U Vi>ir jinb Miili in mi iiiiiitiii 4i''«M(IfinIyii iou'ptil in Wtíii a\<s ^iittb in brn ¦Ítuli1iuA(u iuir^ btn J^fWomff (ii bal*íii. Hm jcí-LHb t-fn 'rinliiuf bititt Voft ^ 111 r m 0 11 11 411 tvnu^liitn, (0 b.K Nr.Kit1i1.1ir H^<tii(ií)iití rnif ikikk íihjII bitfev Veit auMtni'i.bfii, utldK fit aiif .".n niontiti.(tx 'H.ittu mit MM ii I fi. c í&, wrf.iuft nnb toelti maii midi ;lal)fin^ bn trfttn :H,itt von nnr 1 fl. uub tt\ ttnctlidxii ÍKiiucKifliiln idien .ílltin ni t^n inidiflcu ^irhim^ni ,uif He íviiH'llvrffív unt; iitYTbanpi .mj ollc Ivcfftt ii'irlt. H\iJn tiittbfi mpfliéttt jidi bit itcf'rtiiltt !&!<*[(Iftubf allt^tMit auf iH.ilM wtt.iiifttii btuittúvii |i\i(iuinuicii Invirtiofr na* t'af.ill btv li'^n iK.ití' r-imti itiic « íjkí mii ttm ihv icivtlid) .ifii'orbtntii ÍVti,i,i ^utUft.iufaufrn. fit i\c(trtirttt ivítAftlftubf, luiAbtm fit, unt ib.tt ,i«bii(" . f. í. Hiinbtn ,nif tifit inifwrfltnji'biilirtfii, .inf:tvoitfiilll(btii í'o.tkitt, twld't mit hm flntiinfí bititv Viyj ifibiinbín, .iiifiutilfatn ,\u inadéit uitb tiim ÍMlh^ti, *lnfauf( unit an Mtfrn it^iiiifti^nii^tn íbtil \i\ iifbnifit, bo bit \um\ íHiirflouf Itftiiniiiit ftiiwbl Vt'ír Kilb itviuifftn jcin riirftr) tiniiilabfn fi* fvUlul't, ^lonbt .imiftmitii (ti ti'tnwti, bo6 n»l)l tanm tréflit vVinanb uwlÁír iÍW>6,iui't an jiMdKii Voftn íbtit ninuiii,! ftin Hiiftt, btr ii* ntct'l tttiinlaftt ifin111 u^iirbt rirtc* rttr aiu1< inchin\' bitjtv Voít oiiuil-iufni, t\i i'iítmil 4vir (cin iHtiíío Mvbiinbtii, m.iu irtui011(1 iu vitt ,iitfiiin,-)(n f|>úli inip bitit Ve[t, wit cbíTiuJbiit, blnmnffttinn ^dbrt tum i-ollni ílnl.iiif|>uift í« <iahlimti ^tiinnnifii utrttii. f^i ^"('rt'f" auoivJrtiiKit 4ufua))tn btlitbt maii tíilwlb rtilli,iii btu tntfalltnbtn 2Vtnit) ntbft W iíttuinti fiit súr
"ti wllrbtn, ntiin bifi-inf vtfl.ctlvt iwrbtn jolllt, (mikií aihtfit #fttttitf <ij<d)itlftul( ,i(laii,ifii ju laffeii.
Wechselitutrt <ln- k. k p.iv. WienerT^ndelítwnk vmmals joh. E Sothen in Wien, Orabcn Nr. 31.
ebnuMbnt, bltmn ftinnn $abx< ium veütn 4lntonfimi rftttiiufl«lift« brt ^abn« l»7ií( ívttát fobaun ftdiitv
Ujlnkv. Iliischlrr ós (in
lakdTskcilo társulat
ALSÖ-DOMliOUUUMi, utolsó pósla KOTTOIU,
tis/.lclttlcl jilcnti a iKii^'i-- n 1 ..-.'K-.Uin.k >¦ ciíviiltiUáii a t. tv, Uz-mst-Kiiok, ini^/i-iiiit
deszka, lécz,,».......1,.......„„, fenyö-épiiletfából
nagj i's ji>l bcroiiikvctt r.'iktiira van ; inoly íiitAnjiisati i'Kjtköíflltrtilí ; niiic nr/vr 1 váM>i lii/uilu!
Hagy-Kanlaán, S( 11 LMS1N* j KK (JVILA
Kifejlődött tüdő vész
teljesen iiH'ngyónyitva. i«s-»
11011 JÁNOS udvari s/<illlló ur kö/ponli raktárának
Hi' kiirnlt 11
liiklitiliól li.inni r n ulun a tiiii^.is niusá^o! mit k-iunk, iijanljnk
rIVkintt*l.-« ur! N,-..,.
1 ro*/, t'H li»Mlotl.;n V ii H •"»¦»('¦(y (litriÁri Söm UtbRt.Íl»K
11.
láfl k.ivotk'.-ítt'bcit DtlHdiK IJ<mlittib niérvt-kel Olt.'
-a kilsK^bix'Rttuul nrixt>
r,.lKj,SKv„||, , díl k|
htdin ni.
|)illan«tiiRk M/jo, melyen
-fi |o-
K u^j i{! nriilom «on pillan j, y
ki« yv Timikt.it i.lluigyjn, tt Fuánk iiuív.i oljf bunuslA i(lü|).)nttit inir olöro kUláinitv.Q. Kkkor ukinlnloin «i ön inal«la-l.lv.ini<l hirdrlmrnyir- .«fll. Mini n vlibemilú. aki illegni. iilr»i' vénolt Kmliiia^iálliot kiipa«.kndlk. nyúl ló ulolú l,l h,,r«.ti,yl Inll-m.
rrillrü) rillFt. ai uloln
s tiuti>li'tii<l,
(529—32)
I jliik), Hlr.scIiliT A Ilii.
f.Uriwkodok.
tam e airr Illúll. .....Il ben ulul
in t unlnnUI rrnilrl...... bi'ltl
A uy.t^ini.'.l olojín eialvú l..iil|> thtn Iikhim.IIt.i hóm, aipinlnl.....n<
KILrlcl-arn niK»)(i»)ull. í é kl
ík d
_ .................rÖNAdAll
HVi<*r« lUk'!.eletén nii'KByÚKyult. ni é>i én gyrriili-kehu OrAiitiVtt n ei idii (ÍU » iTlhlj.-.!, f-K.Ns-^Kiifk firvi-nd. ti urduin, i-(,.. uUn M .intltVU-ii.v<.i.Miii.k kA Mlöllhetii a a/'-rl — minlliogy a*ulán ón udU-m UdögyulWlisU, é* aliK miinoWiUtoin infjí * lialilu.l, — in<>nt álk|»>ti)in j»vulvAu bi/ialuiiiiii.il likinl.'k ai ón innláu kiv.n.AtárH, • kénim Önt nukmii pooui manv.it-illel :iO prlUt-ík-t in»UlnkiYon»ab il küldeni, a r).xliK Ti»iit<in Ldinb-T-KÍk * in'ni" .>>liii«i;. Mid&n ütmük mim b«leHC>«ójc<;bi*il UuimllAtt NKK^lyc^rl mi>ly hálí-ntHt kif^tcitt ua óhajtva varom a mojf>n leh HO italaik nmiriíivutttltít maradok teljét TI! KINEK KKKKNíV, c.«. ,«ra,.u u.,f.iew.w.
j4
./i.lettel
>.m)-ka
ti;. L'Un
al.i.lilaii c,jyeilill W » j ,1 i t. .] í i
„ f korntwIMban kapható. ut-ILlll mlhdi'H i i-rv Ilit lUrrv
nil .!* nyarinekekinSI öO-nurta rat-gkiiuiíli » | rök J<>it*f (fyó(fy«ünUiii(SI,Koli.Mvárott Knm ' vrtr,sr.<k kúlUi^oit. . stádiuméi, AM-Kubinbaii Tyroler 4* JSchlu-
Viijíiijliuly Magyururitu.^. Valuliányacur ! »i«ríun..)l1 Dubm'zmibon llnraoii hVriiii<-/i.iil,
malut luomiok tt Tirunilüiiek ázoa kisti- i D'-nntúldvárun Nuljiura l'álnál, Kár<ily-lV>vi.r.*U
i'jjttu' riiiiliutlan j<t tótom dnyóiért, melyekkel a tűnné' ' 'ír'"' •"'¦¦i^li .V«<# K-mittin ]#>vúk K*r<-lyni,t,
' ' • ' '" ni Ti kod,! t-röi útját. " L' '¦ ¦-1-1-- " —'------- '—-'•.....;l "-¦"¦-- L1
" "I. Több i(v «la
**•% Hi|.;ltr«t lioVi.límcii-rü ihaOlarry által, tnuly
viak<-n1 bajokat: nyoiiiur, ideg, moll, tüdő, máj, vmuihrUtt.i. U-ljc« ei;é»migu<)k ,
n.iri|{y, ukhártya ié^téái, hó\y»g t» v^-bán miudin zavart vult * gyninor bajokkal ke!
Uhum, KUn»'>k.'>rt, -/.¦J«-|tc,S.I, McUknullÜM^t, i kiudnn.ti). A bajokt.ll It.rvalcsL-ifcro 11 n<i
knhíigiVi, ¦¦n.''<*ilf«Í j-yiiii^i-a^ifitt, Kíorulánt, ni
<irrl..>i.t, AiinntliiiiHii^ot, ^viinKcni^itt, nrttiiy'rt
vuk.irt, láMt, iwzk.irl, v^rtorlii.láat, fillxu^Artt:
.'« háiiyáni in«.;rt mra; iHrh.-w^ idfjói. i», dia
Inilrat, biiakr>m(irniK,it, sovénvkodAat,
eárKaaAgul v-'l-'.^Kt Ky('-nywt* mt-lyi'l
Ki''%)'"orrt'l <lHoz,.li«k; Uibbi kiiil "biwjiiy:
y
y pápa í íiwiiuógétöl, gr. l'luakuw udv. márnáitól, de Itrttlun nianmianőtol. — A hiu-nál táplálóbb lévén, a Kev.ilnciúre ItilnőUuk-
•)">¦; r"»«l alalt k».iBlt.Wrt hl.l.Wf.1 i..*
nKtfiaiabaditott, s hivAtáai mul UHboritUtiiU v.^-zhoU'iii. Slunuir L. I. m-ptaniti.. (4
Pléhízelonciékbon '/, f«nt 1 ft. ft(» kr, l t, | fuDt 2 ft. .y> kr, 2 funt 4. ;x) k. ;"> tnt II) (l. 12 m | font iíl) ft. ^4 l'onl M\ ft - Kovaluaoiám Olio-;uUtii« táblákbau Yi oadaiéra I ft. i>l)kr;
b.tr-.T.üt |)i«bal idtiitdsiim ' >cllir Marnál, <
iiidu
gi vitnmban
on Ki-
;
e 2 frt f)U kr ; 4H c»ó«»<ír« 4 frt !*) kr ; b k '
3nf«dl im
;
pontiakban 12 ca&s.lre 1 ft. .r>0 kr, 24-Lr. 4M-ra 4fX> kr, 120-ra 1Ü ft. 2HK-67li ra :W ft. — Kapható: Barry du K t rál Itécbun, Wallti.ohKaa.u, Nr. 8. l'
2. M
^nicbiurn nná> iicbintii Ht An uit Connortintn fűt Fmtdit-n an t^r 1K/»-«#t «Ö|w cíiifii
tjjanj, luit t-infit íofftlt-c ImIM^'i mxtta. Il'ív ixiivtifen .iuf ba« rulijí u '.ül a itt.
t.
,,\'( | lapuuk mai B/iniáii«k liird«t<'ai rovutAban \nvf> !Wrv é« i l;JUk-v> Hir-chler A Üi. al»ó dumboruí faraktá-j rám, mely a Dráva ii.unt<tbuii a legnagyobb.
Inll érdukului fogja, hogy ifj. Wsil Horitt 51 aj ön luulii-tii l'Vnu k fuftban a logujabb ^ai-^'Hidaíí^i gt'iwkrúl rnjmk»t t^á 1« i r á » o-k u t lnh'f e„ küld ni.-,;, vulahánjrator uj Kép i.'ltalállalik. Kk iránt i-ouk «^yaier kuli út tu-doeitani, a a kívánt rajxok ideírod kUldfit-nok moK.
Nemesített gyümölcsfák
minUtgy ;it) (farub :t, 'J én 1 4vewk juláuyu áruni nladácrn kiWon állanak, uaniélyvaua tai[y luviililoj; rrkmiilliotiii a tulajdonua
KKTSZKKY ISTVÁN
t.Uililoól,
Klihátd"D u
HIRDETÉSEK:
Bééiben, Stadt, litxjnenjaiue. Nr. 2.
Znand.in. l«\>'.l <>kt. 2<J.
J«lrn loraiiiniial fulkérum íínt, mivwikcKljrik neketn i yuraabban m ariNthrrln -iiijtliböl * • nJH^njl f»K >orbiil ujabb aiállitmányt kitld.-ni.
AiftDftlhorin íiiijvit, flyiV'vrri'jU hatihtnAi fo(»vn, it U.k.ii^n k»zd |Qrj»<ti>i, éi (iiiiHihatom -und, hogv min l.ii oldalr<H kuclvw.-, Bfodiűdnyoket M<lull«in, é* ^d,* "^"''t <^njbHJban, sut mt'g «t ert'm f >Hf<ijiÍN ellen ia, a bol mái ncrok en-dtruíny ntilktil alknlmaiUtUk.
iájvi ufab
vógi't járju, a él lflbl
fal), kuld.-mif.ivt minél clflbk Móly liaztelottul
\Viiari-nlia»». (:«tr..--l. l
H. (>. von Akon.
Küi>lt-i''>k: S*|í,v-Krii.ii>iii : Hi-Ih. .l/.i.pf (ívóíytii-,, Hoi.-iil^r. iftitpon J, K'«tlhel;«K ; POi>t*r«r gy.ÍK>»n-ri»». H'nift M. Weisj
.n», Kihii- I-:. T Vpiii,n'iuLeit : M.'ir fiiaiknu, "(J (lnlhsrd Tivnrla-
; H.ir
j.bnitumd
j" Kaj«.a»áro
ihí.Ioi, : Krnmi.li.i.í. 8(i|«ivífutt :lUrw*rlh, Hdmnuii (jó|{r« : Mirlulivh Ht 4> Hcrmftld tini, "(í IIbtioj ((HÍnnAI 1'éci.íti
«y W /i K. ZAci, Ki^.ikh gT'lttti.'Kárildon: Z*<1ahii.(iky tj^fj h'-íIiííihtKím (j-i(yn. Tuin»b«n . tlmff íj"^í?«»- - D>nia(Hld
: Luki.-, (rynír". Himr-í(/«r|[,vnii : Nmhitt ¦ AU'. l^.i.tv».
Ky/.íV't ' Kthnnnon: Ximou K....|d tttrí ¦< iimknil.
Fenyőfa-palánta.
Somogy raogyi'bi'ii, Kumárviros vaspáhaállnmiísho/' egy óra járás távolságra gr, Zichy N. János vrás/lúi urait a Imában 20(),OD0 darab kút éves fenyőfa-palánta 3' frton o. <*. ezerc cltidandó. (¦*!> 1 ;i.2) :
Odorin-szájviz.
Tóljbtzori tajia-ittalAs Uum\\ in'-kjt iiIííii b.Ui.r vh-jiyíik mint toilettt!h/tTt e valódi illats/ijvizi't 9 rcgycli f»i|í|i»r és fofipasta helyeit íurltólaK .íjánlani, nem kti-liinbt'ii ({vÓKyliatásánAI fiifíva erősíti a fogizmot, eltávolítja a már jrli-n lehető j/t (scorhut), koiJciin-t i.n bűzt, me^szílnteti a fogfájást és megfelel minden kel léknek, melyet a t. ez, kö/imM'-K p;iy száj vi itt öl kihe-
teltu-t. Ara használati utasítással 7O krajaar
Mfc^i'i'iiiK'llu'tM kiv.pviiz ti/i'ti-s-, va^\' puHtai u'átivrt melleit
Kalivoda János
gyógyszerésznél, I.etenyén, Zalanienye. (^s<»mao;olám:rt Hl krajc/iir s»á-miitatik. (AtH a^ia
SZEMBAJBAN SZENVEDŐKRE
t rcndkivllli gyóftylutása kíivotkeiti*S«n, elírhetlon, tdbb éw 6U iiiiniten viláitráuben ósmürotitMé lett iiemvite a
Itire* iHwmoi'i'ttMiHtk (668 — 1)
Prof Dr GRAEFE-nek.
M»r n.rtik in-cnydgyullak a klilunfclo iZQmbkjoklxil, é» a
íz tflbál n ln^Jobb liirunk iírvtsncl. ára t la Hit 2 frl ÜH kr. u. 4.
kaphat
IIOLZ J. L.^iúl, Berlin, Fridrichstr. 74.
Kölcsönök
H'.iNll) i'irinlt')! kuriive fillVlí bármik i'saiepi^, küza^ek-, tea-[iilütuk-. valumint tiivüafikiiok'ia cDJo^yztSa- va#y jú váltókra a.Utnak. A torl'<«zt<W\ réailctonkcnt, va|>y rövid idd alatt >¦ történ he lik. A föltételek jutányosak.
Tudakozódhatni e czini alatt: „ALPHA ( Keszthely, poste restunte. ((107--3,1)
MOLL A. Still>LlTZ-l>ORA.
Központi szállítási lakhely a „Gólyához" czinuett gyógyszertár Bécsben.
ii.iilá.a vi-(oll haroi.itolt nov'alAiráioinniariJIátolt ha.mAlali uta.itvAnyokkal árnllatnak Seid- ' litt piirok « o vejjelt a klll-alak liaaonlal<*«A|íánAI togva shjAi i:yArtinAnyonimal konnveri folcae-ríltetbetn.-k, .:«on hami.ilvAnvok váairliíálol aion iik-^,,.1 i<™ol ívok mindönkit minnriiil: ,.«« Általam kéfltrtt Srlilllf-lior mltuien k<itul)i/iju liaumiló MnltintnyektiHt ¦nt*-yktilQnböxt?tíjiül miji'tt rhljetíyem én altítranuntmal rllátra.
«ra kkj- lopecaétnlt eredeti dobolnak 1 frt - kr, Haaxnalati nlasitAR inindi-n nj-i'lvon.
K porok rendkivUli a a legeltérőbb oaetekbxn bebiionvnlt Kyó^-bataauk Által minden ' oddii; i.mert bAii .-erek ktliSlt la,,adhatlanul ai >U nolynt foglaljAk el; mint aat tok caer a faaaíAri birodalom minden réaaoibrtl kereinkhi-a kllhiött liAla iratok a lej{réBíliiteaobben tanuait-jik hozy e porok rógxott aioruláauknál, emeaithellenaéK, (íyoniorhóvtiél, továbbá nopMiik, voae i. idsgea bajokbun, aiivdabogáanil, ideíoaaiig okoiu folAjáa, vertolulAa, núaiaa f.i|{IAjíl»l.imnAI, vígUl hjiloriAra, b(ikorra <a liuiami.hányáarabajlftmnál a legjobb likőrrel alkalmaalatnak, a a lu){tarti'«b gj-i'igjhatAat (-redményealék. 'r' .
J gyogyai. b>vAk K. gyo^yai. Foaielhoffúr J. ca Ko-ifeld F. uraknAI
goi-, vit, igáamarha ea kézmfl-
\t* kiinuutHaok kívánatra in-'gyeu kulilotuek.
WEIL MÓRICZ,
ifj. Frankfut aU.
A HAJ KIHULLÁSA MIXÍVÉDVE!
l'ulytán végtéru sikerüli uúkoin egy
Raktárak Saty-Kanlmán:
BlIOVáritt L.hdric. 0. Cattlarayaa Klrii. II. Málta." ('.(.'.inuvü* l.lr. ftr aaiai'aroll K-|l Ká«J»r Iji
. K.ihn Jik«t>
Karadtaa Itrry^r Jakab n«i K.iroaoita Wp.1I 8and. ty^ LttanyM Kul.vud* J. í3fó(j«
fly
Siaaihatltelyca fyr
i; S.ir.ivaia tin.y Andra. fyiH... i Ziarábkaa u^ti.lhaoh K>. gróaxM.
|| , OyWk J. J. ,y4IJ...
i; tli T t
Kzm atyknél kapható méj: (.544—r.
i Bergen vároaUI valű lc(íti«ítAbb ea leghatAlyosabb
valódi
Ára rny Oven
blialmöJ
fk hMiilálali ulaiitássul 1 frt.
tik nunt
Minden üveg, maa liali'nájuir olaj fajtól loondí mogkUlönbőatotAi végett vodje-yeminel
""4"A*'v.lodi Doraeb h.lmáj-xair mell- e. Itldí bajoknAI, .cropbul,,. M rachiti. betegek-legjobb gy,yyh«tA«.l van; „.eggyógyitj. ¦ l-g.Hdultebb k.ia.v.ny. <a „áa.b.jok.t, vala-
" lK*n"l',!K't'i«UUbb!íakl'll!l,atA!yoa.bb l,.llnáj..ir-,.laj faj a Dorach-halaknak leggoudo.abb .egylljtía. i. kiválog.tá.. álul ny.ro.ik, 4. át.láb.i. a,mra, vegytan, kc.elí. a » non, von.
k.n.m . bep~-.et.lt eredeti U.egekb.o l.vo folyadék íb.n e. „gy.na.on All.|.o b.n vall, • u kuotluul a tartatot iltal nJHJl.tolt. H«U *; íyogyaiuíai ia vegyi.. IWc.b.n.
haj-.és pikkelyviz
IVIuláliaa, mely álul már 4-Timóri baimilat ntAn a ImJ klllultiua, valamint a> J.v ig»« kellometlon iitkkrlyek kt-jtxötléite mhuíen karra olharittatik. Kgy üvog ára 2 Irl., jhihiAuí kill<ldig>ol \b krral lilbb. Kapható a f<-ltalal<»iál 1DEJIVIA.11. hajfodra«zná,l
l!<-.<.l,.rii, 1., IvArox, i.loliaoni'BgaMu Nr. l.| Megrendülik a vi.lekról uoiuial t.lju»iltutii.-k.
Köszönet elismerés.
(in h»j- ía pikkelyviaének in«»iri l.«.«nAlaU után feiboríim a pikkelyek fojIMoaetil niuut mftradt, w liajanl löbbd n»m bullotl ki, mi annak javuláaát hinyug-iaün elóaeRiti. Knnek folytán eaennel alkalmat vultek Ünnuk koaiünutem a oliimerceem nyilvAnitáaára. Moly tiaatolellel I'HII.I. J.
(WU-W) « mbi.....i c«. K. ...1>. »«.- í. ír.-.Sntad« kOny»?lr6J«-
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Mioilonldl. rliiXIIimmk. niffiik, luij/Urttik >ll,. • Uhi-lű Iv^uUny-uab Áron kaphatók J0- .1 iHi/uk urak rtMfrt tokilolea lia.viilatoaaai(ban kcaiilotnek.
Demal A., liajfiulrasz.M^Bl^BlMiilMBBBa—»^—^
J á t v k á r u k és társasjátéko k.
l'umpáian OltOilnlrU babák di.j* .«, M>, *' kr, 1. Sí. ÍI, 4 Irl; babák nitfl.cütn lü *i :«>, 40, Ml, ml kr, I—* ín ; kt'|»« fulkio.t l.abák, ha»«*l, «oi|dl>Jjrl, kfa»l fa Ub»Bl?D, «» kr. 1 frt *> kr.
l^iUrla 4. Ik.mbolajálfk *>. JÜ. 50, SO kr; barani fa ka.
L3U*'l «)'. l frt' ku«l. '"'Jki-jálík , li=. *>, *0, #». H» kr, Hrtlem-játák 110 30 40, 60 Niki 1 irl; íi"t"ii)*hrifl.r»fc 'M- *"• liu M> kr' l. I.6U. S írt; koíikajitíh 40, IIO, TD. W> kr. 1*1. I írt ; »miik»-UrtáJy tiO. 8U kr 1 írt, 1 frl !*> hr. ií frt. pianók l/W. J, :t. 4 frt.
Har.nnva, trombita, ilp. il»b, b*|(.JU, (.Ur, .«rl...iium, duda. har-aulka, hiranftjáttt i mi. hai.Kticrrk l(tu Jutái>.>». árnii.
Ki.arJikurk ..(.. jiu«U«»r.|i íábíl Hí*,
K.idfJtkmk Ta>'- jáUíAtíro-k fábíl vairy kaiii>»ukt»H lf>, Vb, 3», 50 kr; kulfl.iMI* állat .A börffl ft. I". ?0, I írtigi állatok l«rm^i.thQo kJ.iitt. &U kr. I. Ü frt. Mit ;árn.l..ir.k ItKKI «l« válau^kban 10 krtdl 1 ff ti*. Tá>«aijál.k.>k W", «¦ krl.'l 2 írlre.
MiiiiirnUU k<>p»(kni<jTrk lánykáknak Mfl**¦»•< **gy arii1!-
.,..„_______, ,./ .tíi* vAlmtfktiMi V* »1'«'. arukon,
Uraiul miiiden kunt gyormokek (•iniiiA.rfl. ruppttal válaaitrikttu
1* lil'k 'fw' kr. "l "írt -"iÖ, i ír" i/Vrt Ml, S fit, II frl fm kr. ííyoiti-
dák bciUkkil « líljt- ki.illWkk.-l. fitníit By.im.k.huok W kr, I írt í<>. 1 W, a.fut, 3, *, b frÜK. C.iho. j«-|ryiű- *a hur|[»lúh»uyif»k VI ron.tiáral 6 kr.
11,,-ÍM! I..I.1. iitin l.lwik, .
urd.-ki-a iNMHajál^kok.
A f'il<l •'« liki'il, igsti ajáulbaU vrlaliiiri*b>' I." í/tlilR;..n). mti.lín lkk<Vt "i"'- n.ntiti Oil'niAkakbot

b.H uaity TálaoUkban,
y * "»¦, ¦
• H-flíi^t. ti ¦ mi
n.'lkUll báli t(L»,jití-k..k iMálld, bolt, ...,1-a. l-il,
fink
i.'kok «'i j»tík.«r«k kal áuioknak, lu, *', 411,
cl niMjlanak a na^y vÁla.ttAn. •<•( 3. 6. H. 1". Ift kr. K"nytm. ind.fly,
......, ,-n..ip-k Hl, W). H« ki. Átváll«i.S jál^k, *). 4t>, «", HO
kr, iluuMtfi :tT>. 60, Hn kr. I Irt. tiiU..(.t (Ht k(, rut.i ti.iiI I írt W), V frl, Ü frl S» kr, Kyermik.'-f* HIÍmo), ü.*> kr, olc»obbaivrO 10, 15, Jp% SU, í» hr.
l'iuldly. imika, lnv-1tieik< i-itrl, S"!. 1U, W> kr, t ÍH. I frt 30. 1 frt f>n. Kar'l l.áil..({l.úl, :i>, -II, 4ll ktir, an.'lh.il, INI kr 1 fri :m k«,d M..Li'..ln il<J>.i,»a inta|fiir«Hi«l jáli'kBirrrk, mply^k a vin-
..........-. uan.lu|rájiiak. I kaiul,a 1», •M.W.U),
. _........„_ ka..., lliai* ,. rl.v|l<:i-.li'ny<>k1 «U, K" hr. I fit,
] frt Mi, Í frt, Ü fit .VI.
Ifi-ti miilaUáguiak nihidri. kor---- --—¦....., --------
n'livk.'k. Kii-k rlinn* «i')' mckr.'-ni i^. Ifli-p^Mlimfílc ¦¦*•>
Inll" hflf/at »«ír*kkf1. ¦ otrk ffTr>,k,nt fllátra uU.na»»al, o*y
lűBu.k 1.1,
1 frl. 1
\llat«J. bGrr«1 Urt^un b««mm :W, Ml, »0 kr.. 1 rl. ,
hllatuk ttrinfiMlai h»n«|[«l, W. »0 kr , l frt 1 ¦»>. I Wí íi«l kr. KiK»ik, focaiok, omuibaciok « mioitenWI* i»»rr» in.i l„vakkil :«i, «' kr., 1 frt. I fri Ml kr «*<••! !**•• W ) k 1 í 1 írt !Q kr
¦m. «b.kUb, iiajík, W, «<) kr. 1 írt. 1 írt !,9 hr. r-holosraph if.njIrJai) h/i.Ul*h, m«lylyol valódi l*u>kV-p>l i* ''"•» kía.itui, •JÜ, 4u krv
l.A. i, raji<>M>»r. K.*i») a |fyormrk mludri. ,.|;iludl.n.áiiy uvlklll gvontn irat *» t»J"Jul laiiulhat. K<y ily m^»»»r. m.niífn tárívra kllinn 4U «¦ W" hit - VlTÍijiUk fr»), HO kr. - V»n.-nv. fltiíii jái.'k !)•! ki I frt i*l. — Kérilfa i>, fi Iri.l.k, ífu •<»«• Jáu-k 10 kr -- L.i»Jabbb-li|iiiia»tuljiik *», W), 7<» kr. - Háijil-IMIŰ ft«<-..k *», HO kr, 1 fr. *) kr. BA-l»it V»"l"« *' •"¦ a.i.ll>M Ni kr, I frl.
A ki. UM««, ig*n 1 k*r.l |..'.ráwal, 1 í-ffytw M L f Ku k
.1. I (MtínyWrtú, 1 *«h<i, L Irt ííTkr, legflu. i.'ft '', 'Ó.M kr.
A boh.V.al l*B>ijabb el».M»u]*ro*n)« i 1 Jb. I.ányfufi 5 kr. Kl»*h *i.ikrt, ai v.karja. 1 üb. haltakat^ lUknnri <o kr. -
.IluUl. abubúsa aápulMUl. ij(«U ^mulattató **'"." ^_
Ai itt k6volk«J büv*«e-iköxökkel ezy«. uem^l>oket vagy i-n^» tár.^^m i. i„,.ii k-U.-mrar-n L-la-t •miUiutni. K .nlU«un.L «1> ¦¦•< tuIajdontM birj» » kUlflnWIe v«riu'» Urakat felnyitni; pmuavatult inkig i-l);<iiid»lk»aliat anúlkul, li..^ ercdraviv]m JUMU"
K*7 hirtya, a mé( mn ia-noi ail ««ahi. lö ki. , ' A ki
A varát>U>rf, vafy ni pU|.a<lhatatlan f.irrú, mrl.Tlvel lial- A k.
t kimírnl I dl.. !t fr
Ho,y a. A vari..
l.ir .liját *fy kaUpou át dufbaa*a. 1 db. Xi kr.
y .Ittta**.. Sfó kr.
lapác M.n.ln. U1...I r,, ti«y rllQmk T.< hr. &>rii-iiiiii.r; ki iit filnyiija, ríj aiauy iutalmat kaji 4Ti kr. •1 palának . *bhr t»>a.rn. iafhl»b<n van T (Hl kr A varii.-pín.Urna, mindii t.lvr pénaiil t*«y mllirllc . KU kr.
A *aiáu iiirartárrxa: hnt a .»i>ar í 4t> kt. Ki.lumhui ti.jAia : ki toiJja r-lallita.nl ? H.'> kr. Kárlyáaái: hol iagyin a kártya? tó kr. A tinonlí kártják. 40 kr.
fílí lUlt Ifti
A bUvni i.in<i p. órákat, paUrtkuki
A varAaaoi kucaha, paraitraaai'.ra fnidul. iiO hr.
i:(yai.»i kftlí. varáotial. I fit '*> kr.
A büvóaa mnkr<'uj«, mely lián wiud«» ellUiilk ii« v,i.,»uiva lim.t m*>jH*n. I frt.
Hialagraklár a iiájban. J'i kr
A iiapoiiló m(Ui<-r. 1 fn Ju hr.
•oh klllOnfrU il» infiaaerrk tannak, .le hrir mnkp miatt iit iimr. n,«i i„D«'i*D.k alűadva, baionld árakért rK>B.lill ci.k al-lirt rakUrbau ka,.ln
Hat
tani!.'¦>. 6"! hr. t)fa<m* uagyiafu
i A r..,.Mahri<
I UMiybotti | írt *) kr. ! Iruiier i <1« liul a tiulaí !*l hr.
Omryilkoa.lflrr*!, *l hr. .
Mi |AU >iÍti ciT tKUH fa tftlí ; tgvik •
dalia, i'ií-íi* inTudii •!*" ""*• ^ ¦'•
A varáiil'.lciír, va(y a lelnletl.u khi A iK-mrlv - dl liul a |>«niT tt> kr.
FHIKDMANN A. disubn/iirjii Hi'Tsbcn, (Pmtersirusso 20).
, íötftífrtvtcu, ^
iiní iiinirif ?J|irili'.tri]iülilni. 2111c* ft ind ír Cliuilitiit (u midirtchciitfii
M«M.«lVnHlrí, !l íi» «.V*
• im»V »¦! Ü'"íi'-"t! "íír'> Ilii '»•>!* ¦•» rl.H"l ¦¦VlHt •¦> I id cm i (l
- ih1 V-M *
. lm.lt '. . >r.*l
" Ilit Ml.k M-ll^rl'. *^f

r«ll)l|ratlrt« rr(.rh«r
m» i t>«|*ir<m li><i. i Iri.'w -

¦'* »dfN. n b

l | t ''¦•Ilii I # t r t'l I ,llKlMlll'. | HlrH,
VbiIi a k«a Jlr I irhea ¦¦• k<u»«a.
il" i*«í*' .T",1.','»"' Li, t" *"".;¦ 'i'ul1 r"**
___ r.i.ll *'f(#*'"« fi*. """ '""'
W0~ 1I»' !¦ ¦¦•«¦ rirkfi, 'W
V^P"* IpiU K«l*ati-ig*. ^^f
. .' ". "'*rv CitK ''tJi't'd' Í'JW 1.-
tli4 ld>|k lif .1 (< ™n 4 l. . t.-o. 1.1* 4 |>i. .Siil'l Mi, I «>.. irt< »¦ i
Bar '»>">" k- -*¦

MbM um !».„ r>.n,n , tr,,, p.dié> i -., iu i IV* f falií-rkr IiIiburi. li r. %>
l .
In btrlrr tiualitit .UriN fii l/tbtn in
Wien tifi A. Fricdinaiili, JlriUrrllnifir Ur. 26.
mnrlu'ii
SENSAflON
r>iol»at«' K
Kein Zlrai erputrer mehr. Gin Slef der '
r...----------..^...... Zlmw.rboit.D- Dx* ¦•¦• Aikrm F.Ha r.«i
liW /::-: Blne Wohttbat v.
\\--Jn . '" "
I Cu tlfn 50 kr. ein Dampf-Appirai '"f^"'L"' "'' ''"' |i"'('« - V'.'b'Íi'' "
• r. tabnlM, A.BI

Ein interusmter Federhallar.
W.I' í í. m A a,'W* «*» .. ^ 1,1 .Bi «n
.(¦HM i'i ii iá i
i Sobutx* d«r Pari
r í.*-r». ír »«* »>«.hi»i
«V V í í.iT
V=. M«......tVcn.
I IlMI Ii.ilni.rf1 HtMfítlj.i, «
t11.k..íi.i.|..,iiu.1i,„.,íh. Hawanna-Bouquti. * Elektro galvaníioh* Rfnst, v.'.^„'.í" V! ,','m",•.',.'.%,,' '"$,
,,.!;.v.JS
m -[ »,V ,'.",i* io .,'v.ii.Vi'I'r'tfV Kain Zfthnaohniars"m«lir.
(i i. Mlha tu t*Ht*:af Mia3
... Cf(l, HB Hl
M'.lnf.m «nt' i« t «'. ii( Una rWrt Vi Ii i't > ti », ,,(. n* i i4f < *i (¦ H»». t *<* i< mi I. ¦ ,-<> « la fwk*'<.'-«Ur«M • I x I rltai ^«»b,i«<. rlfHNtca Ui íff
I tui ¦•'¦i •>»« IHiit )'•! I 4
rbemlttel,
tfn*T<n<i Hl i* m
Pulver g*K«n Fainohwalie.
t Hit hlfltifl Ml I1|lh t«iri|ti *i\ M\i ¦¦> re t.Mi* rtv*<lia 114* HJH(i*» -. * to»,
Iiki ¦¦ujii^M Ír 1 WfMlr. '« Ii.
¦akea-Tropfao.
'- <fV«*V7?l.*VriÍííi"a » ".a, >i"'
Eintlg* Hllfa-
Herkalta-EuertE a4 ti t
PtakUaoh und hilli*;
ZMbernsdel-BüohM.
Fliegan-Aetaer
_________.A. FRIEDRIAIVK iit W/EN:'ijrrttfrftrrtfir" Vlr.'Ví.^'"N«>ry-K»iiizK!i, 1871. hovciiiIht 18 ún.
47. szám.
Tizedik (¦v
Zala-Somogyi Közlöny
(n %uIiiw'ii>k.Vcí fíiizilusii^i €>jryc<ül(>t hivatalos (•rtcxitőjc.)
Kiterjedve SOPRON és VASMEGYÉKRE
' Veiryea tartalmú tietlla,;p
a .s'/ípIriHliilotii. kmsknMnn, ipar, "'n/dás'xal. (ihIoiimim i\s hiímr\/r( kiirrluíl.
Elön/etéai föltételek:
Hlraetéaelc
{. t-»»or H .i» minden tovilhbl h«ikUlú.-rl ri
i ff) l'-l'l «"f >-rilil»lAil -lij* 16 kr.
Zala megye ktizgyütésc.
A november hó íi-án folytalva tartott évnogyedw mogvfi bizottmányi kő/gt'Gléa vég fellobb&nása volt megyei életünk ősi szentegyházában azon ürökfényíl lámpavi-laKuak, mely 1 H4H óla mindinkább elhala-ványodva, pályafutását iu« befejezni lát-
Kíott.
Komoly és Ünnepélyes volt a pilládat él mint gyászisteuitiszteleten szok<V>, hallgatag arezok foglalták e| a mo.t inkább fe-.ke.te ravatalnak telszo /old itsital kérnye-/etél, mi közben inegiseiidiHf a foispáni iiirgiiyitó-Wsw'd kellemes hangja, h midőn lelkes szavai a rofonues/.tnek üdvös kenm-tiilvitelét és — a mint magát kifejezé: .« békés fulladás lobmyijánuk <¦; úínsze-E" * rinti tfilmatm Inngfa't" éh-nki'ii orsetclék : | a közönség Imiwm „éljonekben- tört ki, s | a sivár jelent uz idő- és korszellem sugallta ' béktw reformok megnyugtatóbb jövujétcl felcserélhetni reményié, — ezután uz alis-páiii évnegyedes jelentés felolvasása befejezetvén, ti'ircza Sámior első alispán ur eitu'lt s/,ot s érzékeny lntt)g>m vett bucsut a megye közönségéiül, a iuegyétolv uiolyel évek hosszú során keresztül viselt, bivata* - loskodásánál fogva második édes anyjának, * továbbá tisztitársaitól, kiket kedves testvéreinél' nevezett. Nagy halasi s/ült s/.ónok-laU uUu Vali János gorbúi plébános : bár ntyii érzi magát hivatva oly lelkes s/avakkiil tolmácsolni éneiméit, mini előtte szóló, de el kell búcsúznia neki is a megjelöl, mely iigymond: volt, tle ^Öbbé nem lwzi'ii. Re-cnminatiukkal étui nem akar, hanem kéuy-telen megjegyezni, hogy mankót adájiak a n>ur régóta betegeskedő megyei alkotmányos élet kezébe. Igaz, hugy még most ví^* ¦g g.^unk, de tcszQuk-c? uz más kérdés. Hiszi és kiváiiju, hogy az uuokák kivehessek a beteg megye kezéből a mankót. Szonuk után tonpán ur ó méltósága szólalt fol és indit-ványozá, hogy első alispán urnák erélyes, upintalos s bölcs hivataluskndá»aért jegyzőkönyvileg köszönet szuvazULssék. Az indítvány elfogadtatván, a ministen leiratok egyinásutáni felolvasása következett, mely alkalommal Hessenyei Rrni) bízott niftnyi tag az állandó bizottmány tagjait 20-ről 3ü-ra iuditványozta szaporíttatni; mi is határozottá emcltetvón, a virilis szavazók névsora olvastatott fd, s kiuyomatni határoz tai ott.
A választandó megyei bizottmány! tagok válabztáaa határidejéül pedig november hó 27-ik napja tűzetett ki. Minden választó kerületbe kizárólag-a Urakpártból két elnök és egy jegyző választatott. .Megválasztattak ezután az 5 tagból álló igazoló bi-f zotusag tagjai is. i Kuel neked — ki betegséged miatt
| távol valál, - tett ígéretem, lapunknak a '¦ a gyűlésről referálni: bevallottnak hinném,
ha tudósításom corolláriuina még nem a/, alábbiit sorokban jejlonék, mely abbul áll, ho^y u núhu*p 7-tSu folytatva tartott (jjü-
lésen a főispán ur ó mélt<isága arrzké"po a megyo gyÜlésterme sziimaia Életnagyságban megszeleztulm egyhangulng elliaturoziatotl és annak pszkozt^üére uionnal egy bi/i'ttMi^ ki is küldetett. C1 rút" Szupáry "ílí/a deli tüiinotd, daliás külseje egyik fúdi^ze leontl /iilami'gye tanácHkuíá^i termének, s a késő unoka, ki mnjd ez arc/képre feltekint, m>ni egyhamar veszi le s/emét a neuie-t ua. feletti magas homlokról, mely itt ZnIamelye utolsó i^i alkotinátiyos főispánjára fogja emlékeítetiií.
TU11OI.Y VIKTOR.
A növelés.
A tárgy fontosságánál fogva c kérdés inrghatáiD/áMÍb.ui már sok wUtko/.iis, kü-lóuféle elmélet kUzdóti egymás ellen s a tágasabb vagy szűkebb meghatározások kö/ül majd egyik, majd a másik küzdötte magát a felszínre s rövidebb vagy hosszabb ideig gjakiuolt uralkodó befolyást a közvéleményre, mindaddig inig valamely ujabb el mélet a már meglevő* régit helyéből kiszorította, s a kik vélemény fes/Ult figyelmét ujabb nézetekkel foglalta el.
Kzen különféle elmélet a növendé-kekuek leginkább azon korára vonatkozván, melyben uz iskolai nevelék veszi kezdetét, nem túrijuk feleslegesnek a nevelés joga-és kötelességének fejlődését röviden kor-vonalozni.
Az emberiség történetének első századaiban a nevelés patriarchális alapokon nyugodott s teljesen családi nevelés volt, később a spártaiak nevelésénél cgyedil! az állam érdekei voltak *zom elótt tártra, ennélfogva a spártai nevelés teljes joggal állami nevelésnek nevelhető. Az állami ne-relés nyomai feltalálhatok a spártaiak után minden népnél, amennyiben a nevelés súlypontja a testi eiök kifejtésére- s ezzel egy-szersmiut uz állam ezé íjaira volt leginkább fektetve, egészen a kereszténység kezdetéig.
A keresztény vallás eszméiben az emberiség elölt egy uj világ tárult fel. Jézus és tauitViHiyai elolt egyedül a lélek kiképzése a szivkiuiivelése- u az érzés nemesítésének magasztos czélja lebegett, a nevelésnek is egészen uj irány lett ezáltal kijelelve. Kz idütul veszi kezdetét a szorosabb értelemben vett vallási nevelés. Jézus követői kö/ött a kereszténység első századaiban egészen testvéri viszony uralkodott, a gyülekezetek öregebb tagjai az ifjakat t> a vallás ujabb híveit a világi tudományok mellőzésével jobban a bibliára, a vallás elveire, később a mindinkább szaporodó egy-báti szokásokra oktatván, a nevelés joga és kötelessége az állam kezéből kicsiuyen-kint az egyház kezébe ment át, s mert a papok \oltuk ugy a vallásnak, i-.iui a re-áltudományoknak is egyedüli őrei, nemcsak u. ifjaknak, de u felnőttekuok tt magukunk
a szülőknek is nevelői, a neveié* kizárólag a papi hivatással leti Dsszvkötve. A re-formatio kezdetűvel a nevelés ismét változást szenvedett annyiban, a mennyiben a protestáns egyház In vei a reál-ismeretekre , nagyobb gondot kezdettek fordítani, sa nevelésre a tanodák szervezése- és kormány-fására a világi értelmiségnek is az egyháziakéhoz egyenlő befolyás engedtetett. Miután azonban a jogokkal kötelességek is járnak, luiuun az egyháznak buzgó Hívekre, a társadalomnak haszon vehető emberekre, a/ államnak pedig értelmes polgárokra, i/i la ni jellemü honfiakra van szUk-sége, a mvelésie && álla.o ismét nagyobb és n;igyobli gondot kezdett fordítani. Így jött let re ujabban az egyház által az állam fylúgyelete alatt teljesített nevelés, s ma már a nevelés joga és kötelessége az egyház és állam között oszlik inog, v.igvis a Htirclrs miiijiitzt-<s Jel'itkitiíha)i az mjyhiíz i:i áliam tijymtUt támotjntjáli.
A iieveUW történetében tett c rövid körültekintés után térjünk át tuliijdmiké-jn'ni feladatunkra, tartjuk magunkat s/.o-iosabb:iu felvett tárgyunkhoz s feleljünk meg e kérdésre: kinek j'xjti éí köielugtóyti
E kérdésre azonban határozottan maga a nevelés feladata és czélja vál.is/olhut.
A nevelés feladata: az. emh<.r mimt l'ilki, minU tosti tofietmjeit nnm/ira kikó-jit-zni, fvyy etáUal léteiének aU^ot, ele-írfimA javít, ai emberiségnek ktitsnos polgárt Uztosithatson.
A nevelés ci^lja; at cmlsrt uz érti Imi fonséy, at erkölcsi netmssrij ' es anyagi érit azvn fokára emelni, i)i'n-li/rn at éti<t viharait iiig'itto!<íx^ki-lkiil
kiwkk l fdfiHjhatja s ugy ünnutya, mint eml>e.rtársainak szellvmi t anyagi jótitét
Hogy a nevelés c nagy feladatának betöltésére, ű magasatok c/éljának elérésére kellő irányban haladhassou, arra egyesek törekvése nagyon csekély, az eredmény kiktl/.désére egyesült erő kívántatik. A ne velés ennélfogva nem lehet kizárólagos joga és kötelessége sem a csttiádiuk, sem a/, államnak, sem végre a/, egyháznak, hanem ezek mindegyikének egyfonnán,
Jinja vnn nevetni, süt ki'tvles,.n'fijc nevelni at fiij^sz nmberiséijnrkt mert az nuher nemcsak ÖnmagM, nemesük a <\'<tl<í'i>:, n.emciak egyet osztályoké, hanem az etjt'sz Kmhe risájé.
Azzal azonban, hogy a nevelés joga és kötelessége az egész emberiségé, nem »zt 'akarom mondani, mintha az emberiség minden egyes tagja feljogosítva erezhetné magát, csupán saját egyéniségéből vett nevelési elvek fefállilására, s joga volna nijjiden novou-dékück nevelését egyéni szeszélyei szerint szabályozni akarni. Kzzel nem azt akarom mondani, hogy &/. emlieriíég minden egyes tagjának joga es kötelessége volna a lielyvi alapon nyutfvu helyes iránybau haladó uu-
Hirdctósekot elfogad:
N.-KlKlMln: l< VIMMIUA1U,. KtttlMyM: t'LXT JÁNOS. P«tti«; /.KiHi.VM M. L4M. I.HOI'ML.I>, is MI.NUHK ^A^IhKÍ BteibM: 114 tMI-AKTKIN ft V(M1-IJ.Ii, llu~>K l(( HMl,t , OI'i'KI.IK AI.\M.S 4i \kt ILKa HKK1IA.S
vclést fotitoskodö hiúságból felforgatni, vagy azt minden lépten-nyomon akadékus-kutló tudukossúggul uiegukus/.taui, luegía-varoi, s c&upáu liiii joglitogtatásból kötelességet sie.nvelegni, mert vr. annyi volna, mint a nevelés nagys/.erü fogalmát megbzé-^yiiiitt'iii, s az egé..>/. euiU-iiség legszentebb jogát egyéni szenvedélyek játékává aljasi-lani. A/.ért belelek jogról és kötelességről, mert a jognak kötelességei is vaunak. A nevelés legszentebb jogával való vistza-éles keserűen borulja meg magát áí ured-nii'iiyeklK'n. s a ki a/, emberileg legs/ebb ]ogat igéin ue ves/i, a ki mugáia neveiéit vál* l.il. nz elóre is aláveti magát {a/, eredmények ie-,-ieliajliiU>frHtéleiéiiek, uz szigorú [fele-luss get xvit. magára isten és emberek előtt, -~--#\ emberiség minden tagjának jogé fellépni otl, a hol a ut-vu-iis feladatának teljeMtéséiu neki is alkiAmu nyílik, uz emberist'g niinden tiigjáirik kötelesség szellemi L* anyagi áldozatokat hozni ott, hol a körülmények ót támogatásra fels/oliljak. A hol arról van N/ó, hogy egy ember a ha/.ira, a társa-dalomni nevelés hiány mt;dt fog ehes/m, a hol ni'i'ól van szó, hogv egy embert az emberiség számára nevelés által kell éi lehet a szellemi elcsencvészestől megmenteni, ott ingadozni, késedelmeim, várakozni, s a felelősség terhét az államra vagy uz egyházra hárítani sem egyeseknek, sem társulatoknak ne ni szabad. A hol arról van sin, hogy a nevelés ferde kinövéseinek megszüntetésére, a haladás akadályainak clliá-ritasara anyagi aldo/atvugy szellemi munkásság kívántatik/ott gyáva punfcs* hangok, lármás gúnyolódások, üres hohajtozit-sok m-m segítenek, ott joga van követelni támogatást mindenkinek, de kötek^ségu is szavak helyett tettekkel lépni fel az Ügy megmenteiére mindenkinek.
Aki ismeri a nyilvános élet ezerféle veszélyét, aki ismeri a társadulom fenle ! kinövéseit, a kinek némi fogalma van a/on 1 romlult elemekről, melyek a migy világ za-1 vanwHIégkörébim idü s tova kóvályognak, az méltán sajnálni fogja, hogy a nevelésre vonatkozó jogait és kötelességeit az embe-rbégnek csak egy kis része ismeri, az méltán sajnálni fogja, hogy a nevelésre voiiat-I kozó jogaikat gyakorolni és kött-iesjégeiket I teljesíteni oly kevewn igyekoziwk.
Mennyi lemoslwtlan iszap (apad nt. . ifjú nemzedék loiulutlan lelkére, midón öt 1 a nagyvilág árja mag.ua! lagaüja, hány | ifjú élet lett mar Örökre uieguífirgezve a romlott élvlujhaszat gyilkoló mételyével, hány ártatlan gyorniek>/iv épség.* volt már veszélyeztetve felnőtt emberek társaságában, húuy tw.ta nemes jellem szilárdsága volt mar megiugatva, kiuoí pró-biia téve, midón uz erúuyt gúnyolni, a bűnt pedig megtapsolni látta, s mind ez oupáu azért, mert uz emberiség nagyrédxo a növelésre vonutkoío jogait és kótolu*sé-gitt nem ismeri, vagy ha ismeri W, ai( yyakurolui nem akurja.H* u emberileg minden tncja igyekeznék a nevelés nagy imiukójúliaii ogyciillt erűvel közreműködni, lia a/ ftuUris^gxiin-den tagja gyakorolná a m-viU-src vonatkozó jogát, midün a ferde nevelés lélrktilü masz-lagát tuaga előtt dúsan tenyészni látja, ha az embtrisút! minden tagja teljemtené a nevelés iránt tartozó kütclességét, ruidon t lélok tisztaságát ves/t'lyeztetvefaz uránt a bukás szélűn s a gyermeki fnai-konysá-(jot az örvény felett szi'-driutfiii látj.i, akkor nem kellene oly gyakran pirulni a brr-illf-tességnek, akkor kevesebb szeieiHMHIciiM-g és több boldogság volna a fóldón ;i/. emtn1-rck között, akkor kevesebb konkoly, tiílili tisita búza teuyésznek az emberi MíenvedtV lyek tágan mozién.
TükitilHilk meg t'gM1* né|>f.ijok, houi-xetek fel világ osult.sttg.it vagy tuilutlmisújíiU, Ügyeljük uieg egyes vidékek, kü/ségek nevelésügy ének ilolialadásat vagy liátruma-radásat, vessünk egy pillanatot a/ efíyes családok mtvelt^gi állapotára s mindenhol azt fogjuk tapasztalni, hugy a haladás liév-- mérője a s/erint száll alább vagy onu'lkvdik felfelé, a mint a iifni/et a kö/.ség i'*s család miuden egyes tagja a neveléitre. \unatkozó jogait ismeri, helyesen felfogta s n/t gyakorolja, a inncllségi fokozni nem/.ftcknél és családoknál a szerint változik, a mint ezeknek mindegyik Ugja a nevrlés iránt tartozó kötelességét ismeri ís teljesili vagy elhanyagolja.
Knnek bebizonyítására elég le« r->u-pán hazánk tanügyi mozgalmain végig tekinteni s tanügyi küzdelmeinkre «gy rövid, futó pillantást vetni.
I.K^jl.tái* Wovilk.ilk.)
gyúrffv .iános.
Zalamtígye első alispánjának
évnegyedem jelentésű a/. 1871.
bov. 6. közgyűlésen:
SlióU * tekintetes megye tiltó *liapáni hi-Tatalát vitulini, uz a iS-ik <u utcy«K<r»inÍ!id h legutóUö, évnegyedig jelentősein ; a mulybun a közelebb muh uugiitiUui hó << itn tim-.tl W gyűli* dta t'i'luiorult kóiérduku cíoinény okról á küwjiUMégi i« kózbiztou*ági állapotról, a polgári- 4a büntetőtörvény szék, ne Arvin/ék c* kttaigazgatáti hivatal mükódéiwjrol kövutkuzö-kel jelentőm:
A kineglmégi állapot a lefolyt évni-gyed-Un kedvuifltlcu volt; mórt rendkívül liiigy Tála a buteglorgalom, ea a váltoláx majdnem jirváuyus julieget oltott; — ehua wtatlukoioU snjptomber h^ban a vurhaa éa ugypiir tta-tlhcn aeholeriu; a gyermeküknél, kulomxtun Andrtu-hidán a jéíjlub, AImI Undvau a v<irli,-ny, S«.-Oróih Iáján p'idig tobti eseibun li>riii«-i>xi!trtt hibilA, i1* Kusílh.Iyen uagy oaulttin a hajívim** éMlellet«tl. K.Wbb a valudázak mánia k'ev«a-b«d«tt ugyan, de az ugéazaégi átlapol még kod-vuzoilan vala, meri a viauauscV-k gyakoriak voliak, mulyait vérháuyást ¦ néha vízkört vontak magok után; ritkábban vérhasis mutatko ¦utt, a haláiorás mindamellett rmidut, ¦ & koz-nemtó epi'a, hurutot volt.
Termeaiele*himlő - aast.-Rróthj c^jttktüi kivUl — QDin fordult uló, — a védhimló oltás b«feje*ltiU;U.
A haat¦»>• liAiiállaluk könHt •«tn járvány, Hm ragály nem uralkodi-tt, egyw ln-li^'í^i wetflk aiunb^n mxrilltok tol, itf : UüImu ^ KanMuo ugy-u^y, >SaloinvAr<>tt é» iKjniburuii k«U6, végru a londvai kerulutbui. <l Ukuyiw lú Muratott agyún, bűrUk elásul-.li é* ai í>iáll«k •tabályiienui khisitiUlUk, l(»l«t«»n-Kilitrím-n a marhák küifltt loplon.i tltviWi ki, lü ilnritb slhutlolt, /, -Ar.Uiti-ii H .ib l»l<bori Kylií...i-rti báüUtnmkbau, a mixaéri muloniljiiii pudi^ L Uhéa itipliinábtm vuaxutt o\, ¦ iigyuiiuwn bu-\*&é% auguaitua hóban rutbüliuny^u in mulat-koiott, Dobroncs'>u a aerU^k ungumu<t Ii>iU«d rbgiaykórban nugyobb ixáintintl v.-n^i^k, u kellfi óvinUikvdita aíoobun inimiuiiutt nir^KÍ-tfllvi^n, a vina >iUnúfó|b«n van, átulábun h lovaknál mirigy «W májkor, » caikokiml iiAt-gvrini'ibtiuuláa, a autrvitamarliáki>*l, h Hzorvik-nyoa lup^uén kivUl, UblájiU éo kulik a, k »or-ié*«k knit fonik-^ryik <W orbáno* ^iloluH^tt.
OiigyilkouáKÍ ecet ft jwleatetott Ui, u. in.: BImci Matya* lopátinccsi lakún, bitHkoiiioly-aagba wvíu, tit+»jdou erd«j«Sb«i) mu^ái ugy liirn felakaaitutia, Horváth Jáuoí lunti kaoáoz aiiulu felakaulotU magit, tlorválli \^>n kulii-dal lakót, Z.Sít L4.*lón isándúkoaitn a t-Hiip-)4g4p garatjába li;p«t(, > ott oaueroiiuvoItatván, másnap meghalt, Tribuj Uyörgyné salabéri
]>kíi Utu rod«m*b»n m»gilt viibo fojtottn, I n»k míg IBtíOÍK ívljoii «lri.l,ii illi'tMgU Vinki
, ^ 1 il II ' 1 I í'iv'i illft^MÍp i:......iii_l i;'.ii(iti >.¦...«.*¦> ill«.il.ld4 . ö (¦¦.(¦«¦ i,l_
tanuló, Allilólag azért, mert v>*t iakoliti bi/..i nyitTátiyt kitputt, az apai háznál mugji
li;
^giwr.fitt en «tndit«g Htliil tíirtínt m,KK-vilk')IA»»; a tvttua ul-
bejchmtetett tizenegy, u. m.; T..rj»u Iván bel-latinüti és Kaiser Anna dtíbro.z.ii lakótok a c*eresiny« fáról leesvén nyakokai a/<glék,Mikd útván íetonyi't lakó*, niÓM/edr* vonult ngy maga* Iára felmászván, állítólag lii ¦ tlnri ma gasnágról letétté* »z<irnyul hall, Novak Jakab bukovrani lakó*, éjjel viharosamét íilóbjm haza fülé iin>n lében ugy kulb.teaotla bi'h-hiilt.IVuu-zi-r Ji'nncl iiiumii kaiiAjíí 1 I évi» Ifitiya a lugolón levő kiitb.i fűlt, Nhvák Durottyu cilrkovlydui
v,)iint állal agyoiizUEnlolt, Tót JAno* mjki lakosnak A u'vüj kis tilt, azulei tiivul lété bon a kortben lévfl lócaáta belefull, Habaki Utván K.'*niuiiY«i lak>'«nnk ti éves ti a u Muráb. i vauit
a ziiln-nxl.-gyorgyi malomnál fúrdé* kíizbuu a vixUifull, Bak'.* .lózsufól.idi lanitó k..aót m8/, tulylyal vélolluuül átlőtt" s két hét mttlva m^g-hull. J'.ll.-r Mihniv a lullult komiról Iwavéo uKviá/.ki'idái.ban buli cl.
nuvuc4,S(ruLoi-zé4 l'álov.tcz knuulguk határui t«-u>m«a kárt sff:nv<:dtek,aiigiia«iiia I l-éu Tnllián
tattaii gabonában Ah a atólókbon nagy \m*r.ü-UínI okozóit, — ugyana* nap éa auguailti« 17 éu a/.ou vidékli'tli több kózaég halárában is telt
Mogoiiilitnam méltónak tartom itt a*<>it
/«:iii,Unr. Ilona.. 18 éJes no, a Siámi ikrukbun majdnem egóazuu has- *iló, leljeauii kifejlődött s óaitzmioti ikergyurmuKuket azitlt, kik luouli.in
borazoszb-i téve kezénuz volt a vógoll, hngy a uuinzeli iniizeumnak áudja.
A lefolyt évnegywlbun a ttizvéai imuét nagy múrvbun piuziilolt,ugyai)ia: Uytipliben i;i
Inkháü, iiirM.-k.jtlllelck im lukurmány, Itoldn^-
-1 lakluii, gazdnaági épulctok, g.ibna éa livkar-iilmiv, /..-Kj'.Ti.z.'g.'n, IVHakon >¦- IMIi.un^oii
k-i ,',-i l.ikl.l/. T,..!. ¦' ,..i ¦..._. l,.i/ ,:* p.,j|H,
l\ .., k, K .,„.. :„i, „ . , II. 1,,^..,; -gy .¦«>¦
1'tkii.i*, *..ji........-ti l.ikl.ú/, ,»i.».lu .'¦» mbb .|H.
rab marhti, l'álovuczeu egy Ukhn/.i'a k>'-t i«liill.í,
nu in liikiirmAuy, Itolc^rKlfnltlou hí itkoluház,
JL^-íiUlnl......-gy bírkaakol.a aailvHftyi nagy
he^ybuii egy-egy piuczo, l'acsán a iWplögi'pljM iTnlt lüz állal egy azalina kazal, tovÁbbá gr. SLlkhonyi Iléla harnaki uradalmábun <i rn.n,:-, A||,U, a nbbaa ugy ló éa :! tlh. sznmAr, vi^r.- azu|>. tioiilier 11-és 1^-én a sUmi'gi pdsjxik. urada-lonihan éa Tapolusa inváros erdején miuti-gy llhK) hold vágás égett le. — A b«ijiili>uli!lt M lU/.i'Hi't k-iiül ii-Njíyii.'l j^UxógyiTinekuk ok'iz'ák a cyitjtáat, hiiromiiAI a villám gyújtott, éa i-gy <'«<:tb<Mi HzáiidékiM gyujlád történt, n löl.biokuél a tuz oka kiiiyomociiató nem volt.
A izemély- éa vagyonbiztonaág állajKitáró) awrouctéa vagyuk ji-loiilhetni, hogy az a I.Af.m It-Iutyt hó alatt kn-légitő vala, t« itt öriJiumel a.lokkif»jez.-atazQ
gye tek. knzönaógóuuk iiiulte, mert a mu/yo mrillut.'-ii mtitatkozult fugyverea éa fegyver nélküli caavargók, miidöil a k<ixb>f%feágiii vt-atúk-uztislü bimdiiváalnkul hallak. vAlnii, majduvíílinindttlfogAttak, n.ivu-K-'loauu: SzijOábor éa Caéri vajry FnrkA*.l.lno*
l'Hurgii Andrita, Kámán Jánoa, Kiss Jii»<ts! Szombat Júiauf, Fridrich tJyórgy éa Ibnda l>,mi ffgyvurtulcn i-aAvurgók, — további ki-nyomozlatlak éa elfogattak az nuai k.Tilló t-yilkusAi, a na-büki juhok «r<>«iak</* <>lhijti>i, .» n pAenxIi V4t) db birka elrablói. nk.iv.iI ,l71 ogétz három hó alatt ulófordult bltulénvuk >¦!-követői, kevés kivoiellul, niiud kinvn.,!,/;,, ,., tiltugvK lultok. A fóérdem min l.;iH-nn'irn (Uoulos Kúroly f.k-a.iudbi/.tos uró, ki kó*tud')u)aa ax^iut fflriiilliiillan Buirgnliiitinial jár ul hiv«U|..a kij
Altorvéu tuiitáa az cgyns bliiH!nc(,-kf, lórlrut ogy kiaubb mérvű utuoáltHa ia, I. i. Kóry JÓMtff é* Vas Kunmus gyepni Inkóaok, NöniMth Jáu»s igricsei lakosnak utjál állotlák, <<* tőlu ;");> ftot tirdszakkal elvittek.
tíyilkosaági eaot caak egy fordul), t. i, l.impc-rt Mihály uzxai erdókerüh) »i<ptuiul)or 1-úii az urodulmiunlo a/élitn i^tolvajuk j'ilial mugóletutl.óa aikurült Nónmih István lapuluzui jinUlioli alcai'ndbutoauuk a tiUtiüt.-k"!, lapo]-cihi tukij* l'nuba Járton én t 'subaJóuuf kél <-gy testvér azuuiélyében kinyomozni é« elfogni, '— eien kivUl föllodattetott ftgy sUjorhooi frirtíu-
Kmbor óh'at k'>v.<twt «1 ('wk.'i S.indor l»kó«, ki Haliul n.vil Ili 4vn tiul, h
midón az három hűti uaavorgáa uliin haxa m»nt, annyira megverlu, hogy az nap mi'ghnlt; — gyi-rmnkgyilkossAgot (Midig Ho^« Y,<űÚ néiml-
aiitlvén, írni mitísyilk'Jia s t^y kriiin|ilifc>ld'>ii cl.'ÍBtí*; — Múló Anna kiijitnluiiliM hiijadun, ki njniiil.itt gyortiutko't a L'ujt'onábu rejt üt te, h"l f, ItulAllatviiri, n«t iH^yudnMpVa moi-fojtotl*.
A tolviijok kliiill ^ri.lll^rr UH It-.k a knv.'tktizak, u. mr Ka|»"rnakrúl, t'nálordról ét Ti'tVjröl i'gy-vgy' UíWd, B.-Mrf(!yi.ra*lrol 2 db ló, ÍMI'ilii'IArifl 4, a bn-whelyi |t-g.»lór.M ti, /,nltil»(rb.M 2, tóWji lugftiíirAI Ö, a szAbari li'g"-UVi-l ;>, Kuvágó i)r»njl 2 db ló lopttott al, én *
Siütlárics Andn\a éa Mfiicitingi-r Ojof^y lé^nldi l:,L,;-k k,¦/,-!. 10 db lopntl ló t>.]itltat«U, a niilHi'ui fini.-.nM 17 db a«rt^., Kihidáról a pWior elöl T) db, Horvadtl'iui n bérlő ólláb'tt Ül db, Z.da-Újfaluból ."> db, Ki* K-.már.miból H dli, szab.', laktili majurlml 11 db, i'iiliinil í) Ob ó> I 's'invból'2 db srrú^ lüu.itolt t-l. L'h'Uo.Ii.ii Sági l'Al j'uháaza clól orÓRzukk'il 2i<> db biika Imilatoti ul, mind«zi-kAllai mv*iAv„* zArl iafitt-lújAbn) M'> db, DUzi-lbül 2b db, Kádról i) db, llulaMib.il 3S db birka |.>lv»!u|iRt»tl el, lórtfrnl, ugy pinczo wrí* is IVilrnyotftldi'n, vgy oltani -Uki* éa Ziáinár István liap»i csonlás által, ngy p>'iuV>lvajIAs SJa Márlha m .apáti ka tiásinti állal, ki íízhImI Ferune* azt.-^ványi, lukóatól 71 fu>t lolvitjlott el, v.^re Vorktluin Salamon j;ino*liiii zaidót<ít iIhIkmÍ juhAazok Által két taAjt gya|»ju lopatott el.
augiuulun (ián nmradt eliutézutlou per 41, 1'olyúUgy 4lJ, j>sazus«n UO, azóu buérknzutt uor 'HYi, folyóügy V22'.\ öaazoa'iu: 14 H, ebbfll eliuléziututt per 11)3, folyóügv. 12ló, tisszt'sen : 14OM, marad ulint<MtU>n per úO, folyóUgy (13, .wazueu ti:t. /
Az Arvaazéknél lnara.ll h/lralék A22, azóta beérk^Ktt IMI, ^.i.-íhi p.l, ubbül ulinléz tutett l(Ílj.'», marad íliiiléío
A lehkkönyvlhivAtali
VMiú, osazusen n.liÜU, l'iJláundó 4 iüt«ndö 1H), kiadandó 4<i:) ebból c
ój [H'tliK oloadatott !U47, L ......
I. -v>/.i)tt«l«t( 3!;>.'), kiadat It ili»US, vau teh^t julitiilvg hátralék Imii, clőft< midó 14,r>'tll, tin-iit/.aiidil U)7, bi'Víwitcii.ia W kiadandó 1M7, továbbá tár^yHláa (aikö/ülti-lVU HK Usty^x-'n , tn-lekkünyvi kivonat kiszulgitliVtoti lUiJ, hegy-vámváltitági idűnirj-aztéfl hitidLiitututl 'i. '
A blin&ló tor vény sK-knAl maradt hAlra-l.'kbmi bllnpitr 25, egyéb f'lVügy 7, azóta bi-érki-zett bünper 127,'ngyöy loWoíi^y 474,
agyi*\ fól/óügy 47H, ulintéz'itluuül Van mhat bilnpcr Ií>, i'gyéb folyóitgy >*), az olniti'itítliiu biíitp.ur0khiin íolartóztalva vunnak 2.rien,»ia-b:ul Ubonál-un.
K megyei bortöuíiklmn 1x71. aiignHtuj (ián maradt elitélt rab lf>H, ité].-t mlkuli 24, <*sx<*.'n: 1K2, az<'la bekiat'rtvlell 143, i-lilélte-letl pndig I1H, ilélel iirlkiili 2fi, ittilet küvot-koít.-bim fttlinuntitnlt H', idijttkut kiállva flbiH'náItattak HH)-ar», ocazúgoH li-^yiiHéiutukbu nlazállitlatiak líion, van tehát jelenlug a megyoi borionokben elitéit rabb \üÚ, Ítélet nólkulí 2b, oHM«n 1H1. |
Vógre a kó7Íga7.gnlAAnál mariidt 1«71. augusztus li án hátralékUm !>:), azóta bvérke-
ltlí)4, maradt clintéiotlitnlil 11)7 Ugy.
A borazuret, a kukoriczattirc* óa kolom-]>éra.tiid'M l»i vau már ab eg&iz megyében vrgcívu, a Inirtcniudé* niunnyJBég tt;kiiiti;lébi;u állalAbiin vévo kiiiémuírii, sót a szAutdi éd iiipok-iai járás ném-ly aíólAhrtgyéhon, jelesen uxukhau, midyukut a jégvoréa megkímélt vAra-kozáaon felül jónak is mondható, minoaég tekintvlébun pedig miudnneavlre jobb a tava-liuál, de a közép minúaógct csak ott kfaelili meg, hol kéaóbbun szüretel lek. A knkoricza tcrimU mennyiméit szinte k illegi ló ; du mívul a nioal'iha tavaazi idójárna miatt aok hulyiiu kétszor kell.ilt vatni vagy rakui, éa mindenhul knsón fujlikinii u kmlvozü >"aíi időjárás daiv-árii sok helyen ne in tudott nwgérui, és azért min .*tlg tiikint<!tól>eu jóval uUtlu áll a kó/épa/i r.m*k. Végre a kulotnpér lorméa is kóz<'paK<<rili'n <iv>tt ki, mimuyiség tekintetében, azonban sok helyen már rothadáauak indult a butakari lőtt kolum-pér, éa méltán luhul Urtauí áltól, hogy az idei furiuóa num Um a Uvaizig ultaribittó.
Ko ha moat az év vég.- fölé vi»s/AU-kintunk, tton év iiU^ArAsAra el kell Í»tni<rnuiik, Imgy ai idén, a mi ritka óvbi-n "lokott mcirtortéoni inifiden ga»iui unniUnak kodvvefi wlújart; jó ídü járt a nagy inuuiiyia^gben tcruiult lakur-ruáuy száritám^ <> h<!titkhrilAsAra, jó idó járt az arutás, éa gabotmhurdásrit. jó idó jArt vrgre az íwti veiéi és szUrutre is, éa hrfbiir a btua uein igen jól ri/et, éa a kukoricia- ét borlor-malda nom ugéazcn kiole^itó, -_ dö'az«rt a
K.-lt '/.. V^ynm^axt, Ht7l.novomli.-rr.i SDOKm. k.
város tisz-
taságii ii
1 Egészségi szempontból.
\ iíLihx n hm nmitlk ki-nli'itrr:
A tttmciö-huIyiBÓgek, ha ki>»bb közs^t-k bon :J<K), iiH^yoblmkban UH Mi lri|H«an^l kó/.-lebb álluuk h lakhátakhuz, ugy nom kűlíinbm., hu azok n ktiim^-knck i-ja^aki, va^y dt'li oldalán állnak, rendűn BSump .ntlwl iy»í*^' u|-|ouiuki»«k nyilvánitliHtúk, muri kűUvg'-n kívüli dolog ax, hogy al dltuiiiutett hullák rolhadiiabN ,muuvóii, átok folyó állad.<ka ult«rül a loldlx-n, gAzift pudi); tóldaziuru üoiülkwlvén a lífígul ugyilthauk, terjiMikolikét bohat a l*kháMkt>a, byiísbultotviíii iiKglinír(í''' * vttrt- Kouiiöri »za bnlyrondolut tzuiint olv hutyan aoiu Iriteílnt-nok temutok, m>dyuk k'i>zluked<»i utakkal bir-oak. A virnuk, hiilúoek aion terul«tb«n mog állani épnn nem sxabad, d» lilUlik egy«^n.-mind at olturn.'lctt hulláknak M óv tlolti háborgatása U, mórt uínytik unuakodoak a mclluli, hogy a tmnetöhulyek ngéa&úgut háborító ki párolgátai küdvuíü idövÍMonyok koil uéhauy ¦zác U\>é* távolra i» kpptaiek elt-rjudní, aiini-¦•igUktől függ a kórotkuz^a, azrirt,ia, mímíl tomóituljb a hu'ln^Az, tunál vuitílyeanbb a hatása, mondhatni pdig, hogy aaigou iurUgá< roglőn hftlalt is okozhat.
M o i t állítja, hogy Páriában történt, midőn a airásúk éjen át airba szálltak e\ rabolni a halotti ruhát, reggelre mindkettő halva találtatott a hulln fulstt. Mondja továbbá, hogy midoR e^y cnalád air boltja fxlny itta tolt, a sírásók egyike turmnazotys himlőbe e*<ut, murt az oltoinuliiUiik kóit volt egr a ki UiruiéainUa himlöbun l.»!l meg, a máaik, midőn a ctalAd lityik la^ja kiváiiHágárniolnyitotlaa rózkop>it-Btit, iizouu.il, kliál nttftim nn-^hult, a kiözAnlmt bui uűíkU * knrull^vök pudiK t-lfmni volt»k kéuytüluntjk. Alliláaá sserint Maraeillu-buu lörtiínl, liugy niidou egy tért gyumoli;*-fával akarlak beültetni, n ^Umolcafa-gúdbráaó nainzAniosok kostól;* awin hulyen hirtelen iiifu-halt, vizuKálat alatt fcldortikf hogy azon t^r egykor ptMtia halottak tumetője levvn, giHlrO-lea köt bún a tm l Ingái (oldtiinro korült, a niint ulyao b<Ot)liullotv<*D mérgezést ée hirtelen halAlt okotott.
MvlUii az olvaao reszruhajlutlan ^ondfl arra, hogy -niudttn tcmelö jobbára buttgatígWti elhalt U*ti-k B«mmiaito helye, épen nem togja kölaéglxi |iumi ait, misurint a földpirája hulla-gáz nólkitl roldsziuroemelkuduinem fog,vnn<:k, alapján ntt i« ülf-nja hinni, hogy minél MUkubb a lomot"*! hulviiH1'^, h gyakoribb a ra^ályoa ter-méuielll nyavalyákban clhnltakn&k temeti; a v«az4ly is annál nagyubbazcrU lehet. Kbból kiindulva luljus joggal vonhatom a vároai tt$i*t -. kdzúiia^ tijcyotmít, Umietc-hulyiae'gUnkrt) mint olyakra, niiilyok minden ti-ft in tűiben nm^r-domlik, Ív azüksóglik h az átmódoaítáat, mert aiukban mindazon rendellenieaa^ck flllh tok, melyek julképót viaelik a rouzul Kitt temuti'iknek.
A rácz i:« kntholikua Un ne 1-3 az utólaó lak-házukul) alíg van 50—ÜO lóp«a távolságban, <Sptm a dt*H oldalon fekszik mindegyike, több rendtwli iiukír ét gyalogul által kórnyeztotnuk, a vls- és h,\é is megáll azokban, lehntovn lételik o szorint ax, ho^y a halottak kipárolgáa* buhat a vún>» kobuléuc, s ott is ronthat, hol nnunk hadUára auuki Hi-m gondol, llyktiu u-j-lúdhctritsk ki, holmi betegségük, melyeknek okát kifnrkt'-szni mig a Icgéberubb orvoauak sem siktirul.
Városunk népe*, halottja ovunkéut nagy, temetéaok majdnutu uapouta tortéauuk, a*urt is kéta^nkivuli dolog az, hogy a hullák 30 év aUtt ia (oldszinro kurUlnok. Mi-gtörtéuik iu ia, ho^y a .inláiii airli»ltok idókoinnként M-njituttiuk Utraaa-tuiuetkozhetéa v«igetl, szom-iHimja vultuin, oly invrénylutnek is, hogy a ruftr ohtnu-toit hullának luzárt kuporaója lul-záralottjaazáltal alkalma nyujMtolt az abbani hulla-giiznuk ullvrüIWtÚK-re. Hzuk mind oly dolgok, melyüket n ügyelem éa átmódoHitáa nélkül hagyni nem leliut.
Ha .'áronunkban a tisztaság tényltigo* t»z-közldsu a maga toljon kilurj»sitó»óbuu fogni életbe hozatni, u^y m,m maradand egyéb hátra, mint tekintettel luiini a felemlitutiek mint oly hidyi viszonyok iránt, melyek epWz-ségi awni[K.ntU')l kár nélkül éiutt'o|{yti^lan ugyanazono«sAi;ban ii«m inaradhatnak.
Ha ue umlitult tisítállauaágok ulháritáak foludékrnya^ba num maradand, j>7ni kell t-gy kornak, intilybüii a városi nép nuvezetosen jobb i* Urtoubb ^^k örvendhet, CBirájábaD
i* Urt
><J^y*t4í .Melléklet > „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 47 ik tzámához.
Af/i trkrfn

A Toldv-jubiliiciim.
Peit u.... 11.
i»raíAg r.ilu Ip hiiliijáimk «|í.v r.W.ll v*y ttlol iiAM, inutv nx il ¦Kiillumi jitvAnt, i.m«lil.nrii v.lii f»lvl»uo«, itriivMlollen nnuikruwiglmn
In u lelk.Vi, .-l.l, Imrl,,,
| j melybun i
| van liflyi-¦iti ut i.*i
„.|y Vllll| )„,| It i,u,ilok
üiilúkttt U uJji'nilik.
lmKy a nirKváluzioU
alalt hZ
|„kuin k
yy kii^K^'" kij.tli'M i a ki;|.vi»'-l«*'li'»lül"i t
az laK«dhaljii ifjlöHW
ak mi*
Ai Ünnepély vult a maga tjgV4«< kor urna Uitn>i|wi. < vit húaui fujém tbk
.I„U„ «.kk«l .„. Kí,,.l.r.,l,lj . L' ,
ra.,i«<(li„ii ia, ii.inlak.ii4|) I A\M
likwr hHilvtMfllok a va.lc|(y- '
onuk mukirvMiol nrjxll !
j .*ilra n|;.|játói a
S(» ii«tniitó*í(ik liaiúrn;iiijít >i •*. nliapÁn hmároisn m'g.ugyim uket illeti siiu, ulilintiukt.i.*-, ba u, o. n j,!(tvíö, «íí/i mdrnük Álláa vaud uljAn i.illoük kivánatoa, uív a kórózóar..! a ax.bini aliapA iiidik S \
Wj*„ tör § ki
válil8í;lll«, tülk nik - Imám
ói Alláa caA vutkeiett k
utján
lyutltxitöaa v 1 által tóltandn
elölt a tűrvén
Aiakademia dkrv turmuazttkonk bizonyult | ^ lif.r J/L ha"'V "'"* '
iuiulligon. k.»ilk lukiTnliibb I»jM S M ifjal- „., o" ,",..'' . . . .
lyou jobbra éa balrn az akadaiuiatkk'uUludy . lti|tatii. i* l„/J * tár.asAg lagj.i foglaltak MyM. j "* y* ^ **'"""*¦
Kgyim vt.lt az orazAgaak majd niindoa ^Urnáivá vál.Tza nuvuzetes ombflre, a tudomány é* mivolódéa ¦- • VIU"MIH-
majd miiiddö note»eto»ebb apostola.
A* •welrény jobbra p*! táléit «óp tnonyu-zet ahm l'nldy t-Vcnoz olajba fotelt élrtímgy-' aág» ar.zképti voli lolfiiggnMivi-, homályán ktwiuruval korUifonva. KI61 három auul ál-lotl. A» egyiknél Horváth MihAly, mt. akaU^mm alelnöke fogtad helret, ,ki az Onnopeltet Qd-vözUodó volt. A kó^pn*. H«gtal in<-ll«tt u lioly Tohlyuak vidl f-nnhagyva.
A himnadik asztalon egy aranyloll éa ügy babérkoszorú Allutl, az írói "munkáság éa ír-dem j«Jvónmi, jutalma.
A koiónst'K (<iku.Ii tigyulmi! között a ktí-
veikuiflkdt emeljük ki : * * — Szél N*i
Horválh MihAly ^piU|Kiki ruhábani m.-gyo volt tAbU i'liKíki megnyitó botijJdébiMi Uilvitzli a kózon- halt. — Selijller eintékn/obra HiHiiiben 10 én níg.st. Kimondja. Iiogy^wiguu nr uralltodók lepkttntnlt le, muly 32,iHO tallérba kurdit. — szokták a küllökot rue^tMi.inuui, in.tit a ui^p Kir.ilynénk d-'cz-niber elejdn Budára jó. -i'-«" «¦*»• * . ) VnMiíáry llKy v-d Kgorbün a b»rorjfd.'HlOl meg-
Azután áttJr Tuldy f.illi4])^.' iil-Jénidí raj • halt. — Hazánkban niodt 1&> kuHltxli'iVtHla vau. — A ii. szebeni pénztárnál 1(1 cznr forint fi-lkraji1 záros gytllt osszc. — l'uten/.iilian 5-én 21 briguntit végtíztok ki. - lli.kudy l.<\\<* zou^urauiAviiaz Aradon hangviirMunyet. — llis-mtrek ipja meghalt. — l~
n^iiriilt álláaok lm- Ktinilt-k,lioatuiitóaziík.ik
ol.'.ljAróaA^ a k*<pvi»>i|.'.|cilul«t ien szakaatábau ni>Kliatftr.nuit
kovAts j
Heti szemle.
mf. l«lkráx, l'^.ng l
lulásira. Fo-sti y ^
llöoUl való e||oii.'>ri>'-*l, n^vlyl nkk-r i>/ ininak kUtdnniu kellő. D* dKuz»li us akadá lyokkul aziíval, t.>IU), l<flt-sl- Klnumdji., idi id áAl akl
n Kii-
irodaiam niindsn áffAlian
fnludyTiírsftiftfí indiivrinvnni^jmi Iriru, 4* «./. Hkad^mia alupílát^baii, valamim l.inL.rU-aUü í» riHp;v t<tz>- volt i'űl.-j;, mint ríniuk *»k ífieijí litkAra t.lt Mok.it akkor, nuk-r vhiokd kin-lilíytikki!] voltak i-lfoglalva; inu^civta az «k«-d»miát ai IHJHdiki viharoklul <S» azutln a tudóitokat cloinlo iiia^ankörobu \ unta ét ugy lurta f«iMi bz ^l«t«l ai akadt)iniiilian.
Véjtfll kifojdii vágyát, kürllkbolatliuMák, i'ícjív kl
gy
Uny él, kit la-h-ki* Urtó rfeNj-1» rnujípí ilyuukur júsol^at. — A fú í; ¦ ....
ki iuf8liiváiiAr«.K>al*tta k.-v-^r.n.lii pvnina-•inmi ifjusAg ditlAntAjri S*..'|n'iy Inirc d.ihr.or •uroóoyénuk kiit el*'. vursacakAt iva^á a\, in.ly-nek r^eztúvol m^olont rí Unm^pult rit d^rgí dljenrósiol fogadutott. Horváth Milmly a t<-lk<-•wiéixaja uIAd azOh-ix jutván, molug izhvakban lldvíixoltti vterán irúnkat.
Kzutáu Urvguw Ágost adá ulű Udví.zl.-uil, mint a Ki»f»ludy- Tarnv^ tilkAra.tilmoU voiiá sukban rajtolva ai lltuiujjell mmikáwiigát. VJgül, álnyujtá önki ai nranvl<illítt f* h bH^r-kuaxorut, muly egy felii'r mjyuui párnára volt hely ni ve. A vttturáa tmlóa át iró mo^haUÍ aui-vakban muiidolt k<«amut->t u kitltnU-uWrl. Ai egyutmni dulogylet TTo npy ifton nlknlninaxnrit dalt énekolt, > liorválh Mihály böjtiéit) az Uk^t 1 t'-r* után.
Így folyt lo «iiIBKhalóUniu^ly.j.díUl, hogy nAlitiik a tudomáuyaak dini mnu itikortu-ion élűt tubbó.
özségük rondozósóről törv(>nyo/,ikk olcniz^ Vl'ik fejezet.
A koinritl .¦loljnru-.aniól
pApa KritiKuiiinrHzágban akur állandóan lakni. — tluroazió éa Mtoitin kúzJitt a vasúti teher-ar.i)llÍt>U iam.H élutbe Iriiell. - Svódorazigbul l'-atru h>ly.<a azerkozulú niagyar íur.v.ny érkuzMtt,mig n liitzaiakat oélia alig lehet érteni. Unnoputtut . — (iorlachak'ifr Berlinbi'n kijelunii*, hopy az hadügyi kúzlilotak stmmi háboiua j."'
7J. §. A t-uy l'iilyiáu It ll
i »tij(«rliit kiilöo rundéi¦ lrondtileiidú. — it
üuállú jegyiók, kik három rivut tol- lláb I'Íttk
tutn«k, - luluWu, hoKy ot orf li^luanuk
lult.k «¦ alláaban » I'«Í kiUtol uly tág írl.ilinuban luindcu cMlre várható tiem volt,
lóltútluk ia, miudatotiálul azt kullOleg bot'il- lett. De hi>^ tení uoin tudják ily törvény arurint nujgiimrad- jogosult ia; "miiiHlja oak, da ha a jrgyiói leendók, mint (uutebb ia a kf.lönbozó nemzuli
>naiuztatuak, ugy az oly j-tralhui ' mAr régóta ellntnert i
UVyi kerítilotak stmmi háboiua jeleu-ünin bírnak. — A pauiioiiliulmi K.inyvtari.Hn 8(i e»er db könyv vitn; kozliik 10 «zer miigyar. — Mihálv onaz tnin'irókirt cwlAdjával iíeubco van. - Ur. AndrAaay Gyula kfltllgver Postvároa din^pokArává vÁ-laaztatntt; a' l>i-ákk»r púdig diszatV inmal tiazlcli intig. — .Szalay Ziigmond uemesak 75 í*er foriirftnyi vallókat hamiallull, hanem még M o>og TaiK-sM* Mihályt illntó f> ez«r forintot* íb el kulié. — Í'óchhí Viola*Káru)y macik«-zenél knpott. — Az uj puali népaiiiiliáiba — terv aturiiit, 3l,Sí.r>t) néxö fdrbul el » 0 perei alalt kiürülhet a nr-zÓtrir. — A l'etfifi azohor hizotuAga mAr liléaez. — llét-ni «n>üz kuvnt
lóbb iholnrn cetről értuollli.uk.
IrtnUtlom, - Klonzotéai fe.lhívAs .Három magyar irillyu nocturnu" (éji képi cúmti zongorára irt zontiműro. A magyar zuné-Bzeli inntiirukvéaok, nem ismeretlenek ma már, a« a hazai, se a külföldi zeixtközi'i.iaég'olfitt. A mi e térun — főleg az utolsó évtizwdbun — történi, b a mit « részben a magyar muírodalom már tényleg Ía fi-luintntni képes, azt többú aeni a tnerev taga<Ua, nem hz elöitélntoa elfognluái:, sem pedig a vilrtguiüvcllség nzÍnvt>n'alárA| h'te-kintő kicsiny In viszk''tu^ség, vagy fvnhéjAíáB tb'bbé iitun ignor.illiatja. Valamint a költészet, irodaliim és tiidoinitnv, ngy a azépm A vészelek m«zvjén íb uiinden ivinsetnik itnáüiiaágrn "(» MJíllj^llentiíbiH mtrílotl liifejetéíi mód>•»irályra kuli tíireke.lnio. Meri rsnk íb az ily á!Us]> bíztositlinl azelli '
* iurt-n- Ali vit^y «iámb k>- »lt, Imi vauk egy kia akuriu-
itnká* kéz . rn.-l. Cd « (,..«« i!iii<'k>'il: "jv az^miiiAvi-hiKit l ll
l>tUni
,}íj g j
h köóí tnlaj, iiiwlyböiailAn cgv íin mn>»nrn.>k iiúhuh ki magái. .Mi uiKi.'tzuli ti)rukvcB*.-k i-gvik igi'iivt-'l
tellilVH.oiniiii.l vgy ily epilki'z.. miig\ ur mit-turiiHik iiartoláaara vagyok bátor tolkerni n haxai t. uí. zuuukózouaügot. ama biztató remény-ben. bn^y VHl:imint e terén U;tt vddigi nzurény
ha/.ai Z(:tiikoz<iiiii('g uagybiieaU ligyuhnt1- i1* ' pAriolikaam lúgja multaiul. A l'uniuuvi-zutl zetio- | mU, iiiti..in íxiallo iiiü>lttraln>t iurtal^z, melyek mindt.'gyiki) egymáatól luggi;tlenUlfnHr"m kti-lönbüL>> koltűi kepot v* kedély hangulatot lUk-roz viaazu. (.'zimuiK a kovetkf/ók : l) .Könny ál moi"t>j' ü.^ rÁ dníuvk fijkúrr .!.< „Ai
— nem mindenik azolgálván alkalmuH e. meg^ ítilelö keiwtul a magyar uumzuti érztiltl a ku (lélyliullimiHt viazalUkrózéaóru — .iiootiirnu i"
alkalmaaubbut vclletu IvgUlálóbbau vaUtíl-Imini. A 26 lapra terjedő mii dttizoa i'o B/Hbalua kiálhlAaát U u za a * u 1 g y i éa lAraa iituku-ruakodéao azivuakudutl elvállalni, kikuuk iaineit hitulll tinuaja, á mű pouloa megjulviiecerol ia kuzeakedik. A uui I. l»71-ik ev Ji-cíeuiOtr huvábau ukvelkn mug log jnknní a a t. et. ulőlizvlókuuk •lelküldetni. Az elotiielesi ár, uauzára a mii terjedulmenek va diszoa' kinllitá-aajiuk : kút toriul u. e. As vlötizuuiai mcgrcniln-le<ie,kul lugUljebu I. úv dect. 1^ ig kérem be kUUluni, hugy a nyomandó [-el.iBiiyok szálún
lukáauu 1,1'oai, k'-rep^ni ut í)ik !>/.) valatumi
Illezu s híervilatúr Mogletéll.l — IíviijtOkllck niinde.li but pe.ldáuyra,ugy littztflulpt-ldauyiiyal
'** ', ld. ÁlUíANVI KttKNKl.. tHlOik c'ri HÍpwlml*U*.wk rr../......<j<. A
/í.unnu^^u bizoitiuáiiyáuuk l^í 1. mi uug. i uu* \.ü\. ni. a. hauruiiau M\ ..m owzóálliiotla jju»* Oítu mcgyui 1 tó „íj í} tó ét a nóp. a/jiiuláláai bitvlliuány j'^W.i.je. A 4'.» lapra Kri>iiö ungybeutú utuuka ket réazböl all; uz UKigabuu foglalja a k&uugi áttekin-
«igii'jk, ii h
tu«vkut u. ni. a juluuluvo nép viultw-, muvoltaujíi állapot azunnt, a hittak-, liuziullatok. út turulutiiuk kiuiutaliisut, úgy azinto a köuúgukuuk póata-, kilúliivatall e*
puniiitftiiokBHguk ua bonvudzuBzIouljak B/ennti ueoíílnoat; a imiiydik re»* pétiig knunyii Atii. iotbun » mugyvi atutialikui htdyzut kivon<i-Ui. .Szmulcknok. lóvén u% adatokból «gy ouáiiú czikkit írni, czutlal «uK elimnerésl azavuzunk l)i)iuu lleíu kitűnő sstorguliua- ne Ugybu/ttal-múiitik. A kiálliuu diwéruuru válik TuUy lluiaha nyomilájaiiak, tauk uz ullora barug-fzunk, hogy ily bvuaoa muukáuul tigyulmvllu-nul járt el.
'— liukuldutvtt lio*íánk: Az áldozat fan *„,,],, kulliu. Torieiclini vázUt. Irta l-.w |., iHÍl. A j<;l'B lorabbi u legujabb röpiraia illitle-ku« kczuúl lupuuk azámaru biiálul ulalt van
H i r e k.
, — Hisméljem ki.rüli iirngynr mi-niazturuin olöt«rji-azU»o lolytAn, Flt,tutr»tf.r Jynda, aoproni nagyiiorL-ak.-dóm'k, h kinoki--d"l»m,ipnr i^ kozj.l (dómozdítAad kórul >7.ir/.<lt órdüiiii!Íi-Íitiiiu-ré«cUl * 1 ll. 'wzt. vn«kor»>na-r»;ni!L-t (lijin^nlt-soii udományur.i>in,B o réazb ni n.vr/.cil
nndmu k»nry<dlHrjAi ia Mhílog iiIhbíi...... K< It
.S.-bi.i.brunubni., 1 -TI. ivi nuvoinbi-r hó 7-«-n. KKKENl'Z Jl')ZSKK, a. k. Itiiró Ww/thrim Min, *. W.
— Xilimugyo ivn-gytd-8 kótgyüló-s.'n Harisa Nundor vMi aliapáii nr itnn loaziint h-, mintuz hibán t-rttMülfo kovctkczU-bcii i'tóbbi lapunkban umlttvo volt, Imnoin h m^yd rendűt évfi.gyid.-« jíyUhi-wti, mini vuAiim>I«ó ivikkdbcu ji:l«x»o van, — ulbmsiuoli. Kí-ii l li
„ .„„„jo,.™*. í ka.öüW.u _!"»l'*" »r...i"'X
Rot o^ nom...t M, „. II. vuUiirilwn, Utf • b.^iJUn >it i. h«iig™lj(«4 : I."RJ • lol..lj I
, gy
nohóz r Tolndal megoldat, >-]> nnak koim«jintitikuit, ¦ hngy ugy mondjitin k kiélll iál AAlt I
„ly jigjfik, kik bár cUir .1 .lv„i linállii.u - kevn kiviteliül - irinyluUii árámliM 11
s tingy flgyazuramiiiii
¦lik ó* irányzatuknak
.¦ .i«<ilIJ>< A— bh.i.v.L II..
b.awídbon azt u gjgy liániui hó alalt a niagy* Állam i'-nloki ull. l ö ;k ká
bon tapi a \gy
tlurütt. - Az<UOlV>ly k«k .'« járA«bir».AK..k, tk löí ít
gy
ti?iiyi-s«lö i*i;im;ity»ik, « korm ljárAsu lolylán,<iioKVHnuiik mu 44kliikiUlllraiB
«.Hlá-ukir. l.
ala
int a
j f
jojyiík uumagukbait Ki>ik
lak, helyük ggy utAa wakképlettel láaz
ló) ható.
76, $. A i«m ráluslikról iául :
pó-
g
.itoll hit«'h., vut atuk é«téiiyh>L'i» i fjlőd
¦égnek a löiviíny érUtlmébin útndMiidi'i lnlyi .4nrok ia, LÍvck"« réaz- I mi'ndké't'rétz're kielégitó határol hozatoil. K«
Un . migf.jlMS nemiiílitóKík m4iri«yib.o | ul»W kii.g) ultan móa oliolé»iol«l UO ku«üb. Wmuutk.Kík. * mW«r rnHi.n. il.lkíp.1... nnjobb W- v»8™ .j«l»nl«K'l»l.kw«"k
— A n n g y ¦ k a n i t a a i íógj mm. HÍintii ónki-|>/ú k.írr I'. hó Í1 •'-n Urtutla AUkulo Uy(.h...-i; a -awrf.-Ekfdr. ^j iil.'M p,..liK .„.v. Után u\Ci l'tcim-tfAntal tanár ur korúnk <-lnnki-'l'.ildy Ki'riTU* «laő ir.idatuii IV-rti t\p.U\r,;\ b ki. in. ri'lli"tr-n li>iiiikaaHi\gánil azúló m«glintó fi» I. k bi'MZi-dt'vi'l nyitotln meg.*) Kit köv^til ki'l 1'iiKindnn által iiMgiiriklt hivatal hctóltiMO t** a
l.iiiiU. ta^ok .....Kvalaii/lá^t, v^gru navalok
j.l..|t.tt.-k ki I. h..f:H> Ali larta»d«i KyUléarp. A kerhr kövilki-ió tix/iviavlók vAlan«tattnk: >-l-ii.<k l'fritV.T Anlnl l-iiíir ur, alultlíik '1\-U' Antal Mik <*((.,titkár Ilochruilerííonia Sík imit., U\)<-tt\tr, Hutifli SAudor « ik ysít, uljogyz& (in^íipr TAlá ik i-cal., (H'nitárnok Kiró ^áudor Mik ubzI. 'S) VL birAló a ni^gy feUó otztályból. ,. Így k'iriUik mrtgahtkulvii a a nagyra ti író1 mag Csirniiíd ttllbon van, do clji>het a vihar rotuhulo kozo, a kitúpi a aenkilol nt-in védett gvókot. Hogy « duláé lm im kovrikczz^k, vt^lrtkárokra vau »iilkHtgUnk,a»Tt lulklrjuk a nagy<-rd.kü Mli^g-lJiOjfV a tt.lanrlri kar meglevő páruiláoa uit-lhll Itrjn-ii-ae ki vtidókwat gyn/c kruiink |,,|,.tl, in.-lyn.k lolytwnos miinkuMAgAról uíC.n k<'iit értu«itni Togjúk a méljon tiaituU órdi-k-htifkot; ha t. aicrkwzUi ur tudóaitáatiuknik iHpjáhan nótni helyet engedi nd. K u t i c h JS h n d o r fojfgyzil.
— A magyar minintiTvAlaág a hívnia.-tnloB lap lí>-ki azámAbaii közzt^tutt le^k-U^bb kéziratok kibooaátaia altul l»rmailafft. be vau fiji'tvo. tirór Aiidráaay (Jyula adynaaliat* küliigyuk minUlcrr, — (iróf Lunyay Menyhért magyar iiiiniatfrulnrife lett, a lobbi magyar niiniater ]«*lig mtigmaradt, vagyii az uj miiiii-t<-r<lníik el('it'TJcJtité*tíre ujolng kinevcttetlrk, illclólog AllAaaíkbnn in«grrf«Ítettek.
- dl to-nálláa.) M.>r tóbb irl,^i )i;,ll-juk.h<>gyN.-Kuiiiz«AiiBjva»uliimióháxli'.zvczQ-tú uiczAban nuUtnállások tórtcnuck,dcli»nyazr>r már l.iviilildí.'Bftkis hallauzottak ; h'gkoz<d<d.b, mull sz-nlriii H óra tájbnti egy vasúti t-mlmr t»niiidtai»it inog hárum t!gvt'ntiM, cpyik kt-r-Ám- túle: hány óra van Y Nem (ml»in. nincs órám! de e pilliinathan a fckletadó l'otdn; tirillclik, .Ivortlik c.i i.rctán t.Vrrl kiapl.l^/.-rfl fEurA»t ii-szix'k a fi fim tartalmazó turc?Ajató! mi'gl'ooxtvit, t»va szaladtak. — hz már aztán ».k! Itt nz i<JiT>, ii-vy ii várusi hatóság j'.bb világitáaról giiiidoakudjrk a rniaebb, Hunibh órjárutokal alkalmasam, murt maholmip rz ukzAii ia inrgtAiiinVltAiuuk.
— (iyaailiir. VArtwnnk egyik k-ztiax-lek-in, luvók.'iiy polgára haláláról -n<*a ft küví'lkuzö gyá*/jel(;ntiL«: l'ngur V'enirta, aztil. I«ll, i. maga- éa gyeriiirkui OdöD, Kl.-k H .Sáinl..r, tovAhbá Istl Viktória ódm aiiyjn, »*• t.*t vérei Inti NitiKlor^ándwrt-a Mária lV'rj>i;!iiit-dtT, novijkben azomorodott azivvul joleuti tttrti-tett íorjouvk - illolóleg apjuknak - vojónek « sógoruknak (.'ager Lórinczuuk, f. évi m>v. liu l.'iiin éjjeli VJ- vrak.ir.eletének-Itiik, boldog házaMágnnak ll). ('-vObt-n, liomta »io ,-Vidi;8 ulán, tinin vész következtében t..rti;»t gyáatoa elbmtytat. A boldugultuak hull tete-inii november bó 17 én dólutáui 4 iirnkor ágoatai szortartá* Bzcrint a iiagy-kauizfcái nr* kí-rtben i>rok iiyugalumrH túléllek. Kelt Nagy-Khiiímhii, 1^71. iiöventhi-r ll>-án. Aldaa úa he ke hamvaira! A hiiltUU-m litlott uagytinte-\.-u\ AmWka JáiK'i h.-r.uyi .Mperea-lulkru ur iiK-gliaM gyái8b(Moéiiwt lurlott,
r~ A napokban <-gv auva liuMzal>b idürc lakásárul ullávozvátt vr^en bi-lúlóit, * B7.ubn fiiattul tulu lutl, a egy ki* gyermek bunt-íulla.lt.
- 0 róf >Iaj Iá th K^ lm An karllllkben idfitik a holn»p,nzaz vaaAniup imv. \\\ ón ti»U< H órakor á kereekudelmi i-a"»im>ban tartja tinanciali* IclulvaaiiAt, ujt-lyri-É h JVeni l,ap»k- itUn ('lúIug.Bon a kóv.lkéz.il irliuijnk, invgjtigyocrún, hugy IVcsutt vlt vidéki ulaó lululviuáui, hol a takarók ét liitulUuk ehsniuh)-éa HJáulólvVt-llol tiaztelto meg. Nálunk Urlja máa.ldikldolvaaÚHut,hole.lag<tdliallanulv»nzo vt érdekli* Urgy lejlegel.íti) ukWrdekkel ne-lUnk. l>o hulljuk w l'tkei Lapokat: AzálLmadú-»Ag lörlu«lf*iT. I tarlult ielolvanáu, mi-lyt;t gruf Majiálh Káluián ti ho 10 én lartutt, i.yukuwlt i'löH/ur la kimutatni, hogv a uilóta, tneltlvel— ,Miigvarora/ág a kóioa álhi'madoMág kouiaijai-nnk 'l..r|!(.ri.-Orli: / járul, m.muj tn- akadályuzra liaiáukuak linaiinH|i» virul,urtl «« nuAllóaágat, ,i« módiii kore,tf mulvly<d I>">1<- m«gazabaaiilliHh mink. Ki eien l(.rikve*éUn a liT-iki cgy.rzva hí..n izikkci vuazi kiindutáai pontul, melvnek érudiiíébou Magyaroraxág fclitzabadullial min dm <luotatíiut<* alul, Ii* » 3J millión} i kainal-HHk megleii-lij lúkVl *ii«lrák A Ilit in pa pírok Un u béu«i iliiui»l«riuii>uak lutiii-ü. Kién ipiótit pe-diff :H» v J2 millió kórt váltakozván, a közrp-¦z$m tvhát ;il milióimk nit'gfulelo tököl atas b'^d milliót vosz tó). Ayeieu ó«az<Lgiii'k mug-4
*< Uii.ijUiiilii. voliin, l.u|j i- iii-mi-i l,<i»)[al<iiu
T»lily I.....H"l>t. ui(tfvaUyiiiik KJÚ>M<1», hvti iui(
«H;tv>irúl liuutlui k«a><-i addjál riüi la ai itjuiág, ié6i UI k8 lf.kl.'. áDumpupin.kat IO°/H dÍM«ió l.'vonalv.in, m.gkupwá AingykniVstág- ¦>{>* millió lton. A*
autack li>rlt*cti'*i'l n grnf nr (erve Mcritit ih-iii ' ''f)' "i kukáim, bannin i-gy najittt>iij;>w üjkoiáni magyar itllaíupiipir turciiiuW altul kbi-iiu- vt;g-bevinni. l>i> miután, mint már uii'gt'iulilök, <• kaifthtiiilóU nagyuig bdliirozoli.ui ui.'g nem állapítható, a gróf ur e ptii/ugvi opi'iitlióuál így UHU milliónyi állttiMAditaágtit vt-ll tol itla pul, im'rt uicn liiudoa máin imgkuniivili v h/á-niilHKt, «W a uyurt urodnu'nyuk kulinyin alkui-iiin/balúk azornáí t1* uazlás uijAn írni* iilnpul fit oitsxugokniH ia. „Magyarország, kvll, li«g> uijái |.Ht)kára tudjon kuni- n a gnit nr j.-Í-.eiiva, i'n MtTt turniboil arra fimliU a lötigy.-l-inil, liogy uzun uj állam mbumiig kamatainak khulw ti-^kiaubb rtímmenjen küllőidre, ínuniii n inuonyirw lehet, maraaitatjuk ¦¦ pi'iititkft honunkban. Kwn tervw atcrinl u grot uruitk a mngyar állaniatioatág i'/»"/» niolKit t>7 óv
pi'niUgyí műtét iiu'g azon vlűnyt ia nyujiju, imuy a kamatuk <^gy jil«nU;ki"ny nsi/u hununk.-ban maradua. Kzun telidyawm UtAy b<di auiktT tök kor^ibuu ia viathanKra lnláll,i^> a Bit-c/ó in
- (KitlTa jelüaaóg.) \.-m i-ludjuk niáa n^vvii! na>u*iji aioii — nálunk azukatlun k«rülmt>ifyl, It-gy fúí»|>áut valaliova lógni uu ludjaiiak, • migia úgy vau; mint Soproni»il írják, Sopi>>n, K.wíi-g, Viisvár v* líüstt vár»a..k Kxámára a bulUg^vmiuial^riuin móg idxi^luiK-n^u wni tu^ l'üivpául azcroKui, a igy kouj lolfii volt a tn;rvwu;»i iiiunkiilat'tk vtg.'tl nngiur-tandú gjültí* viíotii»t'vul iSupriJUv'ári>a eddigi
pg
— ü a j A1 a á k " • in i' t; h i v i). KrUv' akii^rii' M^in^i": A iolvu hú ^j .likvn HlU-j Jáiu>a voudi-fllt".* tniuiUTint'Wii utrüind.- fiv iilA* jHil^Ari tilov*vÍK«lui»rii, n imircuti /utui-kar. iriíik.«iii*o luclkit, molyru a ii*kj i'-nimiui küiumtó^ a« HluJirt tiaKluluLfel iiik-)(hivj». ltukpti tirj 1 Irt. ti. é. Mely 6«l«i>ti díj iwkiuin lsével ujt-ruiúiö u núiH'vro i-jy infbórii laticí tíal, a litrliiiúvru fKJ' ' ' '""* '*""í!.v H "ViT>:-
llltÍDJ. A hllIlÍH itSÜHÓrH fiUtl II lliürittrutllüoi)
tnrtouik'. Kcuk-lo ti ónkor, .liiim.úlrli-k- iw iuImUi g.ni<lu«ku.iik ulnK»|... (i«/lcl<-l^l II irv J dl^ Mlib
fÜK-fla Untu.(v«lr.--« linJR.t»ii H.V-r»"j^<-l Mni Míkua<»K« kÍMtoaxoiivnyal, mull \uHÍ&o, u«v. US iin a n-jíKuli Hi'/,<'mi Ih^-hí voimiMhI (*rkt-i-t«k a mikori ku*«<lvUt Kxniuuir'i, h'>l l'ulini lnk«7 Knlman ur |M>m|Ht« iiii'.v.-* (>**** ^rlu öki'I, m.'ly^n aMnftitl Ki^yárrm iiitxttrki ln>l n t-MiUa u>bl> tn^j» a miU »í.lp v.>mli',:-k.<«ft"ni <'K,VIUI l-'vrn. l.-uvi'H ulx'4, "' »la(l •> lilán t'jfi'lití lUrot kituiuui ji> o*i({iiiiv non.-kiirn jAt aínit, h bfn'x-Knitk knlónöaoiMi-MiuiiU'k » *«!« ilii^ur <l»ntlx>k, .n.lv-'kil It<>r<>* aid'lt M. A iniilala^' k<Mli>lv«ri i<* fiwr.Mt ).¦-!, viJL Kt-a.l.'n, .. u Ű-itii IrtlirUB Ki^l
rirl i* min.l.-I k
inui.yl válaMf' aluli. >.>«>¦ IK k
lui Imliíro/.tn nmi;iit- Ailoik IcMi .'„¦» jnri(al»lK>Lt\>Í/<at- imv IL-n^lHa J.«.'f7.|iiiikl.-U. n JHVialiiDrn. u
t. J
l'ilvilra trkiii .lltvn. Kk'ü IMjulölibill ii n«);y.ibi. tl>iil<-n'n<xián váluKalík !> a aJAlilia dM0
kllnitto . ^
M IuuIk.1 ki n.-m uu'n-tivk. \'••¦(, komi <-biM után l'/t órnkur Kfli-iwjir* jóitok, a tM.itibi 21/-, órai \t'V>» v.miill:il rlntusaiiiltik, iiEnnbnil a/. iml..|iatli»i i;r» i;n n vonal <<|x-» t<lúlliik n.l.i.-X»(t ul. vfeftnjiKi'-k tulinl líi)(váo)irft. a m> kurnblmii (Ukr/vt-n, im« jókor ^Mók, * flutus-tuk. A re>»» iil.í Kttt<llt" li'ttíl Kani^iit iH<>Kto-kinluui. mii maakori iii^ji<v.«i.-l»ikkol okvcilfii h'iiiii í>){iiiik.
- A vároaliáf t'piliWm'l vtf Uia-kuli ((tTui(diui)lviiüj' üia ruiofi-l líjty kia-kuní-
MMti littUtl U^J'1-lll ÍM*»XU/U*U[|, ÓlulÚWi llíllüa
- A kLi.m,..! [H.lt-árj kar in.v. 11 lón láiuívtóimat lart, buli-pti ilij 2l) kr.
— A un«v kit iUKíüi d«ák|iárt iit>t-. Ili áu a ,,/úUlt'a- vuuUftílő turtuóbvt! ^rlokui-li-lct t(iriuU,uivl,y alkuluiiimal ulnokki1 u#vlian< guintt Mck«»Iiú J<mu1 itffj-vitl ur váluaxlittoit iintjí, ki, a» rirU*kt)zl<-li!l mt^iiviUt (nwiWi'btu, uturtilú u iMMXij.ivi'tu) c/fljftt, h-n;v I. i. ki uj mu^vu axurveM'Hiirt: txóló lorvi'uv órtulumben nnigjui ki<[iviauK*), » illulül. ^ UiKiltmán.vi laffok valasiUudúk, int iiiu^lIü/üIck krji'lunti, lio^-y a tu'lj'buli dt'úk|iári már vny uiiiórii^ki-zli ini UtrluU, iiK-ly alkuEomiiial a buIpart lVil>bj>'i is h tinijyclL-iiéíro fcüiivulvan, itibbeii jt^léu voltuk ; a duákpart iiK'Kioitu a kofcioméinuíCK nrra ufrtvo, üv^y <•> iiii-^y«i buutiitníii^'i tagok vÁluaiUMáuál úiiajuuilu vulua a* vfi\ alúrtiM a már meg i* (¦yjuítuk volnu uiyt'armio, ho^y a iiK-jikiváiiUiu It Ihk ko/ú liarom il<-ák|j:irii a linroiii b*lpiim j,|olu*»tik ki, a liiiriuaitik liitmm podiK a valimíti'k híuvuihIÍ lublmifíi-lül iUjí^uii, uiuuliaii h bnlpártuuk h Ma^vur kin.lyiml utrloit i'r[ik>v.lirttii az i-^yuicrloH iin-^/ukitialVHii, ktu.l.-ni, viijju* |)iirLaxi-l!>-iii-bcn tnukodni lintan>/(ák Krrc uiian n ii"»k-
, )H j.K)ltl'<ii virif bulijuk * Itulpitrt bt ítklt
»nM|0KV lari Imtiinp <¦ t&
Viibti (írtokinlutit.
'- A kiakomáromi bin'< vól.<tl.iiiit
M mi-)ít'"(t«> n «Ky uját Minpiitálnt kullrtl.
I ptn.«u k n ak. A Ita^kani-Í kir. it>n <ii>yai<>k lurillnlébt'ii lívo l,i-í|ink linaKiiálatára liulomk, i b l
taán, a ván-bn** (VHiiiber 24-én fog im-glar-tnitii. lj(Vtik('Z«tinok ni ipuroaok 6* kuronki-dók tk, vagy íliletükbu vágd azÁlliliniiny-
t(V mugyii Kmltíkt-inok t. nlva-h»gy. mily kltUutíai <>ki»l;ik iitczáinkou fairag'uiKok: ú ji»n !, ulbau v»n I — a j.ill az .Omniljua" ciimU Inp, iin-ly múlt aroni-'ii un ^'s/Iliit i'lni \ ba aztilt-lriat't oly aok plu-kál j<l«-, illő, hogy haláláról i» mogonilékuz-
~ A k únugi árvapénztár ban wrg-K'nt viMgálat után 4(X)U forintnyi hiány latkozotl.
— (N r e ) v m o a t e r.) Városunkba egy kitiirrú *iuavullm>KU a im-gny-ró nmmÍ.^u rrnticsia uvelviiK-ater (íliajlana k-luk'p<^dnt, Jü-
e,p)i du Villarxt 1'arUieu, «iülu|ell fram-zia ivón, tolit u itíép nyulv tíaitii t* lltk^letM iM^iiinulitmt koUi'gtokii. Akik tubát u jelua ős ¦ •lili ('v tíia aikurrvl iuúküU<> nyulvnicsii-nnil tanulni óbajlAliak, azivuakudjunuk a lap tivr-„ ivii jikulkczni, a follútuluk oliinyó
- Mull kedden <-atu fáklyáa ze-
inltiik a hulylHili Klzultú-ogylut inö-juj két ficakMudöjiikktil tigyült az uj ..., mely mint lupuuk utóbbi nXAinnbau jik-nl<!ltUk « „ZóldftiJ voudrglö mtll.ttt van. A/, .•l.'gv.'ikorlui.ik !n i.^txt- U. k, « \WB\, lm lik m;>.|. nu,, t. i. krinókony hw,l,,vul,!..,..,, l„g-ik m<ik..dni
kódú
- , IT j t á r i i • Á K.] Ian^t uj (ara* sáp ktOi-lkeziWniI veazdnk tuduináal, uxOy N»Ky-Kaniau óa vi.l^kóni nfaw nagy liord friju. Ki i'gyli't nWvi'nvi'k utján nagyazi-ril gabna^Hraakol ^pittoluo, Iikva a gal.mmladj bdrmikor buaiállitliatnA tfahonájiit bimiiv»t farifAArórt, melynek árhullani«tira a itagy (,'«Kniipi!(cíok táviratai halnának irányadóul. K UnnUn a termcaitiJkafk nitfrarikHt kaniHl ni.lli-lt :i jjjvií tunnéaiw köli-iönl ix a.luu. ].<i licilüii meluKt'n oom tlilvoíüluUnk a in^\> cmnól, iii.lyiiuk niiníl aiknruab ltitrtilé«4f« — ugy lialljuk, - baaai i-gyík nagyobb p4ntinlé-í-'tüuk aegMkozut nyújtani ig^rkniutt.
— K u r m l' d d. U«rgáe* <Jj"ir(ty pl« bitnua [Otn meghalt. A ••gtflysó-<<K?íutUI, m-pbauk lelt.
Ü /. I o t i - h i r n ö k.
Hmy-H«irit1*. •oT«mb»- IT. Ibii
At Oileli ttt míg mii'liH niiic* j»'ulí Mlbi l roai ulak hitrálutjik ¦ Tl,Ukr"lt bxilllliláil,
nárak foljioiuian biiunflalan allapol'ban vaum Kiit.ti>l»i> a valula alaiiií álla)»>u- ét a P4i»<-«l*n: Umk v#((*, rnulyak ¦¦ I1il*t«l kiiOI Blrlik, n,tg I
Érték és váltófolyam nov. 16.
Í>7U mPtaliquM M.7U ; ü*/, nemi. kjikaoa iy, lKi;.r>-k> álU.l.lmi kulcson UU,7f>; bank n<azvriDyuk 81^ ; hitelinUizeti réatv^nyuk :tOl>. - ; Uudon H'J.70; «iU»t Ágid llú.bU, arauy darabja b.b'J kr. l'O frankot arauy 1U3 kr.
r MII 254a 1871.
47) A muMÁr-inifríi" MilíXlil.Ü 37.
íy Viaárua , A 28 Km
10 HítM Biirftlf
n K«d<t | U. a. it.
It ' 8a«fiU CiintlU l
M l'.dtilrtílk ! K«U«i*n
14 ViuUk ! FIAra iiU<
í»( Hiomti. | Kalalin »>.
1 Kaltm^K Kmlln
| H.fl.n
cIpIin szerktszt.) Sc«íil»zcrkcszlii
Wajdlts 10286 Batorfl Lajos.
13
krllcr Iií
-Ají nlja gaidagnn t' laz.>r.-ll uruk-. 1 ¦I- Klliplirlllt múl n*ioh itMoriú-lfH i.ngcr
í\.-k c*«i Ifycrmi'ki'k rzahi ir*~ vab'i lupán-r k- all.-rUatlung.n 11 rniii , l'aiiK-o- und Kin-
ilrrit, a 'KJobbmimWgili' ívta klnitojulnji m d'tr-StilbtK'ii von (jualititt und eu
ron. mngjH'bitl biltigi'n Yi-imtn.
l'g azínl.- tíg.vrlm.ib iiijniiliini Ulor a- • Kl'NHT Illlifbr- mI. da» k.k. Mililür un.1
í.vok a ( n. k kat.maiing a (. kcizonaiigtink, h< ny vi>rvhruii);*wiir<!igi' l'iiblik uiii aiifm.'ikKiuu,
mgri'at il.Wkit a kfyubl bol- i'rtkllltoldil ">r- ! <t;«* i>|i »|li> lkat.] llllgi'll V .inU-l.nln und
mi| elfog Kdnk <'¦" k<Wi|,'k, az árt legjiltáD ¦o Aualilndor l.-l.T v ¦rfiTÜjj.- und prompt iiikI
Mbbao itámitom. bílligiit bcreclnii!.
Az i'n raktáromban váaárotlakal kijii vi 1 Aluli wird \ .»„ niir gokanfM Vfmwe
áara elf / ; 1U roparit'P... uug..! o.ui».-n
Ijlakv. llii'schler és fia
l'iikiiTskcdií l.irsul.tl
AI.SO-DO.MIiOlUliOl,, utolsó ji^ta KOTTORI,
ii- iili'lii'l ji'lcnli n infl^is iii;i->^iiki);ik s egyáltalán a~í/«z. ku/üiiségnek, mis/erint
deszka, lécz,,»,„m«i,„„o„,ii fenyő-éptiletfáből
nag* ^s jól bcrendcíntt raktára van; melv raktátbúl b;krmi <• neinü megliiziis gyorsan éi jntnnyuxan (szkii/ültetík ; miir nézvo uiidóii a maRa* uiasÁgok s a t. c/. köziiiiséff további bi/iiiliilniut kéniók, ajánljuk
Nagy Kanizsán. SCIIMÍSINUKU (JYULA umil .lí«4
liizoiiiáiiji raktáruukat. Teljes tisilclettcl,
Ujlaky, llirschlcr & Fia,
(529—33) (.kereskedők.
I'JiiIíiiIiiiiü ziiiii AnkaiifV ilcr ncn i'i'scliiciii'iicii liiiisliriAkcr (miuciiíiiiiií) Tlroler-Lo.se,
Htlclic, wlc imcli^lí'litini rrlaulril, Ih'-mt n le Itiiarurhi, und ilrrnicrsti" iiimI liiíeliMc Xlcliuni; xchuii am :t. Jilmicr 1873 t
A'fdifdfluU trlanbt fid] bicrmii ib«n ^íáwíitii i». X- VriNiliinbtn u wn 1 JJílHion HulVcii oficvr. ÜMbr. úhtiiogiindi unt ttíudjt
JÜiiner 1873 erfolgt.
n, bap fit bit t'cn bft i'jnttíbouplftaH ^nnfbruíf t iifiitiiltt «ii|lTű(|í ober fliiftagcn mn an Mf ti(f(rti,itt
Jíurir rjtjlílliniil íiui,icr rtr ^ovlbcilí, lwl(bí Ht\t' yinlciltt tjrtirlft:
1. ririf AuUilK htr.),it in 3iuiinK Hot I Willion eAiiltcu ^thb ívhrr mit 2,fi:t*>,!ll() fi L>. ^t. bitiitm 40 ^.iditii TMaiicjavu
2. v\l*l bicitlbt III 2lxi1i(1)!ilrm1$uitmi,|C]i ivoicl ,lclt)fllt, wtwn jfbfd mii minbtfttiK Mi fi. o W. i^Tloft twrboi uinfl unb ;l. i\ihn bimllvn » xiHiiiimni lm J»h,. im| .(uni'llitfid mi SlIIIIMI. UOUU. IIKXIO. IOOOO fi. :< o W.,
.1. Wclrn Miiilhu .ilwhli/n Mm K|j Ht V.1llMtÍJU|ifl.ltl ,^IU»lTU<l til ;|jl|luiiwfli(kl iilttlIOlllllltlt, l«ld|< ,)CI»Í8 ith l».Uaillit íitltl 110* bjbut* baj b|[ t»J»
.HHIKUMI fi. Hitt mii Hlm im giUUn»bl 3lnun»'
iwhii ter $m<]th ft1 liiiiiic vcidíti, innrili>iH> íiuro,,Vil'i(í( b. i. fa ind. I ,Vimi(t lK7:t utU brm vutlrti «nl.ui(ii'tciíf, t. t. (btnfalte a ~M) fi in <t,il)litiiii in
íliif,tnt*VTfifr* íh ;\MuH ,i(btn I.11111, iwikte fnuit iihimmi-i i:i -I ^ithuiiflrn auf ^áapItRffn w« lilllOO, ItlMMI. HMtOO IOOÜOl)fl"'it Sl"0 "*" fit.nl \'i>(c i'l)iic bicicv í'fH'flidiiiiiiil K* ;Hii(tl,in(í5 mhuft ^^í ii(frrti.ilf JtV*írtítu!w itftn .ífii.m „-.^ >..,* t,,.*......t. .. v.____....... ....*. / vrót <
H-..K mik (II lllindtn
v.ilf»..rre l>u Barry
.) A liliom fovaUtciert du -irry (d;^yJi/yii*r muggyágvit nandun kiírt, uly to'i'iKVsiur«kkiil dtftiolt, navmuleaün: yumur, iiiqg, tiiull, lüdfl, máj, djirigy, ukhir-», létrái, IiúIvhk é» vvaubiulalinat, güuiö- >rl, ti.'dei^'sl. *íl(knii'll(iii1t(ot, koli.t^óít, é«l.»i i;>úiiK^*^Kut' "urulA*!, diarrWat, ál-.ulaoiiáKut, müti(iwi.í((ot, uronvrrt, vukórt, /al, a«ukórl, vtirliirlótli*!, lilliugitt tU há-^si Íng<-rt mitf; l«rh*-**iLK idujín it, diulxitc-il, »koim>r«Í4>i>(, ¦ovAnvkixlHii.rN 7:í,<)OU pv»((vi»i-t, inciyok i .rrel tlau/i.lntk ; (obbi küil b
j)í|iH <-..j-entai'^tü], gr. Pluakuw udv. mantal-Uil, cl., iircliati martiutain't<*>t. A IiuhiijíI táplálóid, l<<v,»n. a Kával..*, i. re l"ulü.'Uoknt<l í* ' ICyt-rm.kuknrl &> amin ui^kin^li a fyú*y> i
{'attle Noua. Alexandria, Koptom. 18(19. I mari. 10. A finom Kev*loKÍ«re ílu liarry en- ' guniül vgy ÍK»n makaca idillt WldupuliiiMl, melyben ü ívig bortaiiUiitn azeiivedleui, a ' uiuly minden urvuai kc-Híl^nuk .-Ik-nálll, ki-«><igyit..tt, • ckiiikI furrú ^tiMiuiiuteitiei ktil dötn íinnek min*, f. llVdmonuk a t.inm%/ct u bu-ui'-a adumat)) mért. Örüljuii minden azoitv.-diV A mire auimm gyrigygior nom kéjna, axt toati l)u Barry Itevalwcitirja, Pjoly akki>r kiu volna iuldrá|(i,, l" Hullát arauynytil nicriiék. - Tini-tuJeltt-1 8p«daro (.'. (fi.
1'U'liauIniicKtkbfO V, font I ft. f>0 kr, 1 toiit 2 ft. nti kr, V l»nt 4. ¦*> k. íi lm 10 ti. 12
f...K Jti II. J4 >»ut Mi fi K-v«l.a.-..T.' l'lio-
UbUkl>an i k
(rfl 1 ft. fiO kr;24 J--- 4fnfri)kr;
iximlakliau 12 ettnerr 1 ft. :>0 kr, l'i r<> '2. M) kr. 4S-ra 4..'HÍ kr, ]L'O-r* 10 fi. tfitrt ra2O ft.
:'>7f'.r» :t(i It ¦ Krt|»(iHiú lUrrv du lt-.r . t-ral IMcabon. WallH*chKau.>, Nr. 1. 1'o.
".¦¦¦rn.il, 1> mfol.iván.D NHt
Itorn - J'tilndL
i Kron- Srhlo-
j Ki.-kiíjvánm ConloKn<T IkidíO'i^I, S^kc^F.' h.'rvitr.tt Dieballa ítyór^ynt1!. Vi*nw«u Ki-¦ili-r Mi'.rnál, a mindon vi»nr»baii s gyCgynor,
(ívakurnok
kerestetik Wajdlts József könyvkereskedésébe, hol egy jol nevelt s iskolázott
fiu igen előnyös feltételek mellett azon nal alkalmazást talál. Ugyancsak e köny -kereskedésbe tevékeny és ügyes utazcc icolporteurök kerestetnek igen előnyös és jövedelmező feltetelek mellett.
Nomositett gyümölcifik
éiiuláara kiWuú íllaoak, aMroéljmMii, htvi'lilcg .írtiniilh.-tin a tnlajduniM
KÉT8Z1&HY ISTVÁN
Miliáldon a y. Na«y-Kaniua.
valódi
¦ . •-»!. >-R«|aMaa » Költői-e áiid ki >'ii>nvKai tri.....-.li. ¦¦ trr**i harUI m*% vliaatlt, • •.>¦¦-
iv.mk I»I.|| „trf.Uk/,.,,, kipr/.l.íll Ulkn. ..„ . M(k4
ay«* háii . awnl »awtk, vahaa4*h '> i*ab*k t<-ij»< ki
Nagy Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
> í> ¦
¦íbrn Ui.l..
nr|r«nd*U>« li uUartUl imlUtl f/u(tan t«l-ÍU.tik
l'KMH.itl kaphat/. OiltrtM *aa«(ia *tfráü\í ti.r a fk|yM-yat*h '" lyakliMi "tl.«, r|j t-f.-ly !*) ki.
Kivmiftt otíy, naponla erkeio hai.nl., dioa^ró levolekbOl:
itad |.*tkáii)i.k kluiáaára nilk^tj'i, aa dl-iig >i*miáll kltM Lttai *ul«.
n.LMAN I1KTTI
Mint a lcyjulunb
SZ KIMTÖ-SZ KHT
ajánljuk
I). Láng óvs/.cr-konőcsét (PrlUervativ-patta.)
Kmm P(*..'i> i-iMi.n Hnaiatati aayafihMJ ki.iii.-ti titattl ai*r •«¦ v*ayt»i kiutlitk. * a'»-i. im.mi n1(u„,.
..... á.l.lm..,. ..-i « l<itrl,..b ...>fnj.i(vaa«al . kitili.í —,l «k b liiiI JAljk bl
i-m. MlMdaa lltilittaaiiilt i kliiltiMt, tpu a«y tltáyolltjt i ¦«tH**l«kiI. vi|y ti által tltultieli rtaiotkal, trtMIyrtft, rlaaoi«**«|«t • » Ult rtMltttt, a littulat utaléilM HtiUr> ••ha- • ratMyeva • u a|fktrrt It tatai, taatficati til>n Idttt •«. T.tl«).i..m. h-íjr ha.-i.|.i »« ...... ...;¦., .... I, .¦,.,.
mk^lv.-.-.t^ri f.iaig rlí,.. *..l,i,. *i trWaiiy otrilutoi *¦
¦Hi«P*, HV htty ¦!••«¦ Itvtbkl Mottrctat M«iI«|m«* Um
y^yUtA, »r. h»..o*l.ll U|(iU...I • ^, rn, ; i,
I). LANO arczfcsték-kcnöcso
• loiiii^l rftttro inatlan m-'iduii ttrn>t«ialri, Inam ¦ f)1i<,|^ hhir ¦/így *>-*é Mint kaluSaDt ; a bSrflh tclj***n UUalUn (OlBImiil ..ilu^a »Jdl(t lítt.S Ily B«Hlrk«l
K,r iirl; ara frh«r t»,7 TOr.; a fi o. í.
KöH/állitó rakliely nagyban va kicHibf
D LANO
Odorin-szájvíz.
Tühlmüri tApasztal&s hi/i.nyil^ka után bátor va-Kjuk iniiit tuik'ttcsztTt e valixli illats/ijvúot 9 reggeli fumx.i .¦« fniipasla hi'lyclt nlílt.ilas ajinlani, nem kU-lilnben g)ii|;rlialásiuál íogit cnisili a fogizmot, oltá-vulilja a már jelt'ii leliclö ut (scorbut), kelliMuetlcn bllzl, iiirRszüiilcti a fogfájást cs rac((Mel miciilrii kel-lík.n'k nwlyi'l a t. «¦ kil/ilim'g okj szájviztül köve-trilin Ara hasjnálatl utasítással 7O krajciar
Mc-urL-inl.-llii'tc"i l<iv.|«:nz lizelré-, viiiíj postni uniiiv.t im-lk'lt
Kalivoda János
nygj j
'rtoinii^olií.-ort lü kriijc/ár szií-nittatik. (6ih -jó. 13
Szeml)eu«ckiiek i;:;,,:;;1;;,,:,;1: ílí i1; >::':
rrnrittlvOli K><ÍK><*rrj'Trt mAr iH'ilf óu n fold min K-n ri'iiíb-111 ianton>tM é* elhiromdutt, a nulv által Kiír lardt Trau^.itt (iro*ibrL-itonbai:l>b.>rniíiriiiKinbHi>ix uu);rnn<l''l*«ii<il k li I » n » a .¦ n .rrti k.-ll viitmhiiÍ i.mi nrt-k'l ni*-HK>úHtfl<>U m kflliU.f. !.¦ -im.iI.i 1,^-^,1, iil. iin'gmnntolt a mrK% akulit-lól ¦ lítimi<irvi-ikct mi'K-'rft»Mrltrt étért itrvind olyan vllá|(lilrü*VMiii-l,; a
ik. Ai, a fo I a ú b l> orvni halóti^ Által v«n m (ilva 4a mint a Ic^julib nom gyAgy- i1* Br.*,íitö»icr I 0 i I ' í
N. K»»itaAn <-iNk .^v.-dli
SZEMBAJBAN SZENVEDŐKRE
leKii*|t)'<.lib I"".'—«K'. dkíüli ¦h'* kkll*hllm Wbb
K|t)b
i rendkívüli „>,¦.,.yh'nl*<» k..v«lkral.!l. l" iil
l*rhollm, Wbb Í
l
hlrrn *,rinon;,H,mk (liliH -
Prof. Dr QRAEFE npk.
MAr 'i.r.'k in¦¦üt!_v<Vr<ilt(ik ft knUmfiMn ¦EflD.bkjokWI, it a
megvaltulíisjtól
AV;// ItiríjM'k ám I lallfr 2 i» «* kr. o. 4.
V:.l.-li i.,ii..-.a.^l..'ii k.phuh'. .lijmlul
HOL/J. L.-ncl, Hcrlin, Kridrichstr. 74.
Tckmtoií-H l'.iliiinlt ur! Miután a napokban ^^t-iiit-ni-nrk isiiét haja li-tt, ki'iiMi'lon \a^v"k rtut f.'lktirm. ln.^y lenini "l; jii .ni Igen haiinos >-, hamar-iegitö wim.
Hlf iicmvizib.il rny llv.'UK.'l lll'krin lillll.'l i'l.ililj knl.l.'ili. Nem tudok önnek i>Ii-k kiWim-tet ni.iiulnni n/on csudás HatátU szrmgy.'i||y«crt!rl, a mely sicnibaji.nn.il még min difl scfíitott. KI nem miiliidztua) azt ?&•*/. kprillt'litnkl.rti n s/cml.ajltan 8 z c 11 v n rl '*. k n c k )i.itlial<>sHn ajánlarti-NnaiialxTsulísscl v«oynk Marit MUhlburg6r Untergim
pern in Hadén, 4. Anti. l«7l>
Zeneművek
zeneszelenczék
mind linhn \hii a li'Knfty.Milib választók is mindi a liffujahb tah.liuHiivok s/rrint. '
vO 2-) Ithihuvi váaitrlán m<ll.(t rhV *oraje^j"?l kapráudáaul, intiljnrk bmiiaii ft-br. ÜH án liai,
lleller .1. II. IíitiiIm'ii. SOIISIHZAS.
S„kl,lül j.,11 ki.anaUnnak ÜM;,U( Ci.bb i.irt ki.i.r-¦»l>Un .¦./k,./ll|i..|1k K^v f.mi.^.v 2 frl .. ,'. 1'^ nur.i.-^v UU frl. Uniut |.l,r. L"* iíiT:'. '
Prospectusok és árjegyzékek bérmentve kül detnek
•OI'P .). (i. cs k,r. uferi főorvos H>'rab*n, útmÜ, B-yneiyuse Kr. 'J.
Tiiboits, l^dSt.j«n. hl.
Iimlhfirln-Hiitjvlipt, molvet rundul etemre hugy m«g ptatn, ciciiin-l liin.nji(.„n, 111'i.r ívok <tt» a leftjobb ured nyuyel liaazniiloTn , miután ai K r>Kl.ftYft ^" «y«"»«( h a f»« .k..» |*|.«H, M..I.IJN é>t •Itnvnlltj*:. « « J krM<iii«ll<ii hinknI In \ellV.(. iiifKiQ.H'lt. miúr /l kUKJn.ia.^ti HJánl>lrain^l(.'.n.ik tarü.m. Mély tititrlMtcl
Zala Kferűre n: liriA »".. Kr»icí«»»r>'*. K.pr.iur.á..; W«rli
-íi.. Kibir K. C. VP,,|,r;mb.»:ll*),
ar (/«»••. Kal ii : Miiliofflr íi iU< hletrl (
mgl, llrlua /• Hclir-du/ ( OHjlináJuníKr.n.olinJ.M
11 ,"¦' mii Um :'h.\h fj.'^'y t
: lli>nátl. K. ()ój(jintíit. Kr.i t. l'akixin : Kloríáa J. (v¦¦!(»•> y^ty K»|"i»»iroH i Kolm J.
g Ilrahia/ Ijóirj«t
ilUrwirlh, HaUmun |J-í(v«i H Iil l>fr
Uirdedaiény.!
N*(íy Kaniiaa viroa tvar^k" mint gyiruhaUiiag ráaiérúl kóehirní t>-t»tik, mi^nrint ne Imi Nvuin^nn Nfttbáohagyaték-ihot Urtoni n^y-kauiuai 17. ai. a. tjk«nj"vbun 1 tor. u. 17. hál •x. bll. aiAmtiinl julult, Vanud-ulciáb*o luvJ tKHM) frlra be-rnult liniuftk nydviiuoa árvur^ uijAni >(Udo4» • f '¦ ^'^' . ni. a. v.^iáMui elroDdi-ltotvéii, c*ik.j/16«óru f. ú. docutnb. l ib kl I Ik
oDdltotvéii, c*ik n okltur a I>ot:aar iiid.nku
n)(í
1H72.
Ló-eladás.
A paliul gazdaság részéről nov. 27 ere hirde tett 16-eladás a megyei választások miatt megszűnvén közhírré tétetik:
Hogy Palinban Nagy Ksnlzsa mellett, folyó M 30-án délután a következő lovak, fognak a leytbb bot ígérőnek készpénz fizetés mellett eladatni: 1 db. idus mi'ii. 1 , /> ívts mén. , , 1 . 3 , v ' *
6 , 6 ksncza.
18 . különíílc '/. — 3 ''. íves csikók, is 4 „ pony ló. I'alin, noverabt'r hú l'>-.'ii 1KT1.
GRUNER ERNŐ,
, y nn)(í nom Igtkteloék 1H72.
•>vi január lHi» miiid.nkur rc^tdi 9 óra a huly#fipír« (Um-ti-'.t ki, a vonni iiAndtíkotók kütuluitok at Arver^t raogkwd^o .'1,'tt a hi-i-aárhot monlV-leló 10" , binat|>cnit ai trveroiénro ki-kl.ldűtt t>ir<Si tagnak keséire lotiutni.
Mix)l'«.Vullulik' iu>W ** árver.^i T.dtéuOuk a vim*i tvsí.'ki irmlrtún tnvitulax .imkliAii naji.irikint iu<<i;tfkiiithotók.
Ki>)l Nitüv Küniíiíiu 1-.7I. n..v.-iiib. II.
TAKARMÁNY-s—
l.lik l 4U fi ár-
niolszíí'irci't'k ¦ •"*¦'""•"' ."¦!¦
.',i..io'k"l..„...
JóhitelU és alkalmas bizományotok ke- '" "'—»'¦• restetnek.
IfJ Weil Mórici b'i'pgyira Frankfurtlian a. M.
Um i)i«a*ilbfn JmlonuRnn »uf di« lu.cbleatu und v«r tliuilliwfle.lt' Weis.' in^itnKÜi'l. >u n.Bil.fU, l>»b«ii wir folKiuulo lM*yrtcU»cluiften (ur ji. íll Ihiilo.Kiiio.
»iif 20 StUck Braunschweiger Lose nrli-t | StUck Braunschweiger Serienlos,
:iui 20 StUck 3 . kais. türk. 400 Franci Lom nrlM I StUck Braunschweiger SerienlM,
l)i<^ l'riitlur, vfvlclm in julirlicli 10 /.ivltuilfjen K^-iii.i. lil w.'t.lun konnuii. bi-lru^f.. b<'i tioi. ltr»uu»LliwtM-
Tlili-* 80,<KM), K»,(HM), 2IM«K», (i,(K)0 ok', l'ics. (iÓ'(),OÜ(l, 3(K»,Oo"ü (JU.OUU, otc.
fn finltl. die Uvwiitne tter ttntiMHchirrtyrr iVe-rUiÜ4nu- írenlrn tiarh tlem ."íi. Iti-cvtnln-r an diu
Tliiiilncliin^r auabviahlt und bui Krlag dor luttlon K»t« diu ulii^fii Lu>u an diuaclbuit aiia^ul'ol^l.
Mun künn judtir (i^HuvIiull fur aich alluin diir<li Kiutunclunjí ili-r uralmi KdIu bvilrutco.
..111. ii.' nFenyőfa-palánta.
1 N/nllofolll-liiriílS.
A badacsonyi hegy8eyben <^y l«^j»i.,> u-Uí-*\\ 17.i.;n>
.vrben. K.unnivAro'i vasjHiljaúllnuiasIio/:'"V.^"'*.' "' ki.ciH.Ml SZÖ1IŐ, ki-nvelmrV liikhAzzftl s úi'A idnÍH li.voWi.Kra ur /.ichv N Jám-s vriWl.n > li'IJrtl Iiiihh /adni. |iiii('/..vi-l és 7()U ukö hordóval # nj íruhi-tik. A f-liói-il-k juhuiy-iik. ' uradftliu.iban 2i«>,'»Kl dnial> kit íves fi>nvi'if.i |i.ilííntn .ÜsMTlWia |ir»;vMl vgyün malmil kt-zbul elaiiu. ltuvebb ur-
TudakniwUliatui e e/im alatt: „ALPHA", Kruthely,!frtou o. í. ezyiv eladandó. '(UIJI ;j :fj ItryAsel ^olgúl l'nityundy Ágost- li Örj véd Sopnmban.
'ir Ií
Experlo crcdc! (Mik a kipróbált.);).. IiIjíjJ,
¦ír ir tj iI"lbe^'jl'^i'rt;i^i"i/7/u'|";ll'.|',".lká|
i..na ¦ liiílt, bufj • lr<na«y>>>l> ffllp.lt-..'<fk jak IMii •(-[«iir«lii.knrk híj i
H-lT-tVl! iiiliUl- *. I«|.»,«I.U..« in.lil Lrunllokrl. l.i.«l.....,k.
n.ii.ili^ 4 Hivufj***nltiUflk t'i^B la^ndat étvénjt air^tan ugj
uniiil l«»l«ilaMki» ¦¦lik«'lt'#* kfliri-aetl. flr.knt. A jrlrnkor i ttilMn-ki»'>nilt«nr ii»Ti-n»k fft*i*HI hangxAaa Mh k*».'¦*(.«
«.,i.lin*u* uinilcnr ntll Of»»* kil» y g j
raod*!, kik n*iun.Tb»j.ifc., a ai*ll úi lüi|« livWtw^etlti-ii, n máj •¦• alliii t.«jm1-it, TUlsminl 11 remlr. Irat
.,!,.».!„.. í*,,N.k..l».«i,.,. ..«u««lurk. A Hflffíll w*U\* H...» «!.... .hítbi UéUlinr* »--i !>>r ¦ m. » k ú lÍUIl kiil
lulajduB>á«*<u kltu Uiklk K
k wa f g
. k.-ll.'iuB" «'*(U *¦• <ii Martuk. Kl.lu-i londoni k^l kilili... .,n ..Ml «irj;í IrM'Irt
laUiklttnk Ka a H^ff frl inaLAia Mrnnatnt tuk #jipiKftn jaTalum r-t \irt<*xmin\ miihdiff kitfltiS tmlrti^nyllTirl Utálták D M Piiinm K H» Ci.m,.Inti K>i*d • - Fuljuluiii a llniMíli in*l*l"-knount nii.lflit«iU tt 'tr"mi-l
U.ii- ma1, kW ¦•t»f»tM ail ponl- a)ó«hiUM wrll.it .«......Niyra beillik. l>r. M.l Unni. Wikl.......
1* Wtwpul. Wr.*l W. U. i.»( ,tf kUlf..Mftu a b.íri ¦••m-l «> ¦<« n»l •litaúfUlIk, ..*» millllk «l ii«|. •
* -.Ij.n . MláU-hl«..»l»ftr. a >,.Ul> rtok..l4.U •• a ...»iáU ....III...........ok fcabi.áfól ,1.......,,; „V.I..W....I
n*ai iiktanik.
^•¦•obj, löll. Májú* JÍÜiu. Kéick a* i-« ¦1»lil*-kl#U(i*UlMH lí |.<ila.ik..t kuM-.,,
hdmtnyl Ivmii.
Ha|.r, 1M7I. nájua 1<l-rii. M.nlkuu ai f>n m.-ll-aialáttJ'o»bUiiai MHk|j»Mft, tlMKtgétMir* •• ltk*dt*if<*r« .rn tM !¦«..«. kí..k abbAI !„.... r..r.l.>IUval ..j..laK ktl.i.ui.
UU l
V.aiprim, |(t;i. jiiaim i. H
klr.k »ti>.
Hmm, IHT1, jii.iim :i-*i.- Srw iu a ••opdlt.k Uplálík.! IUrf.l..'«ri.i .'* k.'r'k .
WAJOIIN JOisKI uniAT
l»U|[«(f.llik MIU--, I
.„k Hmi, l
MOLL A. NKIDMTZ-I'OIIA.
Központi szállítási lakhely a ..Gólyához' czimzett gyógyszertár Becsben. !
Órán: T»imuIhIvúu, li'.^y u? .uv.......I. ^.....1 */..n. »i:.....V'......' -t » '-¦¦'.....
M..nuKranini ¦¦- |M-.-HrtlH:|y.>rx
KAMTZ C.
PAPÍR RAKTÁRA
Pest. Deák Ferenc utczg 0-|fc szám a -feh*r hajóban,-
|ii;U,i<i'<ji.ii<|[<.iiot, aiá*<>l<> u^|.«k. nUinrU I i A m «j, |.i k uljtt irA-aaalall •• • Itl i l.k k^ííf .'• 1.r«i,rl..'.|, AnoDi II ni a I arl rik , athnmok ii-ne íi miílkOl, *¦ | v a r i% urb
K«Uuliaj||aJat>l'>tt. MjU g jártmini ¦ Invtlpa plr »»•!, • l'«ujal.l. •¦inficin m.in.igrai.
Levélpapirosok Látogató jegyek Papir gallérok és
.UUi...: <¦• {:•'......i.'k „^..m^^ .
I fi I f,i. Ml kr. '
ItXI I• vr>I uiuut ¦Muaturrat.i* J .
mai I ft |() 80 8.f^ |
illum fíb.ír tafy «»in»«»« Ifi. ' W L«g«j»bb dlv.iu. >^| i .Urat. fluom franrila bril- ' lw«l tilMk uátiltktl IVtTMll.
Unl |.»ptrra t It Ml hr, |
Mdl fl fl hl«
¦'I li-x-l fiiVtí") ffkHi- n <»ai.i MU kr. 1 ft, Dl kr.
la.»l*fc
• |4..U..
f.-i.),i vaW brlalol 1 ft , _.......
i M...I.-I. nm wr Ki) hr l<vhb. ' k8uí».kbil.
...,.... ri-.»,.„ | Livalkilyigak. l - - -
[ci. r...uli, 1.^1,. ,,<H ,|,, ,„„„„„„„ «n .V) I Nroniitti.pk kÍTÍn*i
.Nk„.tal!k. „„„ ^ v.,fc; pV^,^, „jn 1.Mfll,i„r,»,ni,«ll„ «.,.„
«*Hi I H li It, l<H>i . rontriv* dvmbom b«-
lí árakon kanaillrlo
Ltvtlb(llm»flr«ndeltirk
Raktára valódi angol pergament iIi<>Iwiki>"i>h) be főzött gyümölcs bekötésére.
tnimlviikit h
liU j»ir..k. * v védett i. knl-nlHk l.iw.mUt.i-jlcni r^h.tL.tU-k. *í4» iiniiii.itviiiiv.ik váHHrliiuAliil ^g
„ii w nlluliiin kéxxititt Nrlt'ltttM-iitív mhuUtt katnlyiijn hunon ló k<**itiH<nyek(ötl külöhőtétii mijiit tiifj^ff/'i'* «'" Hhtilil* >min<if viliit tit.
,ry l.-,H-.a.-t.)U mnl-ti .U.U./.imX I Irl - kr. IIxKiiálnti iih.bilAx iniml'ii nv.-lv.-n.
K |.T..k r.-ii.ikivüli s n li^i-llrrnl-i) .....t.kdot h.l>i/<iiij->itl cw.KvIiiititNiik Allol min.l.-n
.:ddiK iitu-ri I.n<í ..,> r-k kuxólt (uu'*<ll>.>lh>i>iil ../ rU'. lirl,v-l foglalják i-l; niiiil iwt -»k i/.„r n otMuári iiir.»lJkj. ikíh.Ivii r.'nü.ilml k./.iukli. í klililoll ImIh irntok » |.t;r«i«i(liarH.)liboii liimiait-ják, liugv fl
A HAJ K1IH"LLASA MK(jIVK1)VK!
!•.., kiS :«i. lurk. ,,., ,1, ián v,x'':r« ¦iki-rült n.-k. r,, ^y
haj- és pikkclyviz
vAgUl hf.tunára, lukórra «. liiuaniM iiányiaraliiijlamiiiil a lojyybb »ik.,rrol alkuiti.nilatliak, « ! ... .... , ]t . . , . . , .....
a K-íUrtú.b nyuKTl.Ua.1 .r«d.»ónv».U-k MuUll™, in.lv llt«l ,„ir I -., ,a(I„ l,;„,„.,l,.t „t,ui a l,«j klUulUmt, val«uiinl a< „I, ik.»o
«o*l<ír«i* A<.w-K„„l,»rtii í II. l„. .1. Kv.«y.». I.,,vák K. W.'w.«. KhmIIhiIT.* J. a. K... k"11'1.....'';» l>lkMilrkkrl,Ki,UM< •»>"''"' korra elh.riit.tik.
B.-r.f.-l.l Y' iirjiki.Al Eli)1 llv'lí "'¦» ^ 'rt., p„«trtln kitlrtiWI l:> krral titbt,.
ia idegM luijuktHtn, HÍv<lnlK>KÍ«nAl, éUl há l
ilrum:L,', (íjoiimrhévii'l, ti ív ál) lift ^ oiU tAUjá*. vúrloliilú., c*Ú»í'» i ljlAl lbl ikt Ik
avártlt l,»k..vít, n. CuklarayM Káraji H.
L.UayM K».....Ha J
Harciéiban l--i> Ní.i.lor
BtMk-Sil györ|yli K.l.iri .1 gy\g}*%,
SlaatkaltlfljM l'.lirh hVlrl.r. «>..«,...
r, 1.)
».l v
A ni>rv(*i«!
valóöl
Ara ccy uvi^mk Ii;^/iiiiI>iIi uta<-ilii->^;i] 1 l'il.
Mind.n Ov.-n, nui* hnlnniJMÍr .ilnj¦fnji.d I".ihI."j in.^kiiK.iil.,,/1,.1,^ vAgnll van ullllvu.
A ynii'xli IVirnrh halimtjuir moll- fe tflil<1-linjnknttl, ncr.>|iliiiliin ('¦» rntlii Ih-u Ifftj-.l.h j;».V'vli:ilrtMnl v«n : nir|n,')''K.vitjf" ktHiillillobli k.iMvdnv. ^ Bint au i<14waVi b.VkUt.^k.t.
Ki-n Irftli^iál.l. H h-^Ht'lvnMl.). hi.lfnfír»ir-oUj fNj % l><.r«<'|.-} K>:|
•Cybejtjlíjlt'í.- {•* ki*.il'ijr*IÁ«H állni nv.r.lik, .*¦- nlnlnl>nn V.imui vég) tani ketaliW aJh iiuiu t Ük, han.rn n ...•i.-.i.rMt rr, cl.'ti llv.-jr.klun \v\» f..lv».|.k t'-U-n fe u^Biiuidi. ií]luj,..tUti Kint u k<ttv<>tli-niil n Irniióítí.-l Altnl tiyujtnKitt, Moll A„ rxá)t\wr<í*t fi ^ I
DBMAL
Köszönet ellwrwM.
'"« huj- '• pikk.Kvia.lnok ,il.í,.ri huuiUu után f..jl>1rüm » |.ikkrlvi.| m.'..t maradt, ,» liaj.ni tóI.W .>i l,„||„tt ki, lui anoak javuláiat \-nyv-^a ,lú«,Kiti. Kulink
íylytau ,-i-......„I ulkitlinitt vrHxak Önii.ik k'WíüiX'tum B cliBlnorAiuni nj-ilvinitiaani.
.Mily tia>Uilutlcl i'HK.I. J.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
§f^~ A luijuk uruk r«H«titw litkúlulu. baaoolatouáKlian kétrilutnuk.
Demal A.,

; MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF i-i„ k.-,-,-ii,„:!„-,i a,„2,
aláaultal t,lönkliu turjtaxt.', ln>Ky ,1 l'-lkiiniu.-..1.b iinl'Hiiá^a >/.rii,t, .^y * ......""^ ^>,«,.>¦, -". m... - iinn,.,,i ,,,......k r
CSALÁDI HAJNÖVESZTŐ KBNOO8ÖT
talált M, ncv ,.|liiil«rííiik linifiinkiil IiíiI,, .lúiiimiak fc „r„k„«,iiivk ¦> .nini, ti i„l„|,,„i„v,Tl Li..,,;!,,,.,,. ,,„l,„ l„l„.....„....., ¦ li
.._l...l.l«.i r....Á.^I..L .....II..1, u.l......:•..'..»..; ..I. J K »»n.'>.'>'>,¦<¦¦.. 'nnt.< n ,,., loitinn. nllKllitl
--
IMp *«) ,-,¦ óla i;„
HAJNÖVESZTŐ-SZER,
^ '""
.ÍI....I „gyutt i f,, n.'kr i,,,.,,! kiiljiWI TIrt .XI kr. '- fy/ui-iUl'li'fc"*ljPm)JlAr. """"" '""'' '" .....«"l'«l'«««'-i •" .'»<iil.>.lM » li.uki.lbb korig, egy r.»Br t«ir<tlj-
il..: TIW.V J.W^'4«á^"^ Kr,.„,,,K»„,. Xn, ,(,. v,ir.„i i>Mli, S,,„, l.t,í„.Wr. (^j «. kl>. ,,,„,,; . , S
M.^,ndX!i,.;/M!,™!M;''r™í,irf"/.,<>H«™h^^^^^^ ,''* ""°Jl" l'""'i l'l"kb"1 k-hi"'i i>M"k. """í"1" J
u^gl kuju Up-, ,;s ujuuKÍ.luUjduuus, (jjurs
iizMii, 1H7I. iiovcimImt '.>.") <n.
4N. szalu.
Tizedik évfolyam.
Ziilii-Soinogyi Hö/lönj
[Á Ziililini'liyci uazilnsiifti cjtve-iilel lii\ «¦ I :ilt •-. eplesitöjo.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE
v©iffyoa tartalmú Her.iiFt-t*
a s/ó |» Inul ni o m. krreskodrlrin. ipar. sazilíixzal, íimIoim.iim i\s iiiímcszm korrhol.
MeirJelenlR :
ml**** •!•¦*•(•¦.
f*a* ¦ lyafcrM M(f*l vaff fctt >•*« tif»il>'>l IroH* «¦« kÍHilii IiKh
A i) e v i
Ha iionuolUiik DiiveWdé->i trjlmiijének törféiieté.ii vivjume.gyilnk t mull ki, s a lfiilnt s/á/adok oscmóinii kii/.t kitlonosen li.»/.utaiiuiíyiink állapotát tcuMtilk vizsgáló-da-unk tárgilftá, akkor m>m n lenlirvendi1 teaebbképekM találkozunk..\nm>lés- s ka-lriiii'M'ii u nciii/ct /rtnii'-iipk.a népnek nevelés • a múltban oly mell^km dolognak tokinlelett, uiiRtu'k rendedéről a i<*>rv^n\ho/.ús haiii-tu/<iUalibaii iutű/.kíuhii idjeM'ii meíi-li'db1-H'tt. A falusi .1 általában «/. elemi népok-taU-i intí/eiek felállítására uz úlliim éppen m-m - az e^ves \allási felekezeti* kévései gondoltak. A hiizáb.in víiid-. n.'pe.ebh kó/-M'glH-ii unii volt taUlhato M'iiumféle iskola,a felállított m-piskoLk pedig rllni-va toll állapotban as tiv nastyobb réti/ében nn^cti állott. A tanítás a rciidsrcrct felügyeletit nélknlnjtvi^n, n legtöbb iskolában igen lí^diivoM, niondhalni mo»l<" n>águs volt, sa gyakorlati i* meretek mellőzésével egyedül elvont vallási olmtMctuk bemagol tatására s/mitkozott. Kgirsek bu/galma, egye* val-UHMi'kcíCtek törekvése e szomorú álhipi-tot látva, elkövetett mindent, hogy rztm segítsen, Amdc e/ nem volt kotnnu dolog. A nép a kiváltságos idt/t.ilvok uralnia alatt liydgótt h Huyomiilásának nuhé* biline«i*i kó/útt szellemi kiművelésére nciii iiló, sem llklloui ii- in vull, azonkívül hiáiiy/mt a lörvénves tilup, welvre i\ buzgó tönikvé* - - * -- '.....,,„
Előfizetési föltételek:
Kf*w *.r« r - * f.r kr
> fi\ «w* 3 . - .
HlraetéeeR
, [.i-lil >.,r Ix-iklftUMi H'|-
Hintetóseket elfogad:
lili: K *!>.i UH Alu,. KwithNfM: PULI H PmI«h: /.h-<i.kk ii i.t.so r,lG>ri>i,ii, i*
KH rt.iMlltlI ItotbM: II* AUKStl MN * V«l#- \ln-NK Ifi Ihij.K , OITKUK ALÁJUK 4i SAt'l'I.KH MKKMAN
lábát letehette. volna, hiányzott az áltnlán-s érdekeltség, mely a jo akaratot Uuog.iLia
is némi intézkedések, a baj gyökeres orvoslást , a tanügy ^ókere-. juviia>t meg ez állal nem inéi Inteti; erre egy uj, szabadabb, dviuokr.itikus.ibb koriak kivanlaloit. A iieiu/et u-zei h-rltat belátlak, hog\ elavult intézményeinknek teljes utalukitá->ani v;m szllkség. A/ 1417 ki törvényhozás leron-totu a/. t'gye.io'.ztiihokat eUzigelelo vulu-/ falakat, íel.s/.ab.tilit>>tu a népet a bzázadós jaroui alul. A/, iljuk lelkesülni, a/, ugguk hevulni érzék keldukel u swbad es/mék' győzelméért, s a magjar kormány hozzá fogóit a tanügyi allupot reformiilásahoz. Ekkor kuvetkezutl bu iivui/eiüuk életében
mely luiatik törtenetének a legdirsoségi-sebb, de (!gysLuiAiuiut a tegs/jimotubb lapjain van íeljri'j iv.vi\ Midőn u vilur ki.Ul-üottulc uiai/ »t nuiuzeii cletuiik lailmtaiiu a tetle.li nyugalom liiiugtnUu, ncliez i'^einlju váltotta fel m elvonult zivatar morajai. S/t-llenit mukódétdnkiu a bi/oiivi.ilansag K)aiiiii küde iielieíült, melybon nem tudtuk magunkat Ujckiwm.li.ir iu ellető nap biz-| Uilo t<ugura nulla keresztül ktUdollv tuagat a neliuz kodfatyolon,dfl a/ ido, mintha meg-ingyelte volna kevés ürúmuiikct, újra rlko-murult lejünk lelett a szellemi fejl<fd<>->üuk mágus ezclju lein 2o ovuu at u>ak tapuga-
egyulure vi%s/.ar»jtaui igi-n.dc tfljc-en m<¦«¦
SVIlliillMlt'lli IX'IJI lllll-l.
LiiiliaiuniukndaktHhiszlani fi-lcttituk •/ vg ii<./tiiliii ke/ilrtt, t l.Hli7-brii n/ al-koliuán> viss/ítalliins.i, a felelőm függi-tlni D)>t«\.ii kormány inogatakulú-<.tv.il <¦L<•/¦ p<>iii|iiíj.ibuii jitlt fel ^/.aliiiil>««uiik n.ipja, li./l.i i-i)*y»^i-.Uiil lifwi.igilv.1 bakink hi-(ára>t. Miduii n magynr kur<<n;t iiéjn-i a a •./iilinil ni, óiul.) uup^Ujj'ir cNo \)I,^hii,iI Ol.i^nk körül U'^inteltck, fiijihilouinial kellelt tiip.i-./talnti>k, hojo míg <>k puliiiku Zavarok mi.itl l^tlciM'^iu v-.ll.ik kat li"/-tatva,Ildiiig Kiii'-pa n'tldii nép i ,i tu<|<nniíiiy. a in^i'le -,;i ui'jiiuuv eitM#'g ifi-én na^j mi,mented t'loro, s mi iiji'ii ine-s/.i; niai'.ittiuiik mó^nt-Iii!.. A li|dal:n.«s liipa^talns Uláii twlatta ii ni-ni/ei. lio^v lm u/t nviii nkaijuk. tiotry Kur..p.i tol.bi népri lial.'^nk |,„-l.,ii "i feledéi >irjáttU soiloij.ni.ik. limuiui. l.oll lír-kilnk is t'"> podig a ki-edelcui n--i:.iil azonnal. Mm élnünk, Mfvi-hintik, Uiui-nuiik Ml »<•-piu'.n«>\ ti/ön osztályét, ni uh n ek felviláxo->»l.i-it>t| függ jóvonk, H/ellemí tls aiiva^i feiMiagU-Ulik, lelellink.
A tiniig) élen -,u európai luíveltség^ül bini l¦;otv.J^ alli. Az a* Kólvos, a ki nagy szcllcuu'iifk tórlietlcn prejível knrAiiak ]cl«-sci k<)/.<d is kiiuagasult. Koivus turlicth-n nag\-/elleiuével, c-.itggi'd«s iirlkUli lanka-ilatlau niutika^i^.ival. v/á/.idokra kih.ito uite/.iiH'iiyoivel hingra Inljijautotu a taniixy iránti lelkesedést s hauihn.i* m<i/g.ilniiit cbre./leti a tamU'v lUi'llett a t.us.nlalimi
minden réifgében. A fényes paloták dui lakoil<d,a sz.ilmaguii.vliok legutolsó nap^xá-m>-aig, a legmaga>ahh kormány férfiaktól a legutoUo lii\alaln<ikí(í ej(y es/me foglalkoz-laiii a kedélyeket; a nt'piK-velés felvirágoi-tatii'j.,Mintha luindcnki érc/tr vidnu ama ¦liUí.v igflz-ágot; j'Hfti van m-vfíni, tht
Ni-mirtílnknek azonban jelrs tulajdonai i'nelli'tt ini'iithetk'ii árnyoldalai is vau-inik, mel<> ik nem eg\ >/er gj akoroltak lényeges In-folyAst valamely nagfonUissigu köz-
Netn/>'lünknek vele s/iilctrtt nemes hil.rjdonu a/hogy vilanu-iy magasztos ügy ¦urllelt hamar ft'llelk«'*ill, ini'titlii'tlen ámy-nhhU pedig az, hogy lelkegultsége által a jó üg.Mi' mindenkor káros szélsőségek re ra-
' Itfy történt ez a tanu^ygyel is.
{ A/on l.lke.illt iuo/t!:ilomb»n, melyet
a húzni- liHSiös lakossiií egyel.i tese egyesült erővel ineginditolt, e^Akhauiar külónbó/ö iránit választottak eüymtVssal többnyire formalitásokon alapuló zsurlodásba kero-rudtek, » Így a> rgyilttiu haladást akadá-lyo^ák.
| Alkotmányos életünk ct ujabb kor-
^/.nkálian kUlóii'iseii s/oinorii jelenség az, hogy a politikai kotubinatiók teknrvényeti
< szőve vény cin kivíll álló lanUgyet in a párt-¦i/.envedéiyWd kiinduló vitatkozások hálátlan kú/dti'iéri' liurczulják, s inig egyik ré*z a párt érdekeinek mrgfcleloleg a kormánynak
TA ItCZA.
Ok nőni jönnek!
Hogy initirt válnaitultatii u*t • tilukl«)jo* 'ii.l, m»ji| * vf^ii I'»K kitUmii
Vmi <%y liibiuyu* noiittui — \\gy hi*x-m,
uicg nuin nuvuiuin i«, rá (•>% iainnrni a l.
kaó — luulyul « nmn igou n1^ mull iilökbin
y óriA*i boiuntui mwlvu h ínUlm t.jwrl uly
Ivnl, tiu^y mimk'n caoitljit uMiututotl
mimlou iimit muxüAnult. — A ui'Jvü
vidi, K-K)' kl.l'u-U iimmtr ¦.>mmi vUlh
iu ;nl, utt hi(íj'» ól a m^ndoMi inmlKruk
ik-nÁiiyiiul. As 4hi»Mt n»m ImIi "m.-g. «..k
4«lutloít v<ilt; ór>-it» kí.ijtit, d. muolulni
mUmk
i i
ni triiuiigoilM axivút és A$yr\>\ts\At, tlo ui>:k loimluu líjj-il nii^tijultnk, mint t» ó-vilil^bKn n/. Mtimokut nu^r-bió l'rutm-theii* inÁja. Si>k 'Ui^ hi'voft iny (MuUulcuUl, 1ikk»#*tú furró**^'-l,.:ii, mulj l,'i.Wi,l/t ull<>jt..lta, — ó*durmwaUt Itiihtglmn, mely tói a *t» Hjkiira fagyott. A tudót dtx-toruk hir.it li»llvin, *.r.ígeéou várnia- | róluk tt hnlduklóliox, hogv tKDtililAk'
«t nll
vdgre ftddig ki> 4*lUk
k, hugy már c»akiigy*u il^AI El
tűk.*! t'-ux-tni, hogy m^ nevn so (I
.nililu-MÓk a R>id liáUn. Asonban mi törteniky «
A .hiiloll' vgjintrrv Tulnyilja tiiiuail, foj^t '
l«vt^[4 uj életút üutóli yuId* minden Ugjáb*, | 1
wgy pillmiAt *1*U ia)[>r«, ugrik. it--kot..it« auliutt i-m munkáhu* Utóit, lio^y moKcIliuMvn. AioIh ¦'¦Mkiigyan ":1 i«.
tűidig v»n r múlt lörtönetu; * ttíbbi * juU<iilu» urnáik
TM.At háU litt'niKik ! 41unk, habdr «.k»n v-Hiiixtk koholtunk, kik 'T-'v.! .-I akarják nntgiikk.il Intetni, Imgy jingyilknu*gul kóv«l-lüuk ul iiiHgmtkun. Kn Mt munduin, ne f««ttk ni urdogíit m t»lrB, niitrt ogyMvr i^«*An oi»gj.i-k-nik ; im .-ru»Mitük lu kc*>úukv( u K-tloiiai-gru ¦»¦>» tii-d-looilnm, h-*> nKV is nii-KbNilUDk, muri tii«i«y-bumiy o^vner fMku^yBii m-g UUluuk lialni! .-« <-kk<>r vrIoUii nuoi fo^uk laKadh<itnit liogy -oigyilk.»*.kká lettiluk ; n..'g «i a vigii*«iclásiiiik Km le**, Icin.v v*Uki »iáu'ym biüiiiUokitl; m«rl i-gyuti-k iifVül órd.t-kf**(S sxoktii iigymi louai m ongyilkotsúg, du
Kint — u>'-g *Slui: ¦» kUl-nlMm'. W.t .l<il>-KI u n'iv4ny U, du vt ta. élet i-»»k ini^iVIihi. A ihiv(i|iy etitk Mit <>|h.-t, IiotA inngjiii vuioiuik ; ng^sxen lii'iívcdúlug.Kwn várj* hs Urwloii nap-jiit <l« MÓjdti h> uiuk íol ntni kiu-uaik, nuin uiil niH^án «i'gii<tnit kiu^rad.
lKy Mj-A, «¦ umbur u/ Nu igy! Végrn U *t enilKT iiiiigiwitbb run^u l^iiv,onni * kukun cxiuiár; iMinok f'l-to luliiit uuui hlutL m.'ltt.. Aí uioUr -l-l.' u Kz.ll.m mtiok<tM<kt;álMtii Ali .'. Hl.bnn k.U Allaui». A ax.'lkiimuk in-in *i*lmil uilkuUl tAUuin Htájitt, li"(ty » •ull gAlamlMijc b<.'l>Ti>pitljunok ;- iuiui uab«<l pu*ilnii K j^ííor.tm-^lol vaniitt ilUk^kHiiit, hunwn oiHxAituk kt-ll uukat folk«ru«i.i; mind--n ¦IV.Hlmut m<^ k'|| riadni*, inuly n>-ki U|> npy'K"' kínul ; « nx»t>iulon dilkuroautl fJt (i.lluuiiiAlt t*|Mi<!r által kuli f.Mon I'.'j il* urüauduie, bujjj- muuk»kóu^i l<i
j; H j g
íiull. in u/. umbvri ttiviíkiiiiy»í;((ck vin.-r.', <>tt m i'li-l i'*»k t..-iti;<-a, cri-'lini'nyc a IhuivhiIm V«i;v |.-|;j<>bb uwtbun » h<tlyb<tD ninrudiU. 1>" a , v.l.u ¦"¦¦L.Tr tlum áll meg kudvuitkvrt; lu Í-\ 1 Bkaruiik kapi»k<Klni u«Ut h'd má«>k múr : r>'u''« b>-ly<t fugluluk, iparkodnunk, *d\ -| iiu.n.lktiniin imnnHluiiDk k-ll, klllónben
> mHill..!tl-iHi|.-lvMiUi>kAOiUv.-lo(l<-iit.^^rAbu>i. I |'«}iyiUik ! inávuliHljtlnk! haladjunk t .^-k ' a*i>n j.<Uiavak, melyük nnK.V U-tilkk.-l irvák * ' in hí niiib»ri»ég kibuntuit utsilajára. Mindunki I iamuri iti»kaf, v* n«nv r<Vti as unHliooi^ h.tn-
, n^ítntJH; du sokan att lii*xik, lm \A<s torukkal
> kiállják uion uif.;i,-n u j.'Ujutvtikai, már tin-K-< lutték k<ituli'W|(oki)i; t1* Iw « luuiiin* kurjnii-: lÁMitik ditc/iim w<m mnunuk kwiv.ik hkikih h 1 doltfuk, kArbo/.titij\k *t imvnt világot, esak i magukat num. uk^wl.-tlunok as <i^'*t viláttgol, |'.«»k önmagukkal vaunak Mjuo.u in^-l^.-.lvo.
; Mi túlim kornak vannak - wt kuli, ho^y
l»Kymi.k — julntnvHÍ; l'utadiituk, hogy \>gy —
l ai "Millióimi1 i»kül»l.)mi.)lí iHol i«ir ü I nyoiiuk ;
' dn ha gvadatlanul duliatuak a tiímug k»x;,
j iii'ly axokitl livUnidju, de m-ií nnpi i^rti vivrv lílr-orli, a ruiuboUs Ikmkuivii válnivk, uiu-ly.kkul .i okuUn»k ».ij<tt l'uj<ikro Ky<ijt-jak a hitxM. Amih.-i hí «ntl>i:r iiein éri, »H m-m tudja okusAn ^ h.lyetun hi»/[iAlni; ¦<«> kinnk süni U*» vek ju »*»Ij(hIuIi>1, lntii.nii árt uiindunkintik és l.-«u.l,l»t macának; akkor uit:iu siidjiL a ,r>Mi u»ik'»/iik«t", á,tko/./a •
•i, mi ah i-mbnrt ki lirokk.í síidalinatutl .bxIaorH* fnl.< um.-li. l,.-xylink «<rtvlm<9S«k, *• «kk<>r n»in fogjuk a ,víli^ ^.inoiMi^ál" tenni Kikortukn kltxlulmutuk bűnbakjává, h«o»m uiugunkbun találjuk mo; h hibát, do mogta-Uljuk iiiHgunkUvn ai cról is annak helyre-üuWro.
l>o hnt m^^n/'Ti-ihi-ii-fl mimlqn emWr att aa (Írtul imjM.'^.il 't Fájdalom! nagyon sukan vininitk, kik ti.io; d<f talán m^\» többen vannak, kikru ugy setKán rajok kiált n«m u-y kolvux.*. nlkaloo, M «u'X Mtn akarják moghallKiii, mórt ai ideK-'n h«nK sérti lUlvikoL
< ?Mk Uiíyil akarok most onq ki»dvet4 ulknlmitk kittUl f<iloonít«ni ; -l. DKyutul alt is b<-vall»in, ho^ty .'py.-illil i*iinuk kudrwírt ssán-lum «;l iilAgiun " soruk irá-áru.
Kliuult dkjt *v», h»ay hatánkLan rgy uingM állású ^ ni^ mau«uU> si.^ll.mU ferHu iki atiWa. fájdHlom! ijWíkro loiüut a icvdkeny-V h blálA rftlM(iM4( "lU'á
fájd j
h b.lálvA ni rfrt«lM(iM4( U
d.UinrelrN V,
llak^n«l/«lá«iii "''ii.-l u»gy«hb méVvIwii w«iuWJ^<«K»"''i« - váruwkoo ,t* Mvakon lo^inÜM^tu na Tulnottak ok la limit ¦ "Anoia o« itgygynl at uniág minden b
Ky K
iiK-rt cri()lmntliiu*i^i< miau num tml ** óiuó ullujjuliHfc^a iniitlt m-m akar rájiíuui a b.ij valudí f.TrAsAra.
I Noiu a aixrMiitwi f.irg.i k-roke - n-« U»U«-
I Idk «1 uisguakkal! — banoui u tfJW
hitgv VI
,» n flisinrlk j gy
(¦.a'-Koiív, ugv látniik, <*pon a l órd'ikiütttik an)k, kik nom igun akarják mag-^rtoni.
No i|u nr. ilrfljúnk ai pr^i ors«ág Wfllt, bi>«u-ljunk ruk N»/y KnniuAról. K vájoanak i luuliTg már annyi iskoUjn van, ho»;y e tukin-|.,|W» a vidéki vápáik torában ulAk \6 1^1 V-t Indiai ul, <* ni i»ind«iiM<-tri> dio^ret^ru válik, Un iskolái vannak, vanimk l^bbr^.iü tanárti U, kik uttiuouk arra kössek, hogy a fUrp> tanügyre vulialkiKij in'KzlipilísíI a'nílkül, |»ll»n«lb«n, • iiulyUu Jcieo kölvényl ÍM.'k«-li.igv azt tüzetes biráltt alá vonni1, s a la- i •»l'"''.f«" ol«.lni"k.rj., »«iu r.ji.4üiilri»t,
, , . UIIIH'1 fűit** N V« <>«Aljl« luln'ltl ft lutfjollll l'Hlll-
pasztáit hiiiiy.iliat kiuiulalini, mimlrnl va- |»o .-..ik iíiki lrir« r*|j.
kun iíícm't, aildig n másik rcs/ szint.'ii illntő j Kiirulb.illtl0<Wu, \t<i$y ¦ l.*ic*i miDiituriuin
parijának kezelt érdekében, a kormány , Mvoii ouv ki.k'*>ni, m»l- • kjihaniull állam-
m'ps/.i'rtt.ségélll'k rovására mimlon állami i jttailKokrt hj[wlhi-o*lut»iu, s«« iiK"n<jvuietl
iiitrzkcdcst gúnyol. Ka) In'll winba.....in.1 I .Uom.lm.u-rfiiii.lbri.*-, *• uuknck • runiiu
a két ré«. Malom, Imiu m-en,«. I. i. í" '"""J..Í"'..!'."'. "lí".--'.VÍ'.' ..u; Ji'.:'
>z. fajd.
abbiiii, Imgy a fnlylomis /aj én **nrlt>il;i^ kn-/ott a tanügy ujjú UTemlé-w t;ui, miit a/, alkotmányos korinamtól jütt u kívdemé-iiyvzés iuind<-g.\ ik n*/ a kormányhd
varja, a kormánytol követeli.
A nemzet képvistlü h-Muled- a nép-iiktatá."i törvény uu-galkn tusával im-glcri'in-Utte azun kiilárd alapot, nu'lycn a munka-; torcV-vs))Í2t08aii(u.egállliat. Meglehetnek e liirviiiuitk árnyoldalui. im-lyrul iiiá-.:ilk:i-kiuimal lógunk s/olani, mert liís/ <.oniini tökéletessiticu'n a/ ég alatt.egy eltagadhat* lan értleme aznnbun, hogy a hiihtdás irányát kinuitaljii a munkának, a szorgalminak, a lelkesedésnek is ügy hu/balomnak szilárd alapot a npiuzi-t nimdcn egyi-s t»gj;Uiak bofolyaxt biztosit, s ez altul a nem/tU sor-hámik jövőjét magának a lu-m/x-lm-k ke/.ébc teszi le, mintegy lurgerusitae azun t-szinél: liogy jvy<i van mvtiiti, t<it küteltssi'ye ti«-vrlni ax t<jést emberi f'yuvk,
^¦oljtitií* kn-.-k-.lik.>
OYÚKFFV JÁ.NU.S.
A quöta-törlcsztéí kérdéséin;/.*)
Kzeo igénytelen ft-Jolvaaáavtu tárgya, nutu kicárOlag mugynr,m-m i-gy edul uar.lriik-iiiiigy i*r ügy, bánom a puniváaár turciiúlyua *ztílágn<áaa 1.4) (An iMirójiai k.r.l.^aa.- váll.
HaxAnkra n.-/VR a> "lányok, tm-lyt-k c»'n
tnrv lét.-íiliWból aiárniRinnmik, »/. inuuinn.lk :
Lornanok Ugyaniam Allituia.loaaág aggRaxlt>
Kivivnók tinaiuiiália onnll.'.aágiinkat; Ax nr*ián Imiihö kóifor^nlnin i» turm.d><ai k^ptaatg^ n) leiiilliluiol nytrn',- é«
A iiHiiiitil a m'.|inMv«*l«^art' t.'tttnoa i<as/ug«l
.V
gy Tudu
mtly muai.'lia gy I c*»k ék.ti, i
t ptSu/li lányba
Un m<wl nierUl M a k<r<b:*: Kugnukr ai áiluii.lulokxúk ttrn p»|>irt>i>ciMTi>iu ..iikciit r.-á-állani i -~ IUittr»tollan njiuim.) M-lítnkH a k..w.UftA okuknál fogva
\i ui.ilii.alt Riinmág i;iiraitfH IH"* B ten fc li.l n-'m wii.olk-lli.uk. lm tvliAI valiikim-k ' )<NH' Innyi álUinkotnlutv.inye von, akkor 6 I inuk ideáll* HMHJ frtityi lökévrl l>ir, In«rt axoli
»llnm
liv|HÍih.'i-MltHlti!Í, akkor ai wlaon-míll |m|.iro* .«."." 'iilkiilinaval m'in.l. 11 rgv-a állnmhil. 1. xó
ériékriliól, i*i" clfogndiK> i-(y magynr iK«} iVi->a AUainkolv4-nvto-ir.-l»-i. .-gy KUNI frl.* .-./tnik •tlb»n|>i>|>iri'r'i. Kniii-1 fogva riignn a mugyar
iiK-gtaknritaná tehát ae idóextir *'i2 iníliónak
4 i-n '. "/, tel v^glu'X jár, mi'g aiunfclUl <*Vfiit.* bbH uiiliuiiak l í"yw-tjét.
Ax ttlunyok. in.lvtikel ai uraiág rmo ujm> raliu lillul liitrlutüinrk nvujtaiia, riiviiltm ii.....dva, k.>v.!ik.-<úk .
Ka|iiiuitak tgy oly AllaTnj>u|iirutt, muly n-udeaun kuiiml-iinuk,
Kgy bixonyoa killitott idókóxbuu nifvaiu ttuti t-rtt-kben kitintutniik,
rüiiK'uyl,
KtiUUkja loly titn könnyen adniliMlix-k kiiirtlkdíro óa igy kónyuliuw lorgulnit iraikuiz^
IlypothucáltAtodk ai államjóaiágukra.
Hogy luutinyiro hajUndók - külföldi lukiunk ily papiroa c-íit.tö, kiviláglik a l^jvulkciv u-tiyból; A koronáxáa uiAn b/irú Moükttrti hol landi kovut lWf»bu«, a világnak u^yik li-ggüi-dugabb unib'.Ti', oda uyilitikuKiti, hogy A kftai a mugyarkuruiáuyiiak agy *xáx mibonyi tűkéi ojttrak áMain p^ijiirukbun aialliuui caorubtin iiiHgynr ullaiiijii'j.iroiórl.
.Miitől rrl-k.-rbb r l,v|...lliUk«, aunál ku-vi-at-bb i* a n-á hypotlxkitlt kötvény a nunal kuvnwbti kHinitt' t k.ll hVtni,
Mugyarora/.Knak v»ii-I7u _, inrrif.ddny. államj.Mjuiga, nii-ly t\t oraxitg lli-wl nlaítit ul-loglalváu, oriáiii vngyujit képviaul.
Igax ugyan, h-.gy ux^u vagyon j.dunkg kvvuvl jüvíiiti-lmox . d.-nbbol num kov.ike/üt, hoKy oaukoly hí <Wk.-. Alinak ki'l oka van,
j nyi t<rUluiet ii.Tin l(di»t ugy ittlmiiiiatrálAi, mint
| .\/H.|iiiiiiÍHlii.tmmikátváll')XlulAauéaiib<- !
Mugvngyok gyomodvo, U^y, bit tf* I
Hu min rcnditiT a magyar viainnyukr* ,
Jiitipm, hogy Kiinnk oiak egy Aiiinlo timli-lAja j« •>l;in hniánkltan, állilj-ik, hogy a l>ir»datum-,,„k ,,kv,il.:n .„'i kuli b<.tii»lnÍH, i'K M^yur-orwág I" la iiuiii •oiliitliiijn inagiil a We«i |i;i|>i-iuk mndulnto* l.nbiriiitji-bu.
Mi hiwil»kvK7cnwl «llt okcifi »fli'iii#iivlii-B ragymik, mórt. ha a bÍnxÍ*J<"-» vah.ban nem tnrUtik .wííimiíi fié magMaT>b rimdn k«]>n«'k-k»l, mint t^y olvisclkulb-n államnd-iuÁg k..i'» nyuntnrrtvnl, akk'-r v«Mai-ui>k k«r.i./.h-l i-/i-ii tAgnn iiirtnk-ti-rUltM lnk..»ui, i'« InkitiljHunk Y<¦• iit •'+ iv>i<|ókuk KorMn; de ' I- VHjivmik ({vöíöclve, liogylm ll Ullkk
!¦ iikiizúhig,' M«t:viir.TPKag <¦/.. a üjttuntuli lu
l.»niAiiv»k n/iitl.- brl.^nak lv.-niiL-lcik liatánk kolauiul
Mii.. ! ^1.^.1.1, .Koma^.UiDk, annál t<>b b>>( riv.rtn tunk l.'>!-¦.
JU as álUmndú>snKÍ kórik* «mri)ii!¦»«¦'¦) iix-gl.ax oldva, nkkor u tinauc-ijali^ m mni/ol-g:i>dá*xii\i viaionyok nj lundttlnlvt fognak
"'"""' (írói HAJLAT!! KÁLMÁN.
Niíjíy-Kuni/sa város tisztaságú úh
11 KÖzrendéizati éi gazdasági ' szempontból,
Vala*M « neuyrtlik kertiem*.
M^iidotlani, Ihvt varv.auiikiiak t>g(ki*óg-ullotii liniUtliiTitágAt i-üikotlik:
1. A vári» tcTllluténok hegyvdlgyet fok-hulyi«u>.
2. A UÚjnak Hgyagua tcnuiiiete.
J. A váaár, |.iaii holyuknuk eltinliU-U ni Irt*.
•t. A vAnw k«b>iloben
b. Ax ániypkt^k^knvk riwc olhulyheiéau, aiok unali'kának hanyag kvz«lúc.
t'i. A dug- (aint^r > ternuk illi'tiiktuk'ti hely ra 1,(1 (iiKod.'!yíii(i«i!. V(<gr« ' '
7 'A imn.-(okn.-k_ váronxiinklioi ki>iul tóri.-nt .-Hi<rlvli"Et<:t<''>" '¦' il]<'t<tkt"k-n Ix-lyMÚ álliUa. ' '
K l.i't p.»ut hlaltt kiKilulIxi foglaltam a J-ik k<lrdií4 inugA-juiaól, niulybcu bubiioiiyitnni turo k'''li<-m, hogy a f. li-mlitiitf vi>x«iiyok (% tár/yak k klUii k*k kk I
p
t.-Hill.liani-iii'liiiliiak c^yiilUl m k.in-^TArfíi jóli't biítoiiiátíii uIIüii ia, tiHjnnyiUni VHiuittk ván>aiink vin/uity«ilol Illegő bolyi btttrgw'g.ik, iiintyokot ogyiilul t<« kix«r<>ltif[ ások ljnt'i>ly*»(iiiak liAvi tul;ijdomt;iiii. K/.-k i'|ót<rj<'níli(«<' utált mintegy nn.uitl.il kövi'lkcxik , Ix.gy ¦ v.-l.iinrtivu-ixuiik utak ol)iárilft»ii niiki-punjiVdl in, ráazben kil»r«n-
ax«irii jii\n:í*l roniúnylcni nom lohot, r j-iigyo-k.-/.t H'f.l.a.1. r fórgulmi iildkon fL-ltn.riiliii d'/okolt hitgv-viilgyuaség.-k kt.'gTi'nlílÓMi-ru v* ni el, miig" kivi-i>-lA fani.-riiákiiuk uanuni-tiw, tiHXta, j(Sknrliatii tarliS«!irn nxoríikozhalik.
Ha vígig tekintjük utctáiok n/ckt-F. utait, iiém.ily uloiik járdu t.-n-il, U|>«»ílulní fogjuk, hugjr Rcok nagyon Í» rlu'rm k » h/h bályajnTÜ»i-glúl, mert vannnk axi-körulak, mr Iv.k aokkal iiiagH*abbiui állnak .u udvi.n.k vi/»zinr'ü-;l, vagv <*Jmi» m.tli'iu-x.i alnkunk, >dv
KK.-kér Ut ia kuvi-a van, mily .'v.-n ál f..l>t.....'.
Min m-'gurlnná u magú oldalinom-l.--,'l( li,.l . l.'nrl i-Mtti'a aUkjál. Kbtn'd krhlküXn.'k ni. alak M iiirdAk Vlyld..n h.-gyvölgy.-a..^., l.u)y«-knok orvonláaál .^y.-.li.l é* ki/ár..|,.-(»ak ín a h<!lyi*a ui<ipit^t<'t Altnl Mxkoxolh.'im. A ax.<Wrutaknuk ki't ohUlmiiiit-lua, t.i}..U nv>Tgf# ulakjn, vagy niedeiii-í*!« alaku <-pitéa>-iii.-gmuiith^ti talaj ii okai hx idóküii hugyvól tfy.-a.rgi.il, *1«hil r giKlr.ik, éi vi*«llna..któl. Kla.%M«t>>un a viw.-x-Oo^alon.áknak k.l uldnll. miaud uauiW'D pedig ax ut kúaupdn kuli *\\u ni<>k. Így gaidadágoaabb, amúgy költa^guai-b.i, Hiniigy ciólaxiirubb, cinigy kuviWuö i-ri-lnak in gfol.dö. Hogy u*k kóiUl még ii nu-ly javi. táa mOd volna igénybe wundo, tudni fogják
^^ p-^» "**" ..*.•' . _J ' i ....II .Li..-_ ... i . _ !*-_ I I .t
j )
yy
\,.-n. k-l.ll bell
nélkül, hugi ii
így lu.-g ii j-l.-
tlouágtiil llittil
A <i»uu
UttVl-Kl|.'ivib1-tO, j
íi^w^IjIj udtit kulk-wuk kivului t. hvmxrJrk egy i.|,Kn. állam- ha^n bolüogBiigál i'|v«inó, MM tul a l.iijihán, tiiltI n«m
|g Kg |
It.iílrjtoloud.i Wnl<-« ifiarnd l.:lwtn 4 I tk UpoD l'.lHllitott u.;,-v k<TdL-a k'"'-l u 4-ik, iH'v.ívriül |iudig v kov.-lki'tú:
M i k d p UUvtnii a. T 7 kiiétol alatt uluaorult liaatátla Aitó viaso-iiyok iW tiaitáiUnnB,KokuuaUgituoi k uíruml í ¦»*¦ 11 tu gH»da*ági mii- ni
IM.ntb.il/ Hogy •¦ krnlr.rr h-\\ •*¦¦<> m ki-ni«ri)duu válaaiulliaaaak, auriuuuulot kuli űirU-iiuiii n s/ii!ii»íoriiili kit.-tul.k (irtili*i;U.-ii,
1. .Mi u vár»a t«nlUtónok hogy-v n I gy ... f(! k 1. .< | y l .-1 ,> t Í11 c t i, u/oii nayy
Ko cgyobot nem ólmjtok, minthogy min-deifütt, hol c»ak lehet Íp*r e* ictllog«a turekuiiy-. (ég fe](OM<Jk ki a talaj javitáaára, m«rt ha unnak Iurjn4« -tu mMoeittutik, aárrá porrA k^|)nödhi<I(^» klietelcniié telelik, l-IImi t'rve a v.^^nid kOirendóaauti, mind |'tdig ^aidaiágt tti-V' jntbiSl. lltigy mit lehatna tenni a i»-laj javitáaa kürul, eldfogum toruldí a jovó
(»'«I;I»1ÍM kO>«lk*i<k.)
iizségek rcndczósórol s/ól(i törvényc/ikk
1r..iíi«iát-, Vilik fejezel
A "7. §. haUruxottati mondja, h»^y ut
ulúIjiiritBAg luindun xgy.-a tagja, imntlftion km
i'ri, mtdjret hivaUiua uljArAtfAban, akár c«i-l<k
v^, akár i.ml, un A.* állal, akár aiánil/kua^n,
| vagy vdlkua KundatUitaAgból ai állaiunuk, »
| koiMÍKuuk áa ugyeaokiiuW jogulmni! A* illui^k-
töl.Dül okoiolt, ha a kár a*:ibály axttriut j..g<
1 „rvo«lHttal ulhiirilliul,! u..... volt - tclj.m k.ir-
ritiiiunl lartoíik,
Ilt <' aiakaai aion fdak'wt'-ír.il §ni|, iri.lv ulűljáriMiáK, Ugy u ki'pvixd'.mot.llal vAllaír:i lik iák ^lk
* All.nt
ntlifíwiik, m itá«j.|iuHii>k luv^oielvok miK M ln.zxAUrtoxú poutoxatuit iiKigiilkj>itiUa a k-itni-guk kiixiiui^grir* hugyaluU Itd, inurt mumuIi'iu fulnlŰM^grx i diákit oaak nkknr loli.-t vonni, hu annak Imtáhkór^bo tariozo t«uiidők ki.rvon:, Uvi vnniiuk, így {xlUául 1 »'. *urb..
«nJvkH , jn|
tom hí AlLm érdiki>U-n Unnui ugyukil.
Minthogy ax allaingiixduaxMt uagydun wt., a mi kieaibttn mind un Inixnak lanáaÁI igóntli, tuhát, Ii- .így jó g»í.U hágnak be^Ulet^t l". n tiirluni oliiijtja,kuli, hugy iu BJovi-dolmi torrá-aait ul uu hanyngulja, )i;,n..|u ig.n azt A|h.|j;i •i«riotoii> tohát, hogy at állam b:uiurtừ rofi.l
Folytatás a mellekletén
gyermukatr-^ut t1* ii rumiiiiy t- Ij. * ilju-águl l>«vet«a»t*k a tudoniáiiyi.k l.-gil*. ku»x«u<iiól uok buuío teriiu-iurk loltárt ajlaj ig; Lhiiuiu ai ilktö iiiiuiulurium fulhiváaa folytán — Ug-aUbti * leli hónupukbun - ax>knak » ruud"lkUi<Wukr« állanak , kik már kiii^ttt* aaou kurból, hogy hornik nliitl irkát é* kuuyt'u( ator>>nga>i»iiuak, c* mvgis rHJi>ktVnti< ugy k<-viw abbwl, uiivul a kouyvukol axukáa mohiultuui.
A lulnAltuk oktatiUa a h.dybidi %yuma aiuiubau iha jól tudom, ax clmui iikolák kori! Ix-n ii) fulyamatba vúlulutl már a Uv*li úttti.-l, ik ugiWi taván uyilUig vaíAriiupdt-luLAnuukint oi%y tanár rajculgalU u laniiilii vá>cyö (mbli i-iiui vlé a lugaxukai'griicbb in koiliiwxnu tudományok alaftvuiiabtit. I )<i hu viuuigundoluk, ni'i.iuyi kütdelumbe kuriilt — kivált uluínto — néhány hallgatói fogni, uUzomurodáaombftii leWtutloo hugy nn-»t ia — ji>t iiü ti<-vuaa<-k. Ax eloA viiAAruaj>ou mcgjulunik ai ill.'iö tanár, hanikúaiun üa tiTint'«sultauÍ •í-.TslAinukkal fol-awir«lv<it a gymiiüaium tágita rujtt.-riiiebi'n, >'* mÍD'l k.ix;>uaiigut tnl.il V krt ,'r,lr,nr» nir-i tiulviaulól, kik, mint noiidak, j.. {kUtUitd^a ?égotl juluoU'k m.-g «» ujufa«.ir -- 4* «g>- napa t d»ák»|. UiuíUUn volt fölorui viimk-iU., Ki illetékül kutoiia<;ghúl » nu|> egy mim aiyuya*oit a tudomány uUii^.w így ax tlóadá auk mugkot.l<^t a kovmk.-i.l vaaármi|>rn kellett halaaiUui,
A kovctktr.l vaaárua|> d.UtUáuja ia dór kttsett; a rajatnrninba «)iko boállll«tUk unió-Ukn«k a aiUkaégua eaikuxúkut, aöt lAu ulya ltokat ía, melyek num vuluk ixakafiguauk ^hja!
itt n v.mUl d-bbul kulh'll f-iKiii!);* t.n.Kl
Kx «-*Mkugynn a/ur.-iiüwiuli nnp vnlt, mint »* i-gy Imi ¦¦lótli. A remény (<« kúla.^ IiuIIáiiihí kóuitt ovicxki'lö lunAr cíiknom dánok .Irönié-Itun, mid>'.ii ni<;ghulU'llH, li-tgy a l.iucoüh»x lulai uttliBuy (ilU-ajblt polgár tishúakué InptWrttd vÍHxhuDgiau»k; ativuatiii lolniuatutlu v«l.i i, RX.*nban a lanli^y iránti lulkoattltai'g bu'g.'i miinkájHtúl aaon iinWravgua vároahujdul, KÍ uhány iuitMgy.TL'k.it talull aa utciáu , untul Düainiugdiialii <ía avri'gufjn ImjtolU okot h bólijauaég Udit.í torráM'ttius. Sxvgúiiyiik! vi -k
iik.vmm mogjárták ! Ituonyuan.....--dvri vuriik,
vagy liigalilbb i* »xt, hogy m u tuiiióiH.-K'ti tokát Ix-xuiló umbiT ott u d'ibugiin majd abr.n-wiokat fo/ k.TVBítiíl nj(rAliii; a inid-íu ilj--rfin.ro hiába vártak, v.-gr-r tOntakniván turulunk fminlit, rujnilyua é* mindugyru vuaxuck'lm-aubb mrirv.ikut olló xii^olndiiaitHn adtak kilujuxital olpgUli-thmMtgukiiuk. u-y hogy a tili-i«ni |t,-ro-rálú tanár végtém i« ki-nyinl-tn vult a uyug tnUtikodó haiiHl */.<¦[,•¦» folk.-rdí ai .inkúu'ytua
sxAiidókoxváu hx i-lUvditáat ¦¦s.NjiiÁliti, K funyugttti1* iiiugtolUt hnüUát; as iiiaaa<Tiig olvunult r logaxvbb rcmlitthtuaégbuii.
S.-bnj ! Kivi All-itl n komolyul.o^ik kii-in_v
de üliiiiil (it.ij)ulja óa ligyulmurii^n Intllgalln it
' UQ.tr doadilaát, ki kifo^yhRilaii «.!IiJ«.:)[-(l,|
I fejUjgottti tuduii)áuyának aaaauua- ét »iukn*gu*
sitiit .m kifii^Uilunul o ii járó babonát.
A „ ...................
litkü/tk'tult , ét íMOdtuI di inti un vnaArna]ira akadtuk hallgatók , mérf jm-Uí^ ktWóbt. oly nagy aximmal, hogy aflyukadd* voa/élyu k-idó funy.goini a kUKobun iagyiíugü doii-gnju tumiui (^uuliugy valaki félrurfrtavn, axük-i- hogy ax móbbi
|i'|i')tjb jt-b-ua^g volt l><flig rí r ruppRnt érdu-keltí.tjí, nlulycl a Uliml leányuk <<* a kunyhák d««ág.iJ tuntuM imidon lanuíi-tollak ai áltat, lio^y Idtrfnin után nrndüacii to-
.....«¦-¦¦ UtogatiMlikk>iltiLt«ll.;k imtg a tudoinA-
nyok uaréay caarawkáL KljAlu* c^kIÍÍ látni i'pon oly lolcáigAsutt Wváucaiaágsal, iniktnt axukuk oda, hol pl. 4 máWa aMi.iriyt, U) ruá-ui* aiTléat (j)ardon t), b<\-xrf|ó lovig.iti uinbcr f»j»t, dróton járd paprikuUiicait, a tíibb <- félu ritkRaágukat niulógatnak. IV mily nagy lOu ai 5 cíu lód Amik, middo atimiui furunHitiigi.i m-ni lAln.k vftbi; int-ltú biMinnk^dnR«al - aól moudlittniiui, muJfv«t(Uatd — loWiiotlnk hátul a k.(lh,>lnlnuk ; -xoro.ic*.-, hogy mV -J.^t.Holl lulb-k -gy p.>i.»rov..lkOx..uH«rc..Ui«,mlk« ¦ób-m, ki n t-rom fnlinil igaiiJfOrÜR* i^iyodt. aúggul ánitolt l<- r.ij >k.
¦ Addig axthilt.-in, hogy mennél kcvctut-bol
tudnak ax .¦mb.r.k, i.iiii^I biaaVkcDyabWk, de
caiik félig áll. Igíujiogy mincl .Ihiaíik .'k nal, ami - üum igm.du auuaikirv.'.bb.> hi«r.ik ail, ami igax; un bbégoa Rlkahuam volt Upaaz-
ülni. K* ugyan mk-rt nvin liíníik t Kgi uitíIi-ii nti>rt, illürt nÍnr-4 buiine miiimi k<(pt«í.-n*ég >-m ^xi-lloneMeg Kx a mag varaiul ugyan re l lent.' módon ellenkutik n világ iiiitidon logicájávii] Ariílotüloatdl ltraway SAniii<-lig; du haiui-gin \ay van,ki toh^t rúlaV Kiin.-k kuktát én nem máauil k-r-raein, mint at uaí jiiaiukáaokhn, a r.-gi b..l Mt*»(-gh«itatíttnt hagyományukliui vald tántn-rithutlun éa caakoem VRiláaaxitrU ragaai Kod útban axok réatérdl, kikn«k •Iméjftk T.jmi kr-Téaa* Wnyowdett inug ás flngondolkodáaköaxó-rUkövéu, du gyurmukat-goktul f.igvg íiAui-.r hnilutlak a pistugö m.in mcllutt tdboaxi-hii olyan dolgokat, nu-ly a kel már a .régi ontgi'k' ia igfttakmik tartottak.
Cauda-e, ha ax i!y<-»> hagyominyokon éa „fUl *- mundjAkon" tAplált .n>ber bitfdmatl<ui úa liitotl.iii mindim iránt, mi arra van hivatva, hogy m«gc*i>nloaiMÍotl vak liiti-t iwaxvlii»>rja.
Aulában axt li-lnt mondani, hogy H Uvali eltladilaok axAmus — sukaior nagyon i» atániui — lmllgRl«ÍaáRot vunwitUk a gymnnsitiii) nnfty t.-rm.llK;, éa inégia kuviaun viltok hasa vrIú-Ü hn«zu»l i liiinuk fo.>ka v«ll hí, hogy lugtitblirn cuk kivAncauRKbol vagy ép^n tr^fáUi tokin-Ultek lrt» o'yliorolyle.*. Af^ ilyenek turméasi-t.-a.>n, n^lkaloivén as <d.;zim'nyukot « uem i»-in.Tvén tx clőndottak (iaas-fllggéat-l, axép kuv« Bet «>t«itt)k nhU.T, Rmit hullottak. KxoVtol lu h.-t.-tt RttAu hallani e l.-lu ludóa
h»;litt wtAii hallani e Mv lud.it m.wWysAh) ki-l; .IV már vekni ,1 n,.,,, hileti, hugy a«7n borom likRi'aoa.- - .MitVaxt akmja f.tjcmbo iK-acülni, hogy aa r lidérca, m.-ly ejk-llntr » temolibun Uaciol, nera valamelyik halott lelMelléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 48 ik uámához.
.-dj.'l l U
lldi>«liij> ák
j j l.inlllloa
t«ki ii tutiul ai ál U in t'- ina^átiuMik cnULór.: a IvliulA l.'l.-kinmrrcl-.M) k^ult. **6k, Így ]»- •>. » í.fldadó uj ilvuiiiariiisa, ai állam ónkk.ít ti'kinlvti arra kuli l'ulttgyolui, '»* valamuly u«r-síig, itit.il>' az ad.. iMtiMter worinl, mim i'-rim--knilxii vhq fVlYóvo, lia ci lorniókuiiyiivii lúiu-tik liiijiili-nliiltiinlü, annyival inkább iit.murt »i Imi*, óvi XXV. tőr vény ti. $-a*x>hut a inUj-i|.i()«(u>l( Iwjuluiltuni I. intt.(("-a l.<rli.- aluli liirtoí-mik. nt.ly Utriilnt a hivalkuíoü lorvotiy t. L * HSuiiiit l.i vvi uilú >lüii;T<«t.iil>''ii rV-'i iiilven, t.|i:it nrrrit tolnául ni, hogy u* tm>>;l-n.uii lÁHyn, nz i-lóíjá^ik hhulvnk, miamiit <t folyók n.,.lr.-nuk iiiitfvnltiiiiuu áldil nyori liT»«'K>ik n/iuUi Ituj.'louteiiduk, u^y u vu»«lv* k
^ii tniá i)>*/uirá«>>rL .¦/.ml- u k..ia.-gi flóljin.k rá k^|>v.a.-J.%U M,«ló Hnk. v.-gyrtk u (i'lnll ugy, ahogjr van, lm üssw-aaáinitjuk a ss^me'iyktráuti adói n uttp öimo-iráni Iitj>lMhtokban l'tdvott InUiilinmal, ugy mii/ kulmiUÓKct ti<n kiat, méltán mojjkiváoja, hogy t-icoiul, nivul a türváoyböl vunt k»wi-ktel/lúljltefokld
/fjv eddig, ugy jovűni a tii n'Ijr keresőt i adóalap »o\.-í.imo dóuyt fog íulderíU', - így állunk »jttve,lulii»iado»la|jpa! i*,liaai IStjX.uviXXVI, fittén; j(Uiilu»t»il vígrohajtjuk, ugy itt i* ngvoBuiua előnyt fogunk uyttrni, mert, ha a* olüljár.wág eien alap \ elüliI>ítatárai k<ii<iuy>>ii-•óg< l Ing lauusilui, ugy fululőtégru vuuhalo e* kiirtvrituarg koiuL-ahot ¦ ax állam érdukobon.
A túitényk ttii+igttiie. Ha a U>r*.)ityImW-*ágU>l a küiaugltus ItMTÁUMtt reutlukt ittk ul'i|(ul imiu Iimj, ha (*. u. jiri'ány* ídobon valam ly cirUt (ogauMluailásái ultuulatsfju, va;y kooy-uyuluiua>fgu miau ily járvány kiUK^it Itil 111:111 j'l.mi, vagy mtíg inai tubb ihn:inU lutvxku tl^k.-l ,'lmul^il.
^4&f js/aiMJk. Aiuí életnábr.ilutt 'lói^uk Imim, l.o^ „1,0 |«.-n.lóik kitté f.-^j.ik s<..../iii u itwtAto* tiialVMelúik, Iclk^mik «a tumloik iniki-uti kivuU'-wtt H ('< b/ix1m<.;[ t-*ikuí,il[ii lukmtoiii-i n/onban a k..».K1>(-ii Uk» fel»k>¦/-i lakoaÚKm. így p.-|.lául a luikÁ*í eá kun tor caak a I. lukuaolle) vi«ill.!li, inig u
^y ^ | .volk.titiuk'i i^ ^Kt kójjcmuk nnuk, mi- ,. lakik, n^
a hulv«(t h(j,{v inYál( inkább aonik kár.U inul di.ji'*lfi.
E'jyttkiink fnleírtunkul lurtuik, nkkur, Il in |j. k
l>ut.....Jr'ita lulyh-*.;*.-, t lin <-tl nflin lelte, ax
on.u.x <iMxugórt f.l.l-^ <* kárl ritéir.t k-»lalf« betű. lUaxunbnii tik ..In.i ntv .-h'vi-n. ki • íjat niuli|./t.>At *t al.'iljiir.ikrit Urilni ith.ijtHii.i * u dimit n/iikiit ))url>-< Klcxti'tm-, mini komik |ht1u-k<.lv .HM.) frl birsitK'K bunt.aliui,"., caak íw^y tiund i^k« vi»ik«ri,-t- i» mnliííttfUi írntKtiriiia ¦ litrvi'nvkri^ai run<ltar(iit sí.rmt m tllui<-kw* bÍn>«áK li:itit»k')róli.^ larimik.
A »¦<. §. ¦wrint a fulol.Wv •''« kArl.-rii. • alt IitIk-Ii, ki uiiii.ik ¦¦iriid<v<*ii», t^v n. ha i%\ Kal>»ak.'n>k.-.l.'> » Ux*á'l»-ii lukik, * amtVk {(alxiuk.^xlcUi I. I^UIlrUik, ../. »x .-lA.láit.il ¦¦!-liltntik. (tí.-n tilulnml at •-löljArák egy lulnólili hai.Mntf runilalotu mollott VííkíitölUk, de a 1«Ji>kI-iIiu hnlyi'loii volt, ulti a k«n-«»itlárpya II lri ii 'l k
lexhulA, ekkor it Mu^lult k'ubn« utiittt ¦> tuliij domM, inort a cArUl aluli t.diiwui.i«kur i».-v*» lexb nK-MVútt állt bu, kárt »<-riv»i|.'tl, \g\ « lel lfll lóiá^ h ill
kia-hiját v
li*m knvrth .Ik.)
KDV'Al'S JÁNOS.
Heti szemle.
Stiimlm 21. iöíl.
- Kálli M..r \-<U könyvkiadó miita^n nia^yar unitit lUcaltuit iiyuinai, - A potl Dtju/iiihn ulkulmmiut a .'llgrmina* téruu luj; éjiiituuii. — S-ik caO»^ k»vuiKu4i>tbtiu a f»lyiik é'kdnnk. — liudn koMti^u KKX> iiü^yax.t^iínt i t-fillclol aU-llugy kaluiitti Juklany.i i-pitivántik bulvoül. — Al«xm oru** Dagylioriiug Nrw Yorkba ulaiolt. - (ir.if lluu«i már L»mi»nbi ulatoti n«nykdveti luinúa^gbin. - A ,(.\i*li*>l Knr" [nlviUatut nvit Ivrui koltonifíiiyro, jula ] i: á h^áillA ij l«7\ l'
loiu l.ur.
I Adrii Mo»*>
li'plt^urt i'M
i*» Ixmk-.|iií, — vegyük ^m-L Wniálioz UttuK>i li.jy^k
k üolku/ni'k ¦ i^y kii ^nn klll»u timlok WüfM krtulor a |.l.,U(ii« »A«kl^ Inizuin axl ni limiM fára laki^ |
ugy, miut a lóikba urat — kiitale*, hu t< li.<t ai nlúljAr<Wiitt itl niiilaiitiil.litag, ¦ ciiuk ugyi-s k"/»'lKK'-l fitouuti a jaran<l<it, u^y iin^r.ivi.lni a»>n k;>u«K<-t, — <*• t^rotid foluliJ-.
Ilik a k<>U(igi uUkal, biilakat, kou<^' Iiá-tuit «lh»nyultija a düll-muka • f..j.'lulni
|iWl kóá\6U \
j
ii TinddK#íoru|M)l • ioli ku|i. - A Íia
inioa tol' ihi li.td 0
k.it <l|>it < ibb
h ril gj |
Hi-7 l>:.l v.l.i. — Úr. IMhlun Olivier .K<>| uiirl* cximii kis uH|nlajx>t ad ki. y A p%*n Kn^),>v.sky niijurnál o_-y Un fil^AfinKyilk »
SvIkÜi......z irulot tnl.lt úk : I111.', ilyunkor i* U:
r.iniwk ^yliuiulf^t u fák. = M ibchinwky K nini li.r^mfii.'., f(in|>:i.ti ncvfii Miwlli IV*tr. i6.,fiirj.i- h vaxyiniiliil a lun^vol ¦xab:idsij lmr.-i 1U..1U r.M<tnii>ti tn.<n", •/alut<:tt Abasotr h<>rcxm<»<> (t.-irKiát»>l. - It ily^vitkv iiyuU i* MtU*in ViI.ikm .K'K^-li l.n|>.>k- c'/imft |M Iiiikni nap lup.il m.lilanak nu^ * ni ll.'kl.ijxi 11 .Túrvrinyfirriii- U4iindl. — A Ump.ik nini. l.i mid LTttyüjti u m>-lu)(*<i^ Altul mi'iK'"* kiK'*'«'l-K^fl — LUtt Fur.im-í l'uilru érknxoll. ¦- A si,.,er.)!, kixt h^ymix dul — Kgy |x>Li ik miiikoly.i* att írja a I'. N.bnn li<>^y Aadráw 11.-i»Ihiii iij(y ni'!gtiura|)hiitja valaki, hogy i>l ¦tik <irókro. — l'os^tn/iuo^yu fuiipáoja gróf l'üllfy J:iii'» nuvolriai oidlra Ui>M Irt nlapit-vinyt Ml. — I/tigniiíittb iij»*g «Ky chinaí hu l,U|i, niöly Pukiiigbon tiHMJ évo kuletkoxvtt, ojy mim 111 ró ff* MlytMn»ulH^i>n ji'b-uik mag.
- A vilii; ItVKHSilagabb <rinb;r>i tjiy uiiHTk i^itrot, kínok üi miliii trank úvij.lvi-iloliiiH
ádik llk
ií illiiitl kari ni rovidsttgul ííeuvud, így lm a kiiZHt'gbdii Inkó f.'l v^y más. akár k<i/a-gi, nk:.r vi.U-ki liitulurí által bup.-r.'li 1- II,
mik m.'lléltoai'Q tudtára adju, hiyy i.»,n, vi.gy g.l, K<ih«ihild a l.t-dik - Ne« Yorkban a
hs'iii oldHlr<>t U-pontlletett, ¦ a beporl itt (v\ ló- né'.uák uoograuml Urtoltak. — A poísouyi udi
tu/fl vagyi.nAl olánisilja még utóbb mind mi unit., k.ípwtd.! nov. 1;> iÍh me^nyíitatott. —
utuit, ugy atou elöljáróság, mulynuk j (tyástnícMJt lőttek Tcplila táján, ritkán ttí'
tnrtoioii volna a ktSibusilós é* vagyuu ' uek u hid-gt-galji állatok ide, mórt nagy I
nyL-o ni No d--, h
k<-, hinirm holmi m.-gjjj) u .uit levcgófök1 Már mint síui nui in Unil tál l-m, att ugyan <d mim di* putilják tftlfin !* — ,N'ini ltis*uk e*u uukik, me.'t n*tík .uMK.'bcacrflIi'k ; t'gyik a tnfilegról, mi«Ík ii hidi'icri'il Ix-tiól." stb. itb.
Álon >.lLI.Blat..aakatfkík num vetlek iréíttra ii .lolg.it, liun.-i.i ign/i.n okulni akarlak, kouy-
;.>Uit\fciUa volna ag.tmlter atíx ujján.
I tnrloKt, dti»yi ia mugtinluniellu a fá-
t»ti >gy lill|>il.il|iyi fuldul ; mih.iK int>g kot/ri
ha ugy Ifoluifíl sxáx bolondul i-mimI, iiií.ti iw cainálh ilnit rgy okoi iJvgitlább tin okost V Ti/ aior \\t. ntái, rs cs jn<<girhi-lós priK.cnt.
t^y liUiik, ai uklalásiigyi iníiiiitt. rium ín igy Mcumlrjlt, muri ajeluniug beálló lilli id<'<-»akra ÍHiD.-t Rilliivu a tanodák lanári t.-stlilr-\'-\\ a f.liiötlük oktatásának ujm mogkuxd.wér.'. llolylmli gymmiaiumunk i^ui^'Htósága r>iuU'tli>t kitt/4 tt'iim a dolgot « lap nov. I l-iki tiítuá liíin uli'g nagy botUkki-l; sut a városi hutórtgol i( r>lk.-rlit »/, ugv iiártulátáru, <í» cl tn'^igórii-, hogy ki KJ;. r.Ír<!.ai-lnÍ síppal, dobból, lrot». bilával. laUn m.-ui* U'tlu. KuiK-k már Ut. n jó voltából krii liutr, é* ihég ogyülli-n hulauiliW.m tulAlkozott, ki uOkségAt eromd 'annak, hogy • Milamit IunuÍjon.
Hit et r<Mic<il vao, d« mttgia igy ran. Ha-D-ni hát ki gyfl.ne mindont V Miknr a iuhí vi-Irtgt.nn annyira igrfityb" v.-ü ruindun uiubrrt u maKHi imlilika! mikor minden omboru.k • ál laira ¦ulyoautlimk a vároa, a vár megy u ea •* tiniig ügy«i I Mindönki politikui mo*t, mivta
.Inkái hm j.-inulaltn, Imirv » jámbor i-nixm..diu ii IiímiIvii van a jntlinkiii >f-rrpl^n>, (»ak i gytiimumim igtixgtitoja n-m vll jti j-lmku^ m.-rt liillnvnnát ii.m tndl« i-gy pnr „Úrig*1 iiy.-li.-* jxhangiásu *»'<val iSrd'ki-as,! unni. Múi ¦¦n púldául utltiirlKin volna, hogy hí clöiuJnaok ii iiiuoiiyisvglan- t'a termu»«ulriijílw>l halámxuii jobbpárli, a (urmeaiutUn. rá lori'ÍDclumbOl pe dig »z.<h„d.|vA bnlpnrti ¦i.-ll.-mbon l^'.r.k iur Itilni. f..Kiidni iiii-riivk, liugv rt u.-m nmr.i.li volt.a hatáilaUitiil. t'iak lú- It-gytm m% wúux tn.gyon s^tntírmw! Nagy kiilist vrtvk m*. giimbnn, hogy a Diulm>s i • legalitbb nt'mil.-^ helyre iX»»fit>. T.hát:
L'ru m : liaxluli polgártársak ! gv ul.-k.^/L-iH'k! aicaruinuk a láltuaok altul bonviHliilium ulukun lolfiHluzutl titkuk migiíTiim-Vr.'! In
gyilkolásait, a siralmas pmliiku baol.huiiári.k l^iliiáiail; meg fogják bal Inni a tigrisek, lu óitnk, krokodilok, sárkányok én cgyob l.-nc .luk k-irásait, m<dy.-k krp<-kb<-n Upiitgálvn mcgmiiuttatnak ; m-g futják Kinulni, hog\ li'hul jü id.ll vagy wut jövendölni, .* hugy i kor, mi módon Wi v('ge a vj|áKnHk; táradókul kí)íkivún«tra ki fogjuk unok ul.ltt isámiUni, hogyiin luhut mi-ggasdagodní «U hogyan >|i.-i a lutrin nytirni! Kmberok úa assuinyok ! ro lmnjittok ! mindjárt kozd.Mik! a bfimnict in L\en ! Trará, trarará, Irarararál bumm !', Aki ick móg ut sem hajinál, ám latsa.
n.L.ln k. A IVf.h.L.Wrr.. ¦¦!.ltl; L'ThTlírL ¦l.i kr. gkült bo, ti iHtfii biiuttuiány kuldntutt ki, a n-i'Ur i Av múlva álliltatik f<;l, mint a A HfiIfliiMtaok ÍHMik iivr.>rdii1új.4ii. - 70 i j kk fll^ k^lk
M«dridb:in vun. - a< "Inni bulUgvmioiNi.tr l»»iiltá — .Vív. «»lii Ú;ák K«r-m* ai gin h<M</..i> b 'i-guíktHii* ultin im>g-jolftit. — A .Corvíuu- nyuiinlAt vástirul. — l'.w U. l.inilójárvánv iti-ti ki. — A liirUj-cinti.'.t 2 H/óioblMtiggul' »t »r**iltfcUl<''4 iltorloll.'. — Milialovin JitMuf tágr.ibi nrm'k ur ú *-x*-ja ItmMu i>aluUl t-pitli.-!. - A .-hnui c»w«ár Kr,i|TM,. ágyukKt r-n,|-h <„¦¦?
IwulHtom. — S <¦ Ii i 11 »t l n r F «
vull,
ára 11.'in l in, mint ;«<¦ hipunkb 111 j.l.it katifin utak ittt kníjfiár.
• A 111 n i-1 ú 1 i r á n y o • a l> b>> franc/í 1 Dyelvun jelönit;* I'aonyuitky N^gy Sándor dubruotuui ta iá uak uiixl mogjaK-nó franci.a nyeU Uiiuláu l.;v«lei, mtlyuk ktttUl ápon m»*l érkexnlt rau/ a 4 ik <Ja .> ik UvJl. Nsvexitt la oár ur rriidaturu — ugyan ai, m-lv--t ifin rti^ mc/j.rU-nt ¦ rovi.l időn kaj»'«.á vált angol ny.'tvtmii luvult-ibon kóvott-tt - legfir.iktiku-¦«bb inml, iduIvixi ugy mo*t már a társadalmi éleiben nulkuiüihoilüii nyelvet dg««t könnyű-•aggul,rövid idj alatti* ttik^lulMoii nUijá ll A kk l k f
árdokl-ll kon.nitóg j^li-ni ma, a Unonciokkalí fialadils . limioriíil •í.triHtl. Neiu m.ilii.iilmijuk el mcgj'-gyutnl: ltogy n loány»)V.'ii>lvkuknok fidtunó a puiurlúnyA óltó/rkb'tii iik^. |.»ó»Vik
VUlllHtlUt SXlilt.
- Kádas ltudolf kir. tanát*.* U KyurUnkrríiI-ti fűigus^ahí ur jelttnlng l'tM»eU van, h»l ai .VttM^i viugál«tun elrutk.tl; iao«a Nagv KamiKáru jő.
'-- (Imi Majláth Kálmán tímta
J.l.-U.
mull
. A kik tanulni
ák a franu
j yl
t, jobb Unkouyv.it »t:m ajiinlliatmik, v»l»-iniat ai Húgul nytílvut eUijátiuni kívánóknak • ¦ni. Mugroudolliuiő a sx»r<ón<il Dubroctonbsn pi*ci utcán, Fitrkax>li;u. ^1 kréri.
— Mu^jisluut .Koxigátgalái* ctiinil hoti axakk'Ul'tuy mutatvány axáin*. nurkL-aili Ha k™ tiábor. K lóinoit, kátivU. gyöiiyöriliin utag-j -Unt Up a nit'^yui, vurmi .is k'-íí*^! elot adat-tárt löveti, mule^on ajánljuk. Ar.» .-jf.'*i ívru X íri, f.iWvi^i 4 l>t A* elóliiütt'41 ji utók a lap ttlajdouofl IV-k» M.nUrilhux, IW, újvilág ut-ciu, WO. •' klll((-ii.|..k.
— Ii 11 k ü I .tu 1 » 1 \. Sximtnai p<'l la-Ur (1 - H>i. Ki^.Míiié ul ^ .N.Vt<>i>ii^ l.>|> jf-oak 1^71. óvii^l;i..ls li-l'l **ámnibftu k^xlött csikkxih.-is hillgaióla)!'»i l..jl.»lkuwUul »i egy lanil'tviil bin'i n>ípi«k<iliik »/ámár.i. < WhIIÍiou.í Mn.ltMr .liaoit. M.Sxig.ah, M7I. ám \:> kr. - Mini u.^y ti^yol«itim»l ossz.v állilo.l, • a ti'Vy ííAinUm iUpiu<W-ilntro igán iilkduiivi •.¦g-'íi-^/k"! , ni l ^ u ajliiljuk a t. uúpt:.nitó uraknuk.
— 1*4 1 y á /. a l i I i s y ¦¦ 1 m .« « t b-íi\*. A pályamunkák brk.i'1-. nuk határ-il.j ¦ k< is< Ing vrin, at ór.l ki.út kit esL-nnul Uriitlv.- ligjr.'lm.itlittjUk. Ii¦>_'>* a kir. magyar l^rm-Míu .liid-tuiinyi tár«jUkt a múlt juliua h .műi «lujón a k<ivi>lkoV]i't!yakitrdi«l lútlv ki. .KtS»íiu«as.Sk ogy .utptwrrU mnzÖ-gnal-ivtal vci/yfiit" rusxliitos turvuxut.i t^< ada*M>k aíü •Uy-i -Hinind ai is, hogy «i.tr*ú mily forráiu-kul wl a munka iiK^irásánál ItigfKUifiTübbun hiüiiiállnitni, Kivánlatik továbbá, hogy a mrg liiiaUt^ra pályátok a mvgirAiid'i mtp*2<-rU iiiük'-ga/da<ági vugUan így állniuk uu-gvál»»iUiidó luj xi;l«i, r.n.iüiirni. nkiilolgoiva.ini-lltik-ljrfk.'' Ai id.^.10 k<*»'«! irt, jHinoudMtal jrgyi.jll p.ilyaimí, t> asertö invót r.jiö, iigyanaiou jul-iiinti.latiul ullálo't l'(loniell levél kim'relílieo tu/k.-tübl) IH7I. nov.uilwr '&* áig a láraulai III.úri hÍT^talaba (l'e-t, Alilun.isxr I. sí, 1. ni. \ kiil.lomlo. Ai ig.'ny kn.-k megl.-luK'> pál«a:m1 •zi-rniju 11,cg .i/alik'k né\*:<-Tll mező gittlaaigi wgvlan m.girá^ival, m.-lyntik li»-tuloidija :U U Irt. A kulién » u j-naV talált fej.v utiik ptxlig u .Te m kuiiu lom nyi Ko/10 iy* Un l"g 'ük ki<|.ilu-liii ••» mint ur^bla ciikki-k dijii/iaui. l'utt'-n, 1H7I. nuV0inlnr In én. A vA|,.Miutány readulot^bol köxli: U.MIVKL I1KI.A, i'Uó tilkár.
Hírek.
— (*) Kelai'gx, a magyar királyné niivnapját mull vaiiárnup a lixU>aági tinitviielók é« nagy kismarig jnUilóu'.b.m llnn«p<(|y.'i> izcrtartáaok kotl ui.'-k me^ a si.'k.'a ogvháüliau
— ^Hivatalos.) Sokai Jowof tót.ivir-dásx Nngy Kaniísára távir<lapAiutari •¦lluuörrrf, Lovughy Fitühoi a lutunvui ad.'ihiviialhus pi'nztárnnkká, Sc-hiuiid: Aliijua j^dig a tapul-uui aitóhiva(nlh»x elumórré nuvviiututl ki.
— liappó tártulata kot.'lg, Sopronban van, S*.,iiib:ttl>ü)y.!n már kt^zUlnuk lotca.láUra, náluifk a /-.ldtáln.i járáa kényülni.-»Utt»ót «1.In. fftskózlik, hogy a látványu* uloud4tra ¦iothoaaunok.
— A hi>t>ií dolúnykiállilá-4 alkalmával vi.l.-kUuk ig.m gyüiigt-n voll ki'pviwlvo i* i«ik l^mjH-rl Jao<« aotnogymfgyoi muloki birl<»k»a ny-Tt kililuloléat ogy vtiut ér<i» 6* ót dgy Ö(l f'rtiijfi ju la Imiid Íjban.
— Átirat. f«W, »» íiümug'in f. «ívi novumutt Ilin m. k. távirdai állomás nyit-Ulván mog, nrról a letius sxorkuazioióg.l liivalalns tUtielutlol rirtuailttin iu. k. távirda igaigatóság N.-Kaniuán IhTI. n»vi-mbur 17. lidy«tt.»iitúb<'n CIMhlSKKIi; DKS'KS.
— Mull sziiiiibaloii urialoü Kiultlor K. táoeiianild tanít ványainak láncipróbája a BBf/cuind teMmibíD, mely«n oagyisámu
düliui iftsiiKi i-i-uin.'lj tu n/i'(MiAni" • inlvlt
tanulmány mi^y s»ir^it<Hnia unital; frlulvaaá* k<>fl lábláf.ilnkra utallntik a hnllgntAság , nulytik «i alkaluiniual nyomulásban kuni. tattuk. Kir ituk Ml ,S.ipr»nba uUiott, h<>l b*atjny.ir» mol«gubb p.inlu^ánhan r^aMMiil.
— A It a I a t o u oly •oti--»m árad , h..gy v.^í/lylycl ray^.-U a hoMiában dvo-
— líanoldur János vutspréwi pitspuk ur >'< tiscja egyháimugyojábeu «ddi|( b Ixk'litt ópiit.<t.ttl, m.isl' 1'üJluD tolt ajánlatot fgy leányiskola épilrW tárgyában, ha a város «„''v IrgJább 7IM'_J>lt-fl tir\ ad.
— itíyáiihir.) KóvetkuxA gyáscjaUn-leit voltuuk. l'alkovioa Janvsn*, a»t|U(«U Sí If^iiio* Mag'lolnn, tnó^i* t«»tvértji l'alkovitb 1(Í"1»oí, • uiinuk gyunnekai Knilia, Jánut ás l«tváu, valamint l'*lkuvic« M*ria, oivegy Cii-
ÍAii Iinr.iné nuvébun Siuinorodolt iíirvol jeUnli olujihoilun drjónok illolúltüg t«iUiiri>k +• ¦*L/• bolyoknak l'-iiovul, JaDuanak, folyó en nu-ibcr hó 21 ón d.ilulólii 11 urakor a halduk-
úi-ilí, bold'g háiiaiságuk :i) ik avébon lüJ.V T.kíboo tortdutulhu'iyiái. A boldogultnak hall tutuinoi uoviiiubir ^ii an délutáni J órakor ú>^-duW ii |jt:U ¦! kufris Birkortbu .írók uyu„'*lomra loiel.jiiii, uí ougutatolű u.-mÍM áldoul pedi( novmliur 2.i iiu á*liuljb«li luinploiuttMn a uiim l« iliAtúu.ik l.-nml.aui.ii. Kult Oelsou, uuf. Jlün IrJJI. Áldási biiku hamvairal
— A'riapy'ia n inai ura4ágos vátir , ri (vl>sn <i ha.t-dik, vagyin utóla.. h.'tl.ihM vgv li.-tr«, d.-uíombjr 4 úu tartnlik mug.
— II <U I h y á u y i J ii I i a groloó, M«u-
m gii.di-.Vgyik orok.U' volt h.rcnigHaubyáiiyi Fiilópuok. ' ____ ^ *
Ú z l e t i - h i r. n ö k.
— .Kiumi* nyuidü *• íUll.iilmil.. tanula4a
aiUU 1-v.i.anycijsl Miir «tt i k-l*ik"*^»i -..un.i.4-Uil. .u ..•«. ..lírlíkl.t* ti</«lw t kttitll • 'általai.
Nttf-lUaUia. „....nb.r U 1H11 A M-.ljl I.-I-1. mii.,1.,. K«l.n>niimp>> *.* bit ¦••
j»vull, .1. ..IU..I.1I', ,í-ti..I itín. h...'.v a 'tdikrUi l.^.iáll.Ui • járloiaiUa nuk nisli ¦•!>•* Ubauilaa, 1....BI ».#ft, n*rl ¦¦ oru.. *• aw.nka. ké»Uwk m fitaki riiak Í-W>l no.ti vártiaUk. * >p> k^iiislllab r.,l.( úrin ily hl.'*li.«««, ho(» lav»t*l>i. «i<*if..kba kul.llirinlnk i ¦> ¦ (.1 moll ¦ |«ba* '.(IíIIíM, ¦>'() tluMiiitl na a vi.liltunk, da í^u 11 a* árak •¦>¦!-
Piaczf ár.
»1 |n
T»-IJU funl :l ffl DVt.SU »l (¦-..! i Ml T.l kr árp*
*»rftrin, TU 71 funl * litSUkr TI U í««» 3 trlftl
kr. Árpa knitm^M t}.'> Üti r.ut • ín - kr. «T 6* I,IOI - m Kuk.r.c* 4 M k. , 4 Irt I" k.. K .k, ríeia ..1t.» r.ÍB4u*..i..O - Irl kr Z»b ll 47 U.al I frl 7(1 kr. 41 *H f'.i.t UrtTikr Hohu'.a *L M fal. írt - kt. >M Ittrual ¦ frt - kr Hab UUi ti kr. liab Urk* ti kr. Kenrítlitit «D(na»««* V Itt Ul flnixn 11 fti&O *r &*•<•.Kltul 14 hl — kr I-ánjl.ut
knift.níí*! írt. — H....... — fd - kr. Kirílj-I.«i
knsnaiigM frt — kr. tiiuia 16 frl *4 kr. Kou
lái.f kii.ftn*.'«.¦• íil - kr. I11.1M - irl - kr.
Mirha bui f.imj* J> *' »>'«* )«¦• foulia W kr. H« iJit..i< f.n.1). lt kr, Juh-h-.. í..oij» U k. M.i <¦)..» f..nlia 11 kr. /,.i. I...IJ4 Ml kr. Caibo parj« (Üt- 70 kr. — frl. K.c.i (*•!-!«» kr. I...d «..»*¦* * 't -- írt — kt. l,..d hicitl > frl kr , 3 frl 10 »r
l'.ijkaJ frl * kr. Ty.il. lujá* * ¦"¦ '« "' Bl"íu"X» m.frj, | irl Mkr 1 frl !*> kr. KfJ **<»a •¦*¦« I W I frl fi") kr kr. V.fj k«>* **<p >< k'-
S.»lm. má..ája 1 (r« » kr. UJb« »i«*aúaab«ll ak.'.JK 6 frt »U kr. Ó-lior TlJíkrl,.kt..ll «kija - hl
Heti n.a.K>tétr.
N»v*Mk«r 26 t.l aMi. 2->| I«7I.
II.- ét I..N- Ka l.„l.kO. l.»|>- I'll.IHlll. i
4" \ Ixxív 16 11
11 H.if.i í 26 K... raJ A 35 K„..r Vi.(t.l
¦n KeM
ti Ki<>ri|a nrnhi V.lih.
H* CaBinrtnk Ai <lfá> >|i ' AnJti* Hl
l>;..uk Natália *
1 | tt..».ii.. ""* —Ül
Wajditt Joittf. Sátort UJM.A llífíviiii-ll'.-asil m. kii. ]>, u'lt_-> mini-lrmimnal f. Ovi nuvriulKT li« 1 l-';n .'•k.ss.i. </mu alul li-Il midi.'•!* (.,hl.ni i>ahaui iiwimmI. Nagy Kanizsán ., - ¦ !»¦
>/állltlisia a/ IIU-lil lll>l„llú*l,'l a in. Isir -'linatal lak-láraitit mi'rlrtíir brrsi nia/MÍiikinl.
1'al.Miini iMndrkwu'ik |iíha/j|li irmaikat a/alnlm Imalual f. óvi nnvFiiibrr :lli ijj bmiiijllialjak. NaKvKaiii/wiii, 1^'I. H'11- I"1 l*"1'-
";- ' ' A 111. liil'. sillliv il;ll.
A nalini gazdaság részerői nov 27 ere hirdetett 16-eladas a megyei választások miatt mcgszUnvén. közhírré tétetik:
Hogy Pálinkán Nagy Kanizsa mellett, folyó ho 30 an ilelutan a következő lovak, fognak a Icgtoli bet ígérőnek keszuenz tlzotes mellett eladatni;
1 ,lb i,l„< lurn.
1 , !i ére\ mén.
1.3. .
6 . i; kanria. IS . kutónfflü '',-S1', éves csikúk. is
4 , pon) 1". Palin, oovimWr hú n>,i, \<: I
GRUNER ERNŐ,
0il0l'Íll-N'/?ljVÍ7j. j
L,:,„.u:cb Illan bat,,l dyiik mini t<>il»1tt,'wert r val„,li illal"ajvi*.'t i r,",'L''li f,'i«|.,ir .'¦¦. r»ü|Msla ln-lull nii<ll.'.laK ajánlani, nrni I." lilllbt'll f;\<ij,.\liat.i*.ill.tl fojj\« rlósili a f<t|;i/.lll<ll, rlla >.,lilja » inai ji-l.-u Mii'ln ul l*iiruul|. WIU'iii.'ll.ii lili/i nir«-/iliil,-ii a f,,iil.ij,i<! >¦< ini'iíiili'l niiii'l,-ii kil
i,!i, '. Ara használati utasitnscal 7O krajezár
.Mi'..i.in|.'llii'i ¦ k.:..|.- .,/ li/i'l,1.- . >-i::i I.-.-1.,i iimv.:i iii,II,';;
Kalivoda János
I .M>lil;iU"|ii«;i( I li krajc/.if s/á Iliit Intik „;u -j'i, M
MALATA-SZAiTAN
SZEMB.U3AN SZENVEDŐKRE
1.'-.'I1:.^>mI,í,
imiiJuú v*iii.|í<v*ib<ni «*uiiniirfliMMJ Ifit •wmviu *
Uh'fH wmorr >Himk (>W
Prof Dr GRAEFE nok
M:ir ./ r ¦'; in ->íir v.Vií v u I Iji k » k iii.nit.-l-- ifin lmjukból. •¦-
n,.Kiii«iii-u.-k »/<>» ti* i.'I.h i, |.m.;„m> li.rnfk tirwiitl. tojt, Htvttwlt ti itt I htUrr * Oi .»¦< kr ü. i.
fi'í"^ Prof Dr. W«,arrx«r
nt'i-^livri üsiik. A b^r.i nMu4«ini*cho-l rw«,- n\ il«ik,>/Aia /WiW'/«///ú*'» «út »* <¦*•'*'"'» i,t>ilt*k-i uuinjcmoiívitjn.», rit.T\nx } k'fi\ UvuciK-k ár* hiwtiiáUiI uu.uáwal «gvutt 1 I.IW rf,
K iitpiun valódi laiiiúnülikl,.,!!, ,,.l™, uiUIh.MI HU cau« (•!•» ^ frl •>¦ •• . . , ,
II (I K N A X II S li.o.ktiiru H A V S Ii K S. h r A. i»«, b»kal,U.. «.*......ax.ru •„„ki.ria. n„ll.ii k.p
II. Kilrnlni-rrlim II. ,",";,, ¦/ ,| L .,„.| |t,.|.|i„. Friclriclistf. 7 l.

Snirlmaarn í; ©f írufíjíflsfiiif Ir § Üt : 1 m íhuti 1
1 «• >4 (dí'ál (»r ttM tnb •« |M-*j »Nf 'It H f«<* .'*« .if«; «•» * *« m tími f'« ,, t,|*M,.' i-' (mt »»•)•,( MOHhl-iHlf l.'-*UM«t(lW. Ml-tfiifHif.MínWl .V IILjj.irrp I 11L 11U1 1Á 11 1 líir I)p<;ípí it-'ÍPll npnootpr FfííiiiIi IlíTRil
BMaT '* ' ! '¦ ,' " " " ' *. 1&W*~l.Í «"1 hr> .».'! til'll*[«h|. gajy- ¦ . , , . i .11 ¦ i - uí it («. K>. *». w.|» ¦'¦; "_' ," _'¦ ¦ ' ' fl- '¦ " a^V- ^ it,'i**'' tl'U-ttti ön ii.-iwt mim' ! " 10 "'¦ **¦ i*v *'r ''' un unMui Itílüll 11C UI1l.ll ,.¦,.!... -¦ '/ rirl a,r nuúiui Ll ilÜUl llgull. «M« yilill fi' >:
. . ¦ ¦ m, i.tu, t. «laú"l'»'r'. i' '-aij;. s
}¦.¦;.:>.. .'./^líf^!: jMr'01' "' ¦'¦----------.¦•.";?.;:,•; ¦. ¦•:•,;¦'¦ v 'ÍÍ»ál "t.i'' V ü'.tM.'i'ií ' 1 «4*4«l Ml 1 Ji.ih4* íf
r| lt|M la Cfttttdi >.«
tláW #, i,hi »m faarlM'. rí it, ii. i , «. r*' ' ' :;¦,:¦: ""• iTtí .Ül". tV.'".1*!1,!^ {w,t I.IH ul.llj. l^k^ CVIí*. IN . 11 t »lt..t- !! i?
I-n ' rEr::11 ¦ <h__ t......4 ...„rtiít^Hiirkrt m.. ^H i.i4 m ¦<¦!. int. iui *iiiff'>fna i * ¦¦ i. i ¦ i,,*.W«.A.f».M(«.Jr|,jl»» !!^y;:"rLí3.;7?.';ií!".-F,.': íí .'»,'"•%"" l.í'ií lit' ".'*''í!iTk i1' .."aaí* aíu'i'i'"'. aitíMii^i. t.« >. Wi N'.< 1(111 M4lt »f * V
's ~~ ».; ",V.''» S5Ü ,*."« 7.ti«".líIIíí,' ¦{
!é "1 -( U IJuiJ.U, ,ti. i'4t ilit'it tj|. Hjii :,¦: '-í;^;'.;? SffJs 1Í1*.',.V'".''í't . Hl H**f. 1
• lr**Ht **» Ít*4 b M. M. 1. 1 IW,I MTi". i,"^*.'iíj .'""í,',"/*11';'..?. **/? *• r ^.|... ti^Nll (« «/• "» j; f"t*'; f:.i1 'T.'-'i; •'" 'tVtti'iM fit I.' lit a. ¦» Vdl i'.cávtthi'
Jf^- • •<•<•>* ¦•*!'•. •<«••¦ .íi-Ki «•«¦'. t'i 'j^írL^?^?^ ¦• *"*' i !* • MHI 1' «««•>«< ifim i 1 iJ t •..<<>» Itn. *#. Hl I4*ol It. WJ.i .Dl t i| il
»r ¦ ¦ ¦ , ""zr'^i- ¦i ¦"¦ * ..""'./ti. i*', »'** '""¦•'" :r l-V'ilt'.*V* 'tL"'i *«"** ¦"*r "•;;;":!.,'i". .'.r'fV.y'iiv"- •^^ ' •¦¦ »()». %•(¦(¦ |. KlffK lífl ü
*, | v.r«i Ii. l . fri, •*. 'i *^* ttimál la'tUi* t'ÜiiV ti." <tlW(l tllftl" »l'«,ftít .TI 'rnt.t linlia .,r.!.!":; J 1 6i.(,»
41 .11 II . • ¦-!> t) II . I ..1 '. •¦, «,!»_ ~i 4l« (l.llll.K M f* |>(* ¦ nlil4.|ii U|l ul tr*l(l, Il (Aa r"t*. *M**t * "***
S^M- (•¦•¦i'Onntu l'-»»rt aitinirt*ita *H |^^ "< ¦"'•'¦¦ '•> «««M tum III . l.i.*i ^•' il'nllllllll. .|l'tt< (' Ir. «ff -,».» ¦^V »..««!, ih. u aa. | cm1 <a I t**K • í: BBI'* T.'i*."í il < 4 .(• In "-. ¦MajB^-' *a..(.i U.fu> t».fii)i, n(„. *.! > i(- »M
á MT* *'" "'¦• *'il. «.' (IMH* ni * m f« .*. ,':".'¦¦ rr-:'''.C -•.'¦"..*aí!'f^ I4HM t« )¦ mtisiytT i I<I.H |< KtHa. ¦^^ (a*, , V*" " ¦lUa liai«ia n«f«fi(« ;í
¦j i i ki ii ¦ 'i i'iw u í*«4 <ia i«r><ti ii Jli- •¦ i qtfYiM. iái •U)4n ¦¦) luki. f, •'¦• (..-. "(/.Hi.lwV^' " "'* "* ¦JQfgi' «'¦ «t4,-l* « .U» Nkn> '« Utlil o-É frrt|ia*ii"'v ja h k1'*'*1 *''*<!3rl'T' i„«'fi''..'őí! 1 !4.'i. t.
1 L|f*t rb^rr*!* bM( ¦•' ÍMrrhal(^^| M f.'w ti'^n"*' ¦ t"i|ni.*i'*«iiaf kWi'> «C.l t> t'. t . ttlft <Í «•'! M »<i.. Ll>t al.l M4t L:*""&'*$' u
. sv.v;, j",^.1,,,^ visis."; '.v,'v.vr;,j:; >¦Katit" JMlff ÍHTii ::L¦%•! Sírás? »ay J-.rfi'.'iiatB.if ti. 1.. '. ,
Dtr kiölne Zmbtrtr >-ii!i i... mii' n-1 áh. i'ení «•••• «. | e aJ ,.,!• nli pia* <¦"! ailm.1 n. í*m ".'.;',;,¦" r«iá"'»Vi
« III Kntiiillni ¦ ferJT* * "fflrfl-a Sh. anlt. »<aia ¦¦¦¦¦• *> *li|«w < ai(r*rraH* •«¦-
' ,C1"„"!,T •'¦;"*" ,1 im'':': '•ii"" ••m. v.iuvir'1'"*"' í i mm tM*.|-i»-f JL*^ ->t ai.iM :V.-tSJJT.""'W • »*«*<l«l.,.^r*(. ¦ 1 IilBOl' UK Ml ttKB K4,tl'[-(l|4*"r»l>'c'rll>li>''ar'lt "• • I- NlitKfii rllt^t. BatMI ttfin im ("ti**™" '*" *'** '' '*"¦ '** *lM ffjjp- f*ih|i,.^B rMt..t <r<f4 u I-UH «,<«! •n (¦ **it 1 «ilíl.t,l Ml ir*>f *n l-f ¦>!. »<», r ItM Ilit* l>f 41H ittltriii .il malmi aa* ;ií"!,;„ei;; r.*,.,r.': 14* Kirnlti •a <r t4m ',, *;' ""'•
! t lr"*.a wi<t. i . , M 'il iii] '. , Kttaifi ...41. M 14 H4. 34 ¦¦¦ K.í^iii<" f. %. T .i| )*.-. -. it> a .«, >"¦« aa« ht.lt •?< 1 "t- ll • Hl.. «u,. t,É l(|f í) (»I4«-. I1V40 »"<i». -.,¦ •ki 1 rid.MiKia ti 'if* 8*ttira ¦ ¦<* n* ti H.VIUI ¦¦"'a imiW 1141 *'l Ml * m-di.fci.. ''íff: Wt.. t« »,.
11>. t>iiii'jiii<i<aii|4<, /¦• ii m t'i.i < »'i i •» tlf r' "• '¦*'¦ I '•' * ' tit >ci Na >-•» <('.. .ii* n* it ti / ^iíJ'''" ' ¦ *JUl •"*»" '"¦ ai i*i 4 '« '» •'(. •! ti, H Urt4M-V.'V.(i* *' *"" Ii' "!V'»lV'i''í?."'"•'i'.^ * ••,*'*'*'*¦* Ki " V '.'í'íííi'í.*"'*" * *""'"••"'•¦¦ '¦•" IEI in Wieo. Pi»toritr6Ri© Pi í. 20. i
¦ „I,, ,-».;-...n.,-J.*!;jr .,!,."'... '•"""¦" "H^f ¦ ül., praclit^iuni, A. Friedmanö, lOifii. ^rntfrürnljr 2(i 1 i < s
<i)<ÍK)»i<r r* kAM-r* itrlkfll mi.ti... I.HW.Í rrfit ml Ke* le. ión* |»u Iliirr)
I Ikkiillti't.tO - MÚ.U pipit Ti líun . .'./«i'í{i'-l tinóin U"vn1i-j<-ii>ru ilu Harry
k<ik.(!li-Hik titlfW o Ik-oh.w k>..hj láp/t-r 1
li)«K, 11..N, tUilA, inAj, míritcv, uk hártya, t''„- II ^ Utll U^k \
wiy.Wi, víík-.rt, Utal, uh*-ittmi, l)imk<iiiinr-
kórt, v<>rI»rlú.liUl,
n, h Kováin* ii'ro tVlnúttcknól A«. irv«-rmi«-iii-l ötl'HKTtu ¦iic^ttilu^li a gyógy*zt;n-k úi
74,:iliS hiAiiiii imtonvilvAny. j i
Nemesített syUmölcifák
:1, 2
uik ju !
j álUjiiUíin
l'.i

r K))vmi>«cí«tu
•tinvJr* inmitiviiM fcy<Vyl">iAiúi. V. kitUm'i mit íri' IWIh'
nlot írig*'*] l
-síimet, It.ih,,,;,'¦»,¦ ni « ii I
0őr.-í..ii.m.-l .¦lyí.tt, ni>---/i,iili'lti'(
» U-I-
¦Hgot, im;liiyk..<hWt. «
nyügyv-i, m«>ly«>k iiiiinl-n -í\...>v««-rri-l <¦<»¦ w -^...................... _.....
rftiltnk; l.-lilii k../l liir..»viivjfuv..k |>i|.' ". | i.m |»>itni iiiAnv/tirl m.V ¦'» í«>"t í^vaU.-i-r.t .
, H/.'IIU.V.'ir.l. kT l'ln.kn U.iv m.r-.li..1. ¦(.• k lil,|.-«>r.-. I..- im'-l v ftil> lnilrtln I*ÍI".-Í»*ím"i».....H"lt-I '
! llr. li.n i.iiii.i. iixi.'.iúl. A Ii.i.ii.H 1A1.I11I..I.I. | M < ¦, „ i „ ,.,'. r V i n , ¦ * .- iiviij. l.-lk.-n/ i
Ii'vi'IiIuk vrtualtlhutni k tuUjdunu*
KKTSZKKV 1STVAH

Vilii -/<¦,.¦..<-.nkV/niml a iiii^yct Urmü kii/iins^ hi<|.>m.váia huzni, h«i(íy a iiiaf;v:ir kir. kereskciHuii iiiiiii^lnriiim fulrii 1*71 »nv. 1 H-inil ki>Ut>iftt • s/uutii rugódéi) i' alapján a 0
„K R 0 IU 0 S" i
nyugdíj- és életbiztosító t á r s u 1 a + \
PESTEN íj
Qzlcti tevíkonysÍRiH uicnkp/itutte. ¦ »
I>ljs2al>&lynliik iiiPKiillaptUsáuAl kiti'rjpszkedtUnk HZ élethlztosltás terío eddidolé felmo:ilU mim.n bi/.to.itáM tntVlozDtra <; alig létezik t gytkurlat •
trivii Üilvftsiu-k bititnyiill lii/io^tási cmiiliiiiiti-i. mcl>i-t a icKkfilvciübb IWt-Xvlek mellett nn lelj«<itli.>itii-tik. - A birt>iMiáti mád../utók sokszerüsége s & leheti ^*
•./atom dijtiHolrk m-^i-tt a .lijak botlzeii'si't il|ctolf« iiiiii.l.-iini'uii. keitvc/iin-iixckh'-ii n'-t/i-sitjük ;i bi/.to^itót és ^#
lllú rurlnt alaptűKtnklcel imatii biztutiilekol nyujt|uk elTÜlalandú küu-U>zottsi>ij«iuk teljesítése irúnt.
l'est, 1871. november 15. Az lBfa-aiija,tÓ»BÉiar.
Inxln: Vác/.i-utezs, n ,VAvSTUSIÍÓIi:)Z« 1. cnu-lft.
i^"-. fi'i-, vngy kt>r(ll*-li ílfíynükiv^ei kivannak vállalni, fnitlnljanuk t'bluli ajáiil.ttaikk:il i'xyt-n.'-ion
l'ebtcn.
«i'lclu'.
IJiiIíi(Iiiii<> /mii AnkiiiilV der ni'ii ('rsclili'iii'iii'ii liinsliriickcr (soucníiiiiiI) Tlri)li'r-l,()N(l.
Miich-tcln-Mil frliiulirt.
fi( iicfíttijtf
AitlitLiN ciljubl i toii 1 JJÍillion
mid diTi'ii ci-.li' inul i
bicnníl iljrftt iitj^JlJttM ÍÍ I. i'titMlltiiiídi unt en ífttn. *íal»r. iibaneniiitcii unt »-rlud)t ttcD
/irliuin; m-Ihin mim :t. .lilinicr lsíí rrfnl.it.
iir.ii.ifi^fii, ta^ Ílí ^'t l0M Nv l'únN'SLKiiiptiubi jm f ,íll(Mli,it flíiitiijle Bufltijt »Ux ílníra^íii tmr an bie
Miirjc fovfltlluiifl cini^fT *<x VoiltKÍtr, fttldjt ti<(( fliilfilK botbitltt: ¦ -,
1. rifíf fliikilft lfh,i,)i itt íuiiimt Hc» I 'DíillifH cAtilbcn unt imb mi( 2,*i:S")1'.M0 fi íi. fi. Miiucn 40 ^.ibttn tüif,Kwblt. Ü. VV fín'dW iu 2h<ilt<f>iilt'iYrj(bKil>i!iwii ivoúi >iflt>cill, nouon ;.'.? mit mintffinis itt) fi. t- -^-. mlcfl ttniNn uiup unb :t. {vibfii Htídkn t XichiiiiK<-n lm JM>n- mii .lYmHUrfftr um 1. MlltO. ItOOO, IHOHt. IOÜOU f> k i<. &V, )W Hridhii, .it>,i(ffbrii iMvon, tjfi tit VjnN^búiiHii.iM ^mi hm( Mf ^'ihhin.tiH^iAt üt-rrnnmiifii. iwldx .(dtífe |tbf ( f ^i f
titfci
.iM mit ilfrnii f.iinniilidKii Iviw^liditii unb i A lajfii nnb ivVj.illtii hajkt, ki* jiiA iiiit iutnitrbin maliid) i
llm mm kíikii V- 2. Miiiift 11 Uu íííiwi* ju lititni, iwldK ílnfitbt .t. lí api tűi bal, (o íjat fiit) btrftltt rntiiMi'lftu, ttutii Il'íil bitírr '.'Oi
i ía
Ni| bit
(fe | * |
) tthotYunt iiVrltir cou mtlT luit H(»lM».Mt fi. uub mii .ilUn iDr jfl>kH)r(it*n ^ttuír|n- i^ct Nnll\uc 2iécrhfíi unt jiiit icliitt in Mría ^rtifhun^ i<Nm .mbfitn i'ofc ^Ui4|ufi(Urn.
toJnflfinh írlbíl illvi Ui\ likitlj uut ^ií SitíwrdKii ^ifi(^ i'-n-idt* íclt-fi Jll Hiila^f-
, \ ;lu>r>fr \i\ vfímmcii, l-ap iic (ilLut iiiit> iidi txrvfliéttl, Jllf bia^n t*i it)r i'i<n l»uU bil
IH7'{ In elnMrlmn Stü-kvii A ji. HO 0, »'. gekuuften ilrntrtitfrH J-ow
l' íp Liii,ic tn\Mi, nnicilMlt' tmra ^abt(O, t t Wo jntl. I ^imttt lM7;t mit btm i-ollrn Jlu(<iuf«pKÍfr, 6. i. íMjII* » 'K) fi. in ^itilunj )u ) \a\3á) \tbtx Maufti (iik-j Cftavlifldi Vüjtí cnüidi anr ki-in (Uth <i, nadittm (r innntuU> (iii« ^abrtS Ifllf* Vi4 jrbrn 'lKomtui ^um pollen [ «ubiif*V"ÍK ui ;ldl>luuti flrlfH faun, ívcitnft ii'mit uiii-.mi-i m I J'd'mwit auf .^nivttcrffct tóit 3(MMM».«ltt>U0, I00OO. IUUO0 fi- ic jpitlt.
Tnau voíc i'ljHt ticic ^(Ul'lKbuin,! No :Hii(f(>iuft» wtl.ujt Mr >Kf"ii,iK U'titírli'iulf, flct* ,\fitaii ii.ict b<m I<i,i<fl<i.«urft, u. WtmJlcn mit J(i fi. o, «J.
pT. 5li«í. f ifft Vi«|( iuib .ind; iu Hu iiKÜini ivkdiIflftiitM jcuwW in tiíifii Jl« JH* Ín t«n UrpDlitj\tn n.itt rtit Za^eeíciuff (ii b^Nit. llm ic^L^tl ^n flnfaiif t-itjri Vi>(t ^ t b t x m ,i « ii \a tiin^li^cn, f e ti.it Hr .TffnlitVt í-'t-ttkljiutc cint iwittu fli-,'" t«icr voif .iti-Mtidjiibín, iixldK itt ouf .'«» moiijll.dx íHoitu mit Hm it l fi. o. <ü. tvitiuft mib WíMi ia.in iu* ;lablunfl Nt ctfuu iHatt von iiur 1 (I. unt? brr tif(tl.l,txii stfmptltiíl'iibr i*mi dllriu in bíii njdíildt ;lifl)un,\(ii auf bit -í>0nptlrrffrv imb übcrbaiipt .mf alií Trrfftr fl'itlt ílii* bitrtfi iTTVfiiftiifl fi* bit áffcrli^tf 4lV4>jrlilut<r .ilIt btxtxl aul iHatcn w»í.iiifleii b*i.Hli,i(ii ii\itii,tiintfu lirflrttoif nűct) *fTfttU btt Irettn iH.ur bu'* ucllt *> Ijjc mit iym ibr iiirlii* >iciv«bfii(" ÍVuj,! vinirf.iulaiiftn. Tit a<ft'nitl'< liVíbitlitnbf, ludiNin |ú, um ibtc tjn^Ttcn * í Himbíii auf bitjt anAtrtKtupfeiiltéM, oi.ííftfrbfnlliíKii VoitOrilr, mldic mit ttm ílnlJiift bitffT Vcfr Ktbuubtit, dufnutliam iu modyii iinb xiim tultiijtii Onfaiift mm un bifitn tV^ilitftiounfltn í^cil s« ntbiiKti, t,i bit ^uiii tfíildfauf Wilimmlr flit^ftl Vüjc tu^ wmriffm jtni bnrflr) ciii(nlobtii (i* tilaubt, >il>nil'l ,iuii(biutii íii (iMnicn, bjfj >^'t>l (vium iT^nb >iiwi^ nwl*ft ütrrtMurt an (oldrtii Vofen Xl)ctl niniiitlj (cin íürftr, tix fid} iiúto wtonLifet febrn íuiiibí tincö oba aud) nubun bifjír Voft aiuulaiifíii, r.i bmiuil ju Ifin lHijia itrCnurtit, maii iiinionfl in L'itr ;t[tl)iin.itii ifitll uiit bitit Veje, wit obíuiMbnl, binntn tninn >bic ium pollen Aiifdiifvnifc i" ;t"M»",i ^iiommfn imttii. 4Vi vK'itiflK" Ji"«iuJUi,lf" ílufin^tn ttlitN titdii Nol'jlb dfltiafi btn tiitfaUcnbtii tklrad "ftfl 30 (híUjttn (üt rtrt •iittiiin^»lifttn btí \\b\t* I>17^, tttl*t ícbűiin fraiuo .^i,fticitt<cl iviivbtii, iwmh bitvJiif i(fl«tÍTl nnUu uilic ii.mii> ,m bif >\tmi\U *Ü!<*itlftiil1t 5fl.ni.un \u tjfitii.
(ll7^ H(l WechMlttube dt-r k. k. |mv. Wiener Handelsbank \»ri»Hi- Joh. E. Sothen iu Wien, (ir.iiK-n Nr. 31.
inlKTgi-, (lisziuü- ck diviitiirii niktántban
It c 1 ii s ur (5y(igyszcrtára mellett és az uj laka r <¦ U-p c n % t á r i h á z l> u n
LSQRAaYOBB YÁLASXTÉKÜAN tanvos (kon kai'iia'i'
KARÁCSOM ÉH LJ-KVI
EaJíinCléiltolcul hzOIbAIó
tárgyak s gyermek-játékok.
A HAJ lvllll LLASA MIXiVKDVE!
KvukiK Urlu íark&tf':* lolytHii vi^'U'rti BÍktTlllt iióki-rn t^y
liaj- Ó8 pikkelyviz
dtuUláita, ni,lv Altnl mAr 4—ó-azuri Imimálat ntitna httj klhuUAta, k..ll,.,„,.|l. ,i iMkilyrk UflixiMtae mlniUn korra olhArituiik. K^' üveg Aru ^ frl., )i<i>lá»i ku],l(W, I l.i krral tdbk. Ka|ihat'> a Mtalalonal DEMAL, hajrodrA
ltó<->ti„n, Ij lvAr,,K, , J,>)ianiii'aKMSe Nr. M^K'ninduliWik a vidt*krül atumiul t, lj.-HÍllttnyk.
Kö«önet ellimtrii.
(i„ hai ía Pikk,-I} vi.én„k ,.l,«„ri ha>fiiili>u Min f.i n,..U „.;,!.,11, ',» lmjam t«l,U n„in liull,'U ki, mi annak javnlai .ilytin owniuil alkalmat voaank Önnnk kilailliinlcin a ,¦!,.,n„rí.,.m
Mély l.éMl-loüíl ;MMI 11, a Bindlinfi c>. hn
inl ki „\j i
.Wim a pikkelyek (.,jlUMttl l |,'iiv,«wn o|,WKili. Kunk
n) ilvaniláaira. I'HK.I. J. b. tat- «• «rn,tnin<l* BOajTTivtf*'
FIGYELMEZTETÉS HÖLOYEKLNEK.
Mmi,|.iiI<;1. rhhlninii'k, fi/fok. Imj/ürtflk *\\t a Uh,t', l'-xj'itanyoab Áron kaphatok 0ay~ .1 /j.r/'fÁ- <MVfA- fr.^f1!-). t„k,Mu\,<s liiiaoiilnloMA^baii ki^aiU'louk.
Demal A., h.jfídriu.Mint a logjolosb
SZ iíVIT-Ö-SZ K RT
a|ánljiik
I). I,iuifí livszci-kiilőcsrt iPrSservativ-pasta.i
K.n, ,.,».,... ........„ Irrmemtl a»y«|okból l,.;.i.it
HU VH»U»I k*«Zlil«k, * -II., L ......... ..... !....
ÉI, t Jllilt A !•¦( l*'l|«tali lup|(l»VU|[l 4*"!*l « killlll.'. vl'-i\
M bií! iAljh l1
I). LAN(i ttrozí'esték-kcnöcsr
aiounal •K^**i'ii AriMlnn m.>i|.>it lonut-n^iv*. Atimu ¦ irt j*"if'»I (nlnimi.....111 If. ..l.i.K>t. >: ily 'mull. avi
liti'i rukliuly na^\ b
dül flUUliUl
D LÁNG
IlinlHmrny! 3IKM0VAK KLAO.VSA.
Nhrj Kaim™ var..» Halók.....in. t'yáiiili«l.iiá« nWn.l M'll"MÍ|('i~ gl.'.l .lailkuvirll livnla ilai'IIMÍli mailalllii
k.ahirr.1 ..'Mik. mi.«orinl i.i'liai N. ,ii,.,.iin Nálli»nh«Ky«l.'kájiu« rc,i,|,./„s,«,. által (Kl.iv.mia) kiizliiri,' Irlrlik, luisznilii ill.n
..üli luUnak avilrtnua arrorAi miaui ol.ulaaa « f. i. .".II'J. """"l'-'i lll'iwvil lajlml ¦- fuliüti', j.i llálas ló, kiaM-bli
*i. ». n^.wairl <.|ri.|i.lvll<:ivúii, . »/k.i*l.:4i!ri. f. •> ilnviiil,. b,i liii''lir'lie alkiilllial.is 12 rvcs - Inváfobá tf((.v ilnrati enn
Ilin, a ni......oyib™ .'kkor » b..<«i iiioii m-m i^riaiiiik l»7i. na|<y liáK.i liull — |i.'j 7 ívc» k.'ITSdl'í.'H prnrlll'rull
úvi juiiuir l«u miwlunkur r.Ks.li II líra a MjrniiuTe 1U»;,ÍS kaiilllui faj Illán — nany terhi* vonására alkallualus. I
l.irái u«n«k k
u ki ir.Hlubi.il liivutiilmt úrákbim fn|.»nkint a Kult N«KV Kuniuán IhTI. mmn.l. II
itii'-iu's filoldúsa í-s töliü birtok rés/ek Iixs/um k h vánwí IjitIic ailasa miatt t-ladiilid.ik. Venni számié közök a fen! tfkimhfiiik. (Miilitcit nwU'/tW'ghcr, fnnlulni fel kéret m*k. (timi i i
Mártiikul! Li|»ót
,- h .s,,,.*i.. Wajdili Joixfutl
EliA kcpeikonyv kis gyermekrk ttanára. Ám- 'M kr. Trrmoieirijn kfpe> abc .......¦> i<l>k.'l Ara: ¦*»» kr. .

U *!
AgyimekiJlUklk lf-«i«**wtt *!<**, l«uulíy.iav«i«ikhal.ÁTa:lllki
Ult «llit»k ki. |V,iu.'.«k ...mar-t. .Vm M) kr.
A iMlUIUtOk • ot..k>Mk lm-».,n 1 atntl»4t..iaii >»nUllatl k.^....
Mii.'l. .'.I , nin^iiri.iiriíCf,.,..!. !!*,(.
A kli »ULlur«|ltl. u iij.....^
.mii-Mit Al„iív*i . .„.„j.,,..!
ir.|. H*f>*T • ü-i-n ..vrl.,,,, A..: 1 i.t
Kcfc*M HrliUf 100 •rkdlot. itkttititifi ......J * kri iu.nii.ui, ,ij,i-
"""' l'»ti.iiMí-» k.í-kk.1 . kvi «u,.-*.-i. k.Vt>-l. Amí li.i ke AdOp MtUl, a*, ilju-tí i<....ii.n Kikil^. T.-r.rkk..| . kút .an.e-
kölcsönök
Ai rmiosok > a Madarak tenattielrajia III i-n.^.,.iI.ív.-n .
ii .,' ... .1 A .. 1 "I -I'' k>
Krp«> atlall -¦•. aiUl- • » ii.it#ny .r,tiÁ I.Tm.'-.irlrujíi,!...! .1
| r;.!!.1.' i.i-il.'llT hlitt) n, ii.'IM.'I, Ulln, ulmi, li->r>al J-l *nlu\iii ujuli -
: ByakerlaU «M»ltr n n.m.-t n,«lv„„k *>"". knnujii ¦ nln|
:-.:k-.-k , I-M*- '"-1"1' "•K-1^. «»w.íui.-.iiit.lk ¦ ««.«nulúk .aiwa.a I. f..l>««i. I ".
n.iattink A l'.rl. ¦,/[..* n l.uln-lik.
•i'ii,iak../..iiiiaiiii
, v»itv ni |.I i.lö itlj.lt i« l.,r- jul«m.»»k.
n: ..Alpha". K,»zi,„.iv.
Prakl.ichtr Ltkruifl »"f ..-iMiulled, ln.l,i«u m..l Ki<iii.iIi.i..i. Kr. i..u.« J-. ,..„......|„i. »|...rl.r. li.i.l. Alii. «. .J.....Hm l.ol.i.,...........
i:;;"";"*;!"''':;;'''""';;""^"";;l";!'i!'"'í";;'J"*:;'"';:
eu i.i.kIi.'ii, LmUii »u f»lK«l"l<> lAUHfi-Hftlitoíuifittt fltr jo iín Tlu>ilin Imi' r nrraUKirl :
aui 20 Stück Braunschweiger Lose neL»t I StUck Braunschweiger Senenlos.
uut 20 Stíick 3 , kais. türk. 400 Francs Lose nri,,i I Stück Braun*chwelger Senenlos,
1'niKiUailii'lie IUiuii A II. í. '
Dn Troiíur, wtilcliu in jüfarlivh 10 ZíehuHifen #¦.
„u.clu wiTikn kfcm.un, Utr^n b..i deli ilrau..Bcli.y.;i
'i'lilr. 80,000, 10,000, 20,000,0.Oin) etr.
in SUtH-r, l>..| ,i, „ I „rk..ni.,«.¦!,
1'its. <>oo,ooo,;«)(),ooo 00,000, i«t<\
In U»M. ttii- Uvivíhuv tU-r Ilfmuisrhwrit/.r &-rifitltuu- wvnti-n nurh itrm •H. Ifrvrmbcr an <ln l'lieiliuliiuur iíi.^ImíhIiIi uu,l ti.-, hrJV <iur luUlun Ital-' dl" ólukon Luaii mi (IliWL-ltMll Hl^ofnlKl.
Mim knnn judor Uti«.||M*httU iur «icli allui,, t\nri.\, .'.nioiixliiiiK .Iur uralun lti*l« Uiitretuu.
Wwlwlei'íríwhfitt t-;v:!.T.' „MKKlTU"
\\>.i. \\ .ii/. ,i, i;t
Központi szállítási lakhely a ..Gólyához czimzett gyóyyszurtar Becsben. \S KloklH*r l\;t<*r köliy vkorcskcdö *rf
SSaS^sgS^^SsL^5^^'' l vl»OIJTIKAI KIS KÁTÉ" S;
¦ k"JS ',TdCki'lüíi ".''S.«rIi!''™,'kV,,, u,";^";^vSblí."k'.ii"rMÍi"; lf >'•»>¦¦ iijabli lörv-'-nyi-k íuii^yurÚKiitiiviil lióvitctt kiutlús. ' I
Midi, i.,u,vrl há<, „,r..k k..,..u |«B>J|„||„„„| „, ,.|„- |„.| ;., f„'|.KJ|"Í|. ,
•*•"'" l»n»i«l.»......iu.l..,, rí.i.il..il linrinklira kliM.III luil,, ir„i„k íi l.vn'wl..
>k, h,„ „ p^k r.lg«<i.l ...,,i,l„.„k„«l, .¦„„¦¦„l„,ll,.„.ílt ..,.,,' r|*. „ !| *" , ..,vd,!»,„..„,l, id,.«..M.^. „k,„„ ,S|; ,"; v.v,.,!.,!.." ,.,„;,
¦»t***fítt 1-jikJ'ii-. il. CMktarayu ki.*.. H. Hliitqtx i .n,iinu»il» h K
uraknál
Htr^fllba* l<-it ^.i„.|.., Binek-Stl íyorjyla Kll.i.-, .1 ianbathl IMl K
paybM *..., Arnliia Rydcjt Zlgntttbln \ln. ll.a.-h /... gyA^tt . r..>l.<k J. '. H) "K1'"
. V,«*i» Kr Ky-!itr«.
l.lii lllll'IINS Mllllil},
Koliii Jakah KWtutM Itfcyar Jfckab Bal
¦a^ifauii w„li Ká...t (r.'.„.,. L.taay» kalouda J. tfr*ur><
/it.;« ai'fickiHl ki\j,luiti'> »«;/: (íi44-:V.í,;t:ji
A n„rvU,,i»i IUtí..,, .«n..»'.l v»|,i l..Kli„|,ibb A. l-^nalali-.....1,1,
valóai Doraon-halmáJíialr-olaJ
Ara t-n> iiirHiii'k llasznalali iilasiljisxal, I fn. >lii..l..ii uv,w, i,i«. lialniájuir „kj íuji.,1 Inaadü i.ivklll,.iib,ialo>A v^.,11 vAljosv.,,,,,!..]
A vnl.,.1, ll„n<.|i-haliliaj.wr n,.,l|. «, l,i,i,í.|,aj„k1,al. wrophnbu ... rarhilb I„.|..B......,k-
lai, lojjubl. gjii|tyb«UUHl vu.i; m.'i|f]rn|yiljaji %..|i.lull,ibb kii««vi'.ií- ,'» Mi'i.ab.iiokal »".lu mim a^ iriuttaki UrkUt<v:<'kul. , J
K»a |..Kli„*UI>b .» |.Ch«ialyo»,l,b halmájuir ..l« f»j a H.,ra..|,-I.,.lakn.k IK|W.,I,.I„,„I,IK1 ,
•8yl>e8jüj!t'ar *i kiyál.,K*td«a lillnl nyi-n-iik. <sa álalaliun a>.iiiini h-jívIhiiÍ kt'/.i-l.'a ald n..... vhiiii- ]Í
tik, hanem . bopo.a.il.,ll urodoli ilv.,K.kl..n lii.y. l.,ljaJ.ikVl,.-i, ,i „,;,¦«„.,„„ all»|«,lban >.., 1 mini a< k.i«v,ll,iil)l .. l.rni.W.,1 alul n>-ujMl..ll. .!/„/( A., eyúfywm, t, v.w™» H.V.1...... | J
lljínkv. IlirseliN r ós fia fVikcrc.skeiltf liii'.sul.il
l ii'lcnli a i
ilra-»)i..kliak » i'uialliilaií
"isin KOTTOKI,
.. .'/. k.,/..i,s.r,„.k. mi-/,......
deszka, lécz,,«...i...n-.,.,. „,ü fenyö-épületfából, Í
iui+,-v éB j»l berunriciMítt raktira van; miily niktíilníl liárnij v ih-jihí nickIiízíís KVursaii ős * n.iAiiynMti es/;kÖ/.ttltetik; mire m'-zvo miliőn h nmnas nrii-áiínk N ;i i. <¦¦/., kiiziíu•..'¦:; lo.
álihi tii/mliilniiU k<;ni»k, Ujunljnk
Nagy-Kanizsán, S(f|ILKSI>T(JKU (JYl'I.A "mai ií«
bi/oiiiíítiyí rnkláiiinkat.
Teljw -UutelsUeli n
l jlak), llirsclilcr A I ia, , 1
(689—»4) fakiTrskcdók. !(».„.
*jdiu Jóisof kiadó lap-, fa nyomiatuligdoaiK, gjor
1HII.ITIKA1 ÓRAMUTATÓ J
P a/ok s/ániára, kik non tudják hányat ütött a/ óra. jL ' MásoJik kiadás, 11U HoroHH MlhiU)1, ára 24 kr.
ndhatni kit-g&iitő é l'llkl
A .Pitllltkfli (irniiiiiliilú- lumU'Ky ful^ui
. .Poljlikiil Mh talf.i.k,- « mindkot iiiútxju k ,-
viliinu. a '•rilitttö nyelvűn, hÍKJín.it a lUKjriiytTÓ modor Un u« 1 H<if> — 71 ki »r
L ,/,,u irtnik njatilj .l'oliliknl (H-HinulNto- c^itiiú munkája, mulym-k I. ki»<lá~ r .ár.,1 k sajul dirK.T,.]^ xznll, j.il.HÚl a J'.-U \uf>l.>- azl inoixiU, U<Vy min* tlr«K« K>diiK)K(«iu rHn>ui( ki « (6l»l»i népntfiü iratok kAlQI, é\> oly k»<l-vuolluK fo^udtatik a lerjuastutik, mini ut IHtfH.t>»n tncujolitnt a rniMt az ujalili 1..1 vfiij-i'k inaKJuribiitávHl li.">vilctl ,,!•..lilikitf kín kitti'-. Mimiket miniül"'! iiu^jubb niuniiyiti^l"1!! r.-iulkíviil juirti.y.n irban aiul^úlitk.
á jinUn he
'S/ ors/ií^rliitn i'ltarjctlt tjiiikün> vkiadv;inv;űiiial u.in.:
IP*I. r\.l.lr*i- III kií.U-. *,« L .1... Jn k,. II i'.'rlilnnu KflldrVjí, |.i.tí.ifl..ln, l>o|
. T.rm^.rl-.j.ll. (..*!, i.ik(-i l"kr. gin joguk ,'. k.it«lu<t«rrk l»u.íri*l.'.i-, t«r»>ú-
. r..fB.#.».ii,„U. kiflii.*,,.k-i. IKkr II ií.hiiJí, t.flI)l-..*(ta.., «a-l*"«ii*"
, 4JAi.tii«ihilaii ára kutve 1M hr. l| BftTdoK. TxTniAtiyriiím ilu'iliMJlrHii. kLrH.
l««vtlö l*Wal(,k Unkán,
I ' ;
fel. ¦(¦ h(kl
VMtdl B. La|M. II,,,,
» néptanítók naptara I87NK évre.
lila Sclcll'l l'ál. ara .Ml ki.
) „Nóptaiiitók liircs nejei rs leányai."
| 'lorlinrtnii unirlyek. ina ScillH Píll, ára .Ml kr.'
W'íiiil .ij.'iiilDiii SCIDIIDT J. miiiik kiiiilíiNoiiiliiin
....¦ííJ. l.i.l I il |kk áll rtlM
k
, ./KNKS/KK/KMKNYKIT:
Krlimldl^l. pnli» IVl.r." l'.,l<» Kniiivami., ..).. I. *ra . Ilii kr.
.HtTiitinunklHiiKe," PülgaMniiir. ..).. i. Ara On kr.
JIIi.i.iIih I.l.-nl.- l'iil.a rrnnyai.... ..|. H, »r« 6'l kr.
9= >